Uit de gemeenteraad

Agenda gemeenteraad maandag 19 oktober 2015

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 oktober 2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 oktober 2015
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Uit de gemeenteraad van maandag 14 september 2015

raadszaalDe eerste gemeenteraad na de vakantie werd bijgewoond door 27 leden aangezien van zowel van de oppositie als van de meerderheid 1 raadslid verontschuldigd was. Voor de definitieve vaststelling van het onteigeningsdossier te Putte aan de Ertbrandstraat 214 alsook voor het definitieve onteigeningsplan van het Fort Kapellen gaven alle raadsleden hun ja stem. Vervolgens was het aan Open Vld schepen Sabine Van Dooren om 3 reglementen ter goedkeuring voor te leggen. Zowel het reglement waarbij in de toekomst via de bib kunstwerken kunnen worden ontleend als voor het nieuwe retributiereglement voor het containerpark kreeg zij de goedkeuring van de hele raad. Door de goedkeuring van dit laatste reglement kunnen nu ook KMO’s terecht op het containerpark. Bovendien zijn door de aanpassing van het reglement de tarieven van de containerparken in de ons omliggende gemeenten op elkaar afgestemd. Tot slot werd de aanpassing aan het reglement “uitleen feestmaterialen” goedgekeurd door de meerderheid. Verenigingen kunnen hierdoor in de toekomst gebruik maken van containers om het afval na hun event te laten ophalen.

woensdag 16 september 2015

Agenda gemeenteraad maandag 14 september 2015

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente  Kapellen van maandag 14 september 2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 11 september 2015

Uit de gemeenteraad van maandag 22 juni

raadszaalKinderen overrompelden de gemeenteraadszaal op maandag 22 juni. In tegenstelling tot de kleine schare toehoorders die elke maand de raadszitting volgen, was de publieksruimte overvol gevuld met kinderen van de derde graad van de basisscholen in Kapellen samen met hun ouders en grootouders. Een heel jaar hadden zij overleg gepleegd om een charter op te stellen waarin de voor hen belangrijkste punten werden opgesomd die moeten zorgen voor een nog beter Kapellen. Zo onthouden onder meer de vraag voor een openbaar toilet aan de grote speeltuin in  het park, de vraag om bij evenementen zoals Noten in het Park ook randanimatie voor kinderen te voorzien en het toepassen van verkeersregels (ook door de politie). (meer…)

woensdag 24 juni 2015

Agenda gemeenteraad maandag 22 juni 2015

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente  Kapellen van maandag 22 juni 2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 19 juni 2015

Uit de gemeenteraad van dinsdag 26 mei 2015

raadzaalBij aanvang van de gemeenteraad werd één minuut stilte gehouden voor de onlangs overleden ereschepen Roger Verbiest. Open Vld schepen Sabine Van Dooren liet in de rand van de aanpassing van het retributiereglement voor het containerpark weten dat tijdens de werken in de vakantiemaanden het containerpark gewoon open blijft. Kapellenaren kunnen enkel dan wel compost of grondverbeteraar ophalen in zakjes in plaats van met een aanhangwagen. Sabine gaf later in de vergadering ook nog omstandig toelichtingen over de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de verschillende zalen van de gemeente. (meer…)

donderdag 28 mei 2015

Agenda gemeenteraad dinsdag 26 mei 2015

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente  Kapellen van dinsdag 26 mei 2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 22 mei 2015

Uit de gemeenteraad van maandag 20 april 2015

voorziitershamerDe gemeenteraad van maandag 20 april werd gedomineerd door twee grote thema’s . Koen Helsen, Open Vld schepen voor onder meer sport gaf toelichting op een nieuw retributiereglement voor het gebruik van sport locaties (zowel binnen als buiten) en het gebruik van materialen. Met dit nieuwe reglement werd getracht om alle sportverenigingen, zowel deze die gebruik maken van buiten sportvelden als deze die gebruik maken van sporthallen, gelijk te behandelen. (meer…)

woensdag 22 april 2015

Agenda gemeenteraad maandag 20 april 2015

voorziitershamer De agenda van de gemeenteraad van de gemeente  Kapellen van maandag 20 april 2015  kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 17 april 2015

Interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen (JoNK ILV)

jeugdbeleidNa het college van burgemeester en schepenen heeft ook de gemeenteraad van 23 maart haar akkoord gegeven aan de oprichting van een interlokale vereniging om de intergemeentelijke samenwerking rond jeugdbeleid te bevorderen. Het opzet is om het jeugdbeleid – in de ruime zin van het woord – op elkaar af te stemmen, een intergemeentelijk overleg te creëren en intergemeentelijke jeugdactiviteiten en projecten op te zetten.

woensdag 1 april 2015