Nieuws

Lastvoorwaarden en gunningswijze maaien bermen 2019-2022

bermmaaienDe goedkeuring werd gegeven aan het bestek en de raming voor de opdracht tot het maaien van de bermen. De opdracht zal gegund worden bij wijze van de openbare procedure en wordt Europees bekend gemaakt. In het bestek is voorzien dat de opdracht kan verlengd worden. De basisopdracht is het maaien van de bermen in de periode 2019-2020. Verlengingen zijn mogelijk voor 2020-2021; 2021-2022 en 2022-2023.

dinsdag 27 november 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Opsporing verzocht: wie zijn Kapelse sportkampioenen?

sportkampioenenKapellen vraagt uw medewerking om op zoek te gaan naar de super sporters van 2018. Iedere Kapelse sportploeg of individuele sporter, die in het jaar 2018 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd, komt in aanmerking voor huldiging. Wie een titel behaalde op een WK, een EK of op Belgisch, Vlaams of provinciaal niveau is er sowieso bij. (Eerste plaatsen op een clubkampioenschap tellen niet mee.) Ook wie een 2de of een 3de plaats behaalde op WK, EK, BK of VK wordt gehuldigd. De prestaties van sporters/ploegen zonder titels of medailles worden eerst nog gewikt en gewogen. Drie jury’s – Kapelse ex-topsporters, (sport)journalisten en sportinstanties – kiezen ook de Kapelse Sportploeg van het Jaar. Diezelfde jury’s én het grote publiek (via een online poll op www.kapellen.be in februari ) kiezen ook de Kapelse Sportfiguur van het Jaar. Sporters en sportploegen die een kampioenstitel behaalden, komen sowieso in aanmerking voor deze titels. Atleten of ploegen die geen eerste plaats behaalden, maar wel een uitzonderlijke prestatie neerzetten in 2018, kunnen zich ook kandidaat stellen. Kandidaturen kan je t.e.m. 31 december indienen via www.kapellen.be/sportgala.

maandag 26 november 2018

Gunningen voor het tijdelijk dienstencentrum

dienstencentrumHet ontwikkelingsproject “Kap3llen” bouwt op de site van het Bruggeske een nieuw Administratief centrum, Werkwinkel en Dienstencentrum en e en 60-tal assistentiewoningen. Om de zorg- en dienstverlening van het huidig Dienstencentrum op de site van het Bruggeske gedurende de bouwwerken te overbruggen voorziet de gemeente in een tijdelijke herlocatie naar de nabijgelegen site van het Koninklijk Technische Atheneum (Christiaan Pallemansstraat). De werken op de site van het Bruggeske starten in maart 2019. De aanleg van de prefab constructie en bijhorende nutsvoorzieningen van en voor het tijdelijke Dienstencentrum  zal van start gaan begin 2019. Volgende opdrachten werden toegewezen:
– nutsvoorzieningen en verhardingen toegangswegen aan de firma Boden te Essen voor een bedrag van  € 26.592,01 incl.btw
– levering, plaatsing en huur en onderhoud van 25 moduleerbare units voor 23 maanden aan de firma Algeco voor een prijs van € 281.488,77 incl. btw
– de inrichting van de keukenzone met verhuis van de te recupereren toestellen en installatie van de nieuwe toestellen (firma Palux – € 31.272,45 incl. btw) en plaatsing dampkappen (firma Irix – € 8.107,00 incl. btw)
– een deel van het los meubilair wordt gegund aan Benofice tegen de prijs van € 10.956,55 incl. btw

vrijdag 23 november 2018

Aanbod S-treinen – NMBS

S.TreinSinds september werd het aanbod van de NMBS gewijzigd. De stoptreinen (L-treinen) die in en binnen een straal van 30 km rond Luik / Charleroi / Gent / Antwerpen rijden werden omgedoopt tot ‘S’-treinen. Het zijn de treinen voor verplaatsingen in en rond de stad. De NMBS wil hiermee het bestaande aanbod aan voorstadstreinen een grote bekendheid geven. De trein wordt immers vaak beschouwd als een oplossing om lange afstanden te overbruggen of om tussen grote steden te reizen. De voorstadstreinen zijn ook een volwaardig initiatief voor verplaatsingen naar, van, in en rond de stad. Ze maken integraal deel uit van een intermodaal aanbod, met geharmoniseerde tarieven, een geïntegreerde ticketing en onderling afgestemde dienstregelingen, waardoor trein, bus, tram en deelvervoer en de fiets vlot kunnen gecombineerd worden. Het schepencollege nam nota van de brief van de NMBS en de informatiefolder die je hier kan vinden of ook kan aantreffen op  de website van NMBS waarvoor je hier kan klikken.

donderdag 22 november 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 19 november 2018

raadzaalDe voorlaatste zitting van de gemeenteraad van deze legislatuur werd door burgemeester Dirk Van Mechelen zoals steeds stipt geopend om 20u00. De raad gaf eerst goedkeuring aan de budgetwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf om daarna goedkeuring te geven aan het gewijzigd verkeersreglement in de Grensstraat en de Ertbrandstraat. Hiermee wordt het zwaar verkeer dat zich naar de bijliggende industriezone in deze straten geweerd. Na goedkeuring van de agenda en de vertegenwoordigers in verschillende intercommunales werd tot slot goedkeuring gegeven aan de uitgifte van geschenkcheques aan de personeelsleden van de gemeente. Burgemeester Dirk Van Mechelen liet tot slot van deze vergadering noteren dat in de volgende zitting, die plaats heeft op 17 december, het budget voor 2019 geagendeerd zal staan.

woensdag 21 november 2018

Werkingssubsidies voor sportverenigingen

Subsidie_zonnepanelenHet schepencollege stemde in met de verdeling van de subsidies voor de Kapelse sportverenigingen. In het totaal werden 26 subsidiedossiers ontvangen. Volgens het goedgekeurde reglement betreffende de werkingssubsidies voor sportverenigingen werd een bedrag van € 43.299,99 verdeeld. Dit op basis van het ledenaantal (leden woonachtig in Kapellen), het sporttechnisch kader van de clubwerking en de structuur van de sportclub. Ook de communicatie en de organisatie van sportpromotionele initiatieven zijn criteria bij de puntenverdeling. Er werden 19.635,6 punten verdeeld en elke club krijgt een basissubsidie van € 120,00.

dinsdag 20 november 2018

Circus Vegas van 18 november tot 10 december 2018

circusToelating werd verleend om Circus Vegas tijdelijk te vestigen op het weiland op de hoek van de Ertbrandstraat met de Klinkaardstraat. Circus Vegas is van Franse afkomst (Metz)en de zesde generatie van de familie Prein die internationaal circusvertoningen geeft. Zij werken met 2 watusirunderen, 1 kameel, 5 dromedarissen, 2 paarden , 2 ezels en 8 pony’s. Circus Vegas kwam voor het laatst in 2016 naar Kapellen.

maandag 19 november 2018

Agenda gemeenteraad van maandag 19 november 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 november 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 november 2018

Bevoegdheden Kapelse Open Vld schepenen toebedeeld

cbs2019Door haar overwinning bij de recente gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de partij een absolute meerderheid van 15 op 29 zetels haalde, kon Open Vld Kapellen bestuursbevoegdheden verdelen over 5 schepenen.  Gezien hun persoonlijk resultaat bij de stembusslag vaardigt Open Vld naar het nieuwe college van burgemeester en schepenen dezelfde personen af als in de huidige legislatuur. Dirk van Mechelen zal als burgemeester ook de gemeenteraden voorzitten en onder meer bevoegd blijven voor politie en brandweer. Luc Janssens wordt 1ste schepen en wordt voorgedragen als voorzitter van het AGB. Hij behoudt zijn vorige bevoegdheden waaraan toerisme wordt toegevoegd. Koen Helsen zal in de toekomst de bevoegdheid van ruimtelijke ordening op zich nemen en blijft bevoegd voor onder meer sport, verkeersveiligheid en mobiliteit. Frederic van Haaren zal de bevoegdheid openbare werken overnemen van Koen en naast zijn bestaande bevoegdheden zoals milieu en groen, bevoegd worden voor dierenwelzijn. An Stokmans breidt haar bestaande bevoegdheden uit met plechtigheden en middenstand. Ria Janssens – Van Oncen tot slot zal naast onder meer senioren en volksgezondheid bevoegd worden voor markten. De volledige lijst van bevoegdheden kan je vinden door hier te klikken. Open Vld zet haar bestuurservaring in om Kapellen verder uit te bouwen tot een gemeente waar het goed is om in te wonen.

donderdag 15 november 2018

Subsidies 2017-2018 seniorenverenigingen

subsidie4Het gemeentebestuur keurde recent de uitbetaling goed van werkingssubsidies aan de seniorenverenigingen, aangesloten bij de Kapelse seniorenraad. Elke vereniging kon op basis van de activiteiten en door de medewerking aan activiteiten van de gemeente maximum 4 punten verdienen (€ 100,00 per punt). Aan 9 seniorenverenigingen werd telkens een subsidie van € 400,00 toegekend, in totaal bijgevolg € 3.600,00.

donderdag 15 november 2018