Uit het schepencollege

Onderhoud en vernieuwen dolomietpaden in het gemeentepark

dolomietpadpark2Zoals ieder jaar worden er delen van de dolomietpaden in het park vernieuwd. Dit jaar zulle drie zones vernieuwd worden:
– Inkomzone aan de Bergstraat.
– Deel van het pad aan het dierenren.
– Stuk voor de grote beuk tussen rozentuin en speeltuin.
Er zullen vier aannemers worden aangeschreven om hun beste prijs te kennen voor de uitvoering van deze werken. De werken zouden nog voor de zomer worden uitgevoerd. Het totaal geraamd bedrag btw inclusief zou ongeveer € 41.000,00 bedragen.

maandag 20 januari 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Snoeien van hagen

snoeienhaagDe gemeente Kapellen besteedt het snoeien van hagen uit. De opdracht omvat  3 snoeibeurten van verschillende hagen langs fietspaden, speelpleintjes en wegen (o.a.  Heidestraat Noord en Zuid, Grensstraat, Frans De Peuterstraat, Koolkaai, Hoogboomsteenweg, …). Deze opdracht wordt geraamd op € 25.500,00 exclusief btw.

vrijdag 17 januari 2020

Subsidies Ontwikkelingssamenwerking – projecten 2019-2020

OntwikkelingssamenwerkingHet schepencollege stemde in met de toewijzing van de subsidie “ontwikkelingssamenwerking aan 4 projecten. Deze gelden van het budget “ontwikkelingssamenwerking “ gaan naar Gambiavrienden – Oxfam Wereldwinkel – Fos groep Kapellen – Vlucka vzw.

maandag 13 januari 2020

Middenstandsvereniging Beleef!Kapellen krijgt uitbetaling trekkingsrechten

beleefBeleef! Kapellen diende een aanvraag in voor de toekenning van trekkingsrechten voor 4 projecten: Beleef! Halloween, Beleef! Magazine, Cadeau-bon en de zomeractie. De aanvragen kaderen in het strategisch commercieel plan van de gemeente Kapellen.

vrijdag 10 januari 2020

Retributiereglement muziekinstrumenten.

muziekHet college nam een beslissing over retributiereglement voor terbeschikkingstelling van muziekinstrumenten voor de periode 2020-2025. Het tarief blijft ongewijzigd. Het maandelijks te betalen bedrag blijft € 7,00 euro met een waarborg van € 50,00 euro per jaar. Hierdoor krijgt iedereen de kans om te genieten van Kunst en muziekonderwijs.

donderdag 9 januari 2020

Damiaanactie-Oxfam-Rode Kruis-SOS Kinderdorpen

goeddoelHet college van burgemeester en schepenen verleende toelating aan de organisaties Damiaanactie, Oxfam, Rode Kruis en SOS Kinderdorpen voor het voeren van face to face fondsenwerving tijdens de periode van 1 januari 2020 tem 31 januari 2020.

dinsdag 7 januari 2020

Parkeerverbod in de René De Pauwstraat ter hoogte van het kruispunt met de Hoevensebaan

parkeerverbodAan de gemeenteraad zal ter goedkeuring een ontwerpreglement voor het invoeren van een parkeerverbod worden voorgelegd. Het betreft de zone vooraan rechts in de René De Pauwstraat (zijde Hoevensebaan). Aangezien auto’s er nu onrechtmatig parkeren, wordt over een afstand van 10 meter aan de kant van de pare huisnummers een parkeerverbod ingevoerd. Het parkeren op de rijbaan wordt er verboden en zal aangeduid worden door een wegmarkering (gele onderbroken lijn) op de boordsteen van het voetpad.

dinsdag 31 december 2019

Technisch beheer voor zes gemeentelijke gebouwen

lichtinstallatieHet schepencollege heeft een prijsvraag laten uitschrijven voor het technisch beheer van volgende gemeentelijke gebouwen: Basisschool Platanen; fuifzaal Eskapade; podiumzaal ’t Kerkske; hoofdbibliotheek aan het Dorpsplein; de kleedkamers aan de sportterreinen van de Kapelsestraat en de ondergrondse parking Watertoren. Op 7 oktober werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht goedgekeurd. In het bestek staat de inhoud van de opdracht, namelijk om de kwaliteit & bedrijfszekerheid van de technische installaties in deze gebouwen te garanderen. Het betreft installaties van diverse omvang en techniciteit in gebouwen waar heel verschillende activiteiten plaatsvinden. De opdracht voorziet in periodiek technisch onderhoud en noodservice voor de komende 5 jaar (met mogelijkheid tot verlenging tot 10 jaar). Er werden 6 offertes ingediend. Na grondig nazicht, werd de opdracht door het schepencollege toegewezen aan de firma Veolia uit Brussel voor een bedrag van € 54.902,94 (incl. btw). De offerte van Veolia is regelmatig, behaalt de beste score op de gunningscriteria, de totale prijs is normaal en er werden geen abnormale eenheidsprijzen vastgesteld.

maandag 30 december 2019

Subsidies milieu- en natuurverenigingen

subsidie2Voor het werkjaar van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019, hebben de milieu- en natuurverenigingen die deel uitmaken van de milieuraad hun aanvraag tot het bekomen van een subsidie ingediend. Het gemeentelijk subsidiereglement bepaalt dat een bedrag van € 62,50 per actie/milieupunt wordt toegekend. VELT Polder heeft een aanvraag ingediend met vermelding van 9 acties en krijgt hiervoor 6 milieupunten. Natuurpunt Kapellen diende een dossier in met 8 acties en krijgt eveneens 6 milieupunten. Het schepencollege stemde in met een subsidie van € 375,00 voor beide verenigingen.

vrijdag 27 december 2019

Aangepast sluitingsuur horeca

sluitingsuurHet sluitingsuur op kerst- en oudejaarsavond is uitgebreid voor alle Kapelse horecazaken.
Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating voor volgende uitbreiding van het sluitingsuur voor alle Kapelse horecazaken op 24 en 31 december 2019:
03u00: stoppen met verkoop van drankbonnen
03u30: afbouwen muziek en stoppen met verkoop drank
04u00: stoppen muziek
04u30: laatste aanwezigen verlaten de zaal

maandag 23 december 2019