Nieuws

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 22 juni

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 juni kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” vinden deze raden plaats in de polyvalente zaal Lux op het Marktplein. Het publiek kan de openbare zittingen bijwonen vanaf 20u00.

maandag 22 juni 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Heropstart GLS De Platanen

Platanen copyHet schepencollege heeft ingestemd met de volledige opening van de gemeentelijke lagere school met ingang van 8 juni 2020. Sedert 16 maart 2020 werden de lessen in GLS De Platanen opgeschort naar aanleiding van de corona-crisis. De school is wel steeds open gebleven om te voorzien in de noodopvang van de leerlingen. Medio mei werd de school opgestart voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar. Met het besluit van 15 juni 2020 werd ingestemd met de verdere opening van de school.

vrijdag 19 juni 2020

Buitensignalisatie zaal Lux

LuxHet college van burgemeester en schepenen heeft beslist buitensignalisatie aan te laten brengen aan de gemeentelijke polyvalente zaal Lux. Deze werken worden gegund aan de firma NeoPaul uit Wommelgem. De signalisatie bestaat uit drie delen:
– Plexi lichtbak van 176 x 176 cm die boven de hoofdingang met de naam van de zaal
– Plexi lichtbak van 88 x 88 cm die aan de inkom van zaal Biz
– Plexi lichtbak van 88 x 88 cm die aan de artiesteningang aan de achterkant van het gebouw
De drie lichtbakken zullen ruitvormig zijn net als de buitenbekleding van de zaal. Verdere details en uitwerking zullen besproken worden met zowel de leverancier als de architecten die de gemeente in dit dossier begeleiden.

donderdag 18 juni 2020

Kunstuitleen Bib wordt vervangen door “kunstenaar in de kijker”

bib2De bibliotheek in het centrum heeft in haar aanbod ook kunstuitleen, een samenwerking met Sint Lucas Kunstacademie. Er worden ongeveer jaarlijks 30 werken tentoongesteld die de bibleden kunnen uitlenen. Hier gaat heel wat werk aan vooraf:
– afspraken met academie en leerlingen
– transporteren van de werken
– stockage (te weinig ruimte voor veilige stockage)
– invoeren van werken met de nodige uitleg, etiketten, informatiebundel en foto’s
– verwisseling van werken in de bib
Er worden maximum slechts 5 werken per jaar een maal uitgeleend. Daarenboven is Sint Lucas Kunstacademie (die ook heel veel voorbereidend werk hier rond doen) geen vragende partij meer om dit verder te zetten. Als alternatief kan de bib mee aansluiten bij het project ‘kunstenaar in de kijker’ van het CC. Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het stoppen van de kunstuitleen aan te bieden in de bib. Als alternatief geeft ze de bib toestemming om mee in te stappen in het project ‘kunstenaar in de kijker’ van het cultuurcentrum.

maandag 15 juni 2020

Werken Kerkstraat

wegenwerkenVan maandag 15 juni tot en met maandag 22 juni zullen de nutsmaatschappijen Eurofiber en Pidpa werken uitvoeren in de Kerkstraat. De werken worden opgesplitst in 2 fasen:
Fase 1 tussen de Watertoren en de Oude Kerkstraat
Er is geen verkeer mogelijk en er zal een omleiding worden voorzien langs de Oude Kerkstraat, Dorpsstraat en Hoevensebaan.
Fase 2 tussen de Oude Kerkstraat en de Dorpsstraat
Er is geen verkeer mogelijk en er zal een omleiding voorzien worden langs de Dorpsstraat en de Oude Kerkstraat. Het éénrichtingsverkeer in de Oude Kerkstraat zal voor deze fase tijdelijk worden omgedraaid.
Voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang steeds mogelijk.

vrijdag 12 juni 2020

Werken aanleg verkeersplateau K. Astridlaan

wegenwerkenVan maandag 15 juni tot en met vrijdag 10 juli zullen er nutsweken worden uitgevoerd in de Koningin Astridlaan ter hoogte van de bocht aan de Lobelialaan. Het betreft voorbereidende werken voor de aanleg van een verkeersplateau met fietsoversteek ter verbetering van de verkeersveiligheid. Zowel in de Koningin Astridlaan als in het begin van de Lobelialaan zal tijdens de werken beurtelings 1 rijstrook worden afgesloten. Om doorgaand verkeer te garanderen zal er gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten.

donderdag 11 juni 2020

Onderhoudswerken rijwegen 2020

asfalterenKapellen beschikt over een rollend programma waarbij jaarlijks de lijst met te herstellen straten (overlagingen) volgens technische criteria en binnen de budgettaire mogelijkheden van de gemeente wordt opgemaakt. Ook dit jaar gebeurde dit. Op deze basis wordt dan een aanbesteding in de markt gezet en kunnen gespecialiseerde aannemers hierop inschrijven. De werken werden recent door het gemeentebestuur gegund voor een bedrag van € 173.381,02 (inclusief btw). Eerstdaags gaan deze werken van start en zullen in de aangeduide straten de asfalteringswerken aangevat worden. De bewoners worden tijdig verwittigd.’

donderdag 11 juni 2020

Jan van Dijck krijgt Cultuurprijs 2020

JanvanDijckEen persoon,vereniging, groep of instelling die zich op cultureel vlak of sociaal vlak in het voorbije jaar een bijzondere verdienstelijk heeft gemaakt en die een duidelijke band hebben met Kapellen of eventueel een aankomend talent komen in aanmerking voor de Kapelse Cultuurprijs. Voor dit jaar werden 9 nominaties binnengebracht. Het reglement voorziet dat de toewijzing als volgt verdeeld wordt: 25% stemming via de gemeentelijke website, 50% via verenigingen van de cultuurraad en 25% stemming via een onafhankelijke commissie. Jan van Dijck onder meer gekend van Doedèskadèn krijgt de Cultuurprijs 2020. Hij ontvangt een geldprijs ter waarde van € 750,00 en een aandenken ter waarde van € 250,00 dit in overleg met hem.  De jaarlijkse cultuurprijs wordt normaal uitgereikt op het jaarlijkse festival PULPTUUR maar Corona beslist daar ander over. Een geschikt moment zal nog worden gezocht.

vrijdag 29 mei 2020

Kapellen betaalt lidgeld Octopusscholen

octopusverkeerVan het Octopusplan (VGB) heeft de gemeente de uitnodiging gekregen om het jaarlijkse lidmaatschap voor het schooljaar 2020-2021 te verlengen. Gemeenten die zich aansluiten als lid engageren zich om de lidmaatschapsbijdragen van de Octopusscholen op hun grondgebied over te nemen. De scholen krijgen zo de kans om zich gratis aan te sluiten bij het Octopusplan. Gemeenten betalen de laagste lidmaatschapsbijdrage per schoolvestiging namelijk € 70,00 (exclusief 21% btw). De gemeente geeft met het lidmaatschap een sterk signaal naar scholen, ouders, inwoners en ander gemeenten. Voordelen:
• Strapdag: Ruimte voor strappen (18/09/2020)
• FLITS: duurzaam naar school in de winter (tussen herfst- en krokusvakantie)
• Parkour: bewegen in de schoolomgeving, tijdens en na schooltijd (mei-juni)
Alle leerkrachten en leerlingen van de Octopusschool hebben toegang tot het educatieve leerplatform Octopus Verkeersl@nd met een volledige lesmethode verkeer en mobiliteit. Leden van het Octopusplan krijgen ook regelmatig kortingen op hesjes, gadgets, de verkeersshows, …De gemeente Kapellen zal haar lidmaatschap verlengen en betaalt hiervoor € 847,00 inclusief btw.

donderdag 28 mei 2020

Goedkeuring gunning wegeniswerken Oude Galgenstraat

AsfaltOKHet college besliste eerder om het wegdek van de Oude Galgenstraat vanaf de Ertbrandstraat tot aan huisnummer 52 te vernieuwen. In de collegezitting van 22 juli 2019 werden de principes omtrent de nieuwe rijbaan vastgelegd. Het nieuwe asfalt zal worden opgesloten door nieuwe betonnen kantstroken langs weerszijden. Dit is een duurzame investering die ervoor zorgt dat het asfalt steviger vast zit zodat er geen afscheuring aan de kanten optreedt. De asverschuiving wordt vervangen door een plateau. De werken werden geraamd op € 188.649,29 euro inclusief btw.

woensdag 27 mei 2020