Aanvullend reglement betreffende het verkeer op parking Ertbrand

parkeerverbodVoor twee jaar, werd de nieuwe parking aan de kerk van Putte-Kapellen in gebruik genomen. Er werd toen een aanvullend verkeersreglement opgesteld voor: voorrangsregeling ter hoogte van de uitrit (Vincent Mercierplein); éénrichtingsverkeer; parkeerregime met beperkte parkeertijd (gebruik parkeerschijf); een parkeerplaats voor personen met een handicap en enkel gebruik voor voetgangers en fietsers van de verbindingsweg met de Leopold Scheiperslaan. Aan de gemeenteraad zal een wijziging van dit reglement worden voorgesteld. Met name toevoeging van een parkeerverbod aan de rechtse berm (gezien vanaf de toegang via de Ertbrandstraat). Dit stilstaan- en parkeerverbod wordt ingevoerd om de aldaar aangeplante groene bermen te beschermen.

woensdag 6 mei 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: