Uit de gemeenteraad van maandag 16 november

VergaderingOKDe raad van november verliep omwille van de COVID-19 omstandigheden digitaal. Zoals decretaal voorgeschreven was de vergadering openbaar te volgen via een gestreamde versie op een You Tube kanaal. Burgemeester Dirk Van Mechelen opende de zitting vanuit het Administratief Centrum en gaf meteen het woord aan Open Vld schepen Luc Janssens die toelichting gaf over de aanpassing van het GAS-reglement. Luc liet weten dat een en ander nodig was om dit reglement in overeenstemming te brengen met dat van onze omliggende gemeente en vooral ook met dat van de Stad Antwerpen. Hierop volgde een uitgebreide gedachtewisseling met de verschillende oppositiepartijen of een aantal artikelen uit het reglement niet anders moesten woorden verwoord. Aangezien de stemming over de gevraagde aanpassing achteraf via een speciaal formulier moest gebeuren werd overgegaan tot het behandelen van de aanpassing van enkele belastingsreglementen dit na opmerking van het agentschap binnenlands bestuur. In de rand hiervan gaf Open Vld schepen Koen Helsen mee dat de gemeente door inzet van personeel en het voorzien van 150 vuilbakjes aal het mogelijke doet om sluikstorten te vermijden. Naar aanleiding van een vraag van de oppositie vernamen we tot slot dat Agentschap voor Natuur en Bos fietsenstallingen zal voorzien aan de verschillende natuurdomeinen, de gemeente zal met Natuurpunt contact nemen om hetzelfde te doen aan Het Rood. Er is ook goedkeuring voor de aanleg van een parking voor maximum 80 auto’s aan het Mastenbos langs de Oude Galgenstraat.

woensdag 18 november 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: