Uit het schepencollege

Huur feestmateriaal

subsidie4Ten gevolge van de maatregelen van de federale en Vlaamse overheid om het coronavirus de wereld uit te helpen, dienden heel wat activiteiten (zowel in- als outdoor) tussen 14 maart en 3 april 2020 te worden geschrapt of opgeschort. Om de schade bij verenigingen of organisatoren, die feestmateriaal bij de gemeente huurden, te beperken, werd door de gemeente Kapellen beslist geen kosten aan te rekenen. Voor organisatoren die al een factuur betaalden, wordt het volledige bedrag terugbetaald. Organisatoren die al een factuur kregen maar ze nog niet betaalden, moeten dit ook niet doen. Zij die feestmateriaal huurden en waarvoor nog geen factuur werd opgemaakt, zullen ook niets ontvangen. Afhankelijk van de duur van de maatregelen bekijkt het gemeentebestuur of ook zij op haar beurt deze maatregel zal verlengen.

vrijdag 27 maart 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Bijkomend onderzoek gemeentelijk mobiliteitsplan

planokDe oriëntatienota van het nieuwe mobiliteitsplan werd door studiebureau Vectris bijna afgewerkt (fase 1). In de synthesenota (fase 2) van het mobiliteitsplan worden verschillende scenario’s doorgerekend. Hiervoor zijn bijkomende verkeersonderzoeken nodig. Naast de tellingen die het Vlaamse gewest (Wegen & Verkeer) zal uitvoeren, dient ook een herkomst – bestemmings onderzoek; parkeer- en stationsonderzoek en tellingen uitgevoerd. Voor een deel van deze onderzoeken heeft het schepencollege opdracht gegeven aan studiebureau Vectris.

donderdag 26 maart 2020

Wegmarkeringen dienstjaar 2020

WegmarkeringokVoor de jaarlijkse schildering van de wegmarkeringen werd een bestek opgemaakt. Het schepencollege heeft de opdracht ‘wegmarkering dienstjaar 2020’ gegund aan de economisch meest voordelige bieder. De firma A.B. Eurolines bvba uit Nazareth zal de opdracht uitvoeren tegen een bedrag van € 74.018,36 inclusief btw. Alle belijningen, zebrapaden, parkeervakken, …, zullen in de zomerperiode worden herschilderd.

woensdag 25 maart 2020

Straatvinken

StraatvinkenDe gemeente Kapellen zal opnieuw deelnemen aan Straatvinken, een burgerwetenschapsonderzoek van de Ringland Academie, de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven waarbij burgers het verkeer tellen. Burgers vinken in hun straat gedurende een uur het aantal voetgangers, fietsers, trams en bussen, auto’s en vrachtwagens af. Het mobiliteitsonderzoek gebeurt via een speciaal daarvoor ontwikkelde app of met pen en papier. De telresultaten geven een goed beeld van de verkeersleefbaarheid in de gemeente. Deze derde editie van Straatvinken vindt plaats op donderdag 14 mei 2020 van 17u00 tot 18u00. Het schepencollege heeft beslist om opnieuw deel te nemen aan het project en een oproep lanceren om zoveel mogelijk Kapellenaren te laten deelnemen aan dit project.

dinsdag 24 maart 2020

Parking Mastenbos – Oude Galgenstraat

parkingHet schepencollege gaat akkoord met de aanleg van een een bezoekersparking voor auto’s in de Oude Galgenstraat tegenover de toegang van het Mastenbos (aan de linkerkant – rijrichting Kalmthout). Momenteel parkeren bezoekers van het Mastenbos op een dolomietverharding achter het fietspad en haaks op de rijbaan. De huidige parkeerstrook oogt niet fraai, er ontstaan steeds grote plassen naast het fietspad. In samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) werd een schetsontwerp opgemaakt. De parking zal 54 parkeerplaatsen omvatten met één gezamenlijke in- en uitrit. De parkeervakken worden in grasbetontegels aangelegd en de rijloper in een waterdoorlatende verharding. ANB stelt haar grond ter beschikking en betaalt de kosten van de aanleg van de parking. De ontwerpkosten, de opmaak van een aanbestedingsdossier en de vergunningsaanvraag worden door de gemeente Kapellen bekostigd. Hiervoor werd studiebureau S.Bilt bvba uit Willebroek aangesteld tegen een vergoeding van € 12.705,00 incl. btw.

donderdag 19 maart 2020

Geen carnavalstoet op 5 april

carnavalokDoor de nieuwe maatregelen die de regering uitvaardigde in verband met de coronacrisis kan carnavalstoet die voorzien was voor 5 april niet doorgaan.

woensdag 18 maart 2020

Gunning opdracht bebloemen van straten en pleinen

bebloemenokNa verslag en nazicht van de offertes wordt de opdracht gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Rudi Van Looveren, voor een totaalbedrag van € 24.250,43.
Deze opdracht omvat:
– Het opplanten van een 200-tal bloembakken voor lantaarnpalen en vensterbakken in verschillende straten in het centrum + aan gemeentegebouwen
– Het opplanten van een aantal vaste bloembakken en boomspiegels in verschillende straten van Kapellen

woensdag 18 maart 2020

Gunning renovatie stookinstallatie BKO Hoogboom

verwarmingOKNaar aan aanleiding van veelvuldig falen van de stookinstallatie BKO Hoogboom begin koudeseizoen 2019 -2020 werd de stookinstallatie tijdelijk hersteld. Een grondige renovatie van de stookinstallatie was aan de orde. Er werden 3 offertes ingediend. Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ‘renovatie stookplaats BKO Hoogboom’ aan Installatiebedrijf Verheyden bvba, Epicealaan 25 te 2910 Essen, voor het totaalbedrag van € 11.521,60 inclusief btw.

woensdag 11 maart 2020

Toelage Sportraad

subsidieokNa het voorleggen van de aanvraag en het begrotingsvoorstel dat werd opgemaakt door de sportraad, zal het college van burgemeester een toelage van € 1.530,00 storten op de rekening van de sportraad.

dinsdag 10 maart 2020

Beir-Total op 9 mei 2020

beirtotalOp vrijdag 9 mei vindt de derde open lucht editie van Beir-Total plaats. Een betoverend podium, fantastische dj’s, foodtrucks en een geweldige sfeer, worden als ingrediënten aangekondigd voor dit festival. Beir-Total Outdoor 2020 vindt plaats op de festivalweide aan de Kapelsestraat te Kapellen. Het college gaf toestemming voor dit evenement.

maandag 9 maart 2020