Nieuws

Cheershow op 18 mei 2019

chearleadersDe Kapelse Cheerleader Academy organiseert een Cheershow op zaterdag 18 mei in de gemeentelijke sporthal van het centrum. Het college gaf hiervoor toestemming. Tickets zijn verkrijgbaar aan € 12,00 in voorverkoop op de trainingen of via mail naar info@cheerleaderacademy.be

vrijdag 10 mei 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Voetbaltornooi Putte SK

putte skOp zaterdag 18 mei 2019 vindt tussen 13u00 en 22u00 een voetbaltornooi voor veteranen plaats. De organisatie is in handen van de Veteranen Putte SK en men zal gebruik maken van de terreinen van SK Putte aan de Grensstraat 141. Er worden zo’n 170 bezoekers en een 100 tal voetballers uit de regio verwacht. het college gaf hiervoor toestemming.

donderdag 9 mei 2019

Politiediensten lopen marathon

lopenOp vrijdag 17 mei 2019 vindt van 13u00 tot 17u00 op privédomein Oude Gracht en in het natuurgebied De Uitlegger een individuele marathon en een marathon in ploegen plaats voor politiediensten. De organisatie is in handen van de politiezone Noord en wordt ondersteund door de Politiesportbond. Er worden tussen de 80 en 100 deelnemers verwacht.

woensdag 8 mei 2019

Goedkeuring statuten en samenstelling lokaal overleg kinderopvang

vrijwilliger2De gemeenteraad heeft de statuten en de samenstelling van het “lokaal overleg kinderopvang” goedgekeurd. De statuten omvatten volgende zaken: oprichting, doelstellingen, samenstelling (leden), procedure voor aanduiding leden, aanduiding voorzitter en secretaris en werking. Voor de werving van kandidaturen werd een oproep op de gemeentelijke website geplaatst. In het totaal worden 21 leden ter goedkeuring voor gedragen. 4 leden zetelen namens Open Vld; 3 namens N-VA en telkens 1 lid namens CD&V, Sp.a-Groen en Vlaams belang. Verder zetelen 2 deskundigen, 4 leden namens scholen of oudercomités en telkens 1 persoon namens de Gezinsbond, vzw Doedéskadén, bvba Pinkeltje en 2 (onthaal)ouders.

dinsdag 7 mei 2019

Aanpassing verkeersrichting Lepelstraat

eenrichtingHet schepencollege heeft een ontwerp van aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Lepelstraat goedgekeurd. Dit reglement werd in samenspraak met de gemeente Stabroek opgemaakt. De as van de weg verdeeld immers de straat over de gemeente Kapellen en Stabroek. De Lepelstraat behoudt het statuut van ‘woonerf’. De enkelrichting blijft identiek vanaf de gewestweg (N111) tot aan de Kleine Lepelstraat. In het overige deel van de straat (van Kleine Lepelstraat tot aan de Ertbrandstraat/Puttestraat – N11) wordt enkelrichtingsverkeer in de omgekeerde zin voorzien. Het parkeren blijft op dezelfde georganiseerd dan nu het geval is. Het ontwerp werd ter door de gemeenteraad goedgekeurd.

maandag 6 mei 2019

Openverklaring functie algemeen directeur en aanleg werfreserve

sollicitatieDe gemeenteraad nam akte van het ontslag van de algemeen directeur Sofie Claes en keurt de geactualiseerde benoemingsvoorwaarden goed. De betrekking van contractueel voltijds algemeen directeur wordt open verklaard door middel van aanwerving. De vacature zal bekendgemaakt worden conform de rechtspositieregeling. Het schepencollege zal kortelings de exacte datum voor het indienen van de kandidaturen en de timing en het verdere verloop van de selectieprocedure vastleggen. Voor de functie wordt een werfreserve aangelegd van kandidaten die geslaagd zijn in het aanwervingsexamen en dit voor een periode van twee jaar.

vrijdag 3 mei 2019

Uit de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 29 april 2019

raadzaalBurgemeester Dirk Van Mechelen opende zoals steeds om 20u00 stip de raad en stelde vast dat 2 gemeenteraadsleden verontschuldigd waren.  Open Vld schepen Koen Helsen verklaarde dat na heel wat jaren eindelijk een punt kon worden gezet achter de het dossier van de verbouwing van het Oud Gemeentehuis. Het niet betalen van de laatste vorderingsstaat gaf aanleiding tot discussie over de al dan niet verschuldigde erelonen van de architect. Hierover werd nu een dading afgesloten. De raad ging tevens unaniem akkoord met nieuwe parkeerrichtlijnen in het kader van stedenbouwkundige vergunningen. Voor wagens wordt 1 parkeerplaats van 2.5m op 5.0m per wooneenheid voorzien. Tot op heden was er een verplichting van 1.5 parkeerplaats per wooneenheid. In praktijk blijkt echter dat deze norm te hoog is en er bij appartementsgebouwen een aantal parkeerplaatsen onbenut blijven. Vele mensen maken immers gebruik van het openbaar vervoer (vooral oudere mensen). Het aantal parkeerplaatsen voor fietsen wordt in dezelfde richtlijn vermeerderd van 1.5 naar 2 parkeerplaatsen per wooneenheid. Hier wordt een ruimte van 0.75m bij 2.0m voorzien voor het stallen van een fiets. (meer…)

donderdag 2 mei 2019

Schoolfeesten 2019

schoolfeestHet schepencollege heeft toelating gegeven aan de basisschool Zilverenhoek om het jaarlijks schoolfeest te organiseren op vrijdag 3 mei en zaterdag 4 mei 2019. Een ‘bewegingsmoment’ zal op 3 mei plaatsvinden van 16u00 tot 21u00. Het traditionele schoolfeest wordt op zaterdag 4 mei georganiseerd aan de Zilverenhoeklaan en dit van 11u00 tot 19u00. Het schoolfeest van Klavertje 4 wordt op 18 mei 2019 gehouden. Het college stemde hiermede in; het feest wordt georganiseerd in de school (Pastoor Vandenhoudtstraat 29) van 10u30 tot 19u30.

dinsdag 30 april 2019

Barbecue Royal Cappellen Football Club

canunaHet schepencollege heeft ingestemd met de organisatie van een barbecue en aansluitend dansfeest op zaterdag 25 mei 2019. RCFC organiseert deze activiteit ten voordele van ‘Canuna fort Africa’. De barbecue en het feest vinden plaats in de kantine van Royal Cappellen Football Club in de René De Pauwstraat 69 van 19u00 tot en met 3u00.

maandag 29 april 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 29 april 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 29 april 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 26 april 2019