Uit de gemeenteraad

Agenda gemeenteraad maandag 23 oktober 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 23 oktober 2017 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

donderdag 19 oktober 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Uit de gemeenteraad van maandag 18 september 2017

raadzaalBurgemeester Dirk Van Mechelen opende de gemeenteraad met de melding dat hiermee de werking van het nieuwe politieke jaar werd opgestart. Open Vld Schepen Koen Helsen kreeg als eerste de beurt om enkele mobiliteitsdossiers toe te lichten. Zo gaf hij gedetailleerd uitleg over de station site waar recent werken werden uitgevoerd. Aangezien ook een  stuk van het plein werd overgenomen van de NMBS werden hierover normaal gangbare afspraken gemaakt. Na goedkeuring van het ontwerp van RUP “oude gracht” werd ook goedkeuring gegeven aan een nieuwe retributie reglement voor ondergrondse containers. In het project  Castelijm te Hoogboom zullen de inwoners voor het eerste gebruik kunnen maken van ondergrondse containers om hun afval te bergen. Dit project van sorteerstraat krijgt waarschijnlijk nog opvolging zodat een algemeen reglement werd opgesteld. Na uitvoerige toelichting door Open Vld schepen An Stokmans over het nieuw huishoudelijk reglement voor de dienst van opvanggezinnen werd ook dit reglement goedgekeurd.

woensdag 20 september 2017

Agenda gemeenteraad maandag 18 september 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 september 2017 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 15 september 2017

Kindergemeenteraad inspireert raadsleden

kindergemeenteraadOp maandag 19 juni verzamelden de leerlingen van de Kapelse basisscholen in de raadzaal van het gemeentehuis Beukenhof voor hun laatste raadzitting van het werkjaar. Onder toeziend oog van een aantal ouders en onder coördinatie van Jan Van Dijck van Doedéskaden presenteerden zij aan de voltallige gemeenteraad een aantal ideeën. Zo werden meer bloemen gevraagd aan het rond punt aan de kerk van Putte en werd gesuggereerd om meer kapstokken te voorzien in de hoofdbibliotheek. Het meest in het oog springende voorstel kwam van de leerlingen van de school van Zilverenhoek. Zij suggereerden om lachspiegels te hangen in de tunnel onder de spoorweg aan de Antwerpsesteenweg. Zo kunnen fietsers en voetgangers met een lachend gezicht het centrum van Kapellen binnenkomen en kan uit hun mimiek worden opgemaakt dat wanneer zij Kapellen verlaten zit met een tevreden gevoel gebeurt.  Open Vld schepen An Stokmans bevestigde dat niet alleen deze maar ook alle voorstellen grondig zullen worden onderzocht. Met een “selfie” groepsfoto op de trappen van het gemeentehuis werd deze zitting afgerond.

donderdag 22 juni 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 19 juni 2017

raadzaalIn een broeierig warme raadzaal bogen de gemeenteraadsleden zich over een beperkte agenda waaruit we onthielden dat de werken in de Gasstraat en Guyotlei inde eerste week van juli zullen worden afgerond. De oude verkeerssituatie zal worden heringevoerd zodat het verkeer terug van het station naar het centrum zal kunnen rijden door de Stationsstraat. De raad gaf  zijn goedkeuring aan een gewijzigd verkeersreglement dat zwaar verkeer verbiedt om deze route te nemen. Verder werd ook het huishoudelijk reglement van de Dorpsdag aangepast waardoor er verbod komt op verkoop van wilde dieren in gevangenschap. Burgemeester Dirk Van Mechelen bevestigde dat de diensten een gelijkaardige aanpassing voorbereiden van de reglementen van gelijkaardige evenementen. Open Vld schepen Koen Helsen gaf info en antwoorden aan de oppositie over een nieuw subsidiereglement dat subsidies voorziet  aan sportverenigingen die vluchtelingen van Fedasil in hun rangen opnemen. De raad gaf nadien haar goedkeuring zodat dit budget dat ter beschikking wordt gesteld door de Vlaamse regering kan worden uitbesteed.

woensdag 21 juni 2017

Agenda gemeenteraad maandag 19 juni 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 juni 2017 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 juni 2017

UIt de gemeenteraad van maandag 22 mei

raadzaalDe gemeenteraadsleden lieten zich op de eerste warme pre zomer avond niet afschrikken om in debat te gaan over een aantal dossiers.  Open Vld schepen Luc Janssens gaf toelichting bij de jaarrekening 2016 en de budgetwijziging 1 voor 2017. Burgemeester Dirk Van Mechelen vulde aan met de vaststelling dat uit de voorgelegde cijfers blijkt dat Kapellen gezond is en een buffer opbouwt voor de toekomstige investeringen in het ontwikkelingsplan voor Kapellen. Met veel genoegen kon de burgemeester eveneens melden dat de gemeente een deel van de gronden die gelegen zijn tussen de Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan  kon verwerven. Het bestuur plant hier een fiets en wandelweg. Veel aandacht vanuit de oppositie ging er naar het strategisch commercieel plan. Na uitvoerige introductie van het dossier werd nog een zeer omstandig geantwoord op alle vragen door de bevoegde schepen. Nadien werd het plan goedgekeurd.

woensdag 24 mei 2017

Agenda gemeenteraad maandag 22 mei 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 mei 2017 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 19 mei 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 24 april 2017

voorziitershamerVoor de derde raad op rij werd opnieuw een raadslid van de oppositie vervangen. In deze raadszitting werd mevrouw Rossette Mortier aangesteld als nieuw raadslid voor de Sp.a-Groen fractie. Na de officiële plichtplegingen was er aandacht voor het aanpassen van een aantal verkeersreglementen.  Vooreerst ging de voltallige raad akkoord met het voorstel om van de Christiaan Pallemansstraat een voorrangsweg te maken. Tevens werden ook maatregelen goedgekeurd voor de Rode Kruislaan en de Dennenlaan. Open Vld Koen Helsen gaf toelichting bij de voorgestelde wijzigingen in de Bosdreef  waar onder meer het invoeren van een snelheidsgrens van 30 km per uur en het aanbrengen van verkeerssignalisatie het verkeer voor fietsers veiliger moet worden. Burgemeester Dirk Van Mechelen bevestigde dat het aanbrengen van kussens in de rijbaan en een controle door de politie de verkeersveiligheid fel zal verbeteren. Alle voorstellen tot aanpassingen, ook deze om de voertuigen van de Koning Albertlei voorrang te geven op deze die uit de Spoorstraat, werden unaniem goedgekeurd. Open Vld Schepen An Stokmans kreeg tot slot ook nog een goedkeuring voor het voorstel om de aanvraag procedure voor wijkfeesten te vereenvoudigen.

woensdag 26 april 2017

Agenda gemeenteraad maandag 24 april 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 24 april 2017  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 21 april 2017