Handhaving RO – voorstel intergemeentelijke samenwerking met IGEAN

Ruimtelijkeordening2Igean heeft een voorstel uitgewerkt ter ondersteuning van de lokale besturen voor de handhaving Ruimtelijke Ordening. Igean wenst een intergemeentelijk team samen te stellen bestaande uit intergemeentelijke verbalisanten en intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs die kunnen optreden in alle deelnemende gemeenten. Het college van burgemeester en schepenen geeft haar principiële goedkeuring aan Igean. Rekening houdend met het resultaat van deze rondvraag zal Igean haar voorstel verder uitwerken en een dossier voor de gemeenteraad voorbereiden, bestaande uit o.m. een prioriteitennota en een afsprakennota. Het volledige dossier zal vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de geïnteresseerde gemeenten.

dinsdag 26 mei 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: