Nieuws

Subsidies jeugdverenigingen 2017-2018

subsidie4Dertien jeugdverenigingen deden een aanvraag om subsidies te krijgen op basis van het subsidiereglement dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 januari 2016. De ingediende subsidies kunnen onderverdeeld worden in drie posten: werkingssubsidies (maximum € 2.000,00 per vereniging), kampvervoer (maximum € 1.300,00 per vereniging) en accentsubsidies (restpot werkingssubsidies). Daarnaast zijn er nog startsubsidies, subsidies aan politieke jongerenverenigingen, projectsubsidies en subsidies voor kadervorming dewelke over heel het kalenderjaar werden uitbetaald. Het totaal van de subsidies bedraagt € 37.000,00.

maandag 17 december 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Agenda gemeenteraad maandag 17 december 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 17 december 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 14 december 2018

Agenda OCMW raad maandag 17 december 2018

ocmwDe agenda van de OCMW raad van Kapellen van maandag 17 december 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de OCMW raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start deze keer om 21u00 in de raadzaal van Beukenhof Christiaan Pallemansstraat 71, op de eerste verdieping.

donderdag 13 december 2018

Subsidies cultuurverenigingen 2017-2018

subsidies254 verenigingen, aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad, deden een aanvraag om subsidies te krijgen op basis van het subsidiereglement dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 december 2014. Het totaal van de subsidies bedraagt € 22.000,00.

woensdag 12 december 2018

Inzamelactie Kamiano

kamiano2 inwoners van onze gemeente dienden een aanvraag in om een inzamelingsactie te houden ten voordele van Kamiano, de daklozenopvang van de Sint Egidiusgemeenschap in Antwerpen. Dit jaar willen zij graag theelichtjes verkopen om dan met die opbrengst nog meer kerstcadeautjes aan te kopen voor Kamiano. Het college van burgemeester en schepenen verleent de toelating om hiervoor rond te gaan bij de buren in de Sevenhanslei en de omliggende straten.

dinsdag 11 december 2018

Kerstmarkt De Putse Knipoog

kerstmarktOp dinsdag 18 december organiseert basisschool De Putse Knipoog (Partizanenstraat 5), een jaarlijkse kerstmarkt op het schooldomein. De kerstmarkt gaat door tussen 15u30 en 20u00.

maandag 10 december 2018

Onderhoud plantsoenen

plantsoenenHet college van burgemeester en schepenen keurde het bestek voor de overheidsopdracht “onderhoud van plantsoenen 2019” goed voor een geraamd bedrag van € 108.900,00 (incl. BTW). Een mogelijkheid tot verlening van 3 jaar werd voorzien. De opdracht loopt telkens van 1 maart tot en met 30 november.

donderdag 6 december 2018

Goedkeuring gunning kleine infrastructuurwerken dienstjaar 2019

voetpadherstellenHet schepencollege keurde het bijzonder bestek goed voor de opdracht van “kleine infrastructuurwerken” in de gemeente Kapellen. Het bestek heeft betrekking op het herstellen van straten en voetpaden, plaatsen van verkeersborden, verwijderen van boomwortels, werken aan waterlopen, enz.  De opdracht wordt gegund aan de meest voordelige bieder tegen een inschrijvingsbedrag van € 120.216,53 (incl BTW).

woensdag 5 december 2018

Links-Liberalisme – Een politieke filosofie voor de 21ste eeuw

HermanlauwersUitgeverij Pelckmans en De Lezer vzw organiseren op donderdag 6 december om 20u30 in de Sint-Jozefskapel, Augustijnslei 76 Brasschaat de presentatie van het boek “Links-Liberalisme – Een politieke filosofie voor de 21ste eeuw” van Herman LAUWERS. Willem-Frederik SCHILTZ (Vlaams Parlement) zal het boek inleiden en praat met de auteur over het boek. Toegang is gratis. Reserveren: de.tweede.lezer@gmail.com

dinsdag 4 december 2018

Schrijfmarathon Amnesty ook in de bib

amnestyIn december gaat de grootste jaarlijkse schrijfactie ter wereld weer van start: Amnesty’s wereldwijde Schrijfmarathon! Ook in de bib van Kapellen kan je mee brieven schrijven voor mensenrechten verdedigers in nood. Dit jaar staan specifiek 9 vrouwelijke actievoerders in de kijker. Een hoopvol signaal is dat de acties van Amnesty in het verleden vaak effect hadden. Zin om mee het verschil te maken? Welkom in de bib, de hele maand december.

maandag 3 december 2018