Nieuws

Goedkeuring gunning schoonmaak en glaswas diverse gebouwen

poetsenHet college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht gegund aan de economische meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Cleaning Masters uit Merksem. Dit tegen het inschrijvingsbedrag van € 281.647,19 exclusief btw op jaarbasis. Het bestek werd gebaseerd op het voorgaande maar er werd een grondige analyse gemaakt van de huidige schoonmaak. Er werden op basis van de huidige situatie van het patrimonium en de huidige noden aanpassingen doorgevoerd. Het betreft een samengevoegde opdracht van het gemeentebestuur Kapellen, het Sociaal Huis en het Autonoom Gemeentebedrijf.

dinsdag 16 juli 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

21 juli viering in Kapellen

dirk21juliOok dit jaar zal 21 juli in onze gemeente gevierd worden. Om 11u00 vindt er een Hoogmis plaats in de Sint Jacobuskerk, waar om 11u30 uur ook het Te Deum plaatsvindt. Aansluitend vertrekt de stoet richting monument der gesneuvelden voor de bloemenhulde. De toespraak van de burgemeester en de receptie vinden plaats in ExpoG.

maandag 15 juli 2019

Trottinettentocht voor kinderen tijdens Kapellen Kermis

trotinnetTijdens Kapellen Kermis vindt – naast verscheidene andere activiteiten – opnieuw een ‘trottinettentocht’ voor kinderen plaats. Deze verzamelen omstreeks 13u30 aan het Marktplein. Startlocatie is het kruispunt Silvesterdreef-Eikendreef. De omloop is Eikendreef, Acacialaan, Platanendreef en Silvesterdreef. Een 160 deelnemers worden verwacht. Het geheel speelt zich af op en rond onze kermis.

vrijdag 12 juli 2019

Onderhoud voetpaden Zilverenhoeklaan en Hoogboomsteenweg

voetpad2De opdracht voor vervanging van de voetpaden Zilverenhoeklaan (deel van de straat) en Hoogboomsteenweg (tussen Leeuw van Vlaanderenlaan en Claessensdreef) werd gegund aan de economisch meest voordelige bieder. Het betreft de firma Boden uit Essen, die tegen een bedrag van € 219.835,92 deze werken zal uitvoeren. De gemeente heeft voor deze werken 5 biedingen ontvangen, welke werden vergeleken op basis van de gunningscriteria en lastvoorwaarden (vastgelegd op 13 mei 2019).

donderdag 11 juli 2019

De Mens op 11 juli in het Kapelse gemeentepark

frankvanderlindenWie aan Nederlandstalige rockmuziek uit Vlaanderen denkt komt automatisch bij De Mens terecht. Frank Vander Linden komt met zijn 3 kompanen op de Vlaamse feestdag op donderdag 11 juli naar het Kapelse gemeentepark. Je bent morgen welkom voor dit gratis Engie – Parkies optreden vanaf 19u30 uur. Optreden start om 20u15 uur. Dranktickets kopen kan tot 23u00. De drank- en snacktogen – o.m. bier, wijn, frisdrank én cocktails – sluiten om 23u15.

woensdag 10 juli 2019

Accentsubsidies cultuurverenigingen 2019-2020

subsidie1In het subsidiereglement ter ondersteuning socio-culturele verenigingen 2014-2019, staat in artikel 7 dat er jaarlijks accentsubsidies kunnen verkregen worden. De accentpunten worden in samenspraak met het schepencollege vastgelegd en voor aanvang van het werkingsjaar aan de verenigingen bekend gemaakt.
Het schepencollege gaat akkoord om volgende accenten voor het behalen van accentsubsidies te gebruiken voor het werkingsjaar 2019-2020:
– Hanteren van een gedifferentieerd lidgeld; zijnde korting op het lidgeld voor maatschappelijk kwetsbare personen, personen die steun krijgen van het OCMW of die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming
– Deelname aan een gemeentelijke activiteit
– Samenwerking tussen jeugd- en cultuurvereniging

dinsdag 9 juli 2019

Maaien bermen conform decreet

bermenmaaienOok dit jaar zullen een aantal bermen volgens het bermdecreet gemaaid worden, dit om zo de biodiversiteit op deze ecologische bermen te verhogen. Het gemeentebestuur voorziet hiervoor een bedrag van € 81.070,00.

maandag 8 juli 2019

Voorlopige bescherming bunkers en loopgraven

bunkerVanaf 4 juli tot 3 augustus 2019 loopt een openbaar onderzoek in het kader van de voorlopige bescherming als monument van een Belgische bunker gelegen in de Heidestraat-Noord, alsook voor de bunkers en loopgraven van de sector Nordabschnitt bij het Mastenbos uit de Eerste Wereldoorlog. Het agentschap onroerend erfgoed vraagt aan de gemeente, de organisatie van dit openbaar onderzoek. Het college heeft reeds eerder een gunstig advies voor de bescherming gegeven. Via een ministerieel besluit werd de voorlopige bescherming reeds vastgelegd. Na het openbaar onderzoek, zal men over gaan tot een definitieve bescherming. Het beschermingsdossier van bunkers en loopgraven, in het Mastenbos betreft de bewaarde bunkers, loopgraven en andere veldversterkingen, die deel uitmaakten van één bataljonssector van de Nordabschnitt.

vrijdag 5 juli 2019

Speelstraten zomer 2019

speelstraat1Het college gaat akkoord met de inrichting van drie speelstraten tijdens de zomerperiode:
– Bernard de Vadderlaan op 10 augustus 2019 (voor de eerste maal)
– Sint-Dionysiusstraat op 23 & 24 augustus 2019 (deel van aan rond punt tot aan de Leopold Scheiperslaan)
– Hindedreef en Schapendreef van 24 augustus tot en met 1 september 2019 (Schapendreef is een nieuwe speelstraat).
In elke speelstraat werden minimum drie peters/meters aangeduid die instaan voor het (dagelijks) plaatsen en weghalen van de afsluithekkens. Zij fungeren ook als aanspreekpunt voor de buurt en houden het nodige toezicht. De bewoners worden per brief verwittigd. De goede werking van de speelstraten verloopt via een gemeentelijk reglement en een afsprakennota (klik hiervoor op deze link).

donderdag 4 juli 2019

Coco Jr. geeft aftrap van nieuwe reeks Parkconcerten

cocojrWe kennen hem nog van de toen immens populaire Dinky Toys. Donderdag 4 juli laat Coco Jr. met zijn band the All Stars de bomen swingen in het gemeentepark te Kapellen en mag alzo een nieuwe reeks Parkconcerten opstarten. Ook uw muzikale smaakpapillen worden geprikkeld door een kruidige cocktail van pop, rap, funk, R&B, reggae, soul en dance. Je bent morgen welkom voor dit gratis Engie – Parkies optreden vanaf 19u30 uur. Optreden start om 20u15 uur. Dranktickets kopen kan tot 23u00. De drank- en snacktogen – o.m. bier, wijn, frisdrank én cocktails – sluiten om 23u15.

woensdag 3 juli 2019