Uit de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 29 april 2019

raadzaalBurgemeester Dirk Van Mechelen opende zoals steeds om 20u00 stip de raad en stelde vast dat 2 gemeenteraadsleden verontschuldigd waren.  Open Vld schepen Koen Helsen verklaarde dat na heel wat jaren eindelijk een punt kon worden gezet achter de het dossier van de verbouwing van het Oud Gemeentehuis. Het niet betalen van de laatste vorderingsstaat gaf aanleiding tot discussie over de al dan niet verschuldigde erelonen van de architect. Hierover werd nu een dading afgesloten. De raad ging tevens unaniem akkoord met nieuwe parkeerrichtlijnen in het kader van stedenbouwkundige vergunningen. Voor wagens wordt 1 parkeerplaats van 2.5m op 5.0m per wooneenheid voorzien. Tot op heden was er een verplichting van 1.5 parkeerplaats per wooneenheid. In praktijk blijkt echter dat deze norm te hoog is en er bij appartementsgebouwen een aantal parkeerplaatsen onbenut blijven. Vele mensen maken immers gebruik van het openbaar vervoer (vooral oudere mensen). Het aantal parkeerplaatsen voor fietsen wordt in dezelfde richtlijn vermeerderd van 1.5 naar 2 parkeerplaatsen per wooneenheid. Hier wordt een ruimte van 0.75m bij 2.0m voorzien voor het stallen van een fiets. Het fietsgebruik zit immers duidelijk in de lift als alternatief voor woon-werkverkeer. Verder gaf de gemeenteraad zijn eensgezinde goedkeuring aan de statuten van het lokaal overleg kinderopvang en de samenstelling van deze raad. Open Vld is hierin vertegenwoordigd door Laila Rylant (stemgerechtigd), An Stokmans, Ria Van Oncen en Inge Cornelissen. Ook de samenstelling van het beheersorgaan van de bibliotheek werd goedgekeurd. Open Vld is hierin vertegenwoordigd door Nathalie Muyle, Lieve De Block, Alice De Bakker-Osinga, Paul d’Aubioul en Bruno Kuylen. Naar aanleiding van de bespreking in de raad voor maatschappelijk welzijn van het dossier van de schuldbemiddeling vroeg de oppositie om in een volgende vergadering het dossier van schuldbemiddeling ter sprake te kunnen brengen. Dirk Van Mechelen engageerde zich hiertoe als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

donderdag 2 mei 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: