Ontwerp Lokaal Materialenplan 2023-2030

restafvalHet college van burgemeester en schepenen ondertekent het standpunt van de VVSG en Interafval betreffende ontwerp Lokaal Materialenplan 2023-2030.

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 vormt een nieuw uitvoeringsplan voor het Vlaams Materialendecreet. Het kadert sterk binnen de klimaatambities van de Vlaamse Regering. Het Vlaamse energie- en klimaatplan 2021-2030 beschouwt afval als één van de belangrijke sectoren om emissiereducties van broeikasgassen te realiseren. De reductie van het restafval bij zowel huishoudens als bedrijven wordt beschouwd als een sleutelelement om die emissiereducties te bereiken.

Het plan bevat veel doelstellingen en maatregelen zoals een verplichte gft-inzameling in iedere gemeente, uitgebreide productverantwoordelijkheid, verbod op verbranding herbruikbare goederen, enz.

De belangrijkste maatregelen met gevolgen voor de gemeente Kapellen worden hieronder opgesomd..
• De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner moet dalen tot 83 kg tegen 2030.
• Strengere handhaving bedrijfsafval
• De hoeveelheid zwerfvuil moet met 20% dalen tegen 2030

woensdag 20 juli 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: