Uit de gemeenteraad van maandag 18 mei 2020

LuxgGRDe gemeentelijke zaal Lux deed haar eer aan als “polyvalente zaal” want op maandag 20 mei werd ze omgedoopt tot raadzaal voor de gemeenteraad.  De zitting begon met de eedaflegging van de nieuwe algemeen directeur Danny van Tiggelen. Burgemeester Dirk Van Mechelen wenste Danny, die een carrière als directeur van het Sint Trudo ziekenhuis te Sint Truiden achter de rug heeft een mooie carrière en vlotte samenwerking met de raadsleden toe. Daarna nam de raad kennis van de beslissing tot aankoop van mondmaskers die normaal in de volgende week in de Kapelse bussen gedeponeerd worden. Ondertussen heeft Kapellen van de federale overheid ook voldoende filterdoekjes ontvangen zodat deze in dezelfde omslag verdeeld worden. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichtingen bij de samenwerkingsovereenkomst voor de bruggen aan de Jagersdreef en de Zijdefabriekstraat en in de rand hiervan liet hij als antwoord  op de vraag van de oppositie weten dat de plannen om de fietsverbinding langs de Meander voorlopig door het Agentschap Natuur en Bos in de koelkast gestoken werd. Hij gaf net zoals Open Vld schepen An Stokmans uitleg bij voorstel om tot vervroegde uitbetaling over te gaan van de subsidies voor sport- , cultuur-, en jeugdverenigingen. Als reactie op een aangevraagd agendapunt rond beter openbaar vervoer stelde Open Vld schepen Koen Helsen om de nota van de Vervoersregio aan de fracties te bezorgen omdat deze tekst veel breder is dan de platform tekst van TreinTramBus die als basis voor het agendapunt diende. Tot slot volgde enkele vragen van de oppositie waarop Burgemeester Dirk Van Mechelen uiteen zette welke inspanningen de gemeente reeds leverde in de strijd tegen COVID-19. Open Vld schepen Luc Janssens liet weten dat Kapellen reeds zeer lage opcentiemen op de onroerende voorheffing en zeer lage aanvullende belastingen op de personenbelastingen heeft waardoor er geen ruimte is voor extra kortingen. Hij had voorgerekend (tabel kan je hier downloaden) dat Kapelse inwoners elk jaar een voordeel hebben van € 201,00 tegenover de inwoners van Stabroek, € 193,00 tegenover deze van Kalmthout en  € 65,00 tegenover de inwoners van Brasschaat.

dinsdag 19 mei 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: