Uit de gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van maandag 4 juli

gemeenteraadBurgemeester Dirk van Mechelen opende zoals steeds stipt de zitting om 20u00. Hij liet weten dat de raadsleden uitzonderlijk in de vakantie maanden opgevorderd waren omdat toch wel 2 belangrijke dossiers extra aandacht vroegen.

Vooraf legde voor onze coalitiepartner de heer Wilfried Schonkeren de eed af als gemeenteraadslid voor de gemeente Kapellen.

Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting bij het Mobiliteitsplan dat ter kennisname voorlag. De oppositie kon zich globaal hierin vinden en hechtte veel belang aan de informatieronde die volgt in september. Nadien volgt in de gemeenteraad de definitieve goedkeuring.

In het energie- en klimaatactieplan werden volgens de oppositie te weinig concrete acties opgenomen. Open Vld burgemeester Dirk Van repliceerde dat al heel wat acties ondernomen en gepland zijn maar dat een en ander ook financieel haalbaar moet zijn. Hierop werd het energie- en klimaatactieplan goedgekeurd.

dinsdag 5 juli 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda gemeenteraad van maandag 4 juli

raadOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag4 juli  om 20u00 kan je hier raadplegen. De raadszitting gaat door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 1 juli 2022

Uit de gemeenteraad van maandag 20 juni 2022

gemeenteraadDe raadsleden kregen een drukke agenda voorgeschoteld want achtereen volgend werd de kindergemeenteraad, de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), de raad voor maatschappelijk welzijn, de raad van bestuur van het Autonoom Parkeerbedrijf en de gemeenteraad afgewerkt.

Uit de gemeenteraad zelf noteerden we dat het bestuur in 2021 slechts 11 klachten van burgers had binnengekregen waarvan een heel deel zelfs niet bestuursgebonden waren.

Burgemeester Dirk Van Mechelen gaf omstandig uitleg bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Alle raadsleden stonden dan ook volmondig achter de beslissing om containerunits te plaatsen die moeten dienen voor een collectieve tijdelijk  opvang van deze mensen.

Open Vld schepen Luc Janssens van financiën en begroting gaf toelichting bij de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, waarop deze wijziging zonder meer ook werd goedgekeurd.

Tot slot kon Open Vld schepen voor Jeugd An Stokmans aan de raadsleden meegeven dat de verhuis van Jeugdhuis Zwarte Paula naar de Zilverenhoek door de jongeren met heel veel enthousiasme beleefd en gevierd werd waarop de raadsleden goedkeuring gaven aan de convenant 2022-2024.

dinsdag 21 juni 2022

Uit de gemeenteraad van maandag 16 mei

raadOKBij afwezigheid van Dirk Van Mechelen werden de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad voorgezeten door her raadslid met de meeste jaren op de teller, met name Open Vld schepen Frederic van Haaren. Open Vld schepen Luc Janssens nam bijna de hele verdere vergadering voor zijn rekening omdat alle agendapunten onder zijn bevoegdheid  vielen. Zo werd de aanpassing aan het huishoudelijk reglement waarbij het mogelijk wordt gemaakt om in uitzonderlijk gevallen digitaal te vergaderen. Ook stemde de raad, na toelichting van Luc, in met het voorstel om in te stappen in project LB365. Dit laatste is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten voor de automatisatie van de administratieve processen.  De raad gaf unaniem goedkeuring aan de jaarrekening 2021 van het OCMW en de gemeente en stemde in met de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan. Gebruikelijk in de maand mei werd de raad afgesloten met de goedkeuring van de agenda en vertegenwoordigers vaar de jaarvergaderingen van diverse intercommunales.

dinsdag 17 mei 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 16 mei

gemeenteraadDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 16 mei om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 13 mei 2022

Uit de gemeenteraad van maandag 25 april

raadOKBurgemeester Dirk Van Mechelen opende zoals steeds stipt om 20u00 de vergadering waarbij gemeld werd dat 2 raadsleden verontschuldigd waren. Open Vld schepen voor financiën en begroting Luc Janssens gaf toelichtingen bij enkele technische aanpassingen van reeds eerder goedgekeurde reglementen. Het betreft deze over de belastingen op verspreiding van reclamedrukwerk en het reglement over leegstand van woningen en gebouwen. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting over de geplande werken aan de Kaartse Beek en over de werken voor het aanleggen van een waterbekken buffer aan het Kooike. We noteerden tot slot dat de gemeente Kapellen voor haar contractueel personeel zal instappen in de 2de pensioenpijler bij verzekeraar OPF Prolucus. Alle punten van deze raad werden door de raadsleden met unanimiteit goedgekeurd.

dinsdag 26 april 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 april

gemeenteraadDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 28 april om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 22 april 2022

Uit de gemeenteraad van maandag 21 maart 2022

raadzaalBij aanvang gaf burgemeester Dirk Van Mechelen meteen het woord aan Open Vld Schepen Luc Janssens onder meer bevoegd voor personeel en onderwijs. Luc bracht het droevige nieuws van het plotse overlijden dit weekend van Tom Huys leerkracht van de gemeentelijke basisschool De Platanen. De raadsleden hielden hierop als eerbetoon een minuut stilte in acht. Burgemeester Dirk Van Mechelen gaf nadien toelichting over de naamgeving en indeling van de site ’t Bruggeske. De gemeenteraad stemde ook unaniem in de naamgeving van Hoelenweg aan de verbinding tussen de Kerkstraat en de site en de aankoop van een OG aan de Hoevensebaan 32. Tot slot onthouden we dat vluchtelingen aan Oekraïne geen kosten moeten betalen voor de aanvraag van een verblijfsvergunning.

dinsdag 22 maart 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 maart

gemeenteraadDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 maart om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan  door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 18 maart 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 februari

VergaderingOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 februari om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan digitaal door en dit in het kader van de Covid-19 omstandigheden.

vrijdag 18 februari 2022