ELZ Vaccinatiecentrum Noorderkempen: financiële rapportering

AdiesOKMet het gemeenteraadsbesluit van 19 april 2021 werd goedkeuring gegeven aan een samenwerkingsovereenkomst tussen 5 gemeenten (Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel) en de Eerstelijnszone Noorderkempen (ELZ) voor de samenwerking met betrekking tot het Vaccinatiecentrum Noorderkempen. De ELZ Noorderkempen nam de oprichting van een vaccinatiecentrum voor de regio van deze gemeenten op zich. In de afsprakennota werden bepalingen opgenomen met als doel om tussen alle deelnemende partijen een afsprakenkader te maken voor het vaccinatiecentrum Noorderkempen, de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers, de financiële controle en de afsluiting van het vaccinatiecentrum Noorderkempen. Het vaccinatiecentrum is sinds 30 april gesloten en de facturatie dient opgemaakt te worden voor einde mei. Tegen einde juni zal de ELZ een algemene rapportering opstellen. Volgens de huidige inzichten zal de rekening van het Vaccinatiecentrum bij afsluit nog voldoende saldo vertonen zodat de ELZ kan doorstarten voor de organisatie van verder vaccinatie opdrachten. Het college neemt kennis van de tussentijdse financiële rapportering en de geplande eindrapportering.

dinsdag 24 mei 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: