Dirk Van Mechelen

Dirk Van Mechelen schaft successierechten op gezinswoning voor langstlevende partner af

DVM vlag kleinVoor de meeste echtparen en samenwonenden is het verwerven van een gezinswoning nog steeds de belangrijkste investering die ze tijdens hun leven realiseren. Maar wanneer één van beide partners overlijdt, moet de langstlevende partner toch nog successierechten betalen op deze woning, terwijl er in de feiten meestal niets wijzigt. In sommige gevallen dient de gezinswoning zelfs te worden verkocht om de successierechten te kunnen betalen. Dit wordt door de mensen als zeer onrechtvaardig ervaren.

Daarom heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Dirk Van Mechelen vandaag een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat in een vrijstelling van successierechten op de gezinswoning voorziet voor de langstlevende partner. Dit zowel voor gehuwden als samenwonenden.

donderdag 20 april 2006
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Begrotingscontrole zet in op Vlaamse socio-economische toekomst

rekenmachineDe Vlaamse regering heeft haar jaarlijkse begrotingscontrole afgerond. De initiële begroting 2006 blijft onverkort op koers, met zelfs een extra reservering van 150 miljoen euro voor het zorgfonds. Bovendien worden er een aantal concrete sociaal-economische engagementen hard gemaakt.

Vlaams minister van Begroting Dirk Van Mechelen heeft er daarenboven over gewaakt dat de nodige voorzichtigheid structureel ingebouwd blijft. Zo wordt het afgesproken begrotingsoverschot van 419,3 miljoen euro met zekerheid gerealiseerd. Minister Van Mechelen kan dan ook alleen maar concluderen: “De Vlaamse begroting blijft op gewapend beton gebouwd.”

donderdag 20 april 2006