Uit de OCMW-raad

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 24 januari

VergaderingOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 24 januari om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan digitaal door en dit in het kader van de Covid-19 omstandigheden.

maandag 24 januari 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september

gemeenteraadNa een uitgebreide raadcommissie vooral over het thema mobiliteit op maandag 13 september werkten de raadsleden een beperkte agenda af. We onthouden de goedkeuring van de “zaak der wegen” waarbij een fietsverbinding wordt mogelijk gemaakt tussen de Antwerpsesteenweg en het industrieterrein Vloeiende. Open Vld schepen Koen Helsen liet weten dat met Infrabel overleg plaats vindt om nadien ook een aansluiting met de Fiets-o-strade mogelijk te maken. Nadien gaf hij ook toelichting bij de plannen om het fietspad op de Hoogboomsteenweg te vernieuwen naar aanleiding van de werken die Pidpa daar gaat uitvoeren. In de rand hiervan werd gemeld dat er verkeerslichten zullen worden geplaatst aan het Kruispunt met de Koningin Astridlaan. Burgemeester Dirk Van Mechelen verklaarde als antwoord op een vraag van de oppositie om ook verkeer remmende maatregelen voor auto’s te voorzien dat de plannen nog moeten uitgewerkt en dat alle suggesties welkom zijn. Uit OCMW raad noteerden we een unanieme goedkeuring voor het aanpassen van het reglement van huurtoelagen. Niet alleen het maximum dat het huurbedrag dat in aanmerking komt maar de huurtoelage zelf wordt aangepast. De laatste aanpassing dateerde van 2017.

dinsdag 21 september 2021

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september

raadOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 september kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. De raadszittingen gaan door in de polyvalente zaal Lux, Marktplein 1. Publiek kan de openbare zittingen achteraan in de zaal volgen.

vrijdag 17 september 2021

Uit de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 29 april 2019

raadzaalBurgemeester Dirk Van Mechelen opende zoals steeds om 20u00 stip de raad en stelde vast dat 2 gemeenteraadsleden verontschuldigd waren.  Open Vld schepen Koen Helsen verklaarde dat na heel wat jaren eindelijk een punt kon worden gezet achter de het dossier van de verbouwing van het Oud Gemeentehuis. Het niet betalen van de laatste vorderingsstaat gaf aanleiding tot discussie over de al dan niet verschuldigde erelonen van de architect. Hierover werd nu een dading afgesloten. De raad ging tevens unaniem akkoord met nieuwe parkeerrichtlijnen in het kader van stedenbouwkundige vergunningen. Voor wagens wordt 1 parkeerplaats van 2.5m op 5.0m per wooneenheid voorzien. Tot op heden was er een verplichting van 1.5 parkeerplaats per wooneenheid. In praktijk blijkt echter dat deze norm te hoog is en er bij appartementsgebouwen een aantal parkeerplaatsen onbenut blijven. Vele mensen maken immers gebruik van het openbaar vervoer (vooral oudere mensen). Het aantal parkeerplaatsen voor fietsen wordt in dezelfde richtlijn vermeerderd van 1.5 naar 2 parkeerplaatsen per wooneenheid. Hier wordt een ruimte van 0.75m bij 2.0m voorzien voor het stallen van een fiets. (meer…)

donderdag 2 mei 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 29 april 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 29 april 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 26 april 2019

Agenda’s gemeente- en OCMW-raad van maandag 18 maart 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 maart 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de OCMW-raad is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 15 maart 2019

Uit de gemeente- en OCMW raad van maandag 18 februari 2019

raadzaalDirk Van Mechelen opende als voorzitter van de gemeenteraad zoals steeds stipt om 20u00 deze raad waarop eerst goedkeuring werd gegeven aan een reglement van klachtenbehandeling.  Daarna werden de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) opnieuw samengesteld. Zoals in de vorige legislatuur werden in het kader van de transparantie zowel de leden van de oppositie als deze van de meerderheid in beide raden opgenomen. De gemeenteraad gaf ook haar goedkeuring aan een intentienota met het Zorgbedrijf Antwerpen. De bedoeling is dat met vereende krachten kan worden onderhandeld over de nodige diensten voor onder meer de assistentiewoningen en service flats die zullen worden gebouwd op de site van het ’t Bruggeske. Na de unanieme goedkeuring van enkele verkeersreglementen die werden toegelicht door Open Vld schepen Koen Helsen werd een zelfde stemming genoteerd voor 2 subsidiereglementen rond startende kinderopvang en herbruikbare luiers waarbij de oppositie haar steun gaf omwille van de duurzaamheidswaarde ervan. (meer…)

woensdag 20 februari 2019

Agenda’s gemeente- en OCMW-raad van maandag 18 februari

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 februari 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de OCMW-raad is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 15 februari 2019

Agenda OCMW raad maandag 17 december 2018

ocmwDe agenda van de OCMW raad van Kapellen van maandag 17 december 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de OCMW raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start deze keer om 21u00 in de raadzaal van Beukenhof Christiaan Pallemansstraat 71, op de eerste verdieping.

donderdag 13 december 2018

Agenda OCMW raad dinsdag 13 november 2018

ocmwDe agenda van de OCMW raad van Kapellen van dinsdag 13 november 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de OCMW raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u30 in de raadzaal van het dienstencentrum ’t Bruggeske op de eerste verdieping, Hoevensebaan 12 Kapellen.

dinsdag 13 november 2018