Uit de gemeenteraad

Agenda gemeenteraad maandag 22 januari 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 januari 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 19 januari 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Uit de gemeenteraad van maandag 18 december 2017

raadzaalOp deze laatste zitting van 2017 werd in het eerste dossier goedkeuring gevraagd voor de aanpassing van het meerjarenplan van het Autonoom Gemeentebedrijf. Burgemeester Dirk Van Mechelen engageerde zich op vraag van de oppositie om in het voorjaar van 2018 een eerste evaluatie van het AGB te organiseren. Naar aanleiding van het tentoonstellen van wilde vogels op de laatste Dorpsdag werd nu ook een reglement goedgekeurd waarbij dit in de toekomst verboden zal zijn. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting over het gewijzigde verkeersreglement aan de Koolkaai en het reglement in verband met de mobiele bewakingscamera’s. Ondanks kritiek van een aantal oppositieleden op de plaatsing van deze bewakingscamera’s werd dit reglement goedgekeurd. Open Vld schepen Luc Janssens gaf tenslotte informatie over de overeenkomst met de gemeente Brasschaat inzake de Academie voor Muziek en Woord. Hieruit bleek dat de werking van het Kapelse filiaal uitstekend is, dit mede door het engagement van de directeur ervan en de medewerkers.

woensdag 20 december 2017

Agenda van de gemeenteraad van maandag 18 december 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 december 2017 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 15 december 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 20 november 2017

raadzaalDe gemeenteraadsleden konden zich uitspreken over de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021, de budgetwijziging 2 voor 2017 en het budget voor 2018. Meteen was dit ook het belangrijkste agendapunt. Open Vld schepen van financiën Luc Janssens gaf in een toelichting aan de raad uitleg over de aanpassing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Deze dalen van 875 naar 551 ingevolge de wijziging van de berekeningsbasis. Voor de gemeente Kapellen en ook voor haar inwoners is deze aanpassing budgetneutraal. Burgemeester Dirk Van Mechelen was opgezet met de reactie van een deel van de oppositie die verklaarde dat zij voor 80 % hetzelfde beleid zouden voeren. De burgemeester gaf schrander toe dat men politiek van mening kan verschillen over het te voeren beleid ook al gaat het dan maar over 20%. Op de vraag naar een evaluatie van de burgemeestersconvenant engageerde het bestuur zich hierop terug te komen. In het kader hiervan benadrukte burgemeester Dirk Van Mechelen dat het doven van de straatverlichting, een beslissing die door de gehele gemeenteraad destijds unaniem goedgekeurd werd, voor een belangrijk deel zorgt voor minder Co2 uitstoot. Na het beantwoorden van een aantal vragen werd goedkeuring gegeven aan het financieel beleid.

woensdag 22 november 2017

Agenda gemeenteraad van maandag 20 november 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 november 2017 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 17 november 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 23 oktober

raadzaalDe raadsleden kregen een erg beperkte agenda voorgeschoteld in de openbare zitting. Na de kennisname van de budgetten 2018 van een aantal kerkfabrieken gaf de raad goedkeuring aan het tarief van € 1,50 voor  de verkoop van herbruikbare draagtassen in de Bib. Over de aanpassing van het retributiereglement voor de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) kwamen er verschillende vragen. Echter onder meer na een woord van dank aan het beleid vanuit de oppositie voor de aandacht in dit reglement voor de meest zwakkeren in onze gemeente werd ook dit reglement goedgekeurd. De officiële gemeenteraad werd nadien nog gevolgd door een besloten zitting waarin info verstrekt werd over de stand van zaken rond het ontwikkelingsproject in het centrum van de gemeente.

woensdag 25 oktober 2017

Agenda gemeenteraad maandag 23 oktober 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 23 oktober 2017 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

donderdag 19 oktober 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 18 september 2017

raadzaalBurgemeester Dirk Van Mechelen opende de gemeenteraad met de melding dat hiermee de werking van het nieuwe politieke jaar werd opgestart. Open Vld Schepen Koen Helsen kreeg als eerste de beurt om enkele mobiliteitsdossiers toe te lichten. Zo gaf hij gedetailleerd uitleg over de station site waar recent werken werden uitgevoerd. Aangezien ook een  stuk van het plein werd overgenomen van de NMBS werden hierover normaal gangbare afspraken gemaakt. Na goedkeuring van het ontwerp van RUP “oude gracht” werd ook goedkeuring gegeven aan een nieuwe retributie reglement voor ondergrondse containers. In het project  Castelijm te Hoogboom zullen de inwoners voor het eerste gebruik kunnen maken van ondergrondse containers om hun afval te bergen. Dit project van sorteerstraat krijgt waarschijnlijk nog opvolging zodat een algemeen reglement werd opgesteld. Na uitvoerige toelichting door Open Vld schepen An Stokmans over het nieuw huishoudelijk reglement voor de dienst van opvanggezinnen werd ook dit reglement goedgekeurd.

woensdag 20 september 2017

Agenda gemeenteraad maandag 18 september 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 september 2017 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 15 september 2017

Kindergemeenteraad inspireert raadsleden

kindergemeenteraadOp maandag 19 juni verzamelden de leerlingen van de Kapelse basisscholen in de raadzaal van het gemeentehuis Beukenhof voor hun laatste raadzitting van het werkjaar. Onder toeziend oog van een aantal ouders en onder coördinatie van Jan Van Dijck van Doedéskaden presenteerden zij aan de voltallige gemeenteraad een aantal ideeën. Zo werden meer bloemen gevraagd aan het rond punt aan de kerk van Putte en werd gesuggereerd om meer kapstokken te voorzien in de hoofdbibliotheek. Het meest in het oog springende voorstel kwam van de leerlingen van de school van Zilverenhoek. Zij suggereerden om lachspiegels te hangen in de tunnel onder de spoorweg aan de Antwerpsesteenweg. Zo kunnen fietsers en voetgangers met een lachend gezicht het centrum van Kapellen binnenkomen en kan uit hun mimiek worden opgemaakt dat wanneer zij Kapellen verlaten zit met een tevreden gevoel gebeurt.  Open Vld schepen An Stokmans bevestigde dat niet alleen deze maar ook alle voorstellen grondig zullen worden onderzocht. Met een “selfie” groepsfoto op de trappen van het gemeentehuis werd deze zitting afgerond.

donderdag 22 juni 2017