Nieuws

Gespreksavond op 8 december met Piet Van Roe

PietvanroeIn Vlaanderen beschikken we over een breed media-aanbod. Sedert het doorbreken van het ‘BRT-monopolie’ kunnen we vele binnen- en buitenlandse omroepen ontvangen.

Daarom reist de vraag nog altijd of de openbare omroep in dat media-gebeuren nog een plaats heeft.

Willemsfonds Kapellen organiseert daarom een gespreksavond met Piet Van Roe, voormalig CEO VRT met als thema: HEEFT VLAANDEREN NOG EEN OPENBARE OMROEP NODIG?

Deze gespreksavond heeft plaats op donderdag 8 december 2022 om 20u00 bovenzaal Verli, Hoevensebaan 96 te 2950 Kapellen.

Inkom gratis maar graag inschrijven via wfkap@skynet.be

zondag 27 november 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november

raadOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 november om 20u00 kan je hier raadplegen.

Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien.

De raadszittingen gaan door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 18 november 2022

Kleine infrastructuurwerken dienstjaar 2023

herstelling2OKHet schepencollege keurde het bestek goed voor de opdracht van “kleine infrastructuurwerken” in de gemeente Kapellen.

Het betreft het herstellen van straten en voetpaden; rioleringsproblemen en – aansluitingen; plaatsen van verkeersborden; verwijderen van boomwortels; werken aan waterlopen, enz.

Bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werden een aantal aannemers uitgenodigd om hun beste voorwaarden over te maken uiterlijk 28 november 2022.

dinsdag 15 november 2022

Middenstandsvereniging Beleef! Kapellen krijgt uitbetaling trekkingsrechten

Beleef! SubsidieOK5Kapellen diende een aanvraag in voor de toekenning van trekkingsrechten voor 4 projecten: Paasfeest van 16 april in Promenade, Dorpsdag, Beleef!Halloween en Winterfair.

De aanvragen kaderen in het strategisch commercieel plan van de gemeente Kapellen.

maandag 14 november 2022

Open Vld herschikt bestuursmandaten

Evelyne Haud'huyzeOnze collega Ria Janssens – Van Oncen (° 1956) heeft beslist om vanaf 1 november van haar welverdiend pensioen te genieten waardoor ze terug meer aandacht aan haar familie kan besteden.

Zij nam daarom, in overleg met de fractie, ontslag als gemeenteraadslid en schepen van de gemeente Kapellen.

Ria werd verkozen als gemeenteraadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 en zetelde vanaf 2 januari 2007 als schepen voor de liberale ploeg, waar zij als de echte spring in het veld opkwam voor groot en klein en voor jong en oud. Zij blijft een steunpilaar voor onze liberale ploeg en een voorbeeld van hoe je aan lokale politiek doet. Met passie, met overtuiging en met heel veel engagement. Dank je Ria.

Hierdoor heeft Open Vld Kapellen haar bestuursploeg herschikt en wordt Evelyne Haud’huyze (° 1993), huidig fractieleider, voorgedragen als nieuwe schepen. Zij zal bevoegd zijn voor Jeugd, Gezondheidszorgen, Ontwikkelingssamenwerking en de Academie “Muziek en Woord”. De bevoegdheid Jeugd neemt zij over van An Stokmans, die bijkomend bevoegd wordt voor Senioren en Markten.

Erik Dilliën (°1960 ) zal Ria opvolgen als lid van de gemeenteraad waarin Tayfun Genç (° 1987) de nieuwe fractieleider wordt van Open Vld.

Tenslotte zal Lien Van Mechelen (°1984) als opvolger van Evelyne Haud’huyze zetelen in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Wij willen Ria danken voor de meer dan twee decennia inzet voor Open VLD Kapellen en voor de ganse Kapelse bevolking en wensen Evelyne, Tayfun, Eric en Lien veel succes.

woensdag 9 november 2022

Sfeerverlichting eindjaar

Feestverlichting OKOmwille van de energiecrisis werd reeds eerder beslist om dit jaar slechts beperkte feestverlichting aan te laten brengen in Kapellen.

Enkel de bomen in het centrum worden verlicht. Bovendien zullen enkele decorstukken het Dorpsplein in de eindejaarssfeer dompelen.

In de verschillende wijken van Kapellen worden verlichte sfeerstukken geplaatst.

Er werden 4 bedrijven aangeschreven om hiervoor prijsopgave te doen. Net als vorig jaar zal de firma NNLIGHT in 2022 instaan voor het aanbrengen van de kerstverlichting. Het voorziene budget is net geen € 20.000,00.

dinsdag 8 november 2022

Kerstfeest voor kwetsbare gezinnen

Kerstmarkt2OKLions Club Antwerpen Moerland organiseert opnieuw een Kerstfeest voor kwetsbare gezinnen in de gemeente Kapellen. Men voorziet eten voor een 80-tal deelnemers.

Het schepencollege ondersteunt deze actie met het gratis ter beschikking stellen van de foyer van zaal LUX.

maandag 31 oktober 2022

Snoeien van straatbomen

snoeienOKHet schepencollege stemde in met het bestek en de lastvoorwaarden voor de opdracht van het snoeien van ca. 3850 (kleinere) bomen welke verspreid op de bermen in de verschillende wijken werden aangeplant.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘wintersnoei’ (geknot of gevormsnoeid om een specifieke vorm te behouden) en ‘zomersnoei’ (verwijderen van waterloten en stamschot in functie van de zichtbaarheid en veiligheid op het openbaar domein).

De uitvoeringsperiode van deze snoeiwerken loopt van 1 januari 2023 tot einde september 2023. Er wordt aan 10 gespecialiseerde ondernemingen prijs gevraagd. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

vrijdag 28 oktober 2022

Project Digibank@SELAB

PCOKDe Digibank is een regionaal e-inclusie project voor mensen die de digitale boot dreigen te missen. Alle mensen met digitale vragen worden ondersteund, meer specifiek alleenwonende senioren, werkarme gezinnen, laaggeschoolde werkzoekenden en mensen met een laag inkomen of met een migratieachtergrond.

Er wordt gewerkt met een uitleendienst voor laptops en de organisatie van inloopmomenten, met vormingspakketten op maat van diverse hulpvragen en met het wegwijs maken binnen de digitale dienstverlening.

Door mensen te versterken in hun digitale vaardigheden verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt. Het schepencollege stemde in met het indienen van een digibankdossier voor de regio met een subsidievraag ter waarde van € 500.000,00.

Aan alle lokale besturen (Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel) wordt een toekenningsrecht gegeven om hen te laten ageren als subsidie-ontvangende partner.

donderdag 27 oktober 2022

Veldtoertochten met doortocht in Kapellen

MountainbikeOKVia het platform van Sport Vlaanderen werd toelating gevraagd voor doortochten van enkele veldtoertochten doorheen Kapellen.

Het betreft de 20ste veldtoertocht WTC SAS 4 op 11 december en de doortocht Achter d’Hei op 19 februari 2023.

Aan de verschillende organisatoren heeft het schepencollege de toestemming gegeven om hun tocht te organiseren, evenals de toelating tot het hangen van wegwijzers op kruisingen langs de gemeentewegen die op het parcours gelegen zijn.

woensdag 26 oktober 2022