Convenant jeugdhuis Zwarte Paula 2022-2024

zwartepaulaReeds eerder besliste het gemeentebestuur om de vzw zwarte Paula te betoelagen op basis van een overeenkomst. In de overeenkomst worden een aantal voorwaarden opgesomd waaraan het jeugdhuis moet voldoen om recht te hebben op de voorziene toelage. Van april 2022 wordt de woning Antwerpsesteenweg 237 gehuurd voor jeugdhuis Zwarte Paula. De aangepaste convenant zal aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Het gemeentebestuur voorziet een basistoelage van €2500,00 voor de vzw In ruil hiervoor verwacht het bestuur een uitgebreid recreatief en informatief aanbod, jaarlijks werkingsverslag met informatie over het aanbod, ledenlijst, begroting en de rekening. In het convenant worden ook voorwaarden, rechten en plichten opgenomen rond openingstijden, geluidsniveau, gebruik van infrastructuur en het afsluiten van verzekeringen. Het jeugdhuis kan een extra toelage van € 3.500,00 krijgen wanneer zij een gemotiveerde aanvraag doen bij de jeugd- en cultuurdienst. Deze toelage kan dienen om de toegangsprijs te drukken bij een groter evenement.

woensdag 1 juni 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: