Nieuws

Definitieve vastlegging gracht van algemeen belang: gracht 12 in de Bunderbeeklaan

grachtDe gemeenteraad heeft de definitieve vaststelling van de “gracht van algemeen belang” met bijhorende erfdienstbaarheidszones goedgekeurd. Dit komt voort uit de overname van grachten met een belangrijke functie in het watersysteem. Deze grachten worden dan geklasseerd als een waterloop onder het light statuut (grachten van algemeen belang). Er kan ook bij een erfdienstbaarheidszone worden ingesteld. Deze zones moeten door de boordeigenaars vrij gehouden worden, zodat de gemeente langs deze stroken de grachten kan onderhouden en beheren. Gracht 12, gelegen in de Bunderbeeklaan, doet dienst als regenwaterafvoer voor de Koningin Astridlaan en het hoger gelegen watergevoelig gebied. Aangezien twee buren een bezwaar hadden geuit (bij een buur loopt de gracht onder de woning door), werd een overeenkomst gemaakt waarbij een deel van de gracht wordt verlegd. Met deze aanpassing kan de gracht opgenomen worden als “gracht van algemeen belang”.

donderdag 26 april 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Uit de gemeenteraad van maandag 23 april 2018

raadzaalDe gemeenteraadsleden kregen in deze zitting een beperkte agenda om af te handelen. Zo werd er goedkeuring gegeven aan een consignatie met de “stichting brandwonden” waardoor Kapellenaren een  rookmelder kunnen aankopen aan € 16,00. Verder werd beslist, gezien de werken op het Marktplein, om de markthandelaars tijdelijk een korting te geven op de huur van de standplaatsen van de wekelijkse markt. Ondanks een opmerking van de oppositie werd door de meerderheid tenslotte gemeentelijk uitvoeringsplan “Oude Gracht” definitief goedgekeurd. Na de gemeenteraad werden Dirk Van Mechelen en Frederic van Haaren verrast met een feestelijke viering van hun 35 jaar mandaat als gemeenteraadslid in Kapellen.

woensdag 25 april 2018

Dirk Van Mechelen en Frederic van Haaren 35 jaar gemeenteraadslid

IMG_3765Op 31 maart 1983 werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 1982, waarbij de PVV- CVP- Volksunie het bestuur in Kapellen in handen namen, geïnstalleerd. Onze huidige burgemeester Dirk Van Mechelen begon toen op 25 jaar aan zijn politieke carrière. Hetzelfde geldt voor de toen 22 jaar oude Frederic van Haaren, thans schepen in Kapellen. Beide Open Vld boegbeelden werden gisteren na de gemeenteraad gevierd voor 35 jaar ononderbroken gemeenteraadslid. Proficiat Dirk en Frederic.

dinsdag 24 april 2018

Goedkeuring rekening 2017 cultuurcentrum vzw

stapelgeldDe rekening van het cultuurcentrum werd op de gemeenteraad besproken en goedgekeurd. Nu dient deze rekening ook nog goedgekeurd te worden door de algemene vergadering. Er werd bevestigd dat de rekening werd opgesteld op basis van het voeren van een volledige boekhouding op factuurbasis. Een controle werd uitgevoerd of de voorgelegde stukken werden ingeboekt, wat betreft inkomsten, leveranciersfacturen en alle financiële bewegingen en of de nodige provisies werden aangelegd. De rekening sluit af met een positief resultaat van € 11.891,97 en een beschikbare reserve van € 49.773,11.

dinsdag 24 april 2018

Agenda gemeenteraad maandag 23 april 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 23 april 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

maandag 23 april 2018

Op 22 april zetten kunstenaars hun atelier open

openatelierZondag vindt de derde Open Atelierroute plaats. Op deze dag openen maar liefst 14 ateliers hun deuren voor jou. Hier kan je bijkomende info en de brochure downloaden. Je vindt hierin alle informatie over de ateliers en twee uitgestippelde fietsroutes. Je de brochure met alle ateliers en een fietsroute ook oppikken aan het infopunt. Dit jaar is dat de bibliotheek aan het Dorpsplein waar je de nieuwe collectie van de KUNSTTOREN kan bewonderen. Wanneer: zondag 22 april van 11u00 tot 17u00. Infopunt Bibliotheek, Dorpsplein 15 Kapellen.

vrijdag 20 april 2018

Rode Kruis verkoopt opnieuw stickers

rode kruisAan de Rode Kruis afdeling van Kapellen – Stabroek werd toelating verleend om van 19 april tot 3 mei hun jaarlijkse stickerverkoop te mogen organiseren. Vrijwilligers zullen post vatten op de grote kruispunten van de gemeente. Een initiatief dat alle steun verdient.

donderdag 19 april 2018

Beir-Total op 9 mei 2018

beirtotalBeir-Total vzw diende op 15 januari 2018 een aanvraag in om Beir-Total in open lucht te mogen organiseren op donderdag 9 mei 2018. Ze willen met hun openluchteditie de next-generation en opvolger van Notchez worden. De locatie is weiland Kapelsestraat 278 (zelfde terrein als Notchez) Datum: donderdag 9 mei 2018 tussen 14u00 en 2u00. Het college gaf hiervoor toestemming.

woensdag 18 april 2018

Aanbrengen van wegmarkeringen

wegmarkering2Verkeersveiligheid is een topprioriteit. Hiertoe behoort ook het correct aanbrengen en vernieuwen van de wegmarkeringen op de openbare weg. In haar zitting van 3 april 2018 werd deze opdracht door het gemeentebestuur aan een gespecialiseerde firma gegund voor een bedrag van € 56.226,91 (inclusief btw).

dinsdag 17 april 2018

Agenda OCMW raad dinsdag 17 april 2018

ocmwDe agenda van de OCMW raad van Kapellen van dinsdag 17 april 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de OCMW raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u30 in de raadzaal van het dienstencentrum ’t Bruggeske op de eerste verdieping, Hoevensebaan 12 Kapellen.

maandag 16 april 2018