SELAB: Lokale partnerschappen voor jongeren

samenwerkingSelab heeft als intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel ervaring met het opzetten van proeftuinen en projecten om kansengroepen in de regio te versterken. Een mogelijk nieuw project in de regio gaat over kwetsbare jongeren. De ESF-oproep ‘Lokale partnerschappen voor jongeren’ wil de positie van jongeren (18-30 jaar) in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, wil ze de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen. Deze oproep is tot stand gekomen na veelvuldig overleg met jongerenorganisaties, VDAB, VVSG en de lokale besturen. Partnerschappen kregen tot 30 september 2020 de tijd om een project in te dienen. De cijfers van Arvastat tonen aan dat in de Selab regio er 401 laaggeschoolde jongeren (< 25 jaar) werkzoekende zijn (juli 2020). Naast de cijfers van Arvastat verzamelde Selab bij de opmaak van dit dossier ook cijfers van jongeren die een leefloon ontvangen. De barometer voor maatschappelijke integratie geeft aan dat dit gaat om 292 jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Beide aantallen tonen aan dat een behoorlijk grote groep van jongeren in deze regio potentieel nood heeft aan ondersteuning vanuit het lokale partnerschap voor jongeren. Daarbij zijn nog niet de jongeren tussen de 25 en 30 jaar bij gerekend. Selab werkt in samenwerking met de gemeentediensten, de organisaties Emino vzw en Arktos vzw aan een projectvoorstel dat zich zowel lokaal (coaching van jongeren in de gemeente) als bovenlokaal (uitbouwen van een netwerk rond jongerenparticipatie) uitrolt. Deze projectaanvraag kadert ook in de samenwerking met VDAB die Selab regionaal uitvoert. Selab krijgt hiervoor de steun van het college van burgemeester en schepenen.

dinsdag 13 oktober 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: