Nieuws

Uit de gemeenteraad van maandag 18 november

voorziitershamerDirk van Mechelen opende als burgemeester zoals steeds stipt de vergadering om 20u00 met de melding dat Kapellen het charter werftransport zal ondertekenen. Open Vld schepen Koen Helsen vulde aan dat in Kapellen al heel wat maatregelen die in dit initiatief van de Bouwunie vervat zitten van kracht zijn. Na deze toelichting gaf Koen bijkomende informatie over nieuwe en aangepaste verkeersreglementen die nadien door de raad werden goedgekeurd. Het hoofdmenu van deze gemeenteraad bestond uit het behandelen van heel wat belasting- en retributiereglementen. Met het verhogen van de tarieven van de stickers voor het ophalen van GFT en restafval wil het bestuur de Kapelse inwoners stimuleren om beter om te gaan met afval. Open Vld schepen Luc Janssens liet weten dat de meerderheidsfracties niet willen inzetten op een ander systeem van Diftar dan het huidige. Het Diftar systeem dat werkt met het wegen van containers en het betalen per kg heeft ook heel wat nadelen. Onder meer zou in het invoeren van dit systeem tot gevolg hebben dat geen witte afvalzakken meer kunnen worden gebruikt en dat iedereen een container zou moeten aankopen. Aangezien jaarlijks zo’n 75.000 zakken worden opgehaald zouden heel wat Kapellenaren moeten worden opgezadeld met een container waarvoor ze mogelijk geen plaats hebben.De gemeenteraad gaf haar goedkeuring aan de voorgelegde reglementen waarvan een deel met unanimiteit en een ander deel deels met onthouding of tegenstem van de oppositie. Schepen van financiën Luc Janssens had tot slot nog goed nieuws voor de personeelsleden van de gemeente. De eindejaarscheques worden na goedkeuring van de raad opgetrokken van € 35,00 naar € 40,00.

woensdag 20 november 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 18 november 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 november 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergaderingen starten om 20u00 in het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

maandag 18 november 2019

Opmaak basis hemelwaterplan voor Kapellen

waterplan2Waterlink stelt in samenwerking met Aquafin voor om te starten met de opmaak van een basis hemelwaterplan voor Kapellen. Dit plan houdt in dat voor elke zone wordt aangegeven naar waar deze in de toekomst zal afwateren en welke milderende maatregelen waar mogelijk zijn. Men bekijkt ook de lozingsvoorwaarden en onderzoekt of het mogelijk is de waterafvoer beter te verdelen over de verschillende beschikbare afvoerwegen. Het plan moet ook een overzicht geven van de maatregelen die toepasbaar zijn in de publieke ruimte en dit voor elke deelgebied. Het bepaalt ook de prioriteit voor de uitvoering van de wenselijke projecten. Het schepencollege besliste om de opmaak van dit basis hemelwaterplan toe te vertrouwen aan Waterlink in samenwerking met Aquafin.

donderdag 14 november 2019

Proefopstelling in de Sint Dionyiusstraat

eenrichtingOmwille van het verhogen van de verkeerveiligheid voor voetgangers en fietsers nabij het lokaal voor de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) en de school, stemde het schepencollege in met een proefopstelling. Vanaf 28 oktober tot en met 1 maart 2020 wordt éénrichtingsverkeer ingesteld in de Sint Dionysiusstraat tussen de Leopold Scheiperslaan en de Oosthoevestraat met as toegelaten rijrichting van L. Scheiperslaan naar Oosthoevestraat. Het éénrichtingsverkeer geldt niet voor fietsers en bromfietsen. In dezelfde periode wordt ook een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd in de Sint Dionysiusstraat aan de kant van de even huisnummers. De verkeersmaatregelen worden aangeduid met de in de wegcode voorziene verkeersborden. Tevens worden de school en de gebruikers van de BKO geïnformeerd over deze maatregel. Bedoeling is na te gaan of op deze manier de kinderen per fiets een veiliger parcours afleggen en de ouders hun kinderen op een praktische wijze naar de BKO kunnen brengen en afhalen.

woensdag 13 november 2019

Bomen Baron Paul Kronackerdreef

beukendreefEnkele jaren geleden werden de bomen in de Baron Paul Kronackerdreef geëvalueerd. Omwille van de veiligheid werden er toen drie beuken gerooid. Begin dit jaar ontwortelde een beuk en kwam deze terecht op een tuinhuis. Gelet op dit voorval en de droge zomers van de afgelopen jaren, werd opnieuw een onderzoek naar de toestand van de bomen gedaan (dreef bestaat uit 200 bomen – 122 oudere beuken, 25 jongere beuken en 53 recente aanplantingen).De oude beuken vertonen een verminderde conditie: groeistilstand, minder bladvolume, geligere bladeren en afstervende takken. In functie van de veiligheid moeten momenteel 7 beuken gekapt worden en de stam van 1 beuk worden verwijderd. Ook 2 Amerikaanse eiken dienen gerooid te worden en 17 jonge beuken dienen vervangen te worden. Het schepencollege stemde in met de aanvraag van een kapmachtiging bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Er wordt tevens een prijsvraag opgestart voor de uitvoering van deze noodzakelijke werken. De rooi- en snoeiwerken zullen nog dit jaar uitgevoerd worden. Nieuwe beuken worden aangeplant in het najaar van 2020 in samenwerking met ANB.

dinsdag 12 november 2019

Feestelijk openingsweekend polyvalente zaal LUX

luxopeningDe opening van de nieuwe polyvalente zaal LUX wordt dit weekend gevierd.
Dit is het programma:
Zaterdag 9 november – Cultuurmarkt met optredens en infostanden
van 11u00 tot 18u00 gratis in LUX, Marktplein 1 reserveren hoeft niet
Kom kijken naar allerhande optredens, snuisteren tussen de infostanden of drink iets in café de LUX.
Zondag 10 november – Bart Peeters opent LUX
Optreden om 20u00u, twee keer 1 uur met pauze tickets te koop à € 30,00
Maandag 11 november – LUX opent de deuren met Academie voor Muziek & Woord
Leerlingen en docenten van de Academie voor Muziek & Woord laten je alle hoeken van onze nieuwe zaal ontdekken. In de grote zaal staan concerten gepland waar je in en uit kan lopen.
Neem ook zeker een kijkje achter de schermen, in de keuken en in de regiekamer. Alles gaat door van 14u00 tot 18u00. Gratis reserveren hoeft niet

vrijdag 8 november 2019

Jinfuif Scouts den 51 ste Sint-Mauritius

fuifOp vrijdag 20 december 2019 organiseert Scouts den 51 ste Sint-Maurtius de “Jinfuif”. Het college gaf toestemming voor de organisatie van deze activiteit, die in feestzaal Eskapade van 21u00 tot en met 03u00 zal plaats vinden. Het doelpubliek is van late middelbare leeftijd, men verwacht een 400 à 500 bezoekers.

donderdag 7 november 2019

Subsidies Ontwikkelingssamenwerking – projecten 2018-2019

OntwikkelingssamenwerkingHet schepencollege stemde in met de toewijzing van een totaalbedrag van € 11.500,00 aan 3 projecten. Deze gelden van het budget “ontwikkelingssamenwerking “ gaan naar het NGO project Colectivo Rebeldia in Bolivia, ingediend door FOS-afdeling Kapellen. Een mooi bedrag gaat ook naar het NGO project Memisa – versterking van gezondheidscentra in Bominenge, ingediend door de Kwb van Hoogboom. Ook het niet-NGO project The Cambia, West Africa Provincies: Komo (school- en landbouwproject) van de vzw Gambiavrienden mag een subsidie-bedrag verwachten.

woensdag 6 november 2019

Bingonamiddag te Putte-Kapellen

BingoHet schepencollege stemde in met de organisatie van een bingonamiddag op zaterdag 16 november 2019 in het Gildenhuis, Partizanenstraat 1 te Putte. De namiddag (van 14u00 tot 17u00 ) wordt georganiseerd door de KWB Putte Ertbrand in het kader van de “Warmste Week” met als goed doel de vzw ALBE Kapellen.

dinsdag 5 november 2019

Fluoactie De Putse Knipoog

FluoDe kleuter- en lagere school De Putse Knipoog organiseert op 6 november 2019 een verkeersactiviteit, genaamd “Fluoactie”. De school wil een fluoactie combineren met een strapdag (stappen & trappen). Tussen 8u00 en 9u00 wordt hiervoor de Partizanenstraat tussen de gewestweg en de Warandelaan voor alle autoverkeer volledig worden afgesloten. De nodige signalisatie zal worden geplaatst.

maandag 4 november 2019