Kapellen in de Pers

Reacties burgemeester Dirk Van Mechelen in de pers

CoronaOkWe lezen vandaag:

HLN 29/7
Kapels burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) begrijpt dat de grootst mogelijke voorzichtigheid is geboden, nu het coronavirus opflakkert. “Maar dat de provincie zomaar alle randgemeenten van Antwerpen in de rode risicozone plaatst, is voor ons niet evident. We tellen twee besmettingen in de voorbije zeven dagen.” Kapellen grenst dan wel aan de stad Antwerpen, de cijfers zijn er oneindig veel gunstiger dan bij de grote buur. Op geen enkel moment kwam de grensgemeente in de buurt van de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners in één week tijd. “De maatregelen gaan erg ver voor ons”, zegt Dirk Van Mechelen. “Zeker voor onze jeugd die het de voorbije maanden al moeilijk heeft gehad, is vier weken sociale lockdown ingrijpend.”
Van Mechelen wil dat Kapellen zijn imago van gastvrije gemeente behoudt. “We gaan met gezond verstand handhaven. In onze straten zijn er geen momenten van grote drukte. Het is wel zo dat we extra patrouilles voorzien om het sluitingsuur in de horeca in goede banen te leiden. Ik vrees immers een pieksituatie rond 23u00.”
GvA 29/7
“Ik begrijp die keuze wel”, reageert burgemeester Dirk Van Mechelen van KAPELLEN. “Onze gemeente grenst aan Antwerpen. De lijnen tussen Ekeren, Kapellen en Brasschaat zijn dun. Veel evenementen hadden wij al spontaan afgelast. Ik vrees dat er ook in het najaar nog niet veel georganiseerd zal kunnen worden. Onze problemen in ons woonzorgcentrum waren onder
controle, maar we worden nu mee in het bad getrokken met Antwerpen. Deze sociale lockdown heeft enorme effecten op onze samenleving, zowel economisch als voor ons sociaal weefsel. Ik kan u zeggen dat het hier in Kapellen op weinig enthousiasme wordt onthaald afgaande op de telefoontjes die ik al kreeg deze voormiddag. Het fitnesscenter hier in Kapellen had zichzelf al
zeer strenge maatregelen opgelegd. Die mensen voelen zich gepakt door wat er in Antwerpen gebeurt. Maar we gaan dit alles zo goed mogelijk trachten te handhaven.”

woensdag 29 juli 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Kapellen tweemaal in top tien fiscaalvriendelijkste gemeente


Gisteren verscheen in HLN een artikel waarin een overzicht werd opgenomen van de belastingdruk in de verschillende Vlaamse gemeenten. Kapellen scoorde opnieuw goed. Voor het tarief van de aanvullende personenbelastingen (5%) staat Kapellen op de 7de plaats van de meest fiscaal vriendelijke gemeenten. Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (551) haalde we de 5de plaats. Het volledige artikel kan je hier lezen.

dinsdag 4 februari 2020

Kapellen niet alleen voor inwoners maar ook voor ondernemers fiscaal vriendelijk


Onlangs publiceerde VOKA – Kamer van Koophandel Antwerpen – Waasland een studie waaruit blijkt dat Kapellen ook voor ondernemen fiscaal vriendelijk is. Hier kan je de studie lezen over twee cases waarbij Kapellen in het ene geval op de tweede plaats komt en in de andere case als meest fiscaal vriendelijkste gemeente geduid wordt van de arrondissementen Antwerpen en Waasland. Hiermee wordt aangetoond dat Kapellen met zijn beleid er voor zorgt dat het zowel voor haar burgers als voor ondernemingen loont om zich hier te vestigen aldus schepen van financiën en begroting Luc Janssens.

dinsdag 4 augustus 2015

VOKA roept Kapellen uit tot fiscaal vriendelijkste gemeente


VOKA – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, heeft in haar ledenpublicatie recent Kapellen uitgeroepen tot meest fiscaal vriendelijkste gemeente voor het bedrijfsleven. Opmerkelijk is dat zowel voor degene die zich wil vestigen als dienstenbedrijf, productie KMO of als groot industrieel bedrijf Kapellen de fiscaal goedkoopste gemeente is. Open Vld schepen voor financiën en begroting Luc Janssens bevestigt dat heel wat gemeenten hun lage belastingen voor de burgers compenseren door hogere bedrijfsbelastingen. In Kapellen gebeurt dit niet en kunnen zowel inwoners als bedrijven genieten van een van de laagste gemeentelijke fiscale regimes in Vlaanderen. Het volledige artikel van VOKA kan u hier lezen.

vrijdag 6 maart 2015

Open Vld Kapellen weerlegt krantenartikel over budgettair tekort

belastingen2In het Nieuwsblad van 25 augustus 2014 verscheen een artikel met de titel ’57 gemeenten aan de leiband als ze niet op tijd uit het rood geraken’. Hierin wordt aangegeven dat de gemeente Kapellen in 2018 een budgettair tekort zou hebben tussen de € 0,00 en € 15,00 per inwoner. Uit het meerjarenplan 2014-2019 dat in de gemeenteraad van juni 2014 werd goedgekeurd, blijkt nochtans dat de gemeente Kapellen in 2018 een overschot heeft van € 1.747.175,00 zijnde € 64,71 overschot per inwoner aldus Open Vld schepen van financiën en begroting Luc Janssens. Van waar het verschil? Men heeft zich in het bewust krantenartikel gebaseerd op de autofinancieringsmarge, een formule die men kan toepassen op het budget waarbij men het exploitatie-overschot van jaar X vergelijkt met de af te lossen schuld in jaar X. In de boekhouding van een bedrijf zou dit betekenen dat de winst (omzet – aankopen/kosten) voldoende moet zijn om alle schuldaflossingen te betalen.De Vlaamse overheid legt op dat deze in 2019 positief moet zijn (dus niet in 2018) om de gemeenten juist toe te laten in de loop van de legislatuur te investeren en deze dus onder andere te laten financieren met leningen. Kapellen zal tegen 2019 voldoen aan de verplichtingen van de Vlaamse overheid aldus nog Open Vld schepen van financiën en begroting Luc Janssens.

donderdag 28 augustus 2014

Voka studie bevestigt: Kapellen koploper lage opcentiemen OV

kaart_onroerende_voorheffingVOKA-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland deed onderzoek naar de opcentiemen op de onroerende voorheffing in de verschillende gemeenten en publiceerde dit in de april editie van hun maandblad. Hier  kan u op kaart de tarieven zien. Uit de studie blijkt dat:
– verscheidene gemeenten uit de regio hun onroerende voorheffing verhoogden bij het begin van de nieuwe legislatuur.
– de gemeente Kapellen de laagste onroerende voorheffing aanhoudt (700 opcentiemen).
– in verscheidene gemeenten de burgers meer dan het dubbele aan onroerende voorheffing moeten betalen dan in Kapellen.
Open Vld schepen van financiën Luc Jansens reageert hierop: “Deze lage onroerende voorheffing is het bewijs van het zeer gunstig algemeen fiscaal klimaat in onze gemeente. Hierbij kiest het gemeentebestuur al jaren niet voor de gemakkelijkheidsoplossing, namelijk het verhogen van belastingen, maar wel voor de constante monitoring van haar werkings- en personeelsuitgaven”

dinsdag 15 april 2014

Kapelse oorlogsslachtoffers in het nieuws

louwkepoep2VTM gaf onlangs in haar nieuwsuitzending aandacht aan de oorlogsslachtoffers onder de tittel “slachtoffers WO I krijgen een gezicht. In deze uitzending leerlingen van  Mater Salvatoris en de Heemkring Hoghescote. Je kan de uitzending hier opnieuw bekijken.

donderdag 7 november 2013

Kapellen levert als eerste Vlaamse gemeente documenten af via nieuw e-loket

eloketDe gemeente Kapellen lanceerde haar nieuwe e-loket. Kapellenaren kunnen voortaan via www.kapellen.be documenten die een stempel of handtekening van de gemeente nodig hebben, opvragen én uitprinten. Daarmee is Kapellen de eerste Vlaamse gemeente, na de steden Mechelen en Antwerpen, die via haar e-loket documenten ook effectief aflevert. (meer…)

donderdag 27 juni 2013

Dirk Van Mechelen benoemd tot burgemeester

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois heeft donderdag 29 november een vierde reeks benoemingen van burgemeesters ondertekend. Dit keer benoemde Bourgeois 14 burgemeesters. Daarmee komt het totaal aantal benoemde burgemeesters op 47.In de provincie Antwerpen werden Dirk Van Mechelen (Open Vld, Kapellen), Jozef Engelen (CD, Meerhout), Leopold Nys (CD&V, Oud Turnhout) en Erik Jacobs (N-VA, Kontich) benoemd. (meer…)

vrijdag 30 november 2012

Philippe De Backer in Europees Parlement

philippe de bacjOpen Vld’er Philippe De Backer heeft zijn debuut gemaakt in het Europees Parlement in Straatsburg. De 30-jarige Antwerpenaar neemt de zetel in van Dirk Sterckx, die eerder deze maand het Europese halfrond verliet.De Backer, afkomstig uit Kapellen, is gedoctoreerd in de biotechnologie en was tot vorig jaar voorzitter van Jong Open Vld. Hij was in 2009 eerste opvolger op de kieslijst van de Vlaamse liberalen voor het Europees Parlement. (meer…)

woensdag 14 september 2011