Nieuwe bruggen over Kaartse beek

overeenkomstDe gemeenteraad keurde in de zitting van 18 mei 2020 de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen en de gemeente Brasschaat goed betreffende de opmaak van een ontwerp voor nieuwe bruggen aan de Jagersdreef en aan de Zijdefabrieksstraat over de Kaartse Beek. In uitvoering van dit besluit ging het college akkoord met het bestek, de raming en de wijze van aanbesteden voor de aanstelling van een ontwerper. De provincie treedt op als aanbestedende overheid. De kostenverdeling is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De raming van het aandeel van de gemeente Kapellen bedraagt maximaal € 11.004,42 (exclusief btw). Op deze basis werd de ontwerper aangesteld.

dinsdag 11 augustus 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: