Uit de gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van maandag 21 oktober 2019


We onthouden uit de gemeenteraad van maandag 21 oktober dat de raad zijn goedkeuring gaf aan het invoeren van een fietsstraat in de Julien Breugelmansstraat (identiek aan Lucien Bevernagestraat) Het begin en einde van de fietsstraat zal worden aangeduid met de hiervoor voorgeschreven verkeersborden. Verder werd beslist om de overeenkomst met de Kringwinkel te vernieuwen zodat de werking ervan gegarandeerd blijft. Tot slot vermelden we ook nog dat het retributie- en huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse Kinderopvang werd aangepast. Door extra inzet van personeel en ook door het opnemen van de kost van het 4 uurtje werden de tarieven verhoogd.

woensdag 23 oktober 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Open milieuraad op 22 oktober met als thema “ontharding”


Iedereen is welkom op de open milieuraad op dinsdag 22 oktober, met als thema: ontharding. Een spreker van GruunRant vertelt over het onthardingsproject GruunRant Onthardt. Op het einde zal er dieper worden ingegaan op de concrete situatie in Kapellen. De open milieuraad vindt plaats op dinsdag 22 oktober om 20u00 in de Raadzaal van het Beukenhof.

dinsdag 22 oktober 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 oktober 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 oktober 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergaderingen starten om 20u00 in het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 18 oktober 2019

Uit de gemeenteraad van maandag 16 september 2019

raadzaalDe gemeenteraad van deze maand stond een beetje in het teken van afscheid. Het was immers de laatste zitting voor Sofie Claes als algemeen directeur van de gemeente Kapellen. Burgemeester Dirk Van Mechelen dankte haar voor haar engagement voor de periode van 2008 tot heden. Sofie zelf kon na haar appreciatie aan het gemeentebestuur en haar collega’s bevestigen dat het goed wonen is in Kapellen want zijzelf is drie jaar geleden naar Kapellen verhuisd. Ook Valérie Van Peel nam afscheid van haar plaats vooraan als schepen, zij wisselde van plaats met Luc Devriese om als gemeenteraadslid haar taak verder te zetten. We noteerden verder dat het GAS reglement en het Algemeen Nood en Interventie plan van de gemeente, zoals deze eerder op onze website werden toegelicht, werden goedgekeurd. Ook de budgetwijziging 1 en 2 van het AGB werden na een korte toelichting Open Vld Schepen Luc Janssens goedgekeurd. Tot slot gaf Open Vld schepen Koen Helsen wat uitleg over enkele gewijzigde verkeersreglementen waardoor de mogelijkheid gecreëerd wordt om camionettes te parkeren in de Albertdreef. Ook deze reglementen werden goedgekeurd.

woensdag 18 september 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 16 september 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 16 september 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergaderingen starten om 20u00 in het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 13 september 2019

Uit de gemeenteraad van maandag 17 juni

raadzaalNa de geanimeerde Kindergemeenteraad kon burgemeester Dirk Van Mechelen de raadszitting van juni openen met de melding dat er heel wat op de agenda stond. We noteerden dat Open Vld schepen voor financiën en begroting Luc Janssens een positief saldo kon voorleggen voor jaarrekening 2018. Hij gaf aanvullend uitvoerig uitleg bij de budgetwijziging waarbij veel aandacht ging naar de lening die de gemeente Kapellen aan voordelige voorwaarden kon aangaan voor de financiering van de lopende bouwprojecten. Verder motiveerde hij de aankoop van het pand gelegen aan de Hoevensebaan 30 in het kader van de ontwikkeling van de site van het voormalige Bruggeske. Open Vld schepen An Stokmans vermelde dat naar aanleiding van de bouw van een nieuwe polyvalente zaal de noodzaak ontstaan was om het huishoudelijk reglement van zalen en materialen verhuurd door de jeugd- en cultuurdienst aan te passen. Voor opstellen van tarieven werd er een vergelijking gemaakt bij de buurgemeenten (Brasschaat en Stabroek) en andere cultuurcentra die onder een autonoom gemeentebedrijf (AGB) werken (o.a. Heist op den Berg, Geel, Bornem en Mechelen). Opmerkingen van verenigingen en ander kandidaat huurders over onduidelijkheden in het bestaande reglement werden ook opgenomen. (meer…)

vrijdag 21 juni 2019

Uit de kindergemeenteraad van maandag 17 juni

KGR19Op maandag 17 juni heeft de Kapelse kindergemeenteraad hun voorstellen overgemaakt aan de echte gemeenteraad. Uiteraard deden ze dat op een ludieke manier. Op vraag van de jeugd- en cultuurdienst organiseerden ze een bevraging op school. De opdracht was “Waar moeten de verkozenen zeker aan denken om er voor te zorgen dat jullie zes jaar kunnen groeien, amuseren kortom kunnen leven in Kapellen?”. Al deze ideeën werden opgelijst en onderverdeeld in 4 categorieën ‘Dit is al gefixt in Kapellen – Dat moet zeker lukken – Geen simpel idee, maar…en als laatste No Way, José”… De voorstellen werden gebundeld in een boekje en overhandigd aan de burgemeester en de fractieleiders van de verschillende partijen in de gemeenteraad.

donderdag 20 juni 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 17 juni 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 17 juni 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 14 juni 2019

Goedkeuring statuten en samenstelling lokaal overleg kinderopvang


De gemeenteraad heeft de statuten en de samenstelling van het “lokaal overleg kinderopvang” goedgekeurd. De statuten omvatten volgende zaken: oprichting, doelstellingen, samenstelling (leden), procedure voor aanduiding leden, aanduiding voorzitter en secretaris en werking. Voor de werving van kandidaturen werd een oproep op de gemeentelijke website geplaatst. In het totaal worden 21 leden ter goedkeuring voor gedragen. 4 leden zetelen namens Open Vld; 3 namens N-VA en telkens 1 lid namens CD&V, Sp.a-Groen en Vlaams belang. Verder zetelen 2 deskundigen, 4 leden namens scholen of oudercomités en telkens 1 persoon namens de Gezinsbond, vzw Doedéskadén, bvba Pinkeltje en 2 (onthaal)ouders.

dinsdag 7 mei 2019

Aanpassing verkeersrichting Lepelstraat

eenrichtingHet schepencollege heeft een ontwerp van aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Lepelstraat goedgekeurd. Dit reglement werd in samenspraak met de gemeente Stabroek opgemaakt. De as van de weg verdeeld immers de straat over de gemeente Kapellen en Stabroek. De Lepelstraat behoudt het statuut van ‘woonerf’. De enkelrichting blijft identiek vanaf de gewestweg (N111) tot aan de Kleine Lepelstraat. In het overige deel van de straat (van Kleine Lepelstraat tot aan de Ertbrandstraat/Puttestraat – N11) wordt enkelrichtingsverkeer in de omgekeerde zin voorzien. Het parkeren blijft op dezelfde georganiseerd dan nu het geval is. Het ontwerp werd ter door de gemeenteraad goedgekeurd.

maandag 6 mei 2019