Nieuws

Kindergemeenteraad

kindergemeenteraadTijdens de laatste bijeenkomst van de kindergemeenteraad op vrijdag 8 juni 2018 zullen de leden van het college van burgemeester en schepenen aanwezig zijn. De raad start om 10u00 in de raadszaal van het Beukenhof. In de evaluatie van vorig schooljaar gaven zowel leerkrachten, directie als kinderen aan dat de bijeenkomst waarop het college aanwezig was een grote meerwaarde betekende voor de kindergemeenteraad. De verschillende scholen hebben dit jaar weer heel wat werk geleverd en daarover gaan ze met het college in interactie. Hun voorstellen zullen ze ook presenteren op dinsdag 19 juni 2018 om 19u0ou alle gemeenteraadsleden. Dit voorafgaand aan de zitting van de maandelijkse gemeenteraad.

donderdag 7 juni 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Fietsenveiling voor Gitte Haenen

fietsenDe gemeente Kapellen verzamelt elk jaar heel wat fietsen die werden gevonden of achtergelaten (en nooit werden opgehaald). De fietsen worden tot dinsdag 19 juni 19u00 uur verkocht via de veilingsite www.hammertime.be. De volledige opbrengst van de veiling gaat naar G-sportster Gitte Haenen. De Kapelse atlete Gitte Haenen gooit bijzonder hoge ogen in de klasse T63. Zo verbeterde ze in mei nog haar eigen Belgisch record op de 100 m én scherpte ze haar eigen wereldrecord op de 400 m aan. In 2017 werd ze onder meer 4de op de 100 m op het WK Para Athletics, Belgisch kampioen op de 100 en de 200 m en pakte ze Belgisch records op de 100 m, 200 m en 400 m. Gitte spaart momenteel voor een nieuwe sportprothese. Haar volgende grote doel is het World Para Athletics Europees Kampioenschap in Berlijn in augustus. Het ophalen van de fietsen is gepland op zaterdag 23 juni tussen 10u00 en 12u00. Bij HammerTime (Pauwelsdreef 23, Hoevenen) kan je de fietsen ook bekijken, op zaterdag 16 juni tussen 10u00 en 12u00.

woensdag 6 juni 2018

Maaien van bermen volgens het bermdecreet

bermmaaienHet college heeft de gunning gedaan aan de firma Willems uit Vosselaar voor het maaien van bermen volgens het bermdecreet. Dit houd in dat de bermen pas voor een eerste maal gemaaid mogen worden na 15 juni. Dit moet toelaten dat bepaalde diersoorten er kunnen nesten. Verder zullen deze bermen nog een maal in september gemaaid worden. Door deze toepassingen gaat men een zo ecologische mogelijke berm creëren. Enkele van deze bermen zij onder andere in de Bonapartelaan en de Oude Galgenstraat.

dinsdag 5 juni 2018

Vaststelling wijzigen straatnaam

HoevevanpaesschenDe gemeenteraad heeft beslist de straatnaam Van Paesschendreef definitief toe te kennen voor het eerste stuk van de Eikendreef. Het gaat om het stuk tussen de Essenhoutstraat en de hoeve aan het Marktplein.

maandag 4 juni 2018

Heel wat kopers van een eigen gezinswoning zullen in Kapellen vanaf morgen fiscaal voordeel genieten

opcentiemenOVOp 9 mei 2018 keurde het Vlaams parlement de hervorming van het verkooprecht voor de gezinswoning goed. De hervorming zal van toepassing zijn voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf morgen 1 juni 2018. Ook voor de inwoners van Kapellen betekent dit een belangrijke belastingverlaging. Dankzij de hervorming speelt namelijk het verouderde kadastraal inkomen (KI) geen rol meer. Voortaan geldt nog slechts 1 tarief, namelijk 7%, op voorwaarde dat de aankoop betrekking heeft op de enige gezinswoning en men de woning betrekt binnen een periode van 2 jaar. Wanneer de belastbare heffingsgrondslag in uw gemeente lager is dan € 200.000,00 heeft de koper bovendien recht op een vrijstelling op de eerste schijf van € 80.000,00. Dit betekent de facto een korting van € 5.600,00. Concreet kan dankzij de ingreep van Open Vld Minister Bart Tommelein de hervorming in Kapellen volgende impact hebben:
• Op basis van de cijfers van 2016 werden 1 op de 4 panden (25%) in Kapellen verkocht tegen een prijs die lager was dan de belastbare heffingsgrondslag van € 200.000,00 Dankzij de hervorming zal een koper van dergelijk pand vanaf 1 juni 2018 een korting van € 5.600,00 kunnen genieten.
• Bovendien is het zo dat in 2016 bijna 9 op de 10 panden (84%) in Kapellen een KI hoger dan € 745,00 kenden, en dus onder het 10%-tarief vielen. Ook voor deze kopers betekent de hervorming een significant voordeel aangezien deze panden voortaan onder het 7%-tarief kunnen vallen. Dit uiteraard enkel wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan. We kunnen dus ook voor deze groep spreken van een aanzienlijke belastingverlaging.

donderdag 31 mei 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 28 mei 2018

raadzaalOp het hoofdmenu van deze gemeenteraad, die in een zwoele raadzaal doorging, stond vooral het punt van de kennisname van de jaarrekening 2017 en de goedkeuring van de budgetwijziging 1 voor 2018 geprogrammeerd. Open Vld schepen Luc Jansens kon een jaarrekening presenteren met een batig saldo van 2,3 miljoen euro en kon de raad meedelen dat de verhouding van de uitgaven tegenover de inkomsten voor de verschillende onderdelen zoals loonkosten, aflossingen enz. nagenoeg hetzelfde gebleven waren. Hij benadrukte uitdrukkelijk dat de terugbetalingen van leningen voor slechts 10 % deel uitmaken van de uitgaven. Door de lage intrestvoeten en vastklikken van deze rente voor een lange periode zal ook voor het toekomstig beleid het aflossen van schulden geen probleem vormen, aldus Open Vld schepen Luc Janssens. Burgemeester Dirk Van Mechelen gaf antwoord op een aantal vragen van de oppositie waarop de budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan door de meerderheid werd goedgekeurd. Slotakkoord in deze zitting was een gedreven en emotioneel geladen afscheidswoord van Open Vld raadslid Matthias De Caluwe die omwille van zijn functie als CEO van Horeca Vlaanderen afstand moet doen van zijn mandaat als raadslid van de gemeente Kapellen.

woensdag 30 mei 2018

Woonmeter

woonmeterKapellen gaat over tot de aankoop van 50 woonmeters bij Igean. De gemeente geeft aan de energiesnoeier aangesteld door Eandis/Infrax de toelating om een schrijven te richten aan de bewoners van oudere huizen of van deze waar het verbruik abnormaal is voor de grootte van de woning om er een energiescan uit te voeren. Deze scan moet de bewoners helpen hun energie beter te beheren. Dit kan in veel gevallen door kleinere ingrepen aan de woning. Bewoners kunnen hier niet zelf voor inschrijven.

dinsdag 29 mei 2018

Bestrijden van processierupsen

processierupsHet college heeft beslist om net als vorig jaar de firma Van de Velde & Van Aert uit Brecht aan te stellen voor het bestrijden van processierupsen. Deze dienstverlener wordt aangesteld voor de bestrijding van deze rupsen voor zowel het openbaar domein als op privé terrein voor zover deze een bedreiging vormen voor de inwoners. Melding van processierupsen kan telefonisch bij de milieudienst of via mail op het adres publiekeenleefmilieu@kapellen.be of ruimte@kapellen.be. Al de kosten voor de bestrijding zullen door de gemeente worden gedragen.

maandag 28 mei 2018

Agenda gemeenteraad maandag 28 mei 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 28 mei 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 25 mei 2018

Een donkere dag voor Open Vld

Met diepe droefheid vernamen wij deze ochtend dat Jacky Buchmann deze nacht overleden is. Zonder hem zou onze liberale afdeling niet staan waar we nu staan. We verliezen een toonbeeld voor iedereen in de liberale beweging. Onze innige deelneming gaat dan ook uit naar Isabelle en de hele familie. Jacky we gaan je missen.

donderdag 24 mei 2018