Lastvoorwaarden en gunningswijze maaien bermen 2019-2022

bermmaaienDe goedkeuring werd gegeven aan het bestek en de raming voor de opdracht tot het maaien van de bermen. De opdracht zal gegund worden bij wijze van de openbare procedure en wordt Europees bekend gemaakt. In het bestek is voorzien dat de opdracht kan verlengd worden. De basisopdracht is het maaien van de bermen in de periode 2019-2020. Verlengingen zijn mogelijk voor 2020-2021; 2021-2022 en 2022-2023.

dinsdag 27 november 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: