Intergemeentelijke project “Antitankgracht”

GrachtokNa enkele jaren van stilstand heeft Regionaal Landschap De Voorkempen in 2018 de coördinerende rol inzake de aanleg en het onderhoud van de recreatieve infrastructuur langs de Antitankgracht terug opgenomen. De bedoeling is om de Antitankgracht te ontwikkelen tot ruggengraat van de Voorkempen. Daarom had het regionaal landschap op 5 april 2019 een projectidee voor een Plattelandsontwikkelingsproject (PDPO) ingediend bij de Provincie Antwerpen. Dit project werd echter niet weerhouden. Het regionaal landschap en de provincie zouden het project toch graag uitvoeren, ondanks dat er voorlopig geen subsidies beschikbaar zijn. Het project focust zich op volgende thema’s waarrond acties zullen georganiseerd worden:
• ecologie en ontsnippering
• beleving en recreatie
• erfgoed en landschap
• draagvlak en communicatie
Het college van burgemeester en schepenen blijft geëngageerd in het intergemeentelijke project van de Antitankgracht en gaat akkoord om € 1.500,00 als engagement te betalen aan de provincie Antwerpen/ Regionaal Landschap de Voorkempen voor de opstart van het project en heeft interesse in het intergemeentelijk bermbeheer van de paden.

donderdag 30 juli 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: