Nieuws

Snoeien van hagen

snoeienOKHet schepencollege heeft de opdracht ‘snoeien van hagen ‘ toevertrouwd aan de firma Landscaping uit Stabroek voor een bedrag van € 36.590,40 inclusief btw. Deze opdracht omvat 3 snoeibeurten van verschillende hagen langsheen fietspaden en wegen (o.m. Heidestraat-Noord en Zuid, Grensstraat, Frans De Peuterstraat, Hoogboomsteenweg,… ).

dinsdag 3 mei 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Extra peuterspeeltoestellen in de speeltuinen Jan Hagelstraat en Meidoornlaan

schommelpeuterOKVoor de speeltuinen in de Jan Hagelstraat te Putte en Meidoornlaan worden enkele bijkomende peuterspeeltoestellen aangekocht. Het aanbod bestaat telkens uit een veerhobbel, een speelkeuken en peuterschommel.

maandag 2 mei 2022

Herbruikbare bekers

herbruikbare bekerVanaf 1 januari 2020 is het voor lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik. Dit betekent concreet dat er geen wegwerpbekers meer gebruikt mogen worden. Sinds 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereidde voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor éénmalig gebruik. Een goede zaak want goed voor het milieu! Het gemeentebestuur wordt bij het behalen van het uitvoeren van deze wetgeving ondersteund door IGEAN. Deze laatste heeft een raamovereenkomst afgesloten met een gespecialiseerd bedrijf dat instaat voor de huur van herbruikbare bekers evenals voor het opzetten van een ontzorgcyclus die bestaat uit de industriële reiniging en het transport van de herbruikbare bekers. De bestellingen gebeuren op een digitaal platform dat ter beschikking wordt gesteld van de geïnteresseerde gemeenten, maar eveneens gebruikt kan worden door verenigingen en alle organisatoren van evenementen op het grondgebied van Kapellen. De raamovereenkomst liep tot eind februari 2022, maar werd nu door IGEAN met één jaar verlengd. Er werd een prijsaanpassing doorgevoerd.

woensdag 27 april 2022

Uit de gemeenteraad van maandag 25 april

raadOKBurgemeester Dirk Van Mechelen opende zoals steeds stipt om 20u00 de vergadering waarbij gemeld werd dat 2 raadsleden verontschuldigd waren. Open Vld schepen voor financiën en begroting Luc Janssens gaf toelichtingen bij enkele technische aanpassingen van reeds eerder goedgekeurde reglementen. Het betreft deze over de belastingen op verspreiding van reclamedrukwerk en het reglement over leegstand van woningen en gebouwen. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting over de geplande werken aan de Kaartse Beek en over de werken voor het aanleggen van een waterbekken buffer aan het Kooike. We noteerden tot slot dat de gemeente Kapellen voor haar contractueel personeel zal instappen in de 2de pensioenpijler bij verzekeraar OPF Prolucus. Alle punten van deze raad werden door de raadsleden met unanimiteit goedgekeurd.

dinsdag 26 april 2022

Laptops voor armoede-organisaties

laptopOKDe organisatie ‘Ondernemers voor een warm België’ zamelt al langer laptops in. Ze laten de draagbare computers weer helemaal in orde maken en verkopen ze dan voor die opmaakkost aan lokale besturen en armoede-organisaties. Met steun van Telenet en de Vlaamse overheid lanceerden deze ondernemers nu het project ‘Maak van uw hardware heartware’ waarbij gemeenten tijdelijk gratis laptops kunnen krijgen voor inwoners in kansarmoede. Het aantal laptops dat voor elke aanvragende gemeente beschikbaar zal zijn, hangt af van het aantal bruikbare laptops dat de projectorganisatie kan inzamelen en het aantal aanvragen dat ze op 28 februari 2022 heeft ontvangen. Vanuit de gemeente Kapellen werd in samenspraak met vzw Doedeskaden een aanvraag ingediend voor 90 laptops. Hiervoor zal een partnercontract ondertekend worden. vzw Doedeskaden zorgt in samenspraak met het Sociaal Huis voor de verdeling van de laptops.

maandag 25 april 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 april

gemeenteraadDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 28 april om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 22 april 2022

Herstelling wegdek Goudenregenlaan en Lentelaan

KlinkersOKHet wegdek van de Goudenregenlaan en Lentelaan is op verscheidene plaatsen aan herstelling toe. Bij regenweer blijven grote plassen staan aan de rand van de rijbaan en de goot. Het gemeentebestuur zette het licht op groen om over te gaan tot deugdelijk herstel en aanstelling van een aannemer tegen een prijs van € 34.440,47 euro (inclusief btw). Na aanpak van de verzakkingen zullen de bestaande klinkers zo veel mogelijk herbruikt worden, dit om het straatbeeld uniform te houden. Ter hoogte van de Oude Bergsebaan wordt een zone voorzien waar de bestaande klinkers verwijderd worden zodat deze kunnen worden herbruikt in de rest van straat voor klinkers die beschadigd geraken. De nieuwe verharding op deze strook zal aangelegd worden in rode betonsteen.

donderdag 21 april 2022

Laadpaal parking kerk Zilverenhoek

LaadpaalOKDe overgang naar duurzame energie is volop bezig. De concessie-overeenkomst met de N.V. Blue Corner wordt verlengd met 10 jaar zodat de elektrische laadpaalinfrastructuur ter hoogte van de Antwerpsesteenweg 237 (parking kerk Zilverenhoek) behouden blijft. Het laadstation bestaat uit twee parkeerplaatsen voor elektrische auto’s en één laadpaal met twee aansluitingen.

woensdag 20 april 2022

Gebiedsdeals droogte in verband met de Antitankgracht

GrachtokOm de leefbaarheid en mobiliteit van de Antwerpse regio te verbeteren, heeft de Vlaamse regering het complex project Oostelijke Verbinding opgestart (oostelijk deel van het Haventracé). Eén van de doelstellingen hierbij, is in te zetten op een klimaatrobuuste ruimtelijke ordening (opvang en opslag van broeikasemissies). De doelstellingen van de klimaatgordel sluiten aan bij de lokale gebiedsdeal droogte en op basis hiervan kan het team klimaatgordel zich kandidaat stellen voor een gebiedsdeal. Het college besliste vanuit het complex project Oostelijke Verbinding in te tekenen op de lokale gebiedsdeal droogte ‘Antitankgracht en omgeving’ en ‘( Antitankgracht-kruisende) waterlopen in het Beneden Scheldebekken. Kapellen is aangesloten bij het Regionaal Landschap de Voorkempen, dat de gebiedsdeals in verband met de Antitankgracht mee zal ondersteunen.

dinsdag 19 april 2022

Haalbaarheidsstudies Ecopower

ZonnepanelenOKReeds eerder werd beslist om samen te werken met Ecopower om zonnepanelen te plaatsen op de daken van een aantal gemeentelijke gebouwen. Hierbij zal de gemeente de stroom afkopen via een stroomafnameovereenkomst, in een contract van 10, 15 of 20 jaar. Van 8 gebouwen werd inmiddels een haalbaarheidsstudie opgemaakt: Bib en Dienstencentrum te Putte; sporthal Putte, sporthal centrum, polyvalente zaal Lux, Muziekacademie, sporthal Hoogboom, BKO Hoogboom en de Brandweerkazerne. Bij akkoord met de studies worden de nodige stabiliteits- en netstudies uitgevoerd.  Het schepencollege besliste om voor 8 gebouwen een contract van 20 jaar af te sluiten. Hierbij zullen de weerhouden installaties (na positief resultaat van de studie) vanaf dag één een besparing betekenen in de vorm van een lagere elektriciteitsfactuur. Ecopower blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de PV-installaties.

vrijdag 15 april 2022