Nieuws

Gemeente Kapellen zoekt personeel

personeelgezochtDe gemeente Kapellen heeft een aantal openstaande vacatures. Het gaat om een deskundige Budget (voltijdse, contractuele aanstelling voor onbepaalde duur) en een coördinator Strategie en Organisatie (voltijdse en contractuele aanstelling met een contract onbepaalde duur) Voor meer info klik hier.

maandag 17 september 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Subsidieaanvraag lokale klimaatprojecten

boomplantIn 2014 ondertekende de gemeente Kapellen het burgemeestersconvenant. Kapellen engageerde zich hiermee om concrete acties uit te voeren om de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente te verminderen. Zij doet hiervoor beroep op IGEAN die jaarlijks een aantal acties voorstelt, waarop de gemeente kan intekenen. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, deed in juli 2018 een oproep aan gemeenten en lokale verenigingen om projecten op te starten om de klimaatuitdaging aan te pakken. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor alle geselecteerde projecten samen. Deze middelen kunnen ingezet worden voor projecten die helpen de lokale en Vlaamse klimaatdoelstellingen te realiseren. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om deel te nemen aan het project ‘Samen planten we 2.500 bomen’.

vrijdag 14 september 2018

Kapellen is Octopusgemeente – Strapdag op 21 september

octopusverkeerBij de invoering van de zone 30 in schoolomgevingen in 2005, is onder impuls van de Voetgangersbeweging vzw het Octopusplan ontstaan. De kleurrijke Octopuspalen zijn intussen een vaste waarde in het straatbeeld. Ze sensibiliseren weggebruikers rond de zone 30 en accentueren de schoolomgeving of –ingang. Het Octopusplan streeft sinds het ontstaan naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen. Sinds vorig jaar besteedt het Octopusplan ook aandacht aan vergroening, ontmoeting, beweging, participatie en cocreatie. Ook de gemeente Kapellen draagt deze doelstellingen een warm hart toe en werd Octopusgemeente. Dankzij het lidmaatschap als Octopusgemeente kunnen alle basisscholen op het grondgebied gratis inschrijven als Octopusschool (2018-2019). Zij ontvangen onder meer een mooi materialenpakket voor de organisatie van de Strapdag (zie onder), FLITS (wintercampagne) en Parkour (bewegingscampagne in mei), toegang tot een digitaal leerplatform voor verkeerseducatie en kortingen op materialen en activiteiten. De eerste campagne op de kalender is de Strapdag op vrijdag 21 september. Op die dag stappen en trappen alle kinderen te voet, met de fiets, step, gocart of skates naar school. Elke Octopusschool ontvangt een strappakket met leuke strapbandjes, affiches, bladwijzers, ballonnen en het nieuwe straplied.

donderdag 13 september 2018

Feest in de bibliotheek

bib210 jaar geleden werd de bib opengesteld op het Dorpsplein. Om dit te vieren kan je  meedoen aan de Bibbingo waardoor je kans maakt op Beleef!cheques ter waarde van € 50,00 of € 150,00. Hiermee kan je in heel wat Kapelse winkels terecht. Je zal de bib leren kennen als nooit tevoren. Kom maar langs in de Kapelse bib, er ligt een bingoformulier voor je klaar. Er is een versie voor volwassenen en een voor kinderen. Op zaterdag 29 september is iedereen welkom voor koffie met gebak en worden om 11u00 de bingo-winnaars bekendgemaakt.

woensdag 12 september 2018

Aanvraag plaatsen foodtruck ter hoogte Dorpsplein 26

dorpspleinDe nieuwe zaakvoerder van de broodjeszaak, gelegen Dorpsplein 26, heeft een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een foodtruck ter hoogte van de vergunde terraszone zodat de handelsactiviteiten tijdens de verbouwingswerken in het pand kunnen verder worden gezet. De periode gaat van 10 september tot 27 oktober 2018. De foodtruck heeft een afmeting van 4,2 * 2,1 * 2,9 meter en zal bekleed worden met matte zwarte folie zodat hij een zachte uitstraling heeft ten opzichte van de omgeving. Hij zal geplaatst worden met de opening naar het Dorpsplein waardoor er nog een 2 meter overblijft tussen de foodtruck en het voetpad. Hier wenst de aanvrager een 6-tal kleine tafeltjes te plaatsen. Het college van burgemeester en schepenen geeft hiervoor toelating.

dinsdag 11 september 2018

Agenda OCMW raad dinsdag 11 september 2018

ocmwDe agenda van de OCMW raad van Kapellen van dinsdag 11 september 2018 kan je hier raadplegen. Zoals altijd is het eerste deel van de OCMW raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergadering start om 20u30 in de raadzaal van het dienstencentrum ’t Bruggeske op de eerste verdieping, Hoevensebaan 12 Kapellen.

maandag 10 september 2018

Scholencross op zaterdag 13 oktober

scholencrossOp 13 oktober aanstaande vindt de jaarlijkse scholencross plaats in het gemeentepark. De activiteiten vinden plaats tussen 13u30 en 16u00. De leerlingen van de Kapelse basisscholen nemen het dan per leeftijdscategorie op de atletiekpiste op tegen elkaar. Er worden een 500 tal deelnemers verwacht. Het betreft een sportieve samenwerking tussen de gemeentelijke sportdienst en Koninklijke Atletiekclub Kapellen (KAPE).

donderdag 6 september 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 3 september 2018

raadzaalVrij snel na de zomervakantie stond deze raad geagendeerd omwille van een noodzakelijke herschikking van de personeelsformatie. De voltallige gemeenteraad ging in de zitting akkoord met het voorstel om een aantal taken in het managementteam en de financiële dienst te herschikken. Meteen hierop werden ook de benoemingsvoorwaarden voor de nieuwe coördinator strategie en organisatie goedgekeurd. Naast de goedkeuring van enkele reglementen met betrekking tot het verkeer die werden toegelicht door Open Vld schepen Koen Helsen werd in deze raad aandacht besteed aan een aangepast evaluatiereglement voor het personeel. Na een toelichting van Open Vld schepen Luc Janssens werd ook dit punt, net zoals alle andere punten, met unanimiteit goedgekeurd.

woensdag 5 september 2018

Tentoonstelling Modern Bouwen in Kapellen

EXPOG2In ’t Oud-Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 2 te Kapellen loopt van 8 tot en met 23 september een tentoonstelling over de hoogtepunten van 80 jaar modern bouwen Kapellen. Tijdens Open Monumentendag op 9 september kan je een uitgestippelde fietsroute langs een aantal woningen volgen. Voor meer info hierover en over de openingsuren klik hier.

dinsdag 4 september 2018

Opendeurdag Cynopolis op 29 september

cynopolisHondenschool Cynopolis kreeg de toestemming om op zaterdag 29 september 2018 een opendeurdag te organiseren. Het privéterrein van hondenschool Cynopolis achteraan in de Fortsteenweg is die dag opengesteld voor het publiek tussen 12u00u en 22u00.

maandag 3 september 2018