Uit de gemeenteraad van maandag 20 december

raadOKIn tegenstelling tot andere raadzittingen kregen de raadsleden eerst de punten van de raad voor maatschappelijk welzijn voorgeschoteld omdat de te behandelen punten in deze raad ook nog eens op de agenda van de gemeenteraad stonden. Nadien werd de gemeenteraad geopend met bekrachtiging van de eerder op de avond genomen aantal beslissingen van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf. Het voorstel om een Autonoom Gemeentelijk Parkeerbedrijf op te richten nam iets meer tijd in beslag. Voor en na de tussenkomsten van een aantal oppositieleden gaf de voorzitter van de gemeenteraad, Dirk Van Mechelen, een omstandige motivatie tot oprichting van dit nieuwe gemeentelijk vehikel. Kapellen wil via het AGP een regulerend parkeerbeleid opzetten waarbij het geenszins de bedoeling is om de gebruikers extra op kosten te jagen. Controle en handhaving van de huidige parkeervoorschriften zal daarom ook tot de taak van dit AGP horen. Dat aan het inrichten van dit AGP nog een flink kostenbesparend element zit was een extra motivatie om hiermee van start te gaan aldus Dirk Van Mechelen. Open Vld schepen voor financiën en begroting Luc Janssens legde nadien de aanpassingen van het meerjarenplan 2020 – 2025 voor aan de raad. 2021 was door Corona opnieuw een financieel moeilijk jaar voor de gemeente Kapellen, toch kon Luc Janssens met enige fierheid zeggen dat er voor 2022 geen aanpassingen nodig zijn aan de gemeentelijke belastingtarieven. Na bespreking van het hemelwaterplan gaf burgemeester Dirk Van Mechelen uitleg bij de aankoop van een weiland van 28.255 m² aan de Bonapartelaan. Dit perceel grenst aan het natuurdomein “Het Rood” en opent onder meer mogelijkheden voor aanplanting van een derde geboortebos in Kapellen.

dinsdag 21 december 2021
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: