Uit de gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van maandag 17 oktober 2016

raadzaalBij de start van deze raad kon burgemeester Dik Van Mechelen de plichtplegingen voltrekken waardoor de heer Marcel Opdebeeck in de toekomst mevrouw Frieda De Naeyer zal vervangen als gemeenteraadslid. Na het unaniem goedkeuren van enkele kleinte punten zoals de feest- en brugdagen voor het gemeentepersoneel in 2017 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de dienst opvanggezinnen en de kinderbegeleiders besproken. Na overleg werd beslist dit punt te verdagen omwille van enkele onduidelijkheden in deze overeenkomst. Het laatste en toegevoegde agendapunt betrof een vraag van de oppositie om de kermis terug naar het centrum van Kapellen te brengen. Open Vld schepen An Stokmans liet echter weten dat hierover reeds een studie gemaakt werd en dat omwille van plaatsgebrek wordt vastgehouden aan de locatie op het Marktplein waar ongeveer 8.000 m² beschikbaar is tegenover een ruime 2.000 m² op het Dorpsplein.

woensdag 19 oktober 2016
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda gemeenteraad maandag 17 oktober 2016

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 17 oktober 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 14 oktober 2016

Uit de gemeenteraad van maandag 19 september

raadzaalDe raadsleden kregen in de eerste zitting na het zomerreces een vrij korte agenda voorgeschoteld. Aansluitend aan het gewijzigde GAS reglement werd goedkeuring gegeven aan de opheffing van de belasting op het openhouden van drankgelegenheden na sluitingsuur. Ook het gewijzigde subsidiereglement voor sportclubs werd unaniem goedgekeurd nadat bevoegd Open Vld schepen Koen Helsen onder meer gemeld had dat de wijziging gedragen werd door de raad van bestuur van de sportraad.  Op de centrale begraafplaats zullen in de toekomst nissen worden geplaatst waarin meerdere urnen kunnen worden opgenomen. Mede hierdoor werd het reglement op begraafplaatsen aangepast en goedgekeurd. De meeste aandacht in de gemeenteraad ging echter naar een bovenlokaal thema. (meer…)

woensdag 21 september 2016

Agenda gemeenteraad maandag 19 september 2016

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 september 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 september 2016

Uit de gemeenteraad van maandag 20 juni 2016

raadzaalDe maandelijkse zitting van de gemeenteraadsleden van de gemeente Kapellen werd dit keer voorafgegaan door een bijeenkomst van de kindergemeenteraad. Kinderen vroegen of het bestuur niet kon aandringen bij de privé voor de aanleg van een minigolf en inplanting van een kinderboerderij in de gemeente. Tevens vroegen zij budget voor fluo hesjes die over de boekentassen of rugzakken kunnen worden aangebracht zodat zij nog beter zichtbaar worden in het verkeer. Burgemeester Dirk Van Mechelen gaf opdracht aan Open Vld schepen van jeugd An Stokmans om dit idee verder uit te werken. Na deze bijeenkomst volgde de gewone raad met onder meer het goedkeuren van een aantal verkeersreglementen die van de Hoogboomsteenweg een voorrangsweg maken. (meer…)

woensdag 22 juni 2016

Agenda gemeenteraad maandag 20 juni

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 juni 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 17 juni 2016

Uit de gemeenteraad van maandag 23 mei 2016

raadzaalOp voorstel van het college werd het tarief voor het afleveren van “een trouwboekje” opgetrokken naar € 20,00 waardoor we in vergelijking met andere gemeenten op het zelfde niveau komen inzake tarief. Uit het antwoord van Open Vld schepen Luc Janssens leerden we dat er per jaar ongeveer een 100 -tal koppels huwen in onze gemeente. Verder werden goedkeuring gegeven aan de kapitaalverhoging bij Finea, de rekening van de sport regio Antwerpse Kempen en werd Open Vld schepen An Stokmans afgevaardigd in de raad van bestuur van “BISCUIT”. Open Vld schepen Koen Helsen gaf op vraag van de oppositie een stand van zaken over de werken aan de spoorwegovergang aan de Kalmthoutsesteenweg en liet weten dat hij mogelijk uitvoering verwacht begin 2017. Tot slot gaf Open Vld schepen An Stokmans nog een overzicht van het overleg en de activiteiten in en rond het jeugdhuis “Den Biz”

woensdag 25 mei 2016

Agenda gemeenteraad maandag 23 mei 2016

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 23 mei 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 20 mei 2016

Uit de gemeenteraad van 18 april 2016

raadzaalDe voltallige gemeenteraad was getuige van het afscheid van Sabine Van Dooren als Open Vld gemeenteraadslid en als schepen. In haar slottoespraak dankte ze haar collega’s voor de 15 jaar lange samenwerking. Na de lovende woorden van Pieter Buysse van de Sp.a-groen fractie legde Leo Mees voor Open Vld de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Nadien deed Frederic van Haaren hetzelfde maar hij legde de eed af als nieuwe Open Vld schepen in het Kapelse gemeentebestuur. (meer…)

woensdag 20 april 2016

Agenda gemeenteraad maandag 18 april 2016

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 april 2016  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 15 april 2016