Uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september

gemeenteraadNa een uitgebreide raadcommissie vooral over het thema mobiliteit op maandag 13 september werkten de raadsleden een beperkte agenda af. We onthouden de goedkeuring van de “zaak der wegen” waarbij een fietsverbinding wordt mogelijk gemaakt tussen de Antwerpsesteenweg en het industrieterrein Vloeiende. Open Vld schepen Koen Helsen liet weten dat met Infrabel overleg plaats vindt om nadien ook een aansluiting met de Fiets-o-strade mogelijk te maken. Nadien gaf hij ook toelichting bij de plannen om het fietspad op de Hoogboomsteenweg te vernieuwen naar aanleiding van de werken die Pidpa daar gaat uitvoeren. In de rand hiervan werd gemeld dat er verkeerslichten zullen worden geplaatst aan het Kruispunt met de Koningin Astridlaan. Burgemeester Dirk Van Mechelen verklaarde als antwoord op een vraag van de oppositie om ook verkeer remmende maatregelen voor auto’s te voorzien dat de plannen nog moeten uitgewerkt en dat alle suggesties welkom zijn. Uit OCMW raad noteerden we een unanieme goedkeuring voor het aanpassen van het reglement van huurtoelagen. Niet alleen het maximum dat het huurbedrag dat in aanmerking komt maar de huurtoelage zelf wordt aangepast. De laatste aanpassing dateerde van 2017.

dinsdag 21 september 2021
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: