Uit de gemeente- en OCMW raad van maandag 18 februari 2019

raadzaalDirk Van Mechelen opende als voorzitter van de gemeenteraad zoals steeds stipt om 20u00 deze raad waarop eerst goedkeuring werd gegeven aan een reglement van klachtenbehandeling.  Daarna werden de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) opnieuw samengesteld. Zoals in de vorige legislatuur werden in het kader van de transparantie zowel de leden van de oppositie als deze van de meerderheid in beide raden opgenomen. De gemeenteraad gaf ook haar goedkeuring aan een intentienota met het Zorgbedrijf Antwerpen. De bedoeling is dat met vereende krachten kan worden onderhandeld over de nodige diensten voor onder meer de assistentiewoningen en service flats die zullen worden gebouwd op de site van het ’t Bruggeske. Na de unanieme goedkeuring van enkele verkeersreglementen die werden toegelicht door Open Vld schepen Koen Helsen werd een zelfde stemming genoteerd voor 2 subsidiereglementen rond startende kinderopvang en herbruikbare luiers waarbij de oppositie haar steun gaf omwille van de duurzaamheidswaarde ervan. Traditioneel moeten bij de een nieuwe legislatuur een aantal gemeentelijke vertegenwoordigers worden aangeduid in de verschillende intercommunales. De oppositie steunde de voorstellen van de meerderheid maar vroeg wel om in het kader van de transparantie om te voorzien in een raadscommissie over dit thema. Het aangevraagd punt rond het invoeren retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning ‘bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf’ (elektronische A-kaart) werd verdaagd. Na de actualiteitsvragen die door Open Vld schepen Frederic van Haaren beantwoord werden opende Dirk Van Mechelen als voorzitter van de OCMW raad deze vergadering waarin opnieuw het hiervoor vermelde klachtenreglement werd goedgekeurd. Ook de OCMW raad had de taak om vertegenwoordigers in de intercommunales aan te duiden wat ook in deze vergadering probleemloos verliep. Na beide raden vond nog een besloten zitting plaats van de Raad van Bestuur van het AGB. Open Vld schepen Luc Janssens werd als voorzitter van het AGB verkozen, Koen Helsen zal de taak als ondervoorzitter waarnemen.

woensdag 20 februari 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: