Nieuws

Groepsaankoop energie

energielampNet zoals in 2017 organiseert de provincie Antwerpen in 2018 een groepsaankoop groene stroom en gas. Iedereen uit de provincie kan intekenen. Vorig jaar was dit een succes. 2016 gezinnen uit Kapellen schreven zich in voor de aankoop. 1.414 van hen stapten over naar een voordelig en groen groepsaankoopcontract. Dit zorgde voor een besparing in CO2-uitstoot van maar liefst 1.127 ton. Burgers zijn bijgevolg bezorgd om hun energiefactuur en om het milieu. Intekenen kan tot 25 september 2018. De gemeente Kapellen zal deze mogelijkheid tot aankoop ondersteunen door deze onder de aandacht te brengen van de bevolking via de website en de Info Kapellen. Intekenen zal kunnen via een internetloket. Voor degenen die hier niet mee vertrouwd zijn, zal het gemeentebestuur tijdens de maanden augustus en september de mogelijkheid voorzien om een afspraak te maken met een medewerker van de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu.

dinsdag 10 april 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Onderhoudswerken Kapelse wegen

wegenwerkenOok in 2018 worden heel wat onderhoudswerken uitgevoerd aan tal van gemeentewegen. De technische diensten maakten een lijst van prioritaire wegen op. De opdracht werd na openbare bevraging voor een bedrag van € 375.376,84 euro (incl. btw) gegund.

maandag 9 april 2018

Fortengordel 2018

fortengordel2Op 20 mei is er een nieuwe editie van de jaarlijkse Fortengordel. Voor het eerst zal ook het fort aan de Oude Galgenstraat toegankelijk zijn. De gemeente Kapellen organiseert dit in samenwerking met Natuurpunt en het Agentschap voor natuur en bos. De loopgraven aan de Kalmthoutsesteenweg zullen ook de nodige aandacht krijgen op die dag.

vrijdag 6 april 2018

Regeneratie sportvelden

Voetbalveld KapelsestraatNaar jaarlijkse gewoonte worden de gemeentelijke voetbalvelden geregenereerd. Aan de hand van een laatste adviesronde werd er een bestek opgemaakt. Dit bestek omvat:
De regeneratie van de volgende voetbalterreinen:

o Het B- en C-voetbalveld in de Frans de Peuterstraat;
o Het A- en B-voetbalveld in de Grensstraat;
o Het trainingsveld in de Grensstraat;
o Het A-B-,C-,D-voetbalveld op de Kapelsestraat;
o Het voetbalveld in het gemeentepark (atletiekpiste);
o Het wedstrijdveld korfbal in het gemeentepark (tussen atletiek en tennis)
De heraanleg van de volledige grasmat op volgende voetbalterreinen:
o Het A-voetbalveld in de Frans De Peuterstraat
Het behandelen van onkruid op 9 sportterreinen.

donderdag 5 april 2018

Pesticidenvrije aanpak van onkruid

onkruidJaarlijkse onkruidbeheersing op het openbaar domein door de gemeente is van groot belang. Het heeft tot gevolg dat Kapellen er netjes uit ziet. Aralea werd aangesteld om dit in 2018 uit te voeren. Het onkruidbeheer dient overeenkomstig de wettelijke en decretale bepalingen pesticidenvrij te gebeuren, geen evidentie. Een plan van aanpak werd afgesproken. Het betreft een totale kost van € 74.681,56 (incl. btw).

woensdag 4 april 2018

Noodhulp Artsen zonder Grenzen

artsenzgDe gemeente Kapellen ontving een brief van Artsen zonder Grenzen waarin zij financiële steun vragen voor de zware cholera-epidemie in Kinshasa.  Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er € 250,00 euro gestort wordt aan Artsen zonder Grenzen, Gewijde-Boomstraat 46, 1050 Brussel.

dinsdag 3 april 2018

Bepaal mee wie de Cultuurprijs wint

cultuurprijsDe gemeente Kapellen en de Cultuurraad reiken jaarlijks de Cultuurprijs uit.Wie er uiteindelijk de Cultuurprijs 2018 wint, wordt bepaald door drie jury’s, waaronder het grote publiek. Voor de Cultuurprijs 2018 werden 8 personen, projecten, verenigingen en/of organisaties voorgedragen Waarom zij werden voorgedragen, lees je op www.kapellen.be. Stemmen kan tot en met 15 april 2018 en doe je via deze link. Iedereen kan maar één stem uitbrengen.

vrijdag 30 maart 2018

Maaien van bermen volgens het bermdekreet

bermmaaienHet bestek voor maaien van bermen wed goedgekeurd. Het maaien volgens het bermdecreet houdt in dat deze bermen slechts 2 x op het jaar gemaaid worden. De eerst maaibeurt moet gebeuren tussen 15 juni en 5 juli. Dit zou vogels en kleine dieren de kans moeten geven om te broeden in de bermen. Een tweede maaibeurt zal plaatsvinden tussen 15 september en 5 oktober. De lange periode tussen de twee maaibeurten moeten ervoor zorgen dat de bermen hun ecologische waarde terug vinden. Het gaat om de bermen van de Bonapartlaan, Braaambeslei, deel van de Grensstraat, deel van de Puihoek, Vloeiende, Mastenlaan, Krynlaan, Hoge weg en Lindendreef. Indien het niet maaien van deze bermen voor enige verkeershinder zorgen zal er wel  sneller worden ingegrepen. Al de andere bermen zullen volgens het normale schema worden gemaaid zijnde om de twee a drie weken.

donderdag 29 maart 2018

Aanpak verhardingen pleintjes Eigenheem

onkruidvrijhoudenOp de pleintjes in Eigenheem is een oude verharding aanwezig waarbij bakstenen gebruikt werden tussen grotere tegels. Deze stenen zijn door hun ouderdom volledig verbrokkeld. De pesticiden vrije onkruidbestrijding  waarbij er gemaaid wordt veroorzaakt losvliegende stukjes. Het college heeft de beslissing genomen om de verhardingen te verwijderen en deze zones aan te vullen met zand en opnieuw in te zaaien. Het onderhoud nadien is ook vele gemakkelijker. Alle zes pleintjes worden door aannemer Boden hersteld worden voor de prijs van € 6.730,02 inclusief btw. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook de zitbanken na te kijken en deze waar nodig te vervangen.

woensdag 28 maart 2018

Nationaal voorzitter Jong Vld kan leerlingen Mater Salvatorisinstituut bekoren

hansTraditioneel organiseerde het Mater Salvatorisinstituut van Kapellen tijdens haar politieke dagen vandaag een debat tussen vertegenwoordigers van de nationale politieke partijen. Open Vld was hierin vertegenwoordigd door de nationale Jongerenvoorzitter Hans Maes. Zijn discours is aangeslagen bij de studenten want na het debat koos 43 % van de leerlingen voor Open Vld. Onze partij werd hierin op ruime afstand gevolgd door N-VA 23 %, PvdA 19 %, cd&v 6 %, Vlaams Belang 5 %, Groen 4 % en Sp.a 1%. Een puike prestatie van Hans die hiermee resultaten van Matthias De Caluwe, die de vorige jaren deze taak op zich nam, evenaarde.

maandag 26 maart 2018