Nieuws

Onderhoud bermen

bermenmaaienDe opdracht ‘onderhoud bermen’voor de gemeente Kapellen wordt gegund aan Aralea Vzw Brasschaat tegen de prijs van € 27.878,00  inclusief btw. Dit budget is voorzien in de begroting.

dinsdag 23 januari 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Scholenbeurs op 7 februari

scholenbeurs1De overstap van basisschool naar secundair onderwijs is een scharniermoment voor veel jongeren. In de Heuvelhal te Essen vindt op 7 februari een scholenbeurs plaats. Jongeren van het vijfde en zesde leerjaar kunnen er met hun ouders van 16u00 tot 20u00 gratis kennismaken met de secundaire scholen uit de regio. De aanwezige scholen komen uit Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Hoogstraten, Ekeren, Kapellen, Brasschaat, Stabroek en Antwerpen.

maandag 22 januari 2018

Agenda gemeenteraad maandag 22 januari 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 22 januari 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 19 januari 2018

Lokaal toewijzingsreglement

socialewoningEen ontwerp toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen op het grondgebied van de gemeente Kapellen, werd door het schepencollege goedgekeurd. Vooraleer dit reglement van kracht zal worden, dient nog volgende procedure doorlopen te worden: ter advies voorleggen van het ontwerpreglement aan het OCMW, de sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen cvba, de CV De Ideale Woning, het Vlaams Woningfonds en het SVK SaS. Nadien wordt het reglement en de geformuleerde adviezen besproken op het lokaal woonoverleg. De gemeenteraad stelt vervolgens het reglement definitief vast en maakt het ter goedkeuring over aan het Agentschap Wonen Vlaanderen. In het ontwerp wil de gemeente rekening houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders. Volgens een cascadesysteem wordt voorrang gegeven aan :
1.de kandidaat-huurder die ooit tien jaar inwoner is geweest van de gemeente Kapellen
2.de kandidaat die reeds ten minste twee jaar werkt in de gemeente Kapellen
3.de kandidaat die vanwege een of meer aanverwante mantelzorgers wonend in de gemeente Kapellen zorg en bijstand ontvangt of die ten aanzien van een of meer aanverwante personen met een verminderd zelfzorgvermogen wonend in de gemeente Kapellen
4.de kandidaat wiens schoolgaande kinderen naar een school in de gemeente Kapellen gaan

donderdag 18 januari 2018

Intergemeentelijke Woon– en energiebeurs

energieverbruikOp zondag 21 januari organiseren Kapellen, Brasschaat en Stabroek de eerste intergemeentelijke Woon- en energiebeurs. Deze beurs geeft je een antwoord op al je vragen over renoveren, energie en duurzame mobiliteit. De eerste stap naar bouwen en renoveren blijft nog altijd correcte informatie, zeker nu de Vlaamse normen steeds strenger worden. Het kan achteraf heel wat tijd, geld en kopzorgen besparen. Wat kan je wanneer ontdekken op deze beurs?
13u15 – 13u45: groepsaankoop dakisolatie (Igean)
13u45 – 14u15: rijden op CNG (Dats 24)
14u15 – 14u45: elektrisch autodelen (Partago)
14u45 – 15u15: elektrisch rijden en laadpalen (Eandis)
15u15 – 15u45: renovatie-audits (E-manager)
16u15 – 16u45: groepsaankoop dakisolatie (Igean)
De Woon- en energiebeurs vindt plaats op zondag 21 januari van 13u00 tot 17u00 uur in Ruiterhal, Gemeentepark 10, Brasschaat. De toegang is gratis.

woensdag 17 januari 2018

Ontwikkelingsproject Kapellen

Kapell3nAangezien de gemeente Kapellen als aanbestedende overheid optreedt voor het ontwikkelingsproject, zal het schepencollege volgende beslissingen voorleggen aan de gemeenteraad van 22 januari 2018:
– De overdracht ‘om niet’ van het pand Hoevensebaan 8 (totale oppervlakte 43m²) van het OCMW Kapellen (eigenaar) aan de gemeente Kapellen
– De overdracht ‘om niet’ van het perceel aan de Antwerpsesteenweg 126 (totale oppervlakte 460 m²) van het OCMW Kapellen (eigenaar) aan de gemeente Kapellen

dinsdag 16 januari 2018

Opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan

mobiliteitHet mobiliteitsplan van Kapellen werd op 11 oktober 2004 conform verklaard. Nadien werd op 21 april 2006 een eerste en op 23 april 2007 een tweede jaarlijkse voortgangsreportage uitgevoerd. In 2009 werd het mobiliteitsplan doorgelicht. Aangezien er sindsdien diverse mobiliteitsingrepen in de gemeente werden doorgevoerd en gelet op de actuele visie op mobiliteit, achtte het schepencollege dat er best een nieuw mobiliteitsplan wordt opgemaakt.Er werd een bestek en een raming opgemaakt voor de opdracht: “ opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan ”. De opdracht werd inmiddels uitgezonden aan een tiental gespecialiseerde studiebureaus. Eind januari worden de inschrijvingen voor deze onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking verwacht.

maandag 15 januari 2018

Wijziging organisatie seniorenoptredens in 2018

seniorenfeestDe afgelopen jaren, worden er telkens twee seniorenoptredens voorzien tijdens de maand september. Bij de talrijke aanwezigen zijn de Kapelse senioren en de bewoners van de 3 woonzorgcentra Zonnewende, Welvaart en Plantijn uit onze gemeente. Het schepencollege stemde in met een nieuwe werkwijze voor 2018. Er zal opnieuw een seniorenoptreden in zaal ’t Bruggeske voorzien worden gedurende 1 namiddag. Dit wordt door de seniorenraad in samenwerking met het OCMW georganiseerd. Bovendien zal er een afzonderlijk optreden voorzien worden in elk van de 3 woonzorgcentra, zodat de bewoners zich niet meer per bus hoeven te verplaatsen. Hiervoor zal het cultuurcentrum in samenwerking met de seniorenraad instaan. Met een gezamenlijk budget (gemeente/cultuurcentrum) wordt de organisatie Muzikantenstad gereserveerd. De seniorennamiddag zal plaats vinden op 20 september 2018.

vrijdag 12 januari 2018

Bebloemen van straten en pleinen

bebloemingHet schepencollege nam kennis van twee biedingen voor het “ bebloemen van straten en pleinen ” in onze gemeente. De opdracht werd gegund aan de meest economisch voordelige bieder, zijnde Rudi Van Looveren uit Brecht. Het totaalbedrag bedraagt ca.€ 23.000,00  incl. btw. De opdracht omvat het leveren en aanbrengen van plantgoed voor winter- en zomerperiode voor een 200-tal bloembakken.

donderdag 11 januari 2018

Aankoop van twee elektrische fietsen voor sportdienst en OCMW

electrischefietsDe Kapelse gemeentediensten maken reeds gebruik van elektrische fietsen. Dit vooral om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2 uitstoot te verminderen. Nadat prijs werd gevraagd bij enkele lokale handelaars, heeft het college beslist om twee fietsen aan te kopen bij Fietsen Wildiers voor een bedrag van ca. € 1.800,00 per stuk. Deze elektrische fietsen zullen worden gebruikt door de sportdienst en het OCMW en hebben een bereik van 96 kilometer.

woensdag 10 januari 2018