Inventaris 2019 van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten > 500 m2

lijstJaarlijks stelt de gemeente Kapellen een lijst op van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten op haar grondgebied. Deze lijst vermeldt alle bedrijfsruimten van minstens 500 m2 of waarvan de som van de verschillende percelen minstens 500 m2 bedraagt en waar een bedrijfseconomische activiteit werd uitgeoefend.  Het college van burgemeester en schepenen zal de locatie van 7 leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten doorgeven aan de hogere overheid.

vrijdag 1 maart 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: