Uit de gemeenteraad

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 18 januari

VergaderingOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 januari kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” zullen deze raadszittingen digitaal verlopen.

vrijdag 15 januari 2021
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Uit de gemeenteraad van maandag 14 december

gemeenteraad
Burgemeester Dirk Van Mechelen opende als voorzitter van de Kapelse gemeenteraad de laatste raadszitting van 2020 zoals steeds stipt om 20u00. Nadat de toelage van de gemeente aan het Autonoom Gemeentebedrijf en ook het meerjarenplan 2020 – 2025 van het AGB werden goedgekeurd gaf Open Vld schepen  voor financiën en begroting Luc Janssens toelichting bij de aanpassingen van het meerjarenplan 2020 – 2025. De schepen herhaalde wat hij ook reeds in de raadscommissie van 7/12/2020 liet weten dat Kapellen financieel gezond is en dat ook het meerjarenplan, dat loopt tot 2025, niet in gevaar komt zelfs niet door de verwachte impact van de Coronacrisis op de inkomsten van de gemeente. Door dat geen extra ingrepen nodig zijn zal Kapellen zich kunnen handhaven in de kopgroep van de fiscaal voordeligste gemeenten in Vlaanderen. De raad gaf dan ook goedkeuring aan het aangepaste meerjarenplan en de dotaties aan de brandweer en politiezone. Met een warm applaus werd ook dank uitgebracht aan de financieel directeur de heer Mehmet Kaya die na 19 jaar dienst in de gemeente Kapellen vanaf 1 januari 2021 met pensioen gaat. Na deze hoofdschotel gaf de gemeenteraad goedkeuring aan de aanpassingen van een aantal verkeersreglementen zoals deze voor de Akkerstraat, de begroting van het Cultuurcentrum en de kandidaatstelling voor nieuwe plaatsen voor kinderopvang baby’s en peuters.

dinsdag 15 december 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 14 december

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 14 december kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

vrijdag 11 december 2020

Uit de gemeenteraad van maandag 16 november

VergaderingOKDe raad van november verliep omwille van de COVID-19 omstandigheden digitaal. Zoals decretaal voorgeschreven was de vergadering openbaar te volgen via een gestreamde versie op een You Tube kanaal. Burgemeester Dirk Van Mechelen opende de zitting vanuit het Administratief Centrum en gaf meteen het woord aan Open Vld schepen Luc Janssens die toelichting gaf over de aanpassing van het GAS-reglement. Luc liet weten dat een en ander nodig was om dit reglement in overeenstemming te brengen met dat van onze omliggende gemeente en vooral ook met dat van de Stad Antwerpen. Hierop volgde een uitgebreide gedachtewisseling met de verschillende oppositiepartijen of een aantal artikelen uit het reglement niet anders moesten woorden verwoord. Aangezien de stemming over de gevraagde aanpassing achteraf via een speciaal formulier moest gebeuren werd overgegaan tot het behandelen van de aanpassing van enkele belastingsreglementen dit na opmerking van het agentschap binnenlands bestuur. In de rand hiervan gaf Open Vld schepen Koen Helsen mee dat de gemeente door inzet van personeel en het voorzien van 150 vuilbakjes aal het mogelijke doet om sluikstorten te vermijden. Naar aanleiding van een vraag van de oppositie vernamen we tot slot dat Agentschap voor Natuur en Bos fietsenstallingen zal voorzien aan de verschillende natuurdomeinen, de gemeente zal met Natuurpunt contact nemen om hetzelfde te doen aan Het Rood. Er is ook goedkeuring voor de aanleg van een parking voor maximum 80 auto’s aan het Mastenbos langs de Oude Galgenstraat.

woensdag 18 november 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 16 november

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 16 november kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” zullen deze raadszittingen digitaal verlopen.

vrijdag 13 november 2020

Uit de gemeenteraad van maandag 19 oktober 2020

burgemeestersjerpBurgemeester Dirk Van Mechelen had het genoegen om bij aanvang van deze raad de eed af te nemen van een nieuw raadslid. De heer Philippe Henquet zal in de toekomst in de gemeenteraad zetelen voor CD&V. Na enkele vragen van de oppositie werd de deontologische code voor mandatarissen goedgekeurd. Opmerkelijk hierbij was de rechtstreekse vraag van een raadslid van Groen aan het adres van een raadslid van Vlaams Belang of er bereidwilligheid is om het respect voor gelijkheid van mensen te aanvaarden. Dit naar aanleiding van een aantal uitlatingen op de sociale media. Open Vld schepen An Stokmans gaf kort toelichting over het kwaliteitshandboek voor opvanggezinnen waarop dit handig instrument werd goedgekeurd. Na een verklarende uitleg van burgemeester Dirk Van Mechelen werd eveneens het nieuwe organogram van de gemeente Kapellen eveneens unaniem goedgekeurd. Open Vld schepen Koen Helsen beantwoorde enkele vragen van de oppositie waarbij we vernamen dat het charter voor werfverkeer goed wordt opgevolgd. In dit charter ontzien bouwfirma’s onder meer bij het aanleveren van hun werven de drukke periode rond de starturen van scholen. We vermelden tot slot dat in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist werd dat Inge Wagemans als Open Vld mandataris in het bijzonder comité van het OCMW, Open Vld schepen An Stokmans zal vervangen in de Raad van Bestuur van het SAS vzw.

dinsdag 20 oktober 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 19 oktober

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 oktober kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

vrijdag 16 oktober 2020

Uit de gemeenteraad van maandag 21 september 2020

LuxgGRDe maatregelen tegen het Covid-19 virus zorgden ervoor dat deze gemeenteraad opnieuw kon doorgaan in veilige omstandigheden in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. De raad ging gezwind van start want zowel het plan rond de beveiliging van digitale en andere informatiestromen binnen gemeente als het opvolgingsrapport van het meerjarenplan 2020-2025 waren al behandeld in de vorige week gehouden raadscommissie. De raad gaf vervolgens goedkeuring aan de regeling voor uitbetaling van subsidies aan seniorenverenigingen. Deze regeling loopt conform met deze van sport en cultuur verenigingen. Open Vld Schepen Frederic van Haaren en burgemeester Dirk Van Mechelen gaven toelichting bij het ondertekende burgemeestersconvenant 2030. Het doel is om tegen 2030 de CO² uitstoot ten opzicht van 2011 te verminderen met 40 %. Een tussentijdse rapportage op basis van de cijfers van 2018 leert ons dat Kapellen reeds bij de beste leerlingen van de klas hoort omdat nu al een vermindering van 9,4 % genoteerd werd. Verder werden een aantal verkeersreglementen goedgekeurd onder meer voor de Koningin Astridlaan en de Oude Galgenstraat waar verkeersplateaus werden aangebracht. De gemeenteraad werd afgerond met antwoorden op diverse vragen van de oppositie. Uit een ervan leerden we dat het gemeentebestuur de zomerregeling rond het plaatsen van extra terrassen door de horeca om hun exploitatie in Corona tijden mogelijk te maken verlengd heeft tot 7 november 2021. Wel dienen de uitbaters de nodige aanvragen te doen met het oog op de winterperiode indien nieuwe constructies of verwarmingsinstallaties worden aangebracht. Dit laatste met het oog op de brandveiligheid.

dinsdag 22 september 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 september

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 september kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

vrijdag 18 september 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 22 juni

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 juni kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

maandag 22 juni 2020