Uit de gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van maandag 16 mei

raadOKBij afwezigheid van Dirk Van Mechelen werden de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad voorgezeten door her raadslid met de meeste jaren op de teller, met name Open Vld schepen Frederic van Haaren. Open Vld schepen Luc Janssens nam bijna de hele verdere vergadering voor zijn rekening omdat alle agendapunten onder zijn bevoegdheid  vielen. Zo werd de aanpassing aan het huishoudelijk reglement waarbij het mogelijk wordt gemaakt om in uitzonderlijk gevallen digitaal te vergaderen. Ook stemde de raad, na toelichting van Luc, in met het voorstel om in te stappen in project LB365. Dit laatste is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten voor de automatisatie van de administratieve processen.  De raad gaf unaniem goedkeuring aan de jaarrekening 2021 van het OCMW en de gemeente en stemde in met de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan. Gebruikelijk in de maand mei werd de raad afgesloten met de goedkeuring van de agenda en vertegenwoordigers vaar de jaarvergaderingen van diverse intercommunales.

dinsdag 17 mei 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 16 mei

gemeenteraadDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 16 mei om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 13 mei 2022

Uit de gemeenteraad van maandag 25 april

raadOKBurgemeester Dirk Van Mechelen opende zoals steeds stipt om 20u00 de vergadering waarbij gemeld werd dat 2 raadsleden verontschuldigd waren. Open Vld schepen voor financiën en begroting Luc Janssens gaf toelichtingen bij enkele technische aanpassingen van reeds eerder goedgekeurde reglementen. Het betreft deze over de belastingen op verspreiding van reclamedrukwerk en het reglement over leegstand van woningen en gebouwen. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting over de geplande werken aan de Kaartse Beek en over de werken voor het aanleggen van een waterbekken buffer aan het Kooike. We noteerden tot slot dat de gemeente Kapellen voor haar contractueel personeel zal instappen in de 2de pensioenpijler bij verzekeraar OPF Prolucus. Alle punten van deze raad werden door de raadsleden met unanimiteit goedgekeurd.

dinsdag 26 april 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 april

gemeenteraadDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 28 april om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 22 april 2022

Uit de gemeenteraad van maandag 21 maart 2022

raadzaalBij aanvang gaf burgemeester Dirk Van Mechelen meteen het woord aan Open Vld Schepen Luc Janssens onder meer bevoegd voor personeel en onderwijs. Luc bracht het droevige nieuws van het plotse overlijden dit weekend van Tom Huys leerkracht van de gemeentelijke basisschool De Platanen. De raadsleden hielden hierop als eerbetoon een minuut stilte in acht. Burgemeester Dirk Van Mechelen gaf nadien toelichting over de naamgeving en indeling van de site ’t Bruggeske. De gemeenteraad stemde ook unaniem in de naamgeving van Hoelenweg aan de verbinding tussen de Kerkstraat en de site en de aankoop van een OG aan de Hoevensebaan 32. Tot slot onthouden we dat vluchtelingen aan Oekraïne geen kosten moeten betalen voor de aanvraag van een verblijfsvergunning.

dinsdag 22 maart 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 maart

gemeenteraadDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 maart om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan  door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 18 maart 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 februari

VergaderingOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 februari om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan digitaal door en dit in het kader van de Covid-19 omstandigheden.

vrijdag 18 februari 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 24 januari

VergaderingOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 24 januari om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan digitaal door en dit in het kader van de Covid-19 omstandigheden.

maandag 24 januari 2022

Uit de gemeenteraad van maandag 20 december

raadOKIn tegenstelling tot andere raadzittingen kregen de raadsleden eerst de punten van de raad voor maatschappelijk welzijn voorgeschoteld omdat de te behandelen punten in deze raad ook nog eens op de agenda van de gemeenteraad stonden. Nadien werd de gemeenteraad geopend met bekrachtiging van de eerder op de avond genomen aantal beslissingen van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf. Het voorstel om een Autonoom Gemeentelijk Parkeerbedrijf op te richten nam iets meer tijd in beslag. Voor en na de tussenkomsten van een aantal oppositieleden gaf de voorzitter van de gemeenteraad, Dirk Van Mechelen, een omstandige motivatie tot oprichting van dit nieuwe gemeentelijk vehikel. Kapellen wil via het AGP een regulerend parkeerbeleid opzetten waarbij het geenszins de bedoeling is om de gebruikers extra op kosten te jagen. Controle en handhaving van de huidige parkeervoorschriften zal daarom ook tot de taak van dit AGP horen. Dat aan het inrichten van dit AGP nog een flink kostenbesparend element zit was een extra motivatie om hiermee van start te gaan aldus Dirk Van Mechelen. Open Vld schepen voor financiën en begroting Luc Janssens legde nadien de aanpassingen van het meerjarenplan 2020 – 2025 voor aan de raad. 2021 was door Corona opnieuw een financieel moeilijk jaar voor de gemeente Kapellen, toch kon Luc Janssens met enige fierheid zeggen dat er voor 2022 geen aanpassingen nodig zijn aan de gemeentelijke belastingtarieven. Na bespreking van het hemelwaterplan gaf burgemeester Dirk Van Mechelen uitleg bij de aankoop van een weiland van 28.255 m² aan de Bonapartelaan. Dit perceel grenst aan het natuurdomein “Het Rood” en opent onder meer mogelijkheden voor aanplanting van een derde geboortebos in Kapellen.

dinsdag 21 december 2021

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 december

VergaderingOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 december om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan digitaal door en dit in het kader van de Covid-19 omstandigheden.

maandag 20 december 2021