Heraanleg Valkenlaan

VoorrangkruisOkHet achterste deel van de Valkenlaan (tussen Merellaan en Jagersdreef )zal worden heraangelegd. De bestaande breedte van de weg blijft behouden. In het plan van heraanleg zijn twee plaatsen voorzien om auto’s te laten kruisen. Op deze locaties zullen de voertuigen komende uit de Jagersdreef voorrang krijgen. Er zullen ook 3 parkeerplaatsen in grasdals worden aangelegd. Over de ganse lengte van de straat zal het voetpad vernieuwd worden en gebracht op een breedte van 1,50 meter. De bestaande bomen blijven behouden en waar mogelijk zal er een lage beplanting worden aangebracht. Er zal een tonnagemaatbeperking voor het doorgaand verkeer zijn met een verbod voor + 3 ton. De totaal geraamde kostprijs van de werken is € 81.500,00.

donderdag 16 april 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: