Goedkeuring statuten en samenstelling lokaal overleg kinderopvang

vrijwilliger2De gemeenteraad heeft de statuten en de samenstelling van het “lokaal overleg kinderopvang” goedgekeurd. De statuten omvatten volgende zaken: oprichting, doelstellingen, samenstelling (leden), procedure voor aanduiding leden, aanduiding voorzitter en secretaris en werking. Voor de werving van kandidaturen werd een oproep op de gemeentelijke website geplaatst. In het totaal worden 21 leden ter goedkeuring voor gedragen. 4 leden zetelen namens Open Vld; 3 namens N-VA en telkens 1 lid namens CD&V, Sp.a-Groen en Vlaams belang. Verder zetelen 2 deskundigen, 4 leden namens scholen of oudercomités en telkens 1 persoon namens de Gezinsbond, vzw Doedéskadén, bvba Pinkeltje en 2 (onthaal)ouders.

dinsdag 7 mei 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: