Nieuws

Toetreding tot overheidsopdracht aankoop 360° beelden

360gradenokHet schepencollege heeft goedkeuring gegeven aan het ontwerp van bestek van Fluvius/VVSG om een groepsaankoop voor 360° beelden te organiseren. Er wordt dus een overheidsopdracht uitgeschreven om alle wegen in Vlaanderen in beeld te brengen. De geïnteresseerde gemeenten kunnen inschrijven en Fluvius functioneert in deze als aankoopcentrale. Het gebruik van deze beelden betekent een absolute meerwaarde voor de gemeente. De beelden zullen tijdbesparend werken vermits er veel minder ter plaatse moet gegaan worden om zaken na te kijken.

vrijdag 23 oktober 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Collectieve sluitingsdagen 2021 voor buitenschoolse kinderopvang en gemeentelijke sportdienst

geslotenEr werd beslist dat de dienst buitenschoolse kinderopvang collectief zal gesloten zijn van maandag 19 juli 2021 tem vrijdag 23 juli 2021. Ook zal de dienst in 2021 gesloten zijn van vrijdag 24 december tem vrijdag 31 december 2021. Het gemeentelijke sportcentrum zal collectief gesloten zijn op Paaszondag 4 april 2021; op zondag 23 mei (Pinksteren) en op vrijdag 24 december 2021.

donderdag 22 oktober 2020

Afgelasting ijspiste 2020-2021

schaatsenokGelet op de onzekere toekomst met betrekking tot het coronavirus, heeft het schepencollege beslist om de komende winter geen ijspiste en winterdorp te laten plaatsen op het Dorpsplein. Deze beslissing wed genomen in overleg met de zaakvoerders van Bruwesko. Zij zullen opnieuw instaan voor de editie van de ijspiste 2021-2022. In deze coronatijden wordt voorrang gegeven aan de horeca-uitbaters rond het Dorpsplein om voor een winterbeleving te zorgen met hun horecazaken en de (uitgebreide) terrassen.

woensdag 21 oktober 2020

Uit de gemeenteraad van maandag 19 oktober 2020

burgemeestersjerpBurgemeester Dirk Van Mechelen had het genoegen om bij aanvang van deze raad de eed af te nemen van een nieuw raadslid. De heer Philippe Henquet zal in de toekomst in de gemeenteraad zetelen voor CD&V. Na enkele vragen van de oppositie werd de deontologische code voor mandatarissen goedgekeurd. Opmerkelijk hierbij was de rechtstreekse vraag van een raadslid van Groen aan het adres van een raadslid van Vlaams Belang of er bereidwilligheid is om het respect voor gelijkheid van mensen te aanvaarden. Dit naar aanleiding van een aantal uitlatingen op de sociale media. Open Vld schepen An Stokmans gaf kort toelichting over het kwaliteitshandboek voor opvanggezinnen waarop dit handig instrument werd goedgekeurd. Na een verklarende uitleg van burgemeester Dirk Van Mechelen werd eveneens het nieuwe organogram van de gemeente Kapellen eveneens unaniem goedgekeurd. Open Vld schepen Koen Helsen beantwoorde enkele vragen van de oppositie waarbij we vernamen dat het charter voor werfverkeer goed wordt opgevolgd. In dit charter ontzien bouwfirma’s onder meer bij het aanleveren van hun werven de drukke periode rond de starturen van scholen. We vermelden tot slot dat in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist werd dat Inge Wagemans als Open Vld mandataris in het bijzonder comité van het OCMW, Open Vld schepen An Stokmans zal vervangen in de Raad van Bestuur van het SAS vzw.

dinsdag 20 oktober 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 19 oktober

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 oktober kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

vrijdag 16 oktober 2020

Engagementsverklaring subsidieaanvraag BRV antitankgracht

GrachtokDe projecten rond de Antitankgracht kennen al een hele geschiedenis. Sinds 2018 is Regionaal Landschap de Voorkempen, op vraag van verschillende gemeenten en overheden terug actief rond de antitankgracht en bezig met de opstart en uitbouw van een gebiedsgerichte intergemeentelijke werking rond Antitankgracht. Eind juni 2020 werd van elke gemeente een engagement van € 1.500,00 gevraagd om constructief samen te kunnen werken rond het provinciaal dossier ‘Antitankgracht: naar een robuuste ruggengraat voor de Voorkempen’, waarbij de Provincie Antwerpen € 67.000,00 zal investeren. Dit engagement heeft de gemeente Kapellen genomen in de collegezitting van 27 juli 2020. Bijkomend wil het regionaal landschap het project nog indienen bij de subsidieoproep pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) vanuit het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Op deze manier tracht men extra budget voor de antitankgracht naar de regio te halen. Voor dit dossier wordt door Vlaanderen ook het engagement van elke gemeente gevraagd. De hoofddoelstelling van beide projecten is hetzelfde maar in beide aanvragen wordt gefocust op een ander onderdeel van de noden rond Antitankgracht, waardoor beide projecten elkaar zullen aanvullen. Voor deze laatste oproep wordt het inhoudelijke engagement gevraagd van elke betrokken gemeente, geen financiële bijdrage. Het college van burgemeester en schepenen ondertekent de engagementsverklaring voor het project ‘Antitankgracht naar een robuuste ruggengraat voor de Voorkempen’.

donderdag 15 oktober 2020

Putte Kermis wordt stopgezet

CoronaOkDaar Nederland de coronamaatregelen vanaf vandaag verstrengt, beslisten de gemeenten Kapellen en Stabroek in overleg met de lokale politie Noord Putte Kermis stop te zetten vanaf vandaag, woensdag 14 oktober 2020, 20u00 uur. Nederland verstrengt vanaf vandaag, woensdag, de coronamaatregelen, o.m.:
• Cafés en restaurants moeten dicht om 22u00.
• Alcohol en softdrugs mogen niet worden verkocht tussen 20u00 uur en7u00 uur.
• Alle evenementen en kermissen worden verboden.
Daarop beslisten de gemeenten Kapellen en Stabroek in overleg met de lokale politie Noord dat de kramen van Putte Kermis vandaag, woensdag 14 oktober 2020, nog mogen openen tot 20u00 uur. Verder wordt Putte Kermis stopgezet, m.a.w. de kermiskramen mogen niet meer openen op donderdag 15, vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2020. Er zijn twee voorname redenen voor deze beslissing in het kader van de volksgezondheid en de openbare orde. Mogelijk steken de komende dagen heel wat Nederlanders de grens over om hier hun vertier te zoeken. Nederland raadt reizen naar – het voor hen oranje – België wel ten stelligste af, maar de grens gaat niet dicht. Bovendien waren er vorig weekend op Putte Kermis al problemen met Nederlanders die onder meer de mondmaskerplicht in België aan hun laars lapten.

woensdag 14 oktober 2020

SELAB: Lokale partnerschappen voor jongeren

samenwerkingSelab heeft als intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel ervaring met het opzetten van proeftuinen en projecten om kansengroepen in de regio te versterken. Een mogelijk nieuw project in de regio gaat over kwetsbare jongeren. De ESF-oproep ‘Lokale partnerschappen voor jongeren’ wil de positie van jongeren (18-30 jaar) in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, wil ze de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen. Deze oproep is tot stand gekomen na veelvuldig overleg met jongerenorganisaties, VDAB, VVSG en de lokale besturen. Partnerschappen kregen tot 30 september 2020 de tijd om een project in te dienen. De cijfers van Arvastat tonen aan dat in de Selab regio er 401 laaggeschoolde jongeren (< 25 jaar) werkzoekende zijn (juli 2020). Naast de cijfers van Arvastat verzamelde Selab bij de opmaak van dit dossier ook cijfers van jongeren die een leefloon ontvangen. De barometer voor maatschappelijke integratie geeft aan dat dit gaat om 292 jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Beide aantallen tonen aan dat een behoorlijk grote groep van jongeren in deze regio potentieel nood heeft aan ondersteuning vanuit het lokale partnerschap voor jongeren. Daarbij zijn nog niet de jongeren tussen de 25 en 30 jaar bij gerekend. Selab werkt in samenwerking met de gemeentediensten, de organisaties Emino vzw en Arktos vzw aan een projectvoorstel dat zich zowel lokaal (coaching van jongeren in de gemeente) als bovenlokaal (uitbouwen van een netwerk rond jongerenparticipatie) uitrolt. Deze projectaanvraag kadert ook in de samenwerking met VDAB die Selab regionaal uitvoert. Selab krijgt hiervoor de steun van het college van burgemeester en schepenen.

dinsdag 13 oktober 2020

BKO Zilverenhoek gesloten tot einde deze week

CoronaOkDe Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Zilverenhoek blijft tot en met vrijdag 16 oktober gesloten. Een van de vaste begeleiders heeft positief getest op corona. Daarom moeten ook de andere begeleiders in quarantaine én worden getest (op woensdag). De besmette begeleider kreeg pas zaterdag ll. symptomen én heeft maandag niet gewerkt. De kinderen hadden vrijdag en de dagen voordien uitsluitend zogenaamd laag-risicocontact met de betrokken begeleider (daar alle begeleiders te allen tijde mondmaskers dragen). Dat wil zeggen dat de kinderen in BKO Zilverenhoek niet in quarantaine moeten én niet moeten worden getest, tenzij ze ziektesymptomen zouden vertonen. De kinderen moeten wel hun hobby’s en andere sociale activiteiten twee weken opschorten. Bovendien vermijden ze best zoveel mogelijk contact met risicogroepen zoals grootouders. Alle ouders met kinderen in BKO Zilverenhoek werden per mail op de hoogte gebracht. Ook kleuter- en basisschool Zilverenhoek werd verwittigd over deze gemeentelijke beslissing. De begeleiders werken al sinds het begin van de coronacrisis in vaste bubbels per locatie. Dus de vermelde besmetting heeft géén gevolgen voor de BKO-locaties Park, Putte en Hoogboom.

dinsdag 13 oktober 2020

Putte Kermis 2020

KermisOKHet college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een beperkte kermis op het Vincent Mercierplein. De kermis mag openen voor publiek van 10 oktober tot en met 18 oktober 2020. Het college van burgemeester en schepenen gaat eveneens akkoord met de organisatie van de Kermisloop Bubble Run die plaatsvindt van 10 oktober tot en met 18 oktober 2020. Putte kermis is een jaarlijks intergemeentelijke activiteit (Stabroek, Woensdrecht, Kapellen) die dit jaar zou plaatsvinden van 10 tot en met 18 oktober 2020. Omdat het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is om het traditionele programma ook corona-veilig te maken, werd op 9 juli 2020 intergemeentelijk beslist dat er geen jaarmarkt en Koekloting kan plaatsvinden dit jaar. Ook de foornijveraars hebben afgelopen maanden fel geleden onder de coronacrisis. Zo kon Stationsstraatkermis en Kapellen kermis 2020 niet doorgaan. Van hen kwam de vraag om te onderzoeken of er een beperkte kermis mag worden opgesteld van zaterdag 10 oktober tot en met zondag 18 oktober 2020. De dienst Evenementen nam contact op met de foornijveraars en (rekening houdend met de actuele kermisprotocollen) doet ze een voorstel tot het opstellen van een beperkte kermis op het Vincent Mercierplein. Het is mogelijk om een kermis te plaatsen op het Vincent Mercierplein waar maximaal 5 kramen kunnen staan: 1 paardenmolen, 1 viskraam, 1 ballenkraam, 1 schietkraam en 1 lunapark. Ook op het Douaneplein in Stabroek wordt er een beperkte kermis geplaatst..

maandag 12 oktober 2020