Uit de gemeenteraad van maandag 22 november

VeilingOKOmwille van de Corona omstandigheden werd uiteindelijk beslist deze raad digitaal te houden. We onthouden een aantal terugkerende eindejaars agendapunten zoals het aanduiden van vertegenwoordigers voor de vergaderingen van de intercommunales en de aktenames van budgetten 2022 van de kerkfabrieken. Verder werd positief advies gegeven aan een het reglement dat de politie de mogelijkheid biedt om bewakingscamera’s in te zetten. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting bij de nieuwe huurovereenkomst met onderwijsnet GO! waardoor onder meer nu ook de bovenverdieping van de sporthal van het technisch atheneum door de gemeente buiten de schooluren kan worden gebruikt. Uit het antwoord op een actualiteitsvraag leerden we dat de gemeentelijke basisschool De Platanen in tegenstelling tot vele ander scholen niet kampt met een lerarentekort en dat het volledige lerarenkops over de juiste competenties beschikt waardoor zeer kwaliteitsvol onderwijs wordt aangeboden in onze gemeenteschool. Burgemeester Dirk Van Mechelen liet ook nog weten dat het vaccinatiecentrum Eerstelijnszone Noorderkempen over voldoende vrijwilligers beschikt dat de werking zeker tot april gegarandeerd is. Burgemeester Dik Van Mechelen bracht verslag uit van overleg met de provinciegouverneur en bevestigde dat Kapellen net zoals de andere gemeenten niet stapt in een opbod van toenemende afschaffingen van evenementen in het kader van de Covid-19 pandemie. Uiteraard neemt het bestuur wel maatregelen waardoor een aantal activiteiten zoals de Sint stoet en intocht aangepast zullen verlopen. Het bestuur heeft wel beslist om Kapellen Klinkt niet te laten doorgaan omdat tijdens deze activiteit geen veilige omstandigheden kunnen gegarandeerd worden. Uit de raad voor maatschappelijk welzijn onthouden we de goedkeuring van de tarieven voor de maaltijden. Deze waren sinds 2010 en 2014 niet meer aangepast. Bovendien was vastgesteld dart de bestaande tarieven zelfs niet meer de kosten van de maaltijd dekten.

dinsdag 23 november 2021
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: