Uit de gemeenteraad

Agenda gemeenteraad maandag 21 maart 2016

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 maart 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 18 maart 2016
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Jacky Buchmann ereburgemeester Kapellen

JBHet gemeentebestuur van Kapellen heeft op een plechtige zitting op zaterdag 12 maart aan Jacky Buchmann de tittel uitgereikt van ereburgemeester van de gemeente Kapellen. In aanwezigheid van heel wat genodigden waaronder tal van raadsleden die samen met Jacky destijds deel uitmaakten van de gemeenteraad schetste Jan Kerremans op voortreffelijke wijze de carrière van Jacky en wat zijn engagement voor de gemeente Kapellen betekend heeft. Burgemeester Dirk Van Mechelen overhandigde aan een ontroerde Jacky nadien de tittel van ereburgemeester waarop Jacky op een ludieke wijze een dankwoord tot de aanwezigen richtte.

dinsdag 15 maart 2016

Uit de gemeenteraad van maandag 22 februari 2016

raadzaalHet was een bijzondere gemeenteraadszitting deze maand  wegens de zeer uitzonderlijke afwezigheid van burgemeester Dirk Van Mechelen en dit omwille van gezondheidsredenen. Open Vld raadslid Frederic Van Haaren kon daarom zijn taak als voorzitter van de gemeenteraad volop opnemen. Vooreerst werd akte genomen van de voordracht van een nieuw OCMW raadslid. Coalitiepartner N-VA moest voor de tweede keer een van haar raadsleden vervangen en bij gebrek aan opvolgers was een nieuwe voordracht akte nodig. De meerderheid gaf na toelichting van Open Vld schepen Luc Janssens, goedkeuring aan de erfpachtovereenkomst met het autonoom gemeentebedrijf (AGB) voor de sporthal van Hoogboom en gaf ook goedkeuring aan het prijssubsidiereglement. (meer…)

woensdag 24 februari 2016

Agenda gemeenteraad maandag 22 februari 2016

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 februari 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 19 februari 2016

Uit de gemeenteraad van maandag 18 januari 2016

raadzaalDe gemeenteraad van 18 januari moest zich eerst buigen over een aanpassing van enkele verkeersregels in de Ertbrandstraat. Na een debat over het budget 2016 en het meerjarenplan van het OCMW werden deze beiden goedgekeurd. Een deel van de oppositie kon zich niet echt vinden in de langetermijnvisie over de verschillende parochiekerken in onze gemeente. Aangezien deze kerken nog actief gebruikt worden kon na een stemming het voorgelegde voorstel door een ruime meerderheid worden goedgekeurd. Tot slot werd ook een retributiereglement goedgekeurd waarbij een bijdrage wordt opgelegd aan deelnemers aan de Dorpsdag en werd goedkeuring gegeven de aanpassing van het subsidiereglement voor kadervorming- , project- en startsubsidies voor jeugd- en sportverenigingen.

woensdag 20 januari 2016

Agenda gemeenteraad maandag 18 januari 2016

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 januari 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 15 januari 2016

Uit de gemeenteraad van maandag 14 december 2015

raadzaalDe laatste gemeenteraad van 2015 had veel aandacht voor het oprichten van een autonoom gemeentebedrijf (AGB) in Kapellen. In eerste fase zullen sportaccommodaties ondergebracht worden in dit AGB en zal ook de exploitatie ervan voor rekening van het AGB gebeuren. Open Vld schepen Luc Janssens gaf toelichting bij de werking van dit verzelfstandigd geheel. Burgemeester Dirk Van Mechelen benadrukte het democratisch aspect van dit AGB omdat de gehele gemeenteraad en niet alleen de meerderheid deel zal uitmaken van de raad van bestuur van dit AGB. Nadat deze transactie vorige week al omstandig werd toegelicht op een raadscommissie gaf de gemeenteraad haar goedkeuring. (meer…)

woensdag 16 december 2015

Agenda gemeenteraad maandag 14 december 2015

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 14 december  2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 11 december 2015

Uit de gemeenteraad van woensdag 25 november

raadzaalDe hoofdschotel van deze raad bestond uit de bespreking van het budget 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan. Open Vld schepen Luc Janssens gaf toelichting bij de voorgestelde cijfers en kon de raadsleden laten de weten dat door de ingrepen in het budget van het vorige budgetjaar er voor 2016 geen uitzonderlijke maatregelen moeten genomen worden. Daardoor blijft Kapellen met zijn 5 % aanvullende personenbelasting en zijn 875 opcentiemen op de OV één van de fiscaal vriendelijkste gemeente in Vlaanderen en zeker in onze eigen regio doet niemand beter. Met 37,5 % personeelskosten en 10 % schuldenlast kan Kapellen een gezond budget voorleggen. (meer…)

vrijdag 27 november 2015

Agenda gemeenteraad woensdag 25 november 2015

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van woensdag 25 november 2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

dinsdag 24 november 2015