Uit de gemeenteraad

Agenda gemeenteraad van maandag 19 november 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 november 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 november 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Uit de gemeenteraad van maandag 22 oktober 2018

raadzaalAangezien de vertegenwoordiger van Vlaams Belang niet meer in Kapellen woont werd bij aanvang van deze raad voor de 3 laatste zittingen nog een vervangende mandataris door betrokken partij aangesteld. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting op het invoeren van zone 30 in de Phillippe Spethstraat in de zone die aansluit aan de Kapelsestraat. In tegenstelling tot andere deel van deze straat waar de snelheid wel gerespecteerd wordt drijven heel wat autobestuurders in dit deel  hun snelheid op om nog tijdig gebruik te kunnen maken van het groene verkeerslicht bij het uiteinde van de straat. In een volgend punt werd door schepen Koen Helsen toelichting gegeven over de overeenkomst die werd gesloten met het gemeenschapsonderwijs over de in gebruik name van het terrein aan het KTA. Door de werken aan de site van het Bruggeske zal op de zone tussen het KTA en het gemeentehuis aan de Christiaan Pallemansstraat de mogelijkheid geboden worden om het dienstencentrum tijdelijk te onder te brengen in mobiele units. Net zoals bij het vorige agendapunt gaf de voltallige gemeenteraad hiervoor haar akkoord. Open Vld schepen Frederic van Haaren en burgemeester Dirk Van Mechelen lieten op vraag van de Sp.a – Groen fractie weten dat er geen gevaar voor de volksgezondheid bestaat door het vrijgekomen afval in de weide aan de Heidestraat-Noord. Destijds werd door OVAM een attest afgeleverd dat er geen gevaarlijk afval op deze site aanwezig was. Betrokken landbouwer zal de nodige maatregelen treffen om zoals eerder opgelegd een nieuwe zandlaag aan te brengen op het deel van het weiland waar door het veelvuldig gebruik de eerder aangebrachte grond verdwenen was.

woensdag 24 oktober 2018

Agenda gemeenteraad van maandag 22 oktober 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 oktober 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

donderdag 18 oktober 2018

Kiezers wij danken jullie

dankuhartDank zij de steun van heel wat Kapellenaren haalde Open Vld een schitterend resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. We haalden we  met 42,50 % van de stemmen 15 van de 29 gemeenteraadszitjes. Hiermee behaalden we een volstrekte meerderheid en zijn we de winnaars van deze lokale verkiezingen in Kapellen. Open Vld kan hiermee Kapellen ook in de volgende legislatuur opnieuw een goed bestuur aanbieden.  Kiezers dank u wel!

maandag 15 oktober 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 3 september 2018

raadzaalVrij snel na de zomervakantie stond deze raad geagendeerd omwille van een noodzakelijke herschikking van de personeelsformatie. De voltallige gemeenteraad ging in de zitting akkoord met het voorstel om een aantal taken in het managementteam en de financiële dienst te herschikken. Meteen hierop werden ook de benoemingsvoorwaarden voor de nieuwe coördinator strategie en organisatie goedgekeurd. Naast de goedkeuring van enkele reglementen met betrekking tot het verkeer die werden toegelicht door Open Vld schepen Koen Helsen werd in deze raad aandacht besteed aan een aangepast evaluatiereglement voor het personeel. Na een toelichting van Open Vld schepen Luc Janssens werd ook dit punt, net zoals alle andere punten, met unanimiteit goedgekeurd.

woensdag 5 september 2018

Agenda gemeenteraad van maandag 3 september 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 3 september 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 31 augustus 2018

Uit de gemeenteraad van dinsdag 19 juni 2018

IMG_3976Aangezien Matthias De Caluwé zijn functie als CEO van Horeca Vlaanderen niet kon verzoenen met zijn mandaat als gemeenteraadslid werd de heer Jac van Gansen door Open Vld voorgedragen als vervanger. Hij legde bij aanvang van deze raad dan ook de eed af in handen van burgemeester Dirk Van Mechelen. Open Vld schepen voor verkeer en mobiliteit Koen Helsen gaf toelichting bij enkele gewijzigde verkeersreglementen en inzonderheid over deze aan de Vloeiende waar snelheidsremmende maatregelen genomen worden. Nadien was het de beurt aan Open Vld schepen voor wonen Frederic van Haaren om toelichting te geven over het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Burgemeester Dirk Van Mechelen benadrukte na de opmerkingen van de oppositie dat dit reglement slechts een aanvullingen is op de bestaande regelgeving rond het toewijzen van sociale woningen en Kapellen van nu de mogelijkheid biedt om uit het aanbod van zij die hiervoor in aanmerking komen, voorrang te geven aan personen die een binding hebben met de gemeente. Het reglement werd dan ook goedgekeurd.

vrijdag 22 juni 2018

Kindergemeenteraad sluit werkjaar af

IMG_3971Voor aanvang van de de officiële zitting van de gemeenteraad kwamen de kinderen van verschillende scholen uit Kapellen met hun ouders en leerkrachten samen in de raadzaal van het Beukenhof voor hun slotzitting van de kindergemeenteraad van het huidig schooljaar. Moderator van dienst was opnieuw Jan Van Dijck van Doedéskadén. De enthousiaste jongeren lanceerden heel wat ideeën zoals meer wc’s in het gemeentepark, verplichting om de motor van de auto af te zetten bij het wachten aan de spoorwegovergangen, een kabelbaan om een aantal tuinen te verbinden enz. Alle suggesties werden in functie van hun haalbaarheid hoog of laag  op een lader gekleefd. Nadien vertelden de kinderen een waar of niet waar verhaal waarop de raadsleden de kans kregen zich hierover uit te spreken. Tot werden de resultaten bekend gemaakt van een van de door hen georganiseerde enquêtes. De kinderen spraken zich onder meer uit voor een Fik Fak dag in plaats van een Roefeldag. Het resultaat van dit onderzoek werd origineel uitgedrukt in een taartdiagram maar dan wel op een echt gebak. Burgemeester Dirk Van Mechelen sloot de zitting van deze raad af met hen een deugddoende vakantie te wensen.

donderdag 21 juni 2018

Agenda gemeenteraad van dinsdag 19 juni 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van dinsdag 19 juni 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71. Deze wordt uitzonderlijk om 19u30 voorafgegaan door een zitting van de kindergemeenteraad.

vrijdag 15 juni 2018

Vaststelling wijzigen straatnaam

HoevevanpaesschenDe gemeenteraad heeft beslist de straatnaam Van Paesschendreef definitief toe te kennen voor het eerste stuk van de Eikendreef. Het gaat om het stuk tussen de Essenhoutstraat en de hoeve aan het Marktplein.

maandag 4 juni 2018