Recyclagepark morgen terug open om 13u00

containerpark1Het Kapelse recyclagepark (Kapelsestraat 235) heropent op dinsdag 7 april om 13u00. Uitbater Igean beklemtoont in het kader van de heropening van de recyclageparken: “Blijf in uw kot! Maak enkel essentiële verplaatsingen, ook naar het recyclagepark. We vragen iedereen met een beperkte hoeveelheid afval, of met materiaal dat gerust nog even in de kelder of garage kan blijven staan, om de verplaatsing NIET te maken. Dit is niet alleen in het belang van de gezondheid van onze medewerkers, maar zeker ook die van de inwoners zelf.” Voor wie een bezoek aan het recyclagepark toch niet kan uitstellen, werkte Igean volgende spelregels uit:
– Er wordt slechts een beperkt aantal voertuigen gelijktijdig in het recyclagepark toegelaten. Pas als een bezoeker het park verlaat, kan er een volgende bezoekers worden toegelaten.
-Mogelijk leidt de heropening tot wachtrijen. Gevraagd wordt om maximum met twee personen te komen én tijdens het wachten ín de wagen te blijven zitten. De wachtrijen worden door gemeentepersoneel georganiseerd op de parking tussen zaal Eskapade en het recyclagepark. Ook wie te voet of met de fiets komt, schuift aan in de wachtrij.
– De algemene regel van 1,5 meter afstand is stééds het uitgangspunt. Daarom zullen parkwachters niet helpen bij het uitladen van de auto, het inladen van zakken compost of het bedienen van de (betaal)zuil.
Er is maximaal 1 bezoek per adres per week toegelaten (om de wachtrijen zo beperkt en veilig mogelijk te houden). Dit wordt gecontroleerd aan de ingang van het park, bij het inlezen van de identiteitskaart. Dit geldt eveneens voor bezoekers met een KMO-kaart.
– Je kan met bijna alle afvalfracties terecht, maar niét met asbest, textiel en herbruikbare goederen. Voor alle duidelijkheid: herbruikbare goederen zijn goederen die jij misschien niet meer nodig hebt, maar nog perfect bruikbaar zijn. Denk maar aan een tafeltje, servies, strips, …, Zeg maar items die je ook naar De Kringwinkel zou brengen of verkopen op een rommelmarkt. Soms kan het zijn dat ook bepaalde andere fracties niet kunnen worden afgeleverd (omdat de ophaling niet kan worden uitgevoerd). Daarover wordt je dan geïnformeerd aan de ingang van het recyclagepark. Igean vraagt bezoekers op zo’n momenten om deze fracties opnieuw mee te nemen en bij een volgende bezoek of bij de huis-aan-huisophaling aan te bieden.
– Houd je bezoek aan het recyclagepark zo kort mogelijk (om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om hun afval te brengen). Sorteer thuis alvast je afval en laad je wagen ook zo in. Op die manier kan je snel betalende en niet-betalende fracties in de juiste zone lossen.
De inzamelperiode van landbouwfolie en medisch afval wordt verlengd tot en met 30 april 2020.
Er wordt geen cash geld aanvaard. Betalen doe je elektronisch aan de betaalzuil.
– Igean vraagt ook op het recyclagepark #respect en #solidariteit! Als een bezoeker de afspraken en veiligheidsvoorschriften niet naleeft, zullen parkwachters meteen de politie bellen.

maandag 6 april 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: