Subsidies milieu- en natuurverenigingen


Voor het werkjaar van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019, hebben de milieu- en natuurverenigingen die deel uitmaken van de milieuraad hun aanvraag tot het bekomen van een subsidie ingediend. Het gemeentelijk subsidiereglement bepaalt dat een bedrag van € 62,50 per actie/milieupunt wordt toegekend. VELT Polder heeft een aanvraag ingediend met vermelding van 9 acties en krijgt hiervoor 6 milieupunten. Natuurpunt Kapellen diende een dossier in met 8 acties en krijgt eveneens 6 milieupunten. Het schepencollege stemde in met een subsidie van € 375,00 voor beide verenigingen.

vrijdag 27 december 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: