Bestrijding processierupsen

ProcessierupsOKJaarlijks worden in de gemeente Kapellen de processierupsen bestreden. Dit gebeurt zowel op openbaar als privé domein. Het college keurde opnieuw de procedure goed voor bestrijding van de processierupsen op openbaar en privaat domein. Namelijk op openbaar domein en voor bomen op privé terrein aanpalend aan het openbaar domein waarbij de rupsen een gevaar vormen voor fietsers en/of voetgangers, wordt de bestrijding betaald door de gemeente Kapellen. Op privéterrein is de bestrijding ten laste van de bewoner/eigenaar en de betaling gebeurt rechtstreeks bij de aannemer die de werken uitvoert. Het college gunt de bestrijding van de eikenprocessierupsen op het openbaar domein aan de firma Van De Velde & Van Aert. De processierupsen die bestreden moeten worden op privaat domein zullen door de bewoners worden betaald (volgens een vast forfait). De gemeente zal enkel een coördinerende rol op zich nemen. De bewoners kunnen via de gemeente de aanwezige nesten doorgeven welke dan door ons aan een door de gemeente geselecteerde firma wordt doorgegeven. De betaling voor het bestrijden van de processierupsen op privaat domein zal rechtstreeks verlopen met de aannemer. De aannemer maakt de afspraken met de bewoners in verband met het tijdstip van de werken. Bewoners hebben steeds de optie om een andere firma contacteren om een prijs op te vragen. Via een link naar de site van de provincie kunnen de bewoners nagaan welke firma’s actief zijn in het bestrijden van de rupsen. De bewoners zijn dus vrij te kiezen hoe ze de bestrijding wensen te laten uitvoeren. Ook de vorige jaren deed de firma Van De Velde & Van Aert de bestrijding voor de gemeente Kapellen. De samenwerking verliep altijd vlot en correct.

woensdag 11 mei 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: