Uit de gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van maandag 20 juni 2016

raadzaalDe maandelijkse zitting van de gemeenteraadsleden van de gemeente Kapellen werd dit keer voorafgegaan door een bijeenkomst van de kindergemeenteraad. Kinderen vroegen of het bestuur niet kon aandringen bij de privé voor de aanleg van een minigolf en inplanting van een kinderboerderij in de gemeente. Tevens vroegen zij budget voor fluo hesjes die over de boekentassen of rugzakken kunnen worden aangebracht zodat zij nog beter zichtbaar worden in het verkeer. Burgemeester Dirk Van Mechelen gaf opdracht aan Open Vld schepen van jeugd An Stokmans om dit idee verder uit te werken. Na deze bijeenkomst volgde de gewone raad met onder meer het goedkeuren van een aantal verkeersreglementen die van de Hoogboomsteenweg een voorrangsweg maken. (meer…)

woensdag 22 juni 2016
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda gemeenteraad maandag 20 juni

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 juni 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 17 juni 2016

Uit de gemeenteraad van maandag 23 mei 2016

raadzaalOp voorstel van het college werd het tarief voor het afleveren van “een trouwboekje” opgetrokken naar € 20,00 waardoor we in vergelijking met andere gemeenten op het zelfde niveau komen inzake tarief. Uit het antwoord van Open Vld schepen Luc Janssens leerden we dat er per jaar ongeveer een 100 -tal koppels huwen in onze gemeente. Verder werden goedkeuring gegeven aan de kapitaalverhoging bij Finea, de rekening van de sport regio Antwerpse Kempen en werd Open Vld schepen An Stokmans afgevaardigd in de raad van bestuur van “BISCUIT”. Open Vld schepen Koen Helsen gaf op vraag van de oppositie een stand van zaken over de werken aan de spoorwegovergang aan de Kalmthoutsesteenweg en liet weten dat hij mogelijk uitvoering verwacht begin 2017. Tot slot gaf Open Vld schepen An Stokmans nog een overzicht van het overleg en de activiteiten in en rond het jeugdhuis “Den Biz”

woensdag 25 mei 2016

Agenda gemeenteraad maandag 23 mei 2016

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 23 mei 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 20 mei 2016

Uit de gemeenteraad van 18 april 2016

raadzaalDe voltallige gemeenteraad was getuige van het afscheid van Sabine Van Dooren als Open Vld gemeenteraadslid en als schepen. In haar slottoespraak dankte ze haar collega’s voor de 15 jaar lange samenwerking. Na de lovende woorden van Pieter Buysse van de Sp.a-groen fractie legde Leo Mees voor Open Vld de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Nadien deed Frederic van Haaren hetzelfde maar hij legde de eed af als nieuwe Open Vld schepen in het Kapelse gemeentebestuur. (meer…)

woensdag 20 april 2016

Agenda gemeenteraad maandag 18 april 2016

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 april 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 15 april 2016

Uit de gemeenteraad van maandag 21 maart 2016

raadzaalDeze raad werd, alhoewel nog niet in optimale conditie, voorgezeten door burgemeester Dirk Van Mechelen. De gemeenteraad gaf har goedkeuring aan het budget 2016 en de meerjarenplan van het autonoom gemeentebedrijf. Verder kon men zich eveneens vinden in  de samenwerkingsovereenkomst met OVAM voor de sanering aan het Bruggeske en het algemeen kader voor een intern controlesysteem voor de activiteiten van de gemeente Kapellen. Nadien volgde een gedachtewisseling over een door een deel van de oppositie ingediende motie inzake mobiliteit.  De raad kon zich vinden in het tekstvoorstel van Open Vld schepen voor verkeer Koen Helsen waarbij Kapellen zich engageert om mee te werken aan een verbetering van de mobiliteit in de Antwerpse vervoersregio.

woensdag 23 maart 2016

Agenda gemeenteraad maandag 21 maart 2016

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 maart 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 18 maart 2016

Jacky Buchmann ereburgemeester Kapellen

JBHet gemeentebestuur van Kapellen heeft op een plechtige zitting op zaterdag 12 maart aan Jacky Buchmann de tittel uitgereikt van ereburgemeester van de gemeente Kapellen. In aanwezigheid van heel wat genodigden waaronder tal van raadsleden die samen met Jacky destijds deel uitmaakten van de gemeenteraad schetste Jan Kerremans op voortreffelijke wijze de carrière van Jacky en wat zijn engagement voor de gemeente Kapellen betekend heeft. Burgemeester Dirk Van Mechelen overhandigde aan een ontroerde Jacky nadien de tittel van ereburgemeester waarop Jacky op een ludieke wijze een dankwoord tot de aanwezigen richtte.

dinsdag 15 maart 2016

Uit de gemeenteraad van maandag 22 februari 2016

raadzaalHet was een bijzondere gemeenteraadszitting deze maand  wegens de zeer uitzonderlijke afwezigheid van burgemeester Dirk Van Mechelen en dit omwille van gezondheidsredenen. Open Vld raadslid Frederic Van Haaren kon daarom zijn taak als voorzitter van de gemeenteraad volop opnemen. Vooreerst werd akte genomen van de voordracht van een nieuw OCMW raadslid. Coalitiepartner N-VA moest voor de tweede keer een van haar raadsleden vervangen en bij gebrek aan opvolgers was een nieuwe voordracht akte nodig. De meerderheid gaf na toelichting van Open Vld schepen Luc Janssens, goedkeuring aan de erfpachtovereenkomst met het autonoom gemeentebedrijf (AGB) voor de sporthal van Hoogboom en gaf ook goedkeuring aan het prijssubsidiereglement. (meer…)

woensdag 24 februari 2016