Uit de gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van maandag 19 oktober 2020

burgemeestersjerpBurgemeester Dirk Van Mechelen had het genoegen om bij aanvang van deze raad de eed af te nemen van een nieuw raadslid. De heer Philippe Henquet zal in de toekomst in de gemeenteraad zetelen voor CD&V. Na enkele vragen van de oppositie werd de deontologische code voor mandatarissen goedgekeurd. Opmerkelijk hierbij was de rechtstreekse vraag van een raadslid van Groen aan het adres van een raadslid van Vlaams Belang of er bereidwilligheid is om het respect voor gelijkheid van mensen te aanvaarden. Dit naar aanleiding van een aantal uitlatingen op de sociale media. Open Vld schepen An Stokmans gaf kort toelichting over het kwaliteitshandboek voor opvanggezinnen waarop dit handig instrument werd goedgekeurd. Na een verklarende uitleg van burgemeester Dirk Van Mechelen werd eveneens het nieuwe organogram van de gemeente Kapellen eveneens unaniem goedgekeurd. Open Vld schepen Koen Helsen beantwoorde enkele vragen van de oppositie waarbij we vernamen dat het charter voor werfverkeer goed wordt opgevolgd. In dit charter ontzien bouwfirma’s onder meer bij het aanleveren van hun werven de drukke periode rond de starturen van scholen. We vermelden tot slot dat in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist werd dat Inge Wagemans als Open Vld mandataris in het bijzonder comité van het OCMW, Open Vld schepen An Stokmans zal vervangen in de Raad van Bestuur van het SAS vzw.

dinsdag 20 oktober 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 19 oktober

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 oktober kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

vrijdag 16 oktober 2020

Uit de gemeenteraad van maandag 21 september 2020

LuxgGRDe maatregelen tegen het Covid-19 virus zorgden ervoor dat deze gemeenteraad opnieuw kon doorgaan in veilige omstandigheden in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. De raad ging gezwind van start want zowel het plan rond de beveiliging van digitale en andere informatiestromen binnen gemeente als het opvolgingsrapport van het meerjarenplan 2020-2025 waren al behandeld in de vorige week gehouden raadscommissie. De raad gaf vervolgens goedkeuring aan de regeling voor uitbetaling van subsidies aan seniorenverenigingen. Deze regeling loopt conform met deze van sport en cultuur verenigingen. Open Vld Schepen Frederic van Haaren en burgemeester Dirk Van Mechelen gaven toelichting bij het ondertekende burgemeestersconvenant 2030. Het doel is om tegen 2030 de CO² uitstoot ten opzicht van 2011 te verminderen met 40 %. Een tussentijdse rapportage op basis van de cijfers van 2018 leert ons dat Kapellen reeds bij de beste leerlingen van de klas hoort omdat nu al een vermindering van 9,4 % genoteerd werd. Verder werden een aantal verkeersreglementen goedgekeurd onder meer voor de Koningin Astridlaan en de Oude Galgenstraat waar verkeersplateaus werden aangebracht. De gemeenteraad werd afgerond met antwoorden op diverse vragen van de oppositie. Uit een ervan leerden we dat het gemeentebestuur de zomerregeling rond het plaatsen van extra terrassen door de horeca om hun exploitatie in Corona tijden mogelijk te maken verlengd heeft tot 7 november 2021. Wel dienen de uitbaters de nodige aanvragen te doen met het oog op de winterperiode indien nieuwe constructies of verwarmingsinstallaties worden aangebracht. Dit laatste met het oog op de brandveiligheid.

dinsdag 22 september 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 september

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 september kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

vrijdag 18 september 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 22 juni

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 juni kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

maandag 22 juni 2020

Uit de gemeenteraad van maandag 18 mei 2020

LuxgGRDe gemeentelijke zaal Lux deed haar eer aan als “polyvalente zaal” want op maandag 20 mei werd ze omgedoopt tot raadzaal voor de gemeenteraad.  De zitting begon met de eedaflegging van de nieuwe algemeen directeur Danny van Tiggelen. Burgemeester Dirk Van Mechelen wenste Danny, die een carrière als directeur van het Sint Trudo ziekenhuis te Sint Truiden achter de rug heeft een mooie carrière en vlotte samenwerking met de raadsleden toe. Daarna nam de raad kennis van de beslissing tot aankoop van mondmaskers die normaal in de volgende week in de Kapelse bussen gedeponeerd worden. Ondertussen heeft Kapellen van de federale overheid ook voldoende filterdoekjes ontvangen zodat deze in dezelfde omslag verdeeld worden. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichtingen bij de samenwerkingsovereenkomst voor de bruggen aan de Jagersdreef en de Zijdefabriekstraat en in de rand hiervan liet hij als antwoord  op de vraag van de oppositie weten dat de plannen om de fietsverbinding langs de Meander voorlopig door het Agentschap Natuur en Bos in de koelkast gestoken werd. Hij gaf net zoals Open Vld schepen An Stokmans uitleg bij voorstel om tot vervroegde uitbetaling over te gaan van de subsidies voor sport- , cultuur-, en jeugdverenigingen. Als reactie op een aangevraagd agendapunt rond beter openbaar vervoer stelde Open Vld schepen Koen Helsen om de nota van de Vervoersregio aan de fracties te bezorgen omdat deze tekst veel breder is dan de platform tekst van TreinTramBus die als basis voor het agendapunt diende. Tot slot volgde enkele vragen van de oppositie waarop Burgemeester Dirk Van Mechelen uiteen zette welke inspanningen de gemeente reeds leverde in de strijd tegen COVID-19. Open Vld schepen Luc Janssens liet weten dat Kapellen reeds zeer lage opcentiemen op de onroerende voorheffing en zeer lage aanvullende belastingen op de personenbelastingen heeft waardoor er geen ruimte is voor extra kortingen. Hij had voorgerekend (tabel kan je hier downloaden) dat Kapelse inwoners elk jaar een voordeel hebben van € 201,00 tegenover de inwoners van Stabroek, € 193,00 tegenover deze van Kalmthout en  € 65,00 tegenover de inwoners van Brasschaat.

dinsdag 19 mei 2020

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 18 mei

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 april kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

maandag 18 mei 2020

Agenda’s digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 april 2020

raadzaalDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 april kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” is er geen openbare zitting. De raden zullen digitaal verlopen.

vrijdag 17 april 2020

Agenda’s digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 16 maart 2020

raadzaalDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 16 maart kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” is er geen openbare zitting. De raden zullen digitaal verlopen. Raadsleden kunnen vandaag digitaal vragen stellen en tot morgen 12u00 hun stem digitaal uitbrengen.

maandag 16 maart 2020

Uit de gemeente- en OCMW raad van woensdag 29 januari

LailaBurgemeester Dirk Van Mechelen opende de raad met een moment van ingetogenheid voor het onlangs overleden oud raadslid Alex Roelands en de vader van raadslid Valerie Van Peel. Nadien werd de eed afgenomen van Laila Rylant die in de Open Vld fractie Lieve De Block komt te vervangen. Open Vld raadslid Marc De Smet dankte Lieve voor haar jarenlange inzet en liet weten dat Evelyne Haud’huyze in de toekomst als fractieleider zal fungeren. Na een toelichting Open Vld schepen Koen Helsen werden 2 verkeersreglementen goedgekeurd. Een voor de verkeersafhandeling aan de begraafplaats in de Heidestraat op 1 november en een voor de René De Pauwstraat. Nadien werd de hoofdschotel van deze gemeenteraad door Open Vld schepen van financiën Luc Janssens gepresenteerd namelijk het meerjarenplan 2020-2025. Luc gaf duiding en liet weten dat bij het opmaken van het meerjarenplan men vertrokken is van 3 basiselementen. Vooreerst het principe van lage lokale belastingen in Kapellen, verder het optimaliseren van de dienstverlening (met onder meer ook sport en cultuuraanbod) naar de burger toe en tenslotte een investeringsschema dat geen extra lasten op de kap van de inwoners legt. Na een uitgebreide interventie van de oppositie en de antwoorden van enkele schepenen werd het meerjarenplan bij onthouding van de oppositie goedgekeurd. Tot slot werden ook de dotaties aan de politiezone Noord en aan de brandweerzone Rand goedgekeurd. Wat dit laatste betreft betekent dit dat Kapellen € 47,00 per inwoner aan de brandweerzone besteedt.

donderdag 30 januari 2020