Uit de gemeenteraad

Dirk Van Mechelen en Frederic van Haaren 35 jaar gemeenteraadslid

IMG_3765Op 31 maart 1983 werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 1982, waarbij de PVV- CVP- Volksunie het bestuur in Kapellen in handen namen, geïnstalleerd. Onze huidige burgemeester Dirk Van Mechelen begon toen op 25 jaar aan zijn politieke carrière. Hetzelfde geldt voor de toen 22 jaar oude Frederic van Haaren, thans schepen in Kapellen. Beide Open Vld boegbeelden werden gisteren na de gemeenteraad gevierd voor 35 jaar ononderbroken gemeenteraadslid. Proficiat Dirk en Frederic.

dinsdag 24 april 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Goedkeuring rekening 2017 cultuurcentrum vzw

stapelgeldDe rekening van het cultuurcentrum werd op de gemeenteraad besproken en goedgekeurd. Nu dient deze rekening ook nog goedgekeurd te worden door de algemene vergadering. Er werd bevestigd dat de rekening werd opgesteld op basis van het voeren van een volledige boekhouding op factuurbasis. Een controle werd uitgevoerd of de voorgelegde stukken werden ingeboekt, wat betreft inkomsten, leveranciersfacturen en alle financiële bewegingen en of de nodige provisies werden aangelegd. De rekening sluit af met een positief resultaat van € 11.891,97 en een beschikbare reserve van € 49.773,11.

dinsdag 24 april 2018

Agenda gemeenteraad maandag 23 april 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 23 april 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

maandag 23 april 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 19 maart 2018

raadzaalOpen Vld schepen Luc Janssens mocht de raad aftrappen met een uiteenzetting over het verloop van de integratie van het OCMW in de gemeentediensten. Om een en ander vast te leggen in een juridisch kader werd een beheersovereenkomst tussen partijen opgemaakt. Deze werd unaniem goedgekeurd. Na het goedkeuren van enkele verkeersreglementen, die vooral betrekking hadden op de omgeving rond de nieuwe parking, werd ook een nieuw huishoudelijk reglement voor de cultuurraad goedgekeurd. Open Vld schepen Luc Janssens gaf dan uitgebreid toelichting over de reglementen die bepalen wanneer een woning of gebouw als leegstand of verwaarloosd kan ingedeeld worden. Burgemeester Dirk Van Mechelen vulde aan dat de reglementen vooral bedoeld zijn om de gemeente de mogelijkheid te bieden om te kunnen optreden bij mistoestanden. In een extra punt werd het tracé van het fietspad tussen de Fortsteenweg en de Bernard de Vadderlaan goedgekeurd. Tot slot kon Open Vld schepen Frederic van Haren als antwoord op een vraag van de oppositie melden dat Kapellen mee zal doen aan de actie CuriezeNeuzen. Om de luchtkwaliteit in Kapellen te meten zullen meettoestellen worden geplaatst aan het AC, de GLS De Platanen en aan het Ertbrandje.

woensdag 21 maart 2018

Agenda gemeenteraad maandag 19 maart 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 maart 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 maart 2018

Uit de gemeenteraad van dinsdag 20 februari 2018

raadzaalDe raad van februari die ongebruikelijk op een dinsdag plaats vond werd gestart met de aanstelling van mevrouw Lieve De Bie die als reeds als 4de opvolger voor de N-VA fractie verder in de gemeenteraad zal zetelen. De gemeenteraad nam nadien kennis van de aanpassing van het budget 2018 en het meerjarenplan van het OCMW en gaf goedkeuring aan de ontwerpakte voor de vestiging van recht van opstal op het Marktplein en de overeenkomst met Cultuurconnect. Door deze laatste overeenkomst kan onze Bib verder genieten van het voordeel van het openbaar provinciaal bibliotheeksysteem. Op vraag van de oppositie liet Burgemeester Dirk Van Mechelen weten dat in 2012 van de 1606 potentiële EU burgers er slechts 62 of 3,9 % gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om hun stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Echter ook in 2018 zal Kapellen via verschillende communicatiekanalen de EU burgers motiveren om zich als kiesgerechtigd te laten registreren.

donderdag 22 februari 2018

Agenda gemeenteraad dinsdag 20 februari 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van dinsdag 20 februari 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 februari 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 22 januari 2018

raadzaalIn de eerste zitting van het laatste jaar van de legislatuur werd de samenstelling van de raad gewijzigd. Mevrouw Godeliva De Bie werd in vervanging van mevrouw Annick Descheemaecker als nieuw raadslid aangeduid. Verder onthouden we vooral de beslissing om van de Koningin Astridlaan een voorrangsweg te maken. Open Vld schepen Koen Helsen werd hiervoor door een deel van de oppositie zelfs gefeliciteerd. Op een vraag over het aantal woninginbraken in onze gemeente antwoordde burgemeester Dirk Van Mechelen met een aantal cijfers aan de hand van gegevens die beschikbaar werden gesteld door de Politiezone Noord. Zij stelden vast dat voor de hele maand december 2017 er 20 inbraken geregistreerd werden waarvan 10 in Kapellen (waarvan 5 pogingen) en 10 (waarvan 3 pogingen) in Stabroek. Vergeleken met de maanden december van de afgelopen 20 jaren betekent dit cijfer van december 2017 dat men 4 inbraken onder het gemiddelde zit. Ten opzichte van de laatste 5 jaren betekent dit nog altijd 2 inbraken onder het gemiddelde. Van een echte toename is dus geen sprake maar burgemeester Dirk Van Mechelen stelde duidelijk dat iedere inbraak er vanzelfsprekend één te veel is en dat cijfers in dit geval ook relatief zijn.

woensdag 24 januari 2018

Agenda gemeenteraad maandag 22 januari 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 januari 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 19 januari 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 18 december 2017

raadzaalOp deze laatste zitting van 2017 werd in het eerste dossier goedkeuring gevraagd voor de aanpassing van het meerjarenplan van het Autonoom Gemeentebedrijf. Burgemeester Dirk Van Mechelen engageerde zich op vraag van de oppositie om in het voorjaar van 2018 een eerste evaluatie van het AGB te organiseren. Naar aanleiding van het tentoonstellen van wilde vogels op de laatste Dorpsdag werd nu ook een reglement goedgekeurd waarbij dit in de toekomst verboden zal zijn. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting over het gewijzigde verkeersreglement aan de Koolkaai en het reglement in verband met de mobiele bewakingscamera’s. Ondanks kritiek van een aantal oppositieleden op de plaatsing van deze bewakingscamera’s werd dit reglement goedgekeurd. Open Vld schepen Luc Janssens gaf tenslotte informatie over de overeenkomst met de gemeente Brasschaat inzake de Academie voor Muziek en Woord. Hieruit bleek dat de werking van het Kapelse filiaal uitstekend is, dit mede door het engagement van de directeur ervan en de medewerkers.

woensdag 20 december 2017