Nieuws

Sint in Hoogboom op 2 december

sinterklaasHobome vzw diende een aanvraag in voor de organisatie van de jaarlijkse sinterklaasstoet en show in Hoogboom.  Deze activiteit vindt plaats op 2 december 2017. Tussen 12u00 en 15u30 zal de stoet zich door de straten van Hoogboom begeven. Om 16u00 is er een grote sinterklaasshow in de gemeentelijke lagere school De Platanen.

woensdag 29 november 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Plan-mer screening Managementplan Natura 2000

natura2000Het Natura 2000-netwerk is een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het is aangeduid op basis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en moet de soortenrijkdom van planten en dieren en hun leefgebieden in de toekomst de noodzakelijke kansen geven. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de plan-mer screening van het managementplan Natura 2000 ‘Klein en Groot Schietveld’ en ‘Kalmthoutse Heide’ en verlenen positief advies.

dinsdag 28 november 2017

Signalisatie KMO zones

kmozoneIn navolging op de KMO-zones Kapelsestraat West en Vloeiende wordt het dossier van de signalisatie nu uitgebreid naar de KMO-zone Bosduin.   Een goede aanduiding van de bedrijvenunits is immers noodzakelijk.  Het college gaat akkoord om de werken te gunnen aan de firma Remotec voor een bedrag van € 27.800,00 (exclusief btw)

maandag 27 november 2017

Toekennen van subsidies ontwikkelingssamenwerking projecten 2016-2017

Ontwikkelingssamenwerking4 verenigingen dienden een dossier in voor het verkrijgen van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking in 2016-2017.
• FOS-afdeling Kapellen: Collectivo Rebeldia in Bolvia
• VZW De Gambiavrienden: The Gambia in West-Afrika
• KWB Hoogboom:verbetering van de toegang tot gezondheidszorg voor slaapzieke patiënten in Congo
• Associatie-België Congo: promotie van de vrouw en promotie van eiwitrijke voeding in Congo
Het te verdelen budget onder de verschillende projecten bedraagt € 11.500,00. Bij deze verdeling wordt er, overeenkomstig het reglement, een onderscheid gemaakt tussen NGO-projecten en niet-NGO projecten. Dit resulteert voor de NGO-projecten (FOS Kapellen en KWB Hoogboom) in een bedrag van €3.450,00 per project. Voor de niet NGO-projecten (vzw Gambiavrienden, Associatie-België Congo) komt het neer op een subsidie van € 2.300,00 per project. (meer…)

vrijdag 24 november 2017

100 jaar St. Lucas

lucasDe Academie voor Beeldende Kunst St. Lucas te Kapellen bestaat 100 jaar. Het College van Burgemeester en Schepenen wil dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom wensen zij het schoolbestuur, de personeelsleden, medewerkers en oudgedienden van de academie plechtig te ontvangen op zondag 26 november a.s. om 11u00 in EXPO G.

donderdag 23 november 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 20 november 2017

raadzaalDe gemeenteraadsleden konden zich uitspreken over de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021, de budgetwijziging 2 voor 2017 en het budget voor 2018. Meteen was dit ook het belangrijkste agendapunt. Open Vld schepen van financiën Luc Janssens gaf in een toelichting aan de raad uitleg over de aanpassing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Deze dalen van 875 naar 551 ingevolge de wijziging van de berekeningsbasis. Voor de gemeente Kapellen en ook voor haar inwoners is deze aanpassing budgetneutraal. Burgemeester Dirk Van Mechelen was opgezet met de reactie van een deel van de oppositie die verklaarde dat zij voor 80 % hetzelfde beleid zouden voeren. De burgemeester gaf schrander toe dat men politiek van mening kan verschillen over het te voeren beleid ook al gaat het dan maar over 20%. Op de vraag naar een evaluatie van de burgemeestersconvenant engageerde het bestuur zich hierop terug te komen. In het kader hiervan benadrukte burgemeester Dirk Van Mechelen dat het doven van de straatverlichting, een beslissing die door de gehele gemeenteraad destijds unaniem goedgekeurd werd, voor een belangrijk deel zorgt voor minder Co2 uitstoot. Na het beantwoorden van een aantal vragen werd goedkeuring gegeven aan het financieel beleid.

woensdag 22 november 2017

Uitbetaling sociaalpedagogische en sociaalmedische toelagen 2017

subsidies5In de gemeenteraad van 23 juni 2014 werd beslist over de toekenning van de gemeentelijke sociaalpedagogische en sociaalmedische toelagen.  De aanvragers die voldoen aan de criteria ontvangen een bedrag van € 250,00. Er werden 15 aanvragen ingediend voor een sociaalpedagogische toelage en goedgekeurd. Er werden 68 aanvragen ingediend voor een gemeentelijke sociaalmedische toelage en goedgekeurd.

dinsdag 21 november 2017

Verlichting voet- en fietspad tussen de Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan

straatverlichtingHet gemeentebestuur plant in 2018 de aanleg van een voet- en fietspad tussen de Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan. In functie hiervan werd een offerte gevraagd bij Eandis voor vleermuisvriendelijke openbare verlichting langs het fietspad. Eandis diende een offerte en een plan in voor 7 lichtpunten voor de totale prijs van € 5.988,73 euro inclusief 21% btw. De lichten zouden gedoofd worden tussen 23u00 en 06u00. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van vleermuisvriendelijke openbare verlichting langs het fietspad Fortsteenweg – Bernard De Vadderlaan.

maandag 20 november 2017

Agenda gemeenteraad van maandag 20 november 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 20 november 2017 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 17 november 2017

Testmoment elektrische fietsen

electrischefietsDe gemeente Kapellen organiseert in samenwerking met IGEAN een testmoment voor elektrische fietsen. Als je wat ervaring wil opdoen of nog twijfelt over een aankoop ervan dan kan je elektrische fietsen testen op 18 november van 10u00 tot 12u00 aan fuifzaal Eskapade, Kapelsteenweg 233, Kapellen. Inschrijven hoeft niet.

donderdag 16 november 2017