Nieuws

Nieuwe bruggen over Kaartse beek

overeenkomstDe gemeenteraad keurde in de zitting van 18 mei 2020 de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen en de gemeente Brasschaat goed betreffende de opmaak van een ontwerp voor nieuwe bruggen aan de Jagersdreef en aan de Zijdefabrieksstraat over de Kaartse Beek. In uitvoering van dit besluit ging het college akkoord met het bestek, de raming en de wijze van aanbesteden voor de aanstelling van een ontwerper. De provincie treedt op als aanbestedende overheid. De kostenverdeling is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De raming van het aandeel van de gemeente Kapellen bedraagt maximaal € 11.004,42 (exclusief btw). Op deze basis werd de ontwerper aangesteld.

dinsdag 11 augustus 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Asfalteringswerken vanaf 10 augustus

asfalterenZoals elk jaar krijgt een aantal straten in Kapellen in de zomer een nieuwe asfaltlaag. Soms gaat het om enkele meters, andere straten worden iets grondiger aangepakt.
Hieronder vind je overzicht terug van welke straten wanneer aan de beurt zijn.
Er worden telkens 2 werkdagen voorzien::
• dag 1: afrezen van het bestaande wegdek
• dag 2: asfalteren
maandag 10 en dinsdag 11 augustus
• Franselei (tussen Georges Capiaulei en Nachtegaallei, exclusief kruispunten)
• Franselei (tussen Heidestraat-Noord en huisnummer 4)
• Spreeuwenlei (tussen Torenlei en Heidestraat-Noord, exclusief kruispunten)
• Torenlei (tussen Spreeuwenlei en Golflei, exclusief kruispunten)
• Torenlei (tussen Spreeuwenlei en Torenlei 16)
dinsdag 11 en woensdag 12 augustus
• Polberglei (tussen huisnummer 1 en Duinendreef, exclusief kruispunten)
• Polberglei (tussen nummer 13 en Duinendreef, exclusief kruispunten)
• Georges Capiaulei (tussen Duinendreef en Vijverslei, exclusief kruispunten)
• Merellei met aansluitend Duinendreef tussen Merellei en Georges Capiaulei (exclusief kruispunt met Georges Capiaulei en kruispunt met Vijverslei)
• Vinkenlei (inclusief kruispunt Vijverslei, exclusief kruispunt Sneppendreef)
woensdag 12 en donderdag 13 augustus
• Beukendreef (tussen Akkerstraat en Platanendreef, exclusief kruispunten)
• Bremlaan (tussen Vogelkerslaan en Weymouthlaan, inclusief kruispunt Vogelkerslaan)
• Houtsniplei (tussen Roerdomplei en Franselei, exclusief kruispunten)
• Kameliadreef (vanaf kruispunt Feniksdreef, aansluitend met Bakkersdreef tot en met Koekoekdreef)
• Vijverslei (nabij huisnummers 21-25)
donderdag 13 augustus en vrijdag 14 augustus
Klein Heiken (tussen huisnummers 163-167 en Heiveldlaan): omleiding via Antwerpsesteenweg en Hoevensebaan

vrijdag 7 augustus 2020

Wegenwerken vanaf 3 augustus

wegenwerkenIn augustus staan traditioneel heel wat wegenwerken gepland. Hierbij vind je een eerste overzicht voor de komende week. Alle info vind je ook terug door hier te klikken.

Koningin Astridlaan onderbroken (3 – 31 augustus)
De Koningin Astridlaan zal van maandag 3 tot en met maandag 31 augustus ter hoogte van het kruispunt met de Lobelialaan volledig worden afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt in de Koningin Astridlaan ter hoogte van de bocht met de Lobelialaan een verkeersplateau aangelegd met daarop een nieuwe fietsoversteekplaats. Gemotoriseerd verkeer zal worden omgeleid via de Hoogboomsteenweg en de Antwerpsesteenweg. Voor fietsers wordt er een aparte omleiding voorzien via de Ruyseveltslei en de Oude Bergsebaan.
Essenhoutstraat onderbroken (3 augustus)
In de Essenhoutstraat bevindt zich ter hoogte van huisnummer 296 een verzakking in de rijbaan. Om een grondige herstelling te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om de rijbaan in beide richtingen volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, tussen de Palmstraat en de Plasstraat. Dat gebeurt op maandag 3 augustus. De herstelling zal 1 dag in beslag nemen. Het verkeer komende van Ekeren en/of Hoevenen kan omrijden via de Molenstraat en de Hoevensebaan. Het verkeer komende van Kapellen Centrum kan omrijden via de Palmstraat en het Klein Heiken.
Oude Galgenstraat onderbroken (4 augustus – 30 september)
Op 4 augustus starten er werken in de Oude Galgenstraat in het deel vanaf de Ertbrandstraat tot juist voor de oprit van Oude Galgenstraat 52. Het einde van de werken is voorzien op 30 september. Gedurende deze periode zal de rijbaan volledig afgesloten zijn voor het verkeer. Een omleiding is voorzien via de Kalmthoutsesteenweg en Marcottedreef. Het fietspad in de Oude Galgenstraat blijft steeds beschikbaar in beide rijrichtingen.

vrijdag 31 juli 2020

Intergemeentelijke project “Antitankgracht”

GrachtokNa enkele jaren van stilstand heeft Regionaal Landschap De Voorkempen in 2018 de coördinerende rol inzake de aanleg en het onderhoud van de recreatieve infrastructuur langs de Antitankgracht terug opgenomen. De bedoeling is om de Antitankgracht te ontwikkelen tot ruggengraat van de Voorkempen. Daarom had het regionaal landschap op 5 april 2019 een projectidee voor een Plattelandsontwikkelingsproject (PDPO) ingediend bij de Provincie Antwerpen. Dit project werd echter niet weerhouden. Het regionaal landschap en de provincie zouden het project toch graag uitvoeren, ondanks dat er voorlopig geen subsidies beschikbaar zijn. Het project focust zich op volgende thema’s waarrond acties zullen georganiseerd worden:
• ecologie en ontsnippering
• beleving en recreatie
• erfgoed en landschap
• draagvlak en communicatie
Het college van burgemeester en schepenen blijft geëngageerd in het intergemeentelijke project van de Antitankgracht en gaat akkoord om € 1.500,00 als engagement te betalen aan de provincie Antwerpen/ Regionaal Landschap de Voorkempen voor de opstart van het project en heeft interesse in het intergemeentelijk bermbeheer van de paden.

donderdag 30 juli 2020

LEADERproject ‘Met de fiets zonder zorgen de trein op’

FietsenstallingOKFietspunten zijn vaak fietsherstelplaatsen gelegen aan een (trein)station om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met de fiets te stimuleren. Het LEADERproject ‘Met de fiets zonder zorgen de trein op’ is een samenwerking tussen IGEAN en het streekplatform Voorkempen. Het beoogt de uitbouw van fietspunten dit in eigen beheer aangezien de NMBS niet langer nieuwe fietspunten betoelaagd. Men mikt op nieuwe fietspunten in de regio Voorkempen, waar zich 7 treinstations bevinden gespreid over 4 gemeenten: Essen, Kalmthout, Kapellen en Brecht. Deze nieuwe fietspunten zullen mee worden opgenomen in het provinciaal geschakeld netwerk fietspunten dat de fietspuntdienstverlening in Kempen en Zuidrand verzorgd. Het businessplan van de fietspunten voorziet in een sterk basispakket, aangevuld met extra dienstverlening op maat van elke gemeente. Binnen het aanbod van een fietspuntdienstverlening wil men maximaal inzetten om aan deze dienstverlening het afhandelen van weesfietsen te koppelen. Het college van burgemeester en schepenen ondertekent de engagementsverklaring en bezorgt deze zal aan IGEAN worden bezorgd

dinsdag 28 juli 2020

Steun je lokale ondernemer

shopppenDoor lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie én zorgen we voor elkaar. Zelfstandigen en ondernemingen konden tijdens de coronacrisis rekenen op steun van de Vlaamse regering. In onze gemeente Kapellen hebben 396 ondernemingen een hinderpremie en 178 ondernemingen een compensatiepremie ontvangen, goed voor een totaalbedrag aan premies van € 4.700.900,00.  Deze steun was nodig en hielp de kleine en grote ondernemers om deze moeilijke periode te overbruggen en hen door deze crisis te loodsen. Denk maar aan de winkels, kapsalons en cafés die verplicht werden om hun deuren langdurig te sluiten. Nu rekenen ze op jullie, hun klanten, dus steun onze lokale middenstand en koop lokaal.

woensdag 15 juli 2020

Bomen Lindendreef

BoomrooienokTijdens de laatste storm van 16 februari genaamd Dennis zijn er in de Lindendreef in Putte twee bomen omgewaaid en twee bomen uit veiligheidsoverwegingen gerooid. Het ging toen om een Amerikaanse eik, een linde en twee paardenkastanjes. Na een paar telefoons van bezorgde bewoners uit deze straat heeft de gemeente aan Johan Possemiers (bomenspecialist) gevraagd om een evaluatie en een verslag te maken over de 49 bomen die er momenteel nog staan. Uit het onderzoek is gebleken dat er nog 2 linden moeten gerooid worden, de toestand van 16 bomen moet opgevolgd worden en het dode hout moet verwijderd worden uit 22 bomen.Er zullen voorlopig geen nieuwe bomen worden aangeplant en dit in functie van de aanleg van riolering.

vrijdag 10 juli 2020

Praatgroep voor ouders van kinderen en jongeren met Autisme

springeensbinnenAutisme Antwerpen organiseert elke maand een praatgroep voor ouders van kinderen en jongeren met de diagnose van Autisme. De praatgroep is bedoeld om ouders een fijne avond te geven waar ze hun ervaringen kunnen delen. Omdat deze praatgroep kadert in de doelstellingen van het Huis van het Kind stelt het college van burgemeester en schepenen voor om maandelijks een vergaderruimte ter beschikking te stellen aan de praatgroep. De opvolging en reservering gebeurt via het Huis van het Kind.

donderdag 9 juli 2020

Subsidies sportverenigingen 2019-2020

subsidieokHet college gaat akkoord met de berekening en de vervroegde uitbetaling van de werkingssubsidies aan de sportverenigingen. Wegens de coronacrisis werd een aangepaste regeling uitgewerkt en op de gemeenteraad goedgekeurd. Aan de clubs werd gevraagd om hun akkoord te geven voor de uitbetaling van het gemiddelde bedrag van de voorbije 3 jaar. 28 verenigingen dienden de vereenvoudigde aanvraag in. De subsidies werden reeds uitbetaald.

woensdag 8 juli 2020

Gunning verkeerskundige ingrepen Valkenlaan

wegversmallingokIn overleg met de bewoners van het smalle gedeelte van de Valkenlaan werd een ontwerp goedgekeurd voor een aanpassing aan de wegversmalling en de heraanleg van het voetpad, dit ter bevordering van de verkeerveiligheid. De opdracht ‘Verkeerskundige ingrepen in Valkenlaan’ wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder tegen het nagerekende offertebedrag van € 51.110,34 exclusief 21% btw.

dinsdag 7 juli 2020