Uit de gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van dinsdag 26 mei 2015

raadzaalBij aanvang van de gemeenteraad werd één minuut stilte gehouden voor de onlangs overleden ereschepen Roger Verbiest. Open Vld schepen Sabine Van Dooren liet in de rand van de aanpassing van het retributiereglement voor het containerpark weten dat tijdens de werken in de vakantiemaanden het containerpark gewoon open blijft. Kapellenaren kunnen enkel dan wel compost of grondverbeteraar ophalen in zakjes in plaats van met een aanhangwagen. Sabine gaf later in de vergadering ook nog omstandig toelichtingen over de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de verschillende zalen van de gemeente. (meer…)

donderdag 28 mei 2015
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda gemeenteraad dinsdag 26 mei 2015

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente  Kapellen van dinsdag 26 mei 2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 22 mei 2015

Uit de gemeenteraad van maandag 20 april 2015

voorziitershamerDe gemeenteraad van maandag 20 april werd gedomineerd door twee grote thema’s . Koen Helsen, Open Vld schepen voor onder meer sport gaf toelichting op een nieuw retributiereglement voor het gebruik van sport locaties (zowel binnen als buiten) en het gebruik van materialen. Met dit nieuwe reglement werd getracht om alle sportverenigingen, zowel deze die gebruik maken van buiten sportvelden als deze die gebruik maken van sporthallen, gelijk te behandelen. (meer…)

woensdag 22 april 2015

Agenda gemeenteraad maandag 20 april 2015

voorziitershamer De agenda van de gemeenteraad van de gemeente  Kapellen van maandag 20 april 2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 17 april 2015

Interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen (JoNK ILV)

jeugdbeleidNa het college van burgemeester en schepenen heeft ook de gemeenteraad van 23 maart haar akkoord gegeven aan de oprichting van een interlokale vereniging om de intergemeentelijke samenwerking rond jeugdbeleid te bevorderen. Het opzet is om het jeugdbeleid – in de ruime zin van het woord – op elkaar af te stemmen, een intergemeentelijk overleg te creëren en intergemeentelijke jeugdactiviteiten en projecten op te zetten.

woensdag 1 april 2015

Uit de gemeenteraad van maandag 23 maart

raadzaalOp verzoek van enkele raadsleden werd een reglement uitgewerkt dat bepaalt wie als mandataris in aanmerking komt voor een eretitel. Meer aandacht ging naar het voorstel om een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) op te richten. Net zoals de meeste andere gemeenten in Vlaanderen wil Kapellen via dit vehikel een betere kijk ontwikkelen op de exploitatiekosten van een aantal activiteiten. Luc Janssens, Open Vld schepen voor financiën en begroting  stelde bovendien dat door het opnemen van de gehele gemeenteraad in de Algemene Vergadering van AGB het democratisch gehalte gegarandeerd blijft. (meer…)

donderdag 26 maart 2015

Subsidiereglement voor seniorenverenigingen

subsidie4Gelet op het feit dat de subsidies voor senioren verenigingen werden uitbetaald zonder specifieke reglementering, werd hiervoor nu een reglement uitgewerkt. Het reglement op 23 maart goedgekeurd door de gemeenteraad. Verenigingen kunnen enkel subsidies ontvangen indien ze aangesloten zijn bij de seniorenraad. Elke erkende activiteit van de vereniging wordt gehonoreerd met punten. De subsidies worden opgesplitst in een basissubsidie en een activiteitensubsidie, die te verkrijgen is na voorlegging van een jaarverslag. De eerste aanvraag moet voor 1 oktober 2016 gebeuren en handelt over de periode 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016.

dinsdag 24 maart 2015

Agenda gemeenteraad maandag 23 maart 2015

voorziitershamerHier kan u de agenda van de gemeenteraad van maandag 23 maart 2015 raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 20 maart 2015

Uit de gemeenteraad van maandag 23 februari 2015

raadzaalDe start van de gemeenteraad van maandag 23 februari ging gepaard met de aanstelling van een nieuw gemeenteraadslid. Bij coalitiepartner N-VA werd voor de tweede keer in korte tijd  een gemeenteraadslid vervangen. Open Vld schepen van financiën Luc Janssens en burgemeester Dirk Van Mechelen gaven nadien omstandig toelichtingen over het nieuwe reglement en retributie inzake leegstand. Luc Janssens stelde dat men beoogt zo weinig inkomsten uit deze maatregel te generen omdat dan pas het doel bereikt wordt, namelijk zo weinig mogelijk leegstand van gebouwen, appartementen en winkels in Kapellen. (meer…)

woensdag 25 februari 2015

Reglement voor inventarisatie van leegstand

leegsstand4De gemeenteraad keurde het reglement voor inventarisatie van leegstand van gebouwen en woningen in Kapellen goed. De langdurige leegstand van woningen en gebouwen doet de staat van de woningen en gebouwen afnemen, dit moet bestreden worden. Een gebouw word als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden. Tegelijkertijd werd ook het reglement belasting op leegstand van woningen en gebouwen goedgekeurd door de gemeenteraad.
De basisbelasting bedraagt:
€ 250,00 euro voor een eengezinswoning
€ 750,00 euro voor elke andere woning
€ 2.500,00 euro voor een gebouw.
Er zijn een aantal vrijstellingen verwerkt in dit reglement.

dinsdag 24 februari 2015