Uit de gemeenteraad

UIt de gemeenteraad van maandag 22 mei

raadzaalDe gemeenteraadsleden lieten zich op de eerste warme pre zomer avond niet afschrikken om in debat te gaan over een aantal dossiers.  Open Vld schepen Luc Janssens gaf toelichting bij de jaarrekening 2016 en de budgetwijziging 1 voor 2017. Burgemeester Dirk Van Mechelen vulde aan met de vaststelling dat uit de voorgelegde cijfers blijkt dat Kapellen gezond is en een buffer opbouwt voor de toekomstige investeringen in het ontwikkelingsplan voor Kapellen. Met veel genoegen kon de burgemeester eveneens melden dat de gemeente een deel van de gronden die gelegen zijn tussen de Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan  kon verwerven. Het bestuur plant hier een fiets en wandelweg. Veel aandacht vanuit de oppositie ging er naar het strategisch commercieel plan. Na uitvoerige introductie van het dossier werd nog een zeer omstandig geantwoord op alle vragen door de bevoegde schepen. Nadien werd het plan goedgekeurd.

woensdag 24 mei 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda gemeenteraad maandag 22 mei 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 mei 2017 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 19 mei 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 24 april 2017

voorziitershamerVoor de derde raad op rij werd opnieuw een raadslid van de oppositie vervangen. In deze raadszitting werd mevrouw Rossette Mortier aangesteld als nieuw raadslid voor de Sp.a-Groen fractie. Na de officiële plichtplegingen was er aandacht voor het aanpassen van een aantal verkeersreglementen.  Vooreerst ging de voltallige raad akkoord met het voorstel om van de Christiaan Pallemansstraat een voorrangsweg te maken. Tevens werden ook maatregelen goedgekeurd voor de Rode Kruislaan en de Dennenlaan. Open Vld Koen Helsen gaf toelichting bij de voorgestelde wijzigingen in de Bosdreef  waar onder meer het invoeren van een snelheidsgrens van 30 km per uur en het aanbrengen van verkeerssignalisatie het verkeer voor fietsers veiliger moet worden. Burgemeester Dirk Van Mechelen bevestigde dat het aanbrengen van kussens in de rijbaan en een controle door de politie de verkeersveiligheid fel zal verbeteren. Alle voorstellen tot aanpassingen, ook deze om de voertuigen van de Koning Albertlei voorrang te geven op deze die uit de Spoorstraat, werden unaniem goedgekeurd. Open Vld Schepen An Stokmans kreeg tot slot ook nog een goedkeuring voor het voorstel om de aanvraag procedure voor wijkfeesten te vereenvoudigen.

woensdag 26 april 2017

Agenda gemeenteraad maandag 24 april 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 24 april 2017  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 21 april 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 20 maart 2017

raadzaalAls eerste punt op de agenda stond de aanstelling van een nieuw gemeenteraadslid op het programma. Nieuw is veel gezegd want Anneke De Lie komt voor CD&V na enkele jaren terug in de raad in vervanging van Marc Dekkers. Het meest aandacht in de zitting van de gemeenteraad ging naar de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan zonebedrijven deelplan Van Wellen. Open Vld burgemeester Dirk Van Mechelen leidde na vragen van de oppositie het serene debat hier rond zodat nadien het RUP werd goedgekeurd.

woensdag 22 maart 2017

Agenda gemeenteraad maandag 20 maart 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 maart 2017  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

maandag 20 maart 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 20 februari 2017

raadzaalBurgemeester Dirk Van Mechelen op krukken en revaliderend van een knieoperatie opende de zitting van deze raad met het woord te geven aan CD&V gemeenteraadslid Marc Dekkers die ontslag nam uit de raad. Marc namen de woorden van appreciatie die de burgemeester in naam van de hele raad uitsprak in dank af. Hij zelf betreurde de hele actuele heisa rond mandaten en vergoedingen, benadrukte en waardeerde de rol die weg gelegd is voor een gemeenteraadslid. Na de goedkeuring van de aanpassing van het GAS reglement waardoor parkeerovertredingen in de blauwe zone op een zelfde manier kunnen worden aangepakt werd nog het rooilijnplan in Kapellenbos goedgekeurd. Dit laatste kadert in de werken voor het SPAK. Aangezien er geen actualiteitsvragen waren, kon deze raad vrij snel worden afgesloten.

woensdag 22 februari 2017

Agenda gemeenteraad maandag 20 februari 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 februari 2017  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 17 februari 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 23 januari 2017

raadzaalIn de eerste zitting van 2017 gaf de gemeenteraad van Kapellen goedkeuring aan de aanstelling van nieuwe omgevingsambtenaren. Kapellen heeft voor wat het toepassen van de omgevingsvergunning immers al heel wat voorbereidend werk gedaan en is hierdoor in tegenstelling tot vele andere Vlaamse gemeenten klaar om de milieu en stedenbouwkundige vergunning te vervangen door de nieuwe geïntegreerde omgevingsvergunning. Open Vld schepen voor Financiën Luc Janssens legde de tarieven voor de aanschaf van de nieuwe papiercontainers voor (container 120 liter: € 25,00 container 240 liter: € 35,00) . Burgemeester Dirk Van Mechelen vulde aan dat Kapelse inwoners de papierbakken aankopen en dat deze ook hun eigendom blijven. Bij verhuis kan de container worden overgedragen of men kan de papierbak ook het bezit houden. De oppositie toonde zich zeer enthousiast bij het invoeren van het systeem van papier en kartoncontainers zodat de tarieven unaniem werden goedgekeurd. Open Vld schepen Koen Helsen gaf tenslotte meer uitleg over de subsidie die de gemeente wil geven de ondersteuning aan scholen wil geven voor acties rond verkeersveiligheid.

woensdag 25 januari 2017

Agenda gemeenteraad maandag 23 januari 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 23 januari 2017  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 20 januari 2017