Groene zone tussen Harklaan en Sikkellaan te Putte-Kapellen

PicnicOKVoor enige tijd, werd de oude speeltuin in de Harklaan verwijderd. Aan de Sikkellaan is inmiddels een nieuwe verkaveling met eengezinswoningen volop in opbouw. Een nieuwe invulling van de groenzone is dus aangewezen. Aangezien er in de onmiddellijke nabijheid reeds een speeltuin aanwezig is in de Jan Hagelstraat, werd voor deze zone geopteerd voor de aanleg van een groene zone met aan de ene zijde een bloemrijke tuin (met een aantal bomen, hagen en vaste planten). Ook een petanqueveld, 2 picnicbanken en eventueel een insectenhotel worden voorzien. Aan de rechterzijde komt een open graszone, gebufferd met nieuwe hagen en plantsoenen en enkele nieuwe bomen. Deze groenzone kan optimaal dienst doen om te ravotten, een straatfeest of andere activiteit te organiseren. Het schepencollege heeft het bestek goedgekeurd en een 6-tal aannemers groenaanleg worden tegen einde mei uitgenodigd om een offerte in te dienen.

donderdag 30 april 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: