Uit de gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van maandag 20 februari 2017

raadzaalBurgemeester Dirk Van Mechelen op krukken en revaliderend van een knieoperatie opende de zitting van deze raad met het woord te geven aan CD&V gemeenteraadslid Marc Dekkers die ontslag nam uit de raad. Marc namen de woorden van appreciatie die de burgemeester in naam van de hele raad uitsprak in dank af. Hij zelf betreurde de hele actuele heisa rond mandaten en vergoedingen, benadrukte en waardeerde de rol die weg gelegd is voor een gemeenteraadslid. Na de goedkeuring van de aanpassing van het GAS reglement waardoor parkeerovertredingen in de blauwe zone op een zelfde manier kunnen worden aangepakt werd nog het rooilijnplan in Kapellenbos goedgekeurd. Dit laatste kadert in de werken voor het SPAK. Aangezien er geen actualiteitsvragen waren, kon deze raad vrij snel worden afgesloten.

woensdag 22 februari 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda gemeenteraad maandag 20 februari 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 februari 2017  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 17 februari 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 23 januari 2017

raadzaalIn de eerste zitting van 2017 gaf de gemeenteraad van Kapellen goedkeuring aan de aanstelling van nieuwe omgevingsambtenaren. Kapellen heeft voor wat het toepassen van de omgevingsvergunning immers al heel wat voorbereidend werk gedaan en is hierdoor in tegenstelling tot vele andere Vlaamse gemeenten klaar om de milieu en stedenbouwkundige vergunning te vervangen door de nieuwe geïntegreerde omgevingsvergunning. Open Vld schepen voor Financiën Luc Janssens legde de tarieven voor de aanschaf van de nieuwe papiercontainers voor (container 120 liter: € 25,00 container 240 liter: € 35,00) . Burgemeester Dirk Van Mechelen vulde aan dat Kapelse inwoners de papierbakken aankopen en dat deze ook hun eigendom blijven. Bij verhuis kan de container worden overgedragen of men kan de papierbak ook het bezit houden. De oppositie toonde zich zeer enthousiast bij het invoeren van het systeem van papier en kartoncontainers zodat de tarieven unaniem werden goedgekeurd. Open Vld schepen Koen Helsen gaf tenslotte meer uitleg over de subsidie die de gemeente wil geven de ondersteuning aan scholen wil geven voor acties rond verkeersveiligheid.

woensdag 25 januari 2017

Agenda gemeenteraad maandag 23 januari 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 23 januari 2017  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 20 januari 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 19 december 2016

raadzaalMet een vrij korte raadszitting werd het werkjaar 2016 door de gemeenteraad afgesloten. We onthouden uit deze raadszitting dat de gemeente Kapellen, door de goedkeuring van de dotaties, volgend jaar  € 3.083.240,00 zal uitkeren aan de politiezone Noord en € 832.194,55 aan de brandweerzone Rand. Hiermee toont het bestuur aan dat volop wordt ingezet op de veiligheid van haar inwoners. Open Vld schepen Luc Janssens gaf verder nog toelichting over de budgetwijziging 2 van het autonoom gemeentebedrijf. Uit het antwoord gegeven aan de oppositie over de prijssubsidie van het gemeentelijk zwembad bleek dat de inkomsten uit verkoop van toegangstickets ruim onvoldoende zijn om de uitbatingskosten van het zwembad te dragen. Burgemeester Dirk Van Mechelen vulde aan dat Kapellen, in tegenstelling met sommige andere gemeenten die om budgettaire redenen hun zwembad sluiten, wel haar verantwoordelijk neemt zodat kinderen in eigen gemeente kunnen leren zwemmen. Tot slot gaf de gemeenteraad haar goedkeuring aan een geschenkcheque van Beleef! Kapellen als eindejaarsgeschenk voor haar personeelsleden.

woensdag 21 december 2016

Agenda gemeenteraad maandag 19 december

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 december 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 december 2016

Uit de gemeenteraad van maandag 21 november 2016

raadzaalDe gemeenteraad van november moest zich in hoofdzaak buigen over de derde budgetwijzing voor werkingsjaar 2016, over het budget van 2017 + de aanpassing van de meerjarenbegroting 2014-2020. Burgemeester Dik Van Mechelen kon als fiere burgervader melden dat Kapellen in tegenstelling tot vele andere Vlaamse gemeenten zijn huiswerk tijdig kon maken en voorleggen aan de raad en dit mede door de inzet van het hele team van medewerkers en beleidsverantwoordelijken. Bevoegde Open Vld schepen Luc Janssens zette de krijtlijnen van de begroting uiteen en legde de nadruk op het feit dat deze voor een groot stuk afhankelijk  is van de grootte van dotaties aan onder meer politie, brandweer, OCMW en Igean. Toch kon hij ook melden dat er voor 4,8 miljoen aan investeringen gepland zijn in 2017 zonder dat de gemeentelijke belastingen verhoogd worden. (meer…)

woensdag 23 november 2016

Agenda gemeenteraad maandag 21 november 2016

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 november 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 18 november 2016

Uit de gemeenteraad van maandag 17 oktober 2016

raadzaalBij de start van deze raad kon burgemeester Dik Van Mechelen de plichtplegingen voltrekken waardoor de heer Marcel Opdebeeck in de toekomst mevrouw Frieda De Naeyer zal vervangen als gemeenteraadslid. Na het unaniem goedkeuren van enkele kleinte punten zoals de feest- en brugdagen voor het gemeentepersoneel in 2017 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de dienst opvanggezinnen en de kinderbegeleiders besproken. Na overleg werd beslist dit punt te verdagen omwille van enkele onduidelijkheden in deze overeenkomst. Het laatste en toegevoegde agendapunt betrof een vraag van de oppositie om de kermis terug naar het centrum van Kapellen te brengen. Open Vld schepen An Stokmans liet echter weten dat hierover reeds een studie gemaakt werd en dat omwille van plaatsgebrek wordt vastgehouden aan de locatie op het Marktplein waar ongeveer 8.000 m² beschikbaar is tegenover een ruime 2.000 m² op het Dorpsplein.

woensdag 19 oktober 2016

Agenda gemeenteraad maandag 17 oktober 2016

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 17 oktober 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 14 oktober 2016