Bestek onderhoud rijwegen

WerkenOKVoor het onderhoud rijwegen 2022 werd op vraag van het College een bestek opgemaakt. De dienst Publieke Ruimte heeft de toestand van de gemeentewegen deze winter gecontroleerd. Er is vastgesteld dat er in verschillende straten, hetzij plaatselijke, hetzij volledige herstellingen moeten uitgevoerd worden. Om duurzaamheidsredenen is er ook dit jaar geopteerd om de herstellingen in grotere delen aan te pakken waar dit noodzakelijk, nuttig en mogelijk bleek. Deze werkwijze is op lange termijn financieel voordeliger en bovendien esthetischer.Door de slechte staat van het wegdek in de Hoogboomsteenweg wordt dit jaar het stuk tussen de Antwerpsesteenweg en de Koningin Astridlaan voorzien van een volledig nieuwe asfaltlaag. Door de werken van Lantis in de Konigin Astridlaan is er voor de uitvoering van de Hoogboomsteenweg een dwingende uitvoeringstermijn opgelegd tussen 1 augustus en 5 augustus (1ste week na het bouwverlof). De werken van Lantis mogen pas starten na de uitvoering van de Hoogboomsteenweg om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken. De totale geraamde kost voor alle voorliggende herstellingen bedraagt € 261.830,39 (inclusief btw). Een overzicht van de geplande werken kan je hier vinden.

dinsdag 29 maart 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: