Nieuws

De Kapelse Sprint op dinsdag 2 augustus

WielrennenokBij Kapellen Kermis hoort traditioneel koers. Dat gebeurt op dinsdag 2 augustus voor de vierde keer onder de noemer De Kapelse Sprint, maar het is door corona alweer van 2019 geleden dat er effectief nog werd gesprint op het parcours Hoevensebaan-Albertdreef-Essenhoutstraat. Het parcours wordt 30x gereden, de totale afstand bedraagt 60 km.

PROGRAMMA:

17u30: heren (Grote Prijs Gemeentebestuur en Ereprijs René De Ren)

19u15: vrouwen (Grote Prijs Frans Van Lent)

dinsdag 2 augustus 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Werken Heidestraat en Hoogboomsteenweg

Asfalt2OKHet asfalt op de Hoogboomsteenweg wordt vernieuwd tussen de Antwerpsesteenweg en de Koningin Astridlaan op dinsdag 2 en woensdag 3 augustus. Er wordt een omleiding voorzien via Antwerpsesteenweg en Koningin Astridlaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon passeren.

Van 3 tot en met 9 augustus wordt in 3 fasen gewerkt in de Heidestraat. Achtereenvolgens:
1. tussen de Korte Spelierlaan en de Bosschaertdreef (3 – 4 augustus)
2. tussen de Bosschaertdreef en de Georges Spelierlaan (5 augustus)
3. tussen de Georges Spelierlaan en de Koning Albertlei (8 – 9 augustus)
In het gedeelte waar gewerkt wordt, is op die dagen geen verkeer mogelijk.

In de derde fase (tussen de Georges Spelierlaan en de Koning Albertlei) is de spoorwegovergang niet bereikbaar met de wagen vanuit de Heidestraat. Voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang wel mogelijk. In de Koning Albertlei is verkeer in beide richtingen mogelijk tussen de Spoorstraat en de Koningin Elisabethlei. Er geldt een parkeerverbod om de doorgang te waarborgen in beide richtingen.

Aansluitend op de werken in de Heidestraat wordt ook de Heidestraat-Zuid (tussen de Bosdreef en De Uitlegger) aangepakt op 9 augustus.

maandag 1 augustus 2022

Werken Klein Heiken vanaf 1 augustus

OmleidingOKVan maandag 1 tot mogelijk vrijdag 19 augustus zijn er werken op het Klein Heiken tussen de Puihoek en de Bredestraat (Ekeren).

Er wordt een omleiding voorzien via de Puihoek, Schriek, Driehoekstraat, Boerendijk, Kloosterstraat en de Leugenberg en dit in beide richtingen. Er is ook een tweede omleiding voorzien via de Leugenberg, Molenstraat, Hoevensebaan, Korte Vredestraat en de Antwerpsesteenweg en dit in beide richtingen.

De doorgang voor fietsers en voetgangers blijft gewaarborgd via een fietsdoorsteek.

vrijdag 29 juli 2022

Aanleg en ontwikkeling van een groenzone op gronden gelegen tussen de Hark- en Sikkellaan

bankEen perceel van 650 m² zal worden aangelegd als groenzone met struiken en enkele bomen op gronden gelegen tussen de Hark- en Sikkellaan. Er zullen ook enkele banken geplaatst worden. Het oude basketbalplein zal worden uitgebroken en zorgt voor bijkomende ontharding.

De werken worden gegund worden aan de firma Peeters uit Kalmthout voor de prijs van € 32.889,00.

donderdag 28 juli 2022

Evenementen

petanqueballenHet college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor onderstaande evenementen:
• 20 augustus – Tournée Locale: een craft- en webshopmarkt op de parking café Starrenhof
• 28 augustus – opendeurdag VOC (Wilde Dieren in Nood) – locatie: Holleweg 43
• 11 september – Open Monumentendag Natuurpunt – locatie: Fort Ertbrand – Oude Galgenstraat
• 11 september – Petanquetornooi Jong VLD Kapellen – locatie: gemeentepark Beaulieu
• 17 september – Ambachtsmarkt Plein 70 – locatie: Vincent Mercierplein
• 18 september – Opendeurdag Brandweer – locatie: Marktplein

dinsdag 26 juli 2022

Vernieuwing concept speelbabbel najaar 2022

babbelEen speelbabbel is een ontmoetingsplaats waar (groot)ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken en hun kinderen tussen de 0 en 3 jaar in aanwezigheid van onthaalmedewerkers samen tijd kunnen doorbrengen. Ouders komen er tot rust, kunnen ideeën en vragen met elkaar uitwisselen enz. Baby’s en peuters gaan in alle veiligheid zelf op ontdekking in de nabijheid van hun vertrouwenspersoon. Ze ontmoeten er andere kinderen en leren samen spelen, als voorbereiding op de crèche of kleuterklas.

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel goed om de speelbabbels vanaf september 2022 te organiseren op 2 locaties nl in het centrum (BKO Park) en in Putte (BKO Putte) op woensdagvoormiddag, respectievelijk van 9u30 tot 12u30 en van 9u30 tot 11u30. Maandelijks voorziet men een speelbabbel Spécial waar een extra activiteit voor ouders/kinderen wordt aangeboden in samenwerking met externe partners.

maandag 25 juli 2022

Projectsubsidie ‘over drempels’: #delink

SubsidieOK4Eén van de hoofddoelstellingen van jeugd & cultuur bestaat erin zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken, met extra aandacht voor de meest kwetsbare, en moeilijk bereikbare personen. Inschrijven op de projectoproep ‘over drempels’ was hiertoe een uitgelezen kans. Immers een éénmalige subsidie van € 40.000,00 kan hiermee worden verkregen voor projecten om zo de drempels die het recht op vrije tijd van kinderen en jongeren in de jeugdhulp belemmeren, weg te werken.

Via de projectoproep wil men een duurzame samenwerking tussen organisaties die actief zijn in de vrije tijd van kinderen en jongeren, jeugdhulp en lokale besturen stimuleren met het oog op het versterken van het recht op vrije tijd van kinderen en jongeren in de jeugdhulp.

Via de subsidie kunnen we een vrijetijdsverbinder aanwerven: een sociaal werker / verbinder / bruggenbouwer (projectnaam #delink) die inzet op het verlagen van de drempels en gezinnen/jeugd faciliteert bij het inschrijven voor, deelnemen aan, input geven op vlak van activiteiten.

De subsidieaanvraag werd ingediend in maart en midden juni positief beoordeeld met een score van 79% door het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Agentschap Opgroeien en minister van Jeugd Benjamin Dalle. Bijgevolg komt Kapellen in aanmerking voor een subsidie van € 40.000,00

vrijdag 22 juli 2022

Ontwerp Lokaal Materialenplan 2023-2030

restafvalHet college van burgemeester en schepenen ondertekent het standpunt van de VVSG en Interafval betreffende ontwerp Lokaal Materialenplan 2023-2030.

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 vormt een nieuw uitvoeringsplan voor het Vlaams Materialendecreet. Het kadert sterk binnen de klimaatambities van de Vlaamse Regering. Het Vlaamse energie- en klimaatplan 2021-2030 beschouwt afval als één van de belangrijke sectoren om emissiereducties van broeikasgassen te realiseren. De reductie van het restafval bij zowel huishoudens als bedrijven wordt beschouwd als een sleutelelement om die emissiereducties te bereiken.

Het plan bevat veel doelstellingen en maatregelen zoals een verplichte gft-inzameling in iedere gemeente, uitgebreide productverantwoordelijkheid, verbod op verbranding herbruikbare goederen, enz.

De belangrijkste maatregelen met gevolgen voor de gemeente Kapellen worden hieronder opgesomd..
• De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner moet dalen tot 83 kg tegen 2030.
• Strengere handhaving bedrijfsafval
• De hoeveelheid zwerfvuil moet met 20% dalen tegen 2030

woensdag 20 juli 2022

Wisselbeker tennis

TennisOKReeds meer dan 10 jaar wordt er begin september door leden van diverse tennisclubs gestreden voor de Kapelse tenniswisselbeker.

Ook dit jaar stemde het schepencollege, na positief advies van de Sportraad, in met een financiële subsidie van € 350,00 voor de organisatie van dit gebeuren.

Het tornooi zal plaats vinden op zondag 4 september 2022 op de terreinen van TC ’t Kooike.

dinsdag 19 juli 2022

Gunning werken Kaartse Beek ter hoogte van de Zijdefabriekstraat en Jagersdreef

BrugOKIn samenspraak met de Provincie Antwerpen en de gemeenten Kapellen en Brasschaat wordt werk gemaakt van “het openleggen en oeverherstel van de Kaartse Beek, vervangen van één brug en verkeersveiliger maken van een tweede brug op de grens Kapellen-Brasschaat”.

De provincie heeft de aanbesteding uitgeschreven. Drie firma’s hebben zich kandidaat gesteld. De werken worden gegund aan firma Van Raak L. bv uit Weelde, voor een bedrag van € 257.034,93 inclusief btw. Het college stemde in met de gunning aan Van Raak, het bedrijf dat eerder ook de werken aan de Kaartse Beek ter hoogte van de Kwartellaan en Delhaize heeft uitgevoerd.

Het aandeel voor de gemeente Kapellen bedraagt € 23.321,35 inclusief btw.

maandag 18 juli 2022