Samenstelling schattingscommissie


Indien er in de gemeente door overmacht van bepaalde weersomstandigheden schade wordt aangericht aan land- of tuinbouwteelten, kan men de schade ter plaatse laten vaststellen. Dit gebeurt door de ‘schattingscommissie’. We verkregen de vraag van de Boerenbond om een dergelijke commissie samen te stellen. Dit naar aanleiding van de droogte en de hoge temperaturen van de voorbije zomermaanden. Het schepencollege stelde volgende personen aan: de schepen van leefmilieu (Frederic van Haaren), een landbouwer, een expert van het Agentschap voor Landbouw en Visserij en/of een expert van de FOD Financiën.

woensdag 25 september 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: