Uit de gemeenteraad

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 16 januari

raadOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 16 januari om 20u00 kan je hier raadplegen.

Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien.

De raadszittingen gaan door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 13 januari 2023
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Uit de gemeenteraad van maandag 19 december

gemeenteraadNa het afhandelen van de agenda van de OCMW-raad opende burgemeester Dirk Van Mechelen de gemeenteraad met de mededeling dat mevrouw Valerie Van Peel van onze coalitiepartner N-VA op 14 november ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid. Zij wordt opgevolgd door mevrouw Nicole Demaerel-Recourdon.
Het hoofdmenu van deze gemeenteraad bestond uit het bespreken van het meerjarenplan 2020-2025 en het vastleggen van het percentage van de aanvullende personenbelastingen en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Open Vld schepen voor begroting en financiën weerlegde de kritiek van de oppositie dat met besparingen de tekorten konden worden weggewerkt. De stijging van onder meer energie- en loonkosten (die niemand verwacht had) kan niet worden weggewerkt met het snoeien in uitgaven tenzij we bijvoorbeeld het zwembad sluiten en stoppen met de buitenschoolse kinderopvang aldus schepen Luc Janssens.

 
De coalitie Open Vld – N-VA heeft de beleidskeuze gemaakt om de dienstverlening aan de burgers niet af te bouwen en ook geen verhogingen door te voeren op de retributies en bijdragen hiervoor.
Hierdoor wordt het percentage van de aanvullende personenbelasting aangepast naar 5,5 % en worden de opcentiemen op de OV vastgelegd op 589 waardoor Kapellen nog steeds bij de fiscaal vriendelijkste gemeenten van Vlaanderen hoort.

Met onthouding van enkele oppositieleden en de neen-stemmen van enkele anderen werden deze aanpassingen door alle raadsleden van de meerderheid goedgekeurd.

dinsdag 20 december 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 19 december

raadOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 december om 20u00 kan je hier raadplegen.

Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien.

De raadszittingen gaan door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 16 december 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november

raadOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 november om 20u00 kan je hier raadplegen.

Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien.

De raadszittingen gaan door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 18 november 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 17 oktober

raadOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 17 oktober om 20u00 kan je hier raadplegen.

Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien.

De raadszittingen gaan door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 14 oktober 2022

Uit de gemeenteraad van maandag 4 juli

gemeenteraadBurgemeester Dirk van Mechelen opende zoals steeds stipt de zitting om 20u00. Hij liet weten dat de raadsleden uitzonderlijk in de vakantie maanden opgevorderd waren omdat toch wel 2 belangrijke dossiers extra aandacht vroegen.

Vooraf legde voor onze coalitiepartner de heer Wilfried Schonkeren de eed af als gemeenteraadslid voor de gemeente Kapellen.

Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting bij het Mobiliteitsplan dat ter kennisname voorlag. De oppositie kon zich globaal hierin vinden en hechtte veel belang aan de informatieronde die volgt in september. Nadien volgt in de gemeenteraad de definitieve goedkeuring.

In het energie- en klimaatactieplan werden volgens de oppositie te weinig concrete acties opgenomen. Open Vld burgemeester Dirk Van repliceerde dat al heel wat acties ondernomen en gepland zijn maar dat een en ander ook financieel haalbaar moet zijn. Hierop werd het energie- en klimaatactieplan goedgekeurd.

dinsdag 5 juli 2022

Agenda gemeenteraad van maandag 4 juli

raadOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag4 juli  om 20u00 kan je hier raadplegen. De raadszitting gaat door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 1 juli 2022

Uit de gemeenteraad van maandag 20 juni 2022

gemeenteraadDe raadsleden kregen een drukke agenda voorgeschoteld want achtereen volgend werd de kindergemeenteraad, de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), de raad voor maatschappelijk welzijn, de raad van bestuur van het Autonoom Parkeerbedrijf en de gemeenteraad afgewerkt.

Uit de gemeenteraad zelf noteerden we dat het bestuur in 2021 slechts 11 klachten van burgers had binnengekregen waarvan een heel deel zelfs niet bestuursgebonden waren.

Burgemeester Dirk Van Mechelen gaf omstandig uitleg bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Alle raadsleden stonden dan ook volmondig achter de beslissing om containerunits te plaatsen die moeten dienen voor een collectieve tijdelijk  opvang van deze mensen.

Open Vld schepen Luc Janssens van financiën en begroting gaf toelichting bij de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, waarop deze wijziging zonder meer ook werd goedgekeurd.

Tot slot kon Open Vld schepen voor Jeugd An Stokmans aan de raadsleden meegeven dat de verhuis van Jeugdhuis Zwarte Paula naar de Zilverenhoek door de jongeren met heel veel enthousiasme beleefd en gevierd werd waarop de raadsleden goedkeuring gaven aan de convenant 2022-2024.

dinsdag 21 juni 2022

Uit de gemeenteraad van maandag 16 mei

raadOKBij afwezigheid van Dirk Van Mechelen werden de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad voorgezeten door her raadslid met de meeste jaren op de teller, met name Open Vld schepen Frederic van Haaren. Open Vld schepen Luc Janssens nam bijna de hele verdere vergadering voor zijn rekening omdat alle agendapunten onder zijn bevoegdheid  vielen. Zo werd de aanpassing aan het huishoudelijk reglement waarbij het mogelijk wordt gemaakt om in uitzonderlijk gevallen digitaal te vergaderen. Ook stemde de raad, na toelichting van Luc, in met het voorstel om in te stappen in project LB365. Dit laatste is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten voor de automatisatie van de administratieve processen.  De raad gaf unaniem goedkeuring aan de jaarrekening 2021 van het OCMW en de gemeente en stemde in met de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan. Gebruikelijk in de maand mei werd de raad afgesloten met de goedkeuring van de agenda en vertegenwoordigers vaar de jaarvergaderingen van diverse intercommunales.

dinsdag 17 mei 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 16 mei

gemeenteraadDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 16 mei om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 13 mei 2022