Uit de gemeenteraad van maandag 17 december 2018

raadzaalDeze laatste raadszitting van het jaar was meteen ook de laatste gemeenteraad van deze legislatuur. We onthouden hieruit dat na een korte inleiding van Open Vld schepen van financiën Luc Janssens het budget 2019, de budgetwijziging 2 voor 2018 en het meerjarenplan werden goedgekeurd. Tevens gaf de gemeenteraad opnieuw goedkeuring aan het gemeentelijk toewijzingsbesluit voor sociale huurwoningen dat in de deze fase aanvullend gemotiveerd werd. Open Vld schepen voor jeugd An Stokmans gaf uitleg bij de convenant die werd opgemaakt om de werking van het jeugdhuis Zwarte Paula in de Stationsstraat mogelijk te maken. Betrokken schepen engageerde zich om de tekst rond het verbod tot schenken van sterke dranken nog te verbeteren waarop de convenant unaniem werd goedgekeurd. Tot slot van deze vergadering liet Open Vld Schepen voor mobiliteit en verkeer Koen Helsen weten dat de vastgestelde snelheidsovertredingen in de Bosdreef  aanleiding zijn geweest om verkeer remmende maatregelen te treffen. Begin 2019 zullen verkeerskussens in de Bosdreef worden aangebracht.  Burgemeester Dirk Van Mechelen nodigde ter afronding van deze zitting iedereen uit op een receptie ter afsluiting van de legislatuur 2013 – 2018.

woensdag 19 december 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: