Uit de gemeenteraad van maandag 19 oktober 2020

burgemeestersjerpBurgemeester Dirk Van Mechelen had het genoegen om bij aanvang van deze raad de eed af te nemen van een nieuw raadslid. De heer Philippe Henquet zal in de toekomst in de gemeenteraad zetelen voor CD&V. Na enkele vragen van de oppositie werd de deontologische code voor mandatarissen goedgekeurd. Opmerkelijk hierbij was de rechtstreekse vraag van een raadslid van Groen aan het adres van een raadslid van Vlaams Belang of er bereidwilligheid is om het respect voor gelijkheid van mensen te aanvaarden. Dit naar aanleiding van een aantal uitlatingen op de sociale media. Open Vld schepen An Stokmans gaf kort toelichting over het kwaliteitshandboek voor opvanggezinnen waarop dit handig instrument werd goedgekeurd. Na een verklarende uitleg van burgemeester Dirk Van Mechelen werd eveneens het nieuwe organogram van de gemeente Kapellen eveneens unaniem goedgekeurd. Open Vld schepen Koen Helsen beantwoorde enkele vragen van de oppositie waarbij we vernamen dat het charter voor werfverkeer goed wordt opgevolgd. In dit charter ontzien bouwfirma’s onder meer bij het aanleveren van hun werven de drukke periode rond de starturen van scholen. We vermelden tot slot dat in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist werd dat Inge Wagemans als Open Vld mandataris in het bijzonder comité van het OCMW, Open Vld schepen An Stokmans zal vervangen in de Raad van Bestuur van het SAS vzw.

dinsdag 20 oktober 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: