Uit de gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van maandag 14 december 2015

raadzaalDe laatste gemeenteraad van 2015 had veel aandacht voor het oprichten van een autonoom gemeentebedrijf (AGB) in Kapellen. In eerste fase zullen sportaccommodaties ondergebracht worden in dit AGB en zal ook de exploitatie ervan voor rekening van het AGB gebeuren. Open Vld schepen Luc Janssens gaf toelichting bij de werking van dit verzelfstandigd geheel. Burgemeester Dirk Van Mechelen benadrukte het democratisch aspect van dit AGB omdat de gehele gemeenteraad en niet alleen de meerderheid deel zal uitmaken van de raad van bestuur van dit AGB. Nadat deze transactie vorige week al omstandig werd toegelicht op een raadscommissie gaf de gemeenteraad haar goedkeuring. (meer…)

woensdag 16 december 2015
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda gemeenteraad maandag 14 december 2015

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 14 december  2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 11 december 2015

Uit de gemeenteraad van woensdag 25 november

raadzaalDe hoofdschotel van deze raad bestond uit de bespreking van het budget 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan. Open Vld schepen Luc Janssens gaf toelichting bij de voorgestelde cijfers en kon de raadsleden laten de weten dat door de ingrepen in het budget van het vorige budgetjaar er voor 2016 geen uitzonderlijke maatregelen moeten genomen worden. Daardoor blijft Kapellen met zijn 5 % aanvullende personenbelasting en zijn 875 opcentiemen op de OV één van de fiscaal vriendelijkste gemeente in Vlaanderen en zeker in onze eigen regio doet niemand beter. Met 37,5 % personeelskosten en 10 % schuldenlast kan Kapellen een gezond budget voorleggen. (meer…)

vrijdag 27 november 2015

Agenda gemeenteraad woensdag 25 november 2015

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van woensdag 25 november 2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

dinsdag 24 november 2015

Uit de gemeenteraad van maandag 19 oktober 2015

raadzaalWe onthouden uit deze gemeenteraad vooral de beslissing om op het grondgebied van Kapellen van het Klein Heiken een voorrangsweg te maken. Open Vld schepen Koen Helsen motiveerde dat deze beslissing genomen werd om onduidelijke situaties op te lossen. Tot voor de beslissing was er al voorrang voor het verkeer op het Klein Heiken om het doorgaand verkeer aan de spoorwegovergang niet op te houden. Door het instellen van deze voorrangsregel wordt ook de veiligheid van fietsers bevorderd. Verder nam de gemeenteraad na toelichting van Open Vld schepen Luc Janssens kennis van de jaarrekening 2014 en gaf zij goedkeuring aan de begrotingswijziging 2 voor 2015. In het kader hiervan vernamen de raadsleden op vraag van de oppositie dat Kapellen zo’n € 30.000, 00 werkingsmiddelen misloopt in 2016 omdat Vlaanderen geen compensaties meer zal doorstorten voor de vroeger opgeheven OV op materieel en outillering.

dinsdag 20 oktober 2015

Agenda gemeenteraad maandag 19 oktober 2015

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 oktober 2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 oktober 2015

Uit de gemeenteraad van maandag 14 september 2015

raadszaalDe eerste gemeenteraad na de vakantie werd bijgewoond door 27 leden aangezien van zowel van de oppositie als van de meerderheid 1 raadslid verontschuldigd was. Voor de definitieve vaststelling van het onteigeningsdossier te Putte aan de Ertbrandstraat 214 alsook voor het definitieve onteigeningsplan van het Fort Kapellen gaven alle raadsleden hun ja stem. Vervolgens was het aan Open Vld schepen Sabine Van Dooren om 3 reglementen ter goedkeuring voor te leggen. Zowel het reglement waarbij in de toekomst via de bib kunstwerken kunnen worden ontleend als voor het nieuwe retributiereglement voor het containerpark kreeg zij de goedkeuring van de hele raad. Door de goedkeuring van dit laatste reglement kunnen nu ook KMO’s terecht op het containerpark. Bovendien zijn door de aanpassing van het reglement de tarieven van de containerparken in de ons omliggende gemeenten op elkaar afgestemd. Tot slot werd de aanpassing aan het reglement “uitleen feestmaterialen” goedgekeurd door de meerderheid. Verenigingen kunnen hierdoor in de toekomst gebruik maken van containers om het afval na hun event te laten ophalen.

woensdag 16 september 2015

Agenda gemeenteraad maandag 14 september 2015

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente  Kapellen van maandag 14 september 2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 11 september 2015

Uit de gemeenteraad van maandag 22 juni

raadszaalKinderen overrompelden de gemeenteraadszaal op maandag 22 juni. In tegenstelling tot de kleine schare toehoorders die elke maand de raadszitting volgen, was de publieksruimte overvol gevuld met kinderen van de derde graad van de basisscholen in Kapellen samen met hun ouders en grootouders. Een heel jaar hadden zij overleg gepleegd om een charter op te stellen waarin de voor hen belangrijkste punten werden opgesomd die moeten zorgen voor een nog beter Kapellen. Zo onthouden onder meer de vraag voor een openbaar toilet aan de grote speeltuin in  het park, de vraag om bij evenementen zoals Noten in het Park ook randanimatie voor kinderen te voorzien en het toepassen van verkeersregels (ook door de politie). (meer…)

woensdag 24 juni 2015

Agenda gemeenteraad maandag 22 juni 2015

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente  Kapellen van maandag 22 juni 2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 19 juni 2015