Uit de gemeente- en OCMW raad van woensdag 29 januari

LailaBurgemeester Dirk Van Mechelen opende de raad met een moment van ingetogenheid voor het onlangs overleden oud raadslid Alex Roelands en de vader van raadslid Valerie Van Peel. Nadien werd de eed afgenomen van Laila Rylant die in de Open Vld fractie Lieve De Block komt te vervangen. Open Vld raadslid Marc De Smet dankte Lieve voor haar jarenlange inzet en liet weten dat Evelyne Haud’huyze in de toekomst als fractieleider zal fungeren. Na een toelichting Open Vld schepen Koen Helsen werden 2 verkeersreglementen goedgekeurd. Een voor de verkeersafhandeling aan de begraafplaats in de Heidestraat op 1 november en een voor de René De Pauwstraat. Nadien werd de hoofdschotel van deze gemeenteraad door Open Vld schepen van financiën Luc Janssens gepresenteerd namelijk het meerjarenplan 2020-2025. Luc gaf duiding en liet weten dat bij het opmaken van het meerjarenplan men vertrokken is van 3 basiselementen. Vooreerst het principe van lage lokale belastingen in Kapellen, verder het optimaliseren van de dienstverlening (met onder meer ook sport en cultuuraanbod) naar de burger toe en tenslotte een investeringsschema dat geen extra lasten op de kap van de inwoners legt. Na een uitgebreide interventie van de oppositie en de antwoorden van enkele schepenen werd het meerjarenplan bij onthouding van de oppositie goedgekeurd. Tot slot werden ook de dotaties aan de politiezone Noord en aan de brandweerzone Rand goedgekeurd. Wat dit laatste betreft betekent dit dat Kapellen € 47,00 per inwoner aan de brandweerzone besteedt.

donderdag 30 januari 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: