Nieuws

Uit de gemeenteraad van maandag 19 november 2018

raadzaalDe voorlaatste zitting van de gemeenteraad van deze legislatuur werd door burgemeester Dirk Van Mechelen zoals steeds stipt geopend om 20u00. De raad gaf eerst goedkeuring aan de budgetwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf om daarna goedkeuring te geven aan het gewijzigd verkeersreglement in de Grensstraat en de Ertbrandstraat. Hiermee wordt het zwaar verkeer dat zich naar de bijliggende industriezone in deze straten geweerd. Na goedkeuring van de agenda en de vertegenwoordigers in verschillende intercommunales werd tot slot goedkeuring gegeven aan de uitgifte van geschenkcheques aan de personeelsleden van de gemeente. Burgemeester Dirk Van Mechelen liet tot slot van deze vergadering noteren dat in de volgende zitting, die plaats heeft op 17 december, het budget voor 2019 geagendeerd zal staan.

woensdag 21 november 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Werkingssubsidies voor sportverenigingen

Subsidie_zonnepanelenHet schepencollege stemde in met de verdeling van de subsidies voor de Kapelse sportverenigingen. In het totaal werden 26 subsidiedossiers ontvangen. Volgens het goedgekeurde reglement betreffende de werkingssubsidies voor sportverenigingen werd een bedrag van € 43.299,99 verdeeld. Dit op basis van het ledenaantal (leden woonachtig in Kapellen), het sporttechnisch kader van de clubwerking en de structuur van de sportclub. Ook de communicatie en de organisatie van sportpromotionele initiatieven zijn criteria bij de puntenverdeling. Er werden 19.635,6 punten verdeeld en elke club krijgt een basissubsidie van € 120,00.

dinsdag 20 november 2018

Circus Vegas van 18 november tot 10 december 2018

circusToelating werd verleend om Circus Vegas tijdelijk te vestigen op het weiland op de hoek van de Ertbrandstraat met de Klinkaardstraat. Circus Vegas is van Franse afkomst (Metz)en de zesde generatie van de familie Prein die internationaal circusvertoningen geeft. Zij werken met 2 watusirunderen, 1 kameel, 5 dromedarissen, 2 paarden , 2 ezels en 8 pony’s. Circus Vegas kwam voor het laatst in 2016 naar Kapellen.

maandag 19 november 2018

Agenda gemeenteraad van maandag 19 november 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 november 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 november 2018

Bevoegdheden Kapelse Open Vld schepenen toebedeeld

cbs2019Door haar overwinning bij de recente gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de partij een absolute meerderheid van 15 op 29 zetels haalde, kon Open Vld Kapellen bestuursbevoegdheden verdelen over 5 schepenen.  Gezien hun persoonlijk resultaat bij de stembusslag vaardigt Open Vld naar het nieuwe college van burgemeester en schepenen dezelfde personen af als in de huidige legislatuur. Dirk van Mechelen zal als burgemeester ook de gemeenteraden voorzitten en onder meer bevoegd blijven voor politie en brandweer. Luc Janssens wordt 1ste schepen en wordt voorgedragen als voorzitter van het AGB. Hij behoudt zijn vorige bevoegdheden waaraan toerisme wordt toegevoegd. Koen Helsen zal in de toekomst de bevoegdheid van ruimtelijke ordening op zich nemen en blijft bevoegd voor onder meer sport, verkeersveiligheid en mobiliteit. Frederic van Haaren zal de bevoegdheid openbare werken overnemen van Koen en naast zijn bestaande bevoegdheden zoals milieu en groen, bevoegd worden voor dierenwelzijn. An Stokmans breidt haar bestaande bevoegdheden uit met plechtigheden en middenstand. Ria Janssens – Van Oncen tot slot zal naast onder meer senioren en volksgezondheid bevoegd worden voor markten. De volledige lijst van bevoegdheden kan je vinden door hier te klikken. Open Vld zet haar bestuurservaring in om Kapellen verder uit te bouwen tot een gemeente waar het goed is om in te wonen.

donderdag 15 november 2018

Subsidies 2017-2018 seniorenverenigingen

subsidie4Het gemeentebestuur keurde recent de uitbetaling goed van werkingssubsidies aan de seniorenverenigingen, aangesloten bij de Kapelse seniorenraad. Elke vereniging kon op basis van de activiteiten en door de medewerking aan activiteiten van de gemeente maximum 4 punten verdienen (€ 100,00 per punt). Aan 9 seniorenverenigingen werd telkens een subsidie van € 400,00 toegekend, in totaal bijgevolg € 3.600,00.

donderdag 15 november 2018

Kerstboomverbranding op 12 januari

kerstboomverbrandingHet schepencollege gaf toelating aan de Vriendenkring Brandweer Kapellen, om op zaterdag 12 januari 2019 de kerstboomverbranding met kerstmarkt te organiseren op het Marktplein. Het event zal plaatsvinden van 19u00 tot 24u00. De kerstboomverbranding is een traditie, maar ook een manier om de vele kerstbomen na de kerstperiode op te ruimen. Naast het verbranden van de kerstbomen zetten verenigingen er hun kraampjes op om dranken en snacks te verkopen.

woensdag 14 november 2018

Agenda OCMW raad dinsdag 13 november 2018

ocmwDe agenda van de OCMW raad van Kapellen van dinsdag 13 november 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de OCMW raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u30 in de raadzaal van het dienstencentrum ’t Bruggeske op de eerste verdieping, Hoevensebaan 12 Kapellen.

dinsdag 13 november 2018

‘Kapellen klinkt’ op 6 januari 2019

kapellenklinkt2Ook dit jaar zal een ijspiste gelegd worden op het Dorpsplein tijdens de kerstdagen, en wel van vrijdag 7 december 2018 tot en met 6 januari 2019. Tal van randactiviteiten voor elk wat wils vinden eveneens plaats. Op zondag 6 januari 2019 organiseert het gemeentebestuur opnieuw de jaarlijkse ‘Kapellen klinkt!’ Tussen 11u00 en 13u00 kunnen Kapellenaren hun nieuwjaarswensen uitwisselen aan de Wintertuin op het Dorpsplein.

maandag 12 november 2018

11 novemberviering

louwke poepHet gemeentebestuur organiseert op zondag 11 november naar jaarlijkse traditie enkele plechtigheden naar aanleiding van Wapenstilstand. Dat gebeurt in samenwerking met het Koninklijk Coördinatie Comiteit der Vaderlandsminnende Kringen van Kapellen, de gemeentelijke brandweer en Koninklijke Liberale Fanfare De XXXIV. Het programma voor deze herdenking ziet er als volgt uit:
08u45:Bloemenhulde monument Putte (Vincent Mercierplein)
09u15:Bloemenhulde erepark begraafplaats Kapellen-centrum (Heidestraat)
09u30:Bloemenhulde erepark begraafplaats Hoogboom achter Sint-Jozefkerk, Hoogboomsteenweg
10u30:Bloemenhulde monument der gesneuvelden (Christiaan Pallemansstraat)
11u00:Academische zitting en receptie in het gemeentehuis Beukenhof

vrijdag 9 november 2018