Basisbereikbaarheid – voorstel De Lijn


De Lijn wil een vraaggericht openbaar vervoer aanbieden (aanbod beter afgestemd op de vervoersvraag van de reiziger en op de reële vervoerstromen). Bedoeling is om lege bussen te vermijden en de vervoersmogelijkheden en financiële middelen op een efficiëntere manier in te zetten. De combimobiliteit waarbij reizigers gemakkelijker kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere is erg belangrijk. Kapellen vormt een belangrijk vervoersknooppunt met trein, busroutes, fietsmogelijkheden ,… . Het schepencollege heeft een aantal voorstellen tot wijziging van De Lijn besproken en volgende opmerkingen geformuleerd:
Lijn 1776: behoud van de sneldienst vanuit Putte (halte Moretuslei = overstaphalte Nederland-België)
Lijn 1770/1780: aandacht voor de bediening van Berendrecht/Zandvliet met een bus die elk half uur rijdt
Lijn 1780: behoud van deze lijn via Hoevenen (en niet langs Putte), zodat Hoevenen een rechtstreekse verbinding heeft met Klina Brasschaat
Lijn 1650: terug een verbinding tot in Putte-Kapellen (nuttig naar scholen in Merksem en het Palfijn ziekenhuis)
Een nieuwe busroute tussen Stabroek/Putte/Kalmthout via de Klinkaardstraat (momenteel rijden hier alleen schoolbussen) is wenselijk. Er werd ook aandacht gevraagd aan de overstapbaarheid tussen bus en trein te Kapellen-centrum en de mogelijkheden om busvervoer te creëren naar de KMO-zone Bosduin.

dinsdag 26 november 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: