Nieuws

ATV zomervertellingen

atvDe gemeente Kapellen heeft zich ook dit jaar weer kandidaat gesteld om tijdens de zomer op een maandagavond ATV te ontvangen voor vertelling. Bij goed weer gebeurd de vertelling in het park op de bekende plaats. Bij slecht weer zal het plaats vinden in het Bruggeske. De juiste data even als de optredende artiest zullen op een later tijdstip bekend gemaakt worden.

vrijdag 23 maart 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Cheerleader Academy

chearleadersOp zaterdag 28 april zal de Cheerleader Academy een CLA Cheershow organiseren in de centrale sporthal van Kapellen. Het gemeentebestuur gaf hiervoor de toelating. Er worden een 400-tal bezoekers verwacht. De activiteit is toegankelijk voor het ruime publiek.

donderdag 22 maart 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 19 maart 2018

raadzaalOpen Vld schepen Luc Janssens mocht de raad aftrappen met een uiteenzetting over het verloop van de integratie van het OCMW in de gemeentediensten. Om een en ander vast te leggen in een juridisch kader werd een beheersovereenkomst tussen partijen opgemaakt. Deze werd unaniem goedgekeurd. Na het goedkeuren van enkele verkeersreglementen, die vooral betrekking hadden op de omgeving rond de nieuwe parking, werd ook een nieuw huishoudelijk reglement voor de cultuurraad goedgekeurd. Open Vld schepen Luc Janssens gaf dan uitgebreid toelichting over de reglementen die bepalen wanneer een woning of gebouw als leegstand of verwaarloosd kan ingedeeld worden. Burgemeester Dirk Van Mechelen vulde aan dat de reglementen vooral bedoeld zijn om de gemeente de mogelijkheid te bieden om te kunnen optreden bij mistoestanden. In een extra punt werd het tracé van het fietspad tussen de Fortsteenweg en de Bernard de Vadderlaan goedgekeurd. Tot slot kon Open Vld schepen Frederic van Haren als antwoord op een vraag van de oppositie melden dat Kapellen mee zal doen aan de actie CuriezeNeuzen. Om de luchtkwaliteit in Kapellen te meten zullen meettoestellen worden geplaatst aan het AC, de GLS De Platanen en aan het Ertbrandje.

woensdag 21 maart 2018

Bibliotheekcharter ‘Een bib voor iedereen’

bib2Het schepencollege keurde de ondertekening goed van het bibliotheekcharter ‘Bib voor iedereen’ van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie).Iedereen is welkom in de openbare bibliotheek van onze gemeente. Je vindt er computers en wifi, maar evengoed een fijn gesprek of een kop koffie. Het is een veilige en toegankelijke plek, waar mensen met uiteenlopende achtergronden en opinies elkaar ontmoeten.

dinsdag 20 maart 2018

Samenwerkingsovereenkomst wijk-werken Selab

selabDe gemeente Kapellen heeft beslist toe te treden tot de het Regionaal WIJK-werk initiatief van Selab. Selab is een projectvereniging die onderworpen is aan het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Kapellen zal dus participeren aan het wijk-werk initiatief met als doelstelling door samenwerking diensten te kunnen blijven aanbieden. Andere deelnemende gemeente zijn Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Malle, Schoten en Wuustwezel. Selab zorgt voor het bieden van werkervaring voor de werkzoekenden in functie van een individueel traject naar werk dat gericht is op het normale economische circuit. De deelnemende gemeentebesturen nemen deel aan de stuurgroep, stellen een werkplek ter beschikking van de wijk-werk consulent en detecteren de lokale noden met betrekking tot activiteiten die niet worden uitgevoerd door het reguliere arbeidscircuit. Verder informeren en sensibiliseren ze de gebruikers en verzamelen mogelijke werkplekken voor het verrichten van wijk-werken. De VDAB stelt een wijk-werk consulent ter beschikking aan het regionaal wijk-werkinitiatief a rato van 1 VTE per 60.000 inwoners op het grondgebied van het wijk-werk initiatief.

maandag 19 maart 2018

Carnavalstoet met kleine kermis

carnavalstoetHet college van burgemeester en schepenen gaf in haar zitting van 16 februari toelating tot de jaarlijkse organisatie van de carnavalstoet te Kapellen op zondag 18 maart.  De organisatie is in handen van de carnavalvereniging K.V. De Plakijzers. De stoet start om 14u11 op het Marktplein. Het parcours is het volgende : Marktplein, Platanendreef, Essenhoutstraat, Albertdreef, Hoevensebaan, Kerkstraat, Dorpsstraat, Antwerpsesteenweg, Dorpsplein, Essenhoutstraat met opnieuw aankomst op het Marktplein.

zaterdag 17 maart 2018

Agenda gemeenteraad maandag 19 maart 2018

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 19 maart 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 16 maart 2018

Trottinettepret op 20 mei 2018

trotinettenpretHet schepencollege gaf toelating om op zondag 20 mei 2018 een toeristische trottinettentocht te organiseren. De vzw Trottinettenpret zorgt voor een tocht vanuit Mechelen met aankomst in Kapellen. De gemeente ondersteunt de activiteit met een groepsfoto die aan elke deelnemer die de tocht uitrijdt, wordt overhandigd.

woensdag 14 maart 2018

Tornooien Koninklijke Noorse SV

noorseToelating werd verleend aan voetbalclub Noorse SV om einde april en begin mei verschillende wedstrijden te organiseren op de terreinen aan de Frans De Peuterstraat. Het betreft de jeugdtornooien van 27, 28 en 29 april 2018. Ook voor het damestornooi Koninklijke Vlaamse Voetbalbond van 1 mei 2018 werd akkoord gegaan. Het tornooi van de senioren zal plaats vinden op 5 mei 2018 en op 6 mei 2018 wordt besloten met een tornooi voor meisjes.

dinsdag 13 maart 2018

Agenda van de OCMW raad van dinsdag 13 maart 2018

ocmwDe agenda van de OCMW raad van Kapellen van dinsdag 13 maart 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de OCMW raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u30 in de raadzaal van het dienstencentrum ’t Bruggeske op de eerste verdieping, Hoevensebaan 12 Kapellen.

maandag 12 maart 2018