Digibank

PCOKDe Vlaamse overheid wil kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf door oa de oprichting van digibanken. Het departement Werk en Sociale Economie lanceerde daarom een projectoproep ‘digibanken – implementatietraject met verschillende oproeprondes’.

De middelen van de digibank kunnen lokale besturen meteen inzetten in functie van het bereiken en ondersteunen van kwetsbare doelgroepen. De focus ligt hierbij voornamelijk op alleenwonende senioren, werkarme gezinnen, laaggeschoolde werkzoekenden, mensen met een laag inkomen of met een migratieachtergrond.
De digibank heeft drie doelstellingen:
(1) Gelijke toegang voorzien tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context,
(2) Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden,
(3) Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten.

Verscheidene organisaties hebben te samen met 6 gemeenten, waaronder Kapellen, een samenwerkingsstrategie opgezet. Zij zullen een project indienen bij voormeld departement met het oog op het bekomen van voldoende financiële middelen voor de aankoop van IT materiaal, educatieve ondersteuning én de omkadering van de digibanken en digipunten, die beschikbaar zijn voor iedereen die ervan gebruik wil maken. Ook middelen voor vorming en sensibilisering van de meest kwetsbare groepen zijn hierbij van belang

vrijdag 24 juni 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: