Nieuws

Jan van Dijck krijgt Cultuurprijs 2020

JanvanDijckEen persoon,vereniging, groep of instelling die zich op cultureel vlak of sociaal vlak in het voorbije jaar een bijzondere verdienstelijk heeft gemaakt en die een duidelijke band hebben met Kapellen of eventueel een aankomend talent komen in aanmerking voor de Kapelse Cultuurprijs. Voor dit jaar werden 9 nominaties binnengebracht. Het reglement voorziet dat de toewijzing als volgt verdeeld wordt: 25% stemming via de gemeentelijke website, 50% via verenigingen van de cultuurraad en 25% stemming via een onafhankelijke commissie. Jan van Dijck onder meer gekend van Doedèskadèn krijgt de Cultuurprijs 2020. Hij ontvangt een geldprijs ter waarde van € 750,00 en een aandenken ter waarde van € 250,00 dit in overleg met hem.  De jaarlijkse cultuurprijs wordt normaal uitgereikt op het jaarlijkse festival PULPTUUR maar Corona beslist daar ander over. Een geschikt moment zal nog worden gezocht.

vrijdag 29 mei 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Kapellen betaalt lidgeld Octopusscholen

octopusverkeerVan het Octopusplan (VGB) heeft de gemeente de uitnodiging gekregen om het jaarlijkse lidmaatschap voor het schooljaar 2020-2021 te verlengen. Gemeenten die zich aansluiten als lid engageren zich om de lidmaatschapsbijdragen van de Octopusscholen op hun grondgebied over te nemen. De scholen krijgen zo de kans om zich gratis aan te sluiten bij het Octopusplan. Gemeenten betalen de laagste lidmaatschapsbijdrage per schoolvestiging namelijk € 70,00 (exclusief 21% btw). De gemeente geeft met het lidmaatschap een sterk signaal naar scholen, ouders, inwoners en ander gemeenten. Voordelen:
• Strapdag: Ruimte voor strappen (18/09/2020)
• FLITS: duurzaam naar school in de winter (tussen herfst- en krokusvakantie)
• Parkour: bewegen in de schoolomgeving, tijdens en na schooltijd (mei-juni)
Alle leerkrachten en leerlingen van de Octopusschool hebben toegang tot het educatieve leerplatform Octopus Verkeersl@nd met een volledige lesmethode verkeer en mobiliteit. Leden van het Octopusplan krijgen ook regelmatig kortingen op hesjes, gadgets, de verkeersshows, …De gemeente Kapellen zal haar lidmaatschap verlengen en betaalt hiervoor € 847,00 inclusief btw.

donderdag 28 mei 2020

Goedkeuring gunning wegeniswerken Oude Galgenstraat

AsfaltOKHet college besliste eerder om het wegdek van de Oude Galgenstraat vanaf de Ertbrandstraat tot aan huisnummer 52 te vernieuwen. In de collegezitting van 22 juli 2019 werden de principes omtrent de nieuwe rijbaan vastgelegd. Het nieuwe asfalt zal worden opgesloten door nieuwe betonnen kantstroken langs weerszijden. Dit is een duurzame investering die ervoor zorgt dat het asfalt steviger vast zit zodat er geen afscheuring aan de kanten optreedt. De asverschuiving wordt vervangen door een plateau. De werken werden geraamd op € 188.649,29 euro inclusief btw.

woensdag 27 mei 2020

Handhaving RO – voorstel intergemeentelijke samenwerking met IGEAN

Ruimtelijkeordening2Igean heeft een voorstel uitgewerkt ter ondersteuning van de lokale besturen voor de handhaving Ruimtelijke Ordening. Igean wenst een intergemeentelijk team samen te stellen bestaande uit intergemeentelijke verbalisanten en intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs die kunnen optreden in alle deelnemende gemeenten. Het college van burgemeester en schepenen geeft haar principiële goedkeuring aan Igean. Rekening houdend met het resultaat van deze rondvraag zal Igean haar voorstel verder uitwerken en een dossier voor de gemeenteraad voorbereiden, bestaande uit o.m. een prioriteitennota en een afsprakennota. Het volledige dossier zal vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de geïnteresseerde gemeenten.

dinsdag 26 mei 2020

Verkeersveilige voorziening – wegversmalling Valkenlaan

WegversmallingDe Valkenlaan wordt meermaals gebruikt als verbindingsweg voor zowel auto- als fietsverkeer tussen de Antwerpsesteenweg en Hoogboom of Brasschaat. Ter ontmoediging van het sluipverkeer en ter bevordering van de verkeersveiligheid door de snelheid naar omlaag te brengen, bevindt zich achteraan in de Valkenlaan, tussen de Merellaan en de Jagersdreef, een rijbaanversmalling. Aangezien het voetpad aan vernieuwing toe is, werden de bewoners betrokken bij een mogelijke aangepaste vormgeving van deze wegversmalling. Het volledige aanbestedingsdossier werd aan het college voorgelegd ter goedkeuring.

maandag 25 mei 2020

Vacature duurzaamheidsambtenaar deskundige Klimaat & Duurzaamheid

personeelgezochtOnze gemeente schrijft een vacature uit voor een duurzaamheidsambtenaar voor een voltijdse contractuele betrekking, deze functie is voorzien in het personeelsbudget. De uiterste datum voor indienen van de kandidaturen voor deze betrekking is dinsdag 2 juni 2020. De selectie procedure zal bestaan uit een schriftelijk gedeelte –maandag 15 juni en een mondeling gedeelte op 6 juni 2020. Meer info kan je hier vinden.

vrijdag 22 mei 2020

Bushalte verplaatst – Fietsers omgeleid in centrum Kapellen

wegenwerkenVanaf maandag 25/5 zullen de bussen 720 en 780 tijdelijke niet meer halteren vooraan in de Hoevensebaan. De halte wordt tijdelijk verlegd naar de bestaande halte aan het pleintje Promenade tegenover het Oud Gemeentehuis op de Antwerpsesteenweg. Busgebruikers van lijn 720 dienen dus wel extra aandachtig te zijn, en desnoods even aan de chauffeur te vragen of de bus naar Antwerpen dan wel richting Putte rijdt. De opstapplaats wordt voor beide richtingen nl. tijdelijk dezelfde. De reden hiervoor is tweeërlei: de corona-afstandsmaatregelen laten momenteel niet toe dat voetgangers aan de huidige halte in de Hoevensebaan zich op voldoende afstand kunnen opstellen. Bovendien zijn er vooraan de Hoevensebaan werken op de site ’t Bruggeske met onvermijdbare laad- en losactiviteiten. Om die reden zal ook het korte stukje fietspad vooraan in de Hoevensebaan (tss. Dorpsstraat en Korte Vredestraat) tijdelijk omgeleid worden ‘in tegenrichtging’ via het oud gemeentehuis, Kruidvat e.d. op de Antwerpsesteenweg, idem zoals ruim een jaar geleden ook al gebeurde. Fietsers die van Putte richting Hoevensebaan. Deze maatregel is momenteel voorzien tot eind augustus 2020.

donderdag 21 mei 2020

Uit de gemeenteraad van maandag 18 mei 2020

LuxgGRDe gemeentelijke zaal Lux deed haar eer aan als “polyvalente zaal” want op maandag 20 mei werd ze omgedoopt tot raadzaal voor de gemeenteraad.  De zitting begon met de eedaflegging van de nieuwe algemeen directeur Danny van Tiggelen. Burgemeester Dirk Van Mechelen wenste Danny, die een carrière als directeur van het Sint Trudo ziekenhuis te Sint Truiden achter de rug heeft een mooie carrière en vlotte samenwerking met de raadsleden toe. Daarna nam de raad kennis van de beslissing tot aankoop van mondmaskers die normaal in de volgende week in de Kapelse bussen gedeponeerd worden. Ondertussen heeft Kapellen van de federale overheid ook voldoende filterdoekjes ontvangen zodat deze in dezelfde omslag verdeeld worden. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichtingen bij de samenwerkingsovereenkomst voor de bruggen aan de Jagersdreef en de Zijdefabriekstraat en in de rand hiervan liet hij als antwoord  op de vraag van de oppositie weten dat de plannen om de fietsverbinding langs de Meander voorlopig door het Agentschap Natuur en Bos in de koelkast gestoken werd. Hij gaf net zoals Open Vld schepen An Stokmans uitleg bij voorstel om tot vervroegde uitbetaling over te gaan van de subsidies voor sport- , cultuur-, en jeugdverenigingen. Als reactie op een aangevraagd agendapunt rond beter openbaar vervoer stelde Open Vld schepen Koen Helsen om de nota van de Vervoersregio aan de fracties te bezorgen omdat deze tekst veel breder is dan de platform tekst van TreinTramBus die als basis voor het agendapunt diende. Tot slot volgde enkele vragen van de oppositie waarop Burgemeester Dirk Van Mechelen uiteen zette welke inspanningen de gemeente reeds leverde in de strijd tegen COVID-19. Open Vld schepen Luc Janssens liet weten dat Kapellen reeds zeer lage opcentiemen op de onroerende voorheffing en zeer lage aanvullende belastingen op de personenbelastingen heeft waardoor er geen ruimte is voor extra kortingen. Hij had voorgerekend (tabel kan je hier downloaden) dat Kapelse inwoners elk jaar een voordeel hebben van € 201,00 tegenover de inwoners van Stabroek, € 193,00 tegenover deze van Kalmthout en  € 65,00 tegenover de inwoners van Brasschaat.

dinsdag 19 mei 2020

Nieuw logo voor buitenschoolse kinderopvang ‘t Egeltje

BKOegeltjeDe voorbije weken vond door de coronacrisis de buitenschoolse kinderopvang in Kapellen plaats in de scholen in plaats van in de opvanglocaties van ‘t Egeltje. Maar sinds vrijdag zijn de scholen weer open en zit ook de opvang van elke school weer op z’n vertrouwde stek. Op enkele weken tijd onderging het egeltje als logo een heuse metamorfose. De bezieler van deze makeover is Tom Willemen, zelf begeleider in de opvanglocatie van Zilverenhoek. Tom is ook freelance grafisch ontwerper en postte een tijdje terug op Instagram en alternatief logo voor de Kapelse buitenschoolse kinderopvang. Te mooi om niks mee te doen, en zo werd het nieuwe egeltje geboren.

dinsdag 19 mei 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 18 mei

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 april kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

maandag 18 mei 2020