Uit de gemeenteraad

Agenda’s digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 16 maart 2020

raadzaalDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 16 maart kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” is er geen openbare zitting. De raden zullen digitaal verlopen. Raadsleden kunnen vandaag digitaal vragen stellen en tot morgen 12u00 hun stem digitaal uitbrengen.

maandag 16 maart 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Uit de gemeente- en OCMW raad van woensdag 29 januari

LailaBurgemeester Dirk Van Mechelen opende de raad met een moment van ingetogenheid voor het onlangs overleden oud raadslid Alex Roelands en de vader van raadslid Valerie Van Peel. Nadien werd de eed afgenomen van Laila Rylant die in de Open Vld fractie Lieve De Block komt te vervangen. Open Vld raadslid Marc De Smet dankte Lieve voor haar jarenlange inzet en liet weten dat Evelyne Haud’huyze in de toekomst als fractieleider zal fungeren. Na een toelichting Open Vld schepen Koen Helsen werden 2 verkeersreglementen goedgekeurd. Een voor de verkeersafhandeling aan de begraafplaats in de Heidestraat op 1 november en een voor de René De Pauwstraat. Nadien werd de hoofdschotel van deze gemeenteraad door Open Vld schepen van financiën Luc Janssens gepresenteerd namelijk het meerjarenplan 2020-2025. Luc gaf duiding en liet weten dat bij het opmaken van het meerjarenplan men vertrokken is van 3 basiselementen. Vooreerst het principe van lage lokale belastingen in Kapellen, verder het optimaliseren van de dienstverlening (met onder meer ook sport en cultuuraanbod) naar de burger toe en tenslotte een investeringsschema dat geen extra lasten op de kap van de inwoners legt. Na een uitgebreide interventie van de oppositie en de antwoorden van enkele schepenen werd het meerjarenplan bij onthouding van de oppositie goedgekeurd. Tot slot werden ook de dotaties aan de politiezone Noord en aan de brandweerzone Rand goedgekeurd. Wat dit laatste betreft betekent dit dat Kapellen € 47,00 per inwoner aan de brandweerzone besteedt.

donderdag 30 januari 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van woensdag 29 januari 2020

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van woensdag 29 januari kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergaderingen starten om 20u00 in het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

dinsdag 28 januari 2020

Uit de gemeenteraad van maandag 16 januari


De gemeenteraad van maandag 16 januari werd voorafgegaan door een Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf die per vergissing uitzonderlijk openbaar verliep. Het publiek en enkele studenten die als opdracht de gemeenteraad moesten volgen waren getuigen van een vrij korte zitting. Burgemeester Dirk Van Mechelen en Open Vld schepen voor financiën Luc Janssens konden met veel genoegen aankondigen dat aanvullende personenbelastingen (5 %) en opcentiemen op de onroerende voorheffing (551) tot 2025 ongewijzigd blijven waardoor Kapellen haar positie als een der fiscaal vriendelijkste gemeente in Vlaanderen behoudt. Na toelichting van Open Vld schepen voor sport Koen en Open Vld schepen voor Jeugd An Stokmans werden nog een reeks retributiereglementen in hun beleidsdomeinen goedgekeurd. Na de gemeenteraad werd het werkjaar 2019 afgesloten met een drankje in de trouwzaal en kregen aan raadsleden uit handen van de auteur Christophe Matthijsen het boek “Louwke Poep” als eindejaarsgeschenk.

woensdag 18 december 2019

Uit de gemeenteraad van maandag 18 november


Dirk van Mechelen opende als burgemeester zoals steeds stipt de vergadering om 20u00 met de melding dat Kapellen het charter werftransport zal ondertekenen. Open Vld schepen Koen Helsen vulde aan dat in Kapellen al heel wat maatregelen die in dit initiatief van de Bouwunie vervat zitten van kracht zijn. Na deze toelichting gaf Koen bijkomende informatie over nieuwe en aangepaste verkeersreglementen die nadien door de raad werden goedgekeurd. Het hoofdmenu van deze gemeenteraad bestond uit het behandelen van heel wat belasting- en retributiereglementen. Met het verhogen van de tarieven van de stickers voor het ophalen van GFT en restafval wil het bestuur de Kapelse inwoners stimuleren om beter om te gaan met afval. Open Vld schepen Luc Janssens liet weten dat de meerderheidsfracties niet willen inzetten op een ander systeem van Diftar dan het huidige. Het Diftar systeem dat werkt met het wegen van containers en het betalen per kg heeft ook heel wat nadelen. Onder meer zou in het invoeren van dit systeem tot gevolg hebben dat geen witte afvalzakken meer kunnen worden gebruikt en dat iedereen een container zou moeten aankopen. Aangezien jaarlijks zo’n 75.000 zakken worden opgehaald zouden heel wat Kapellenaren moeten worden opgezadeld met een container waarvoor ze mogelijk geen plaats hebben.De gemeenteraad gaf haar goedkeuring aan de voorgelegde reglementen waarvan een deel met unanimiteit en een ander deel deels met onthouding of tegenstem van de oppositie. Schepen van financiën Luc Janssens had tot slot nog goed nieuws voor de personeelsleden van de gemeente. De eindejaarscheques worden na goedkeuring van de raad opgetrokken van € 35,00 naar € 40,00.

woensdag 20 november 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 18 november 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 november 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergaderingen starten om 20u00 in het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

maandag 18 november 2019

Uit de gemeenteraad van maandag 21 oktober 2019


We onthouden uit de gemeenteraad van maandag 21 oktober dat de raad zijn goedkeuring gaf aan het invoeren van een fietsstraat in de Julien Breugelmansstraat (identiek aan Lucien Bevernagestraat) Het begin en einde van de fietsstraat zal worden aangeduid met de hiervoor voorgeschreven verkeersborden. Verder werd beslist om de overeenkomst met de Kringwinkel te vernieuwen zodat de werking ervan gegarandeerd blijft. Tot slot vermelden we ook nog dat het retributie- en huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse Kinderopvang werd aangepast. Door extra inzet van personeel en ook door het opnemen van de kost van het 4 uurtje werden de tarieven verhoogd.

woensdag 23 oktober 2019

Open milieuraad op 22 oktober met als thema “ontharding”


Iedereen is welkom op de open milieuraad op dinsdag 22 oktober, met als thema: ontharding. Een spreker van GruunRant vertelt over het onthardingsproject GruunRant Onthardt. Op het einde zal er dieper worden ingegaan op de concrete situatie in Kapellen. De open milieuraad vindt plaats op dinsdag 22 oktober om 20u00 in de Raadzaal van het Beukenhof.

dinsdag 22 oktober 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 oktober 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 oktober 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergaderingen starten om 20u00 in het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 18 oktober 2019

Uit de gemeenteraad van maandag 16 september 2019

raadzaalDe gemeenteraad van deze maand stond een beetje in het teken van afscheid. Het was immers de laatste zitting voor Sofie Claes als algemeen directeur van de gemeente Kapellen. Burgemeester Dirk Van Mechelen dankte haar voor haar engagement voor de periode van 2008 tot heden. Sofie zelf kon na haar appreciatie aan het gemeentebestuur en haar collega’s bevestigen dat het goed wonen is in Kapellen want zijzelf is drie jaar geleden naar Kapellen verhuisd. Ook Valérie Van Peel nam afscheid van haar plaats vooraan als schepen, zij wisselde van plaats met Luc Devriese om als gemeenteraadslid haar taak verder te zetten. We noteerden verder dat het GAS reglement en het Algemeen Nood en Interventie plan van de gemeente, zoals deze eerder op onze website werden toegelicht, werden goedgekeurd. Ook de budgetwijziging 1 en 2 van het AGB werden na een korte toelichting Open Vld Schepen Luc Janssens goedgekeurd. Tot slot gaf Open Vld schepen Koen Helsen wat uitleg over enkele gewijzigde verkeersreglementen waardoor de mogelijkheid gecreëerd wordt om camionettes te parkeren in de Albertdreef. Ook deze reglementen werden goedgekeurd.

woensdag 18 september 2019