Heraanleg parking kerk Hoogboom

kerkhoogboomDe parking voor de kerk van Hoogboom is grotendeels aangelegd in dolomiet. Vanuit de kerkfabriek is de vraag gekomen om deze te herstellen. Het gemeentebestuur gaat hierop in. Er zal voorzien worden in de aanleg van een strook van grasdals langs de wegkant van de parkings zodat het grootste deel van de torsiebewegingen van de wagens opgevangen wordt. Daarnaast wordt een drainageleiding onder de grasdals gelegd die het water afvoert naar een infiltratievoorziening. Nadien wordt de dolomiet hersteld. De totale werken worden geraamd op € 15.829,22 Euro (inclusief btw) en werden gegund. Gezien kerk en parking gelegen zijn in beschermd landschap/dorpszicht worden deze werken toegelicht aan Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

woensdag 22 april 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: