Nieuws

Uit de gemeenteraad van maandag 18 september 2017

raadzaalBurgemeester Dirk Van Mechelen opende de gemeenteraad met de melding dat hiermee de werking van het nieuwe politieke jaar werd opgestart. Open Vld Schepen Koen Helsen kreeg als eerste de beurt om enkele mobiliteitsdossiers toe te lichten. Zo gaf hij gedetailleerd uitleg over de station site waar recent werken werden uitgevoerd. Aangezien ook een  stuk van het plein werd overgenomen van de NMBS werden hierover normaal gangbare afspraken gemaakt. Na goedkeuring van het ontwerp van RUP “oude gracht” werd ook goedkeuring gegeven aan een nieuwe retributie reglement voor ondergrondse containers. In het project  Castelijm te Hoogboom zullen de inwoners voor het eerste gebruik kunnen maken van ondergrondse containers om hun afval te bergen. Dit project van sorteerstraat krijgt waarschijnlijk nog opvolging zodat een algemeen reglement werd opgesteld. Na uitvoerige toelichting door Open Vld schepen An Stokmans over het nieuw huishoudelijk reglement voor de dienst van opvanggezinnen werd ook dit reglement goedgekeurd.

woensdag 20 september 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Groenonderhoud gebouwen

groenonderhoudHet bestek ” groenonderhoud gebouwen “  werd goedgekeurd. Aan een tiental bedrijven wordt tegen begin oktober, prijs gevraagd voor het uitvoeren van het groenonderhoud rondom een aantal gemeentegebouwen (gemeentehuis Beukenhof; het erfgoedcentrum; het sportcomplex langsheen de Kapelsestraat en rondom fuifzaal Eskapade). In het bestek is de mogelijkheid voorzien om de opdracht maximaal 3 jaar te verlengen, dus maximaal tot eind december 2021.

dinsdag 19 september 2017

Vrijdag 22 september: Strapdag

strapdagDe jaarlijkse verkeersdag “ Strapdag ” van de basisschool Zilverenhoek op 22 september in de Zilverenhoeklaan werd goedgekeurd. Hierbij worden scholen, kinderen en ouders aangemoedigd om zich veilig en duurzaam naar de school te verplaatsen) waarbij de straat verkeersvrij wordt gemaakt van 9u00 tot 14u45u

maandag 18 september 2017

Agenda gemeenteraad maandag 18 september 2017

voorziitershamerDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 september 2017 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u00 op het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 15 september 2017

Vlaams Minister van Cultuur bezoekt Trialoog III

IMG_4901Bij zijn bezoek aan Kapellen op zaterdag 9 september bracht Open Vld Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, Sven Gatz een bezoek aan de tentoonstelling Trialoog III in EXPOG in het Oud Gemeentehuis. De exposerende kunstenaars, de gebroeders André en Guy Goezu, Peter Quirijnen en Maxim Piessen kregen de kans om uitvoerig hun werken aan de Minister toe te lichten. Ook u kan de tentoonstelling nog gratis bezoeken. Dit kan tot en met 24 september, op vrijdag, zaterdag en zondag van 13u30 tot 17u30. Voor meer info klik hier.

donderdag 14 september 2017

Kapellen zoekt voltijds contractueel diensthoofd burgerzaken

personeelgezochtHet college van burgemeester en schepenen besliste om de functie van verantwoordelijke van de dienst burgerzaken (B4-B5) contractueel, met een contract onbepaalde duur, open te verklaren.  Voor meer informatie over deze vacature: personeel@kapellen.be.

woensdag 13 september 2017

Vlaams Minister Sven Gatz bezoekt Expo

IMG_4912Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel bezocht op zaterdag 9 juni de Expo waar de plannen voor de vernieuwing van Kapellen werden getoond. Hij werd ontvangen door onze lokale Open Vld afdeling en kreeg van hen een deskundige uitleg. De Minister had, hoe kan het ook anders, veel aandacht voor de nieuwe polyvalente zaal die ingepland staat op het Marktplein.

dinsdag 12 september 2017

Bestek voor het snoeien van straatbomen

snoeienbomenJaarlijks worden in verschillende straten van de gemeente de straatbomen onderhouden door een externe firma. Het gaat om de onderhoudssnoei van de kleinere straatbomen. Het bestek en de raming voor de opdracht van het snoeien van straatbomen werd aan het college voorgelegd. De raming voor deze opdracht  bedraagt € 37.933,50 inclusief 21% btw. De kosten van deze opdracht worden verdeeld over 2017 en 2018, namelijk 1/3 van de geraamde prijs (12.644,50 euro) voor het onderhoud van de straatbomen tijdens de maand december 2017, en 2/3 van de geraamde prijs voor het onderhoud van de straatbomen tijdens de maanden januari-maart 2018. De offertes moeten ten laatste op 29 september 2017om 09.30 uur ingediend zijn.

maandag 11 september 2017

Expo toekomstplannen Kapellen lokte al meer dan 1.250 bezoekers

expoplanDe tentoonstelling over het toekomstige Kapellen werd vorige week al massaal bezocht. Ben je geïnteresseerd? Ook deze week kan je nog een kijkje nemen de expo rond de toekomstplannen voor de sites Bruggeske, Marktplein en Antwerpsesteenweg 130. De infotentoonstelling staat in de gemeentelijke feestzaal ’t Bruggeske, Hoevensebaan 12/2. De expo is deze week geopend van donderdag 7 tot en met zondag 10 september, telkens van 10u00 tot 13u00 uur en van 14u00 tot 18u00. Op zaterdagvoormiddag 9 september zijn de architecten aanwezig om toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden.

donderdag 7 september 2017

Wijkvergaderingen

wijkvergaderingIn september en oktober organiseert het gemeentebestuur opnieuw verschillende wijkvergaderingen. Per wijk wordt een stand van zaken opgemaakt van lopende projecten en toelichting gegeven bij wat er in onze gemeente en in de verschillende wijken te gebeuren staat.
De wijkvergaderingen vinden plaats op volgende data en locaties, telkens vanaf 20u00 uur:
•    maandag 25/9: Centrum, ’t Bruggeske, Hoevensebaan 12/2
•    dinsdag 26/9: Kapellenbos, ’t Bruggeske, Hoevensebaan 12/2
•    maandag 2/10: Hoogboom-Zilverenhoek, De Platanen, Bauwinlaan
•    woensdag 4/10: Putte, K Putte SK, Grensstraat 141
Inschrijven en vooraf eventuele vragen stellen aan het college van burgemeester en schepenen kan tot 20 september via deze link of via de antwoordkaart die je in de septembereditie van het gemeentelijke magazine Info Kapellen vindt.

woensdag 6 september 2017