Kaartse Beek en valleiherstel

kaartsebeek2In samenwerking met provincie Antwerpen en de gemeente Brasschaat zullen er werken gebeuren in het valleigebied van de Kaartse Beek tussen de Holleweg en de Elisalei (Brasschaat).

De nodige buffercapaciteit voor water en een recreatief pad doorheen het gebied worden voorzien. Het schepencollege verleende op 28 juni 2022 een positief advies voor het uitvoeren van de werken.

De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd en wordt kortelings aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college heeft nu, op vraag van provincie Antwerpen, het aanbestedingsdossier goedgekeurd.

woensdag 7 september 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: