Nieuws

Uit de gemeente- en OCMW-raad van dinsdag 15 januari 2019

raadzaalDe eedaflegging van Christel Janssens van de sp.a – groen fractie zorgde bij aanvang van de raad dat alle gemeenteraadsleden de nodig formaliteiten hadden volbracht om  van start te kunnen gaan met volledige ploeg voor de legislatuur 2019 – 2024. Eerst werd het huishoudelijk reglement, dat lichte wijzigingen ondergaan had, goedgekeurd. Een opmerking van de oppositie rond de interpretatie van een artikel uit het reglement dat bepaalt dat een onderwerp maximaal tweemaal bespreekbaar kan zijn veroorzaakte heel wat animo. Burgemeester Dirk Van Mechelen bevestigde dat de beperking niet geldt voor de hele legislatuur gaat maar dat wel per raadszitting niet eindeloos over hetzelfde onderwerp kan worden gedebatteerd. Na goedkeuring van het reglement werd het beleidsplan van de Open Vld – N-VA meerderheid besproken waarop de oppositie haar opmerkingen gaf en bijkomende vragen stelde. Zowel de meerderheid als de oppositie hadden hier beiden een uur voor uittrokken waarop na onthouding van de oppositie de akkoord door de meerderheid van 23 op 29 stemmen werd goedgekeurd.  In de zitting van de OCMW-raad werd hetzelfde stemresultaat genoteerd.

donderdag 17 januari 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Aankoop CNG auto met groot laadvolume

cngautoDe gemeente Kapellen zal overgaan tot de aankoop van een Fiat Doblo CNG . Deze zal hoofdzakelijk worden ingezet vanuit het Administratief Centrum  voor het transporteren van allerhande klein materiaal. De kostprijs van dit voertuig bedraagt € 16.055,49.

woensdag 16 januari 2019

Bounce op 8 februari 2019

fuifDBV-Events vraagt dit jaar opnieuw de toelating voor het organiseren van Bounce op vrijdag 8 februari 2019. Bounce is een jaarlijkse clubfuif van Volleybalclub Kapellen vzw en spitst zich voornamelijk toe op de jeugd. Bounce kiest voor hedendaagse hits met een sterke beat. De fuif vindt opnieuw plaats in gemeentelijke feestzaal Eskapade. Tussen 20u00 en 02u.00 uur zullen 6 DJ’s het beste van zichzelf geven.  Oordopjes zullen gratis aan de kassa te verkrijgen zijn. Het college gaf toestemming voor deze organisatie.

dinsdag 15 januari 2019

Opdracht: Bebloemen van straten en pleinen

bloembak2Jaarlijks worden verschillende straten en pleinen opgefleurd met bloemen. Het gaat om de vaste bloembakken in bepaalde straten, onze eigen bloembakken aan gebouwen, verplaatsbare bloembakken op het openbaar domein. In 2019 worden ook de bloembakken aan de tunnel opnieuw gevuld met nieuwe planten.  Er werd voor het geheel een overheidsopdracht opgesteld en er werden 6 firma’s aangeschreven om een offerte in te dienen.  De opdracht wordt geraamd op € 28.616,50 (inclusief 21% btw)

maandag 14 januari 2019

Agenda’s gemeente- en OCMW-raad van dinsdag 15 januari

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van dinsdag 15 januari 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de OCMW-raad is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 11 januari 2019

Danswedstrijd Diluna op 27 januari

DilunaDansstudio DiLuna uit Kapellen diende een aanvraag in om namens Danssport Vlaanderen vzw een danswedstrijd te organiseren op zondag 27 januari 2019 in de sporthal Centrum, Christiaan Pallemansstraat 84.
• De show vindt plaats tussen 9u00 en 18u00
• De show is toegankelijk voor publiek
• De prijs van een inkomticket bedraagt € 5,00
Het college gaf hiervoor toestemming

donderdag 10 januari 2019

Verhuis inboedel ’t Bruggeske en Den Biz

verhuisIn de loop van deze maand wordt er gestart met de verhuis van ’t Bruggeske en Den Biz. Al de materialen die herbruikbaar zijn, worden door de diensten van de gemeente weggehaald en gestockeerd in het gemeentemagazijn. Overige materialen zoals stoelen, tafels, toogelementen, bureau’s, kasten, luidsprekers, boeken-schabben en nog veel meer zullen geschonken worden aan Kapelse verenigingen. Kijkdag voor de verenigingen is op 2 februari. Al de verenigingen zullen ook per mail hiervan op de hoogte worden gebracht. Iedere vereniging zal zelf moeten instaan voor het transport van de goederen waarop zij een optie genomen hebben.

woensdag 9 januari 2019

Riolerings- en wegeniswerken Akkerstraat – goedkeuring voorontwerp

rioolNaar aanleiding van de slechte staat van de riolering in de Akkerstraat werd in overleg met Aquafin/Water-link beslist om een gescheiden rioleringsstelsel in de Akkerstraat aan te leggen. Naast een gescheiden rioleringsstelsel wordt de weg volledig nieuw aangelegd. De voetpaden hebben een variabele breedte van 1.70 tot 2.50 meter.  De parkeervakken hebben een breedte van 2.00 meter, de rijstrook een breedte van 4.50 meter.  Gelet op het feit dat de rijbaan smal is zullen er uitwijkstroken aangelegd worden.  De werken gaan van start half mei 2019, en worden begroot op een bedrag van € 1.660.000,00. De bewoners van de Akkerstraat zullen in de maand januari uitgenodigd worden op een hoorzitting, waarin de fasering en detail van de werken voorgelegd zullen worden.

dinsdag 8 januari 2019

Open Vld mandatarissen leggen de eed af tijdens eerste gemeenteraad

cbsgrkOp de installatievergadering van de Kapelse gemeenteraad kon je gisteren niet naast de opvallende meerderheid van Open Vld verkozenen die de eed aflegden. Immers door haar grandioze verkiezingsuitslag op 14 oktober 2018 behaalde onze afdeling met 15 op 29 zitjes in de gemeenteraad een absolute meerderheid. Ook in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst waar we 4 van de 8 mandaten bekleden en  in de Politieraad waarin 6 van de 10 Kapelse raadsleden van Open Vld zijn is onze meerderheid duidelijk zichtbaar. Gisteren legden alle mandatarissen de eed af waardoor het werk tot 2024 echt kan beginnen. Open Vld Kapellen wenst alle Kapellenaren nogmaals te danken voor het vertrouwen en de steun die tot dit verkiezingsresultaat geleid heeft.

vrijdag 4 januari 2019

Algemeen eenrichtingverkeer in Julien Breugelmansstraat

enkelrichtingVan 1 januari tot en met 30 juni is er een proefopstelling in de Julien Breugelmansstraat. In deze periode zullen alle bestuurders ook fietsers en bromfietsen klasse A verplicht worden het eenrichtingsverkeer te volgen. Aanleiding van deze beslissing is de zeer smalle rijweg in het begin van de straat en de gevaarlijke bocht aan het einde van de straat. Fietsers zullen kunnen omrijden via de Engelselei of de fiets aan de hand moeten nemen. Bromfietsers type A zullen verplicht worden om te rijden via de Engelselei of alternatieve route. Deze weggebruikers zullen ook niet meer naar rechts mogen draaien komende vanuit de Berkenlaan.

donderdag 3 januari 2019