Uit het schepencollege

Startvergadering Woonmaatschappij Noord/Midden-Antwerpen

straatOKTegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler per gemeente. Dit resulteert in een efficiënter en transparanter landschap van (sociale) woonactoren, zowel voor klanten (huurders, kopers) als voor de gemeenten. Dit voorjaar vond de startvergadering plaats van de toekomstige woonmaatschappij Antwerpen-Midden/Noord plaats. Tijdens deze startvergadering werden de woonactoren voorgesteld, werd de aanpak toegelicht en werden tafelgroepen gevormd, waarin de verwachtingen naar de nieuwe woonmaatschappij van de lokale besturen besproken werden, maar ook de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

woensdag 25 mei 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

ELZ Vaccinatiecentrum Noorderkempen: financiële rapportering

AdiesOKMet het gemeenteraadsbesluit van 19 april 2021 werd goedkeuring gegeven aan een samenwerkingsovereenkomst tussen 5 gemeenten (Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel) en de Eerstelijnszone Noorderkempen (ELZ) voor de samenwerking met betrekking tot het Vaccinatiecentrum Noorderkempen. De ELZ Noorderkempen nam de oprichting van een vaccinatiecentrum voor de regio van deze gemeenten op zich. In de afsprakennota werden bepalingen opgenomen met als doel om tussen alle deelnemende partijen een afsprakenkader te maken voor het vaccinatiecentrum Noorderkempen, de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers, de financiële controle en de afsluiting van het vaccinatiecentrum Noorderkempen. Het vaccinatiecentrum is sinds 30 april gesloten en de facturatie dient opgemaakt te worden voor einde mei. Tegen einde juni zal de ELZ een algemene rapportering opstellen. Volgens de huidige inzichten zal de rekening van het Vaccinatiecentrum bij afsluit nog voldoende saldo vertonen zodat de ELZ kan doorstarten voor de organisatie van verder vaccinatie opdrachten. Het college neemt kennis van de tussentijdse financiële rapportering en de geplande eindrapportering.

dinsdag 24 mei 2022

Heraanplant straatbomen in de Bernard de Vadderlaan

BoomsoortenIngenieur Johan Possemiers analyseerde de toestand van de resterende straatbomen in de Bernard de Vadderlaan en stelde een heraanplantingsvoorstel voor. In de Bernard de Vadderlaan worden enkel nog de slechtste zomereik en de minst kwalitatieve jonge beuk met stamschade nog gerooid in de loop van het najaar 2022. De overige 6 jonge bomen en de 5 volwassen zomereiken blijven voorlopig behouden op de bermen. De toestand van deze bomen wordt de komende jaren opgevolgd, indien de toestand zou verzwakken om welke reden dan ook, kunnen ze alsnog gerooid worden en vervangen worden door de gekozen heraan te planten boomsoort. De bewoners zullen nog per brief worden geïnformeerd over de aanpak van de laanbomen en kunnen kiezen tussen de 3 verschillende heraanplantingsmogelijkheden:
– Acer platanoides ‘Schwedleri’, een cultivar van de Noorse esdoorn;
– Alnus spaethii ‘Spaeth’, een cultivar van de zwarte els;
– Tilia cordata ‘Böhlje’, een cultivar van de winterlinde.

donderdag 12 mei 2022

Gemeentelijke boomplantactie 2022

BoomOKSinds 1993 wordt een gemeentelijke boomplantactie georganiseerd. Sinds 2006 werd het de gewoonte om in de ‘even’ jaartallen een boomplantactie te organiseren en in de oneven jaren wordt er dan deelgenomen aan de ‘behaagactie’ van Natuurpunt. Doel van elke beplantingsactie is om extra aanplantingen van bomen en heesters te stimuleren op de privé-percelen om zo het groene karakter van onze gemeente te behouden en/of te versterken. Dergelijke actie kadert ook perfect binnen de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en het klimaatpact. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om in 2022 opnieuw een boomplantactie te organiseren voor de Kapellenaren om zo de aanplant van inheemse bomen en heesters op het grondgebied te stimuleren, waarbij een bedrag van € 25,00 per bestelde hoogstamboom (maat 12-14) wordt gevraagd en een bedrag van € 2,5 per bestelde heester (maat 150-200cm). Het maximaal aantal te bestellen bomen/heesters per adres is beperkt tot 10 stuks. Het keuzeassortiment van de inheemse hoogstambomen en heesters wordt uitgebreid van 4 naar 6 soorten in functie van een variabel aanbod voor de Kapellenaren. Voor verdere info verwijzen we u naar de website van de gemeente Kapellen.

dinsdag 10 mei 2022

Onkruidbestrijding Kapellen

OnkruidstraatOKJaarlijkse onkruidbeheersing op het openbaar domein door de gemeente is van groot belang. Aralea werd aangesteld om dit opnieuw uit te voeren. Het onkruidbeheer dient overeenkomstig de wettelijke en decretale bepalingen pesticiden vrij te gebeuren, geen evidentie. Een plan van aanpak werd afgesproken. Het betreft een totale kost van € 72.132,94 inclusief btw.

maandag 9 mei 2022

Wegmarkering dienstjaar 2022

Wegmarkering3OKVoor de jaarlijkse schildering van de wegmarkeringen werd een bestek opgemaakt. Het schepencollege heeft de opdracht ‘wegmarkering dienstjaar 2022’ gegund aan de economisch meest voordelige bieder. De firma De Groote Gaston te Merelbeke zal de opdracht uitvoeren tegen een bedrag van € 66.500,33 inclusief btw. Alle belijningen, zebrapaden, parkeervakken, …, zullen in de zomerperiode worden herschilderd.

vrijdag 6 mei 2022

Voetbalpret op SK Noorse

VoetbalveldOKHet college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Koninklijke Noorse SK om volgende tornooien te organiseren:
7 mei 2022: 6-tegen-6-tornooi
8 mei 2022: ontmoetingsdag dames en meisjes met vriendschappelijke wedstrijden en damestornooi
13 – 14 – 15 mei 2022: jeugdtornooi.
De organisator zorgt ervoor dat de evenementenlocatie (velden) op 16 mei 2022 opgeruimd is zodat de regeneratie van de voetbalvelden kan starten, volgens afspraak met de gemeentelijke sportdienst.

donderdag 5 mei 2022

Rapportering Mina-werking

AdiesOKHet college keurt het rapport 2021 inzake het pesticiden vrij onkruidbeheer van het openbaar domein door de doelgroep medewerkers goed. Dit voor het manueel onkruidvrij houden van de delen van onze gemeente. Mina-werkers passen in de sociale tewerkstelling. Het gaat om langdurige werklozen en/of om mensen uit kansengroepen. Ze doen arbeidservaring en arbeidsattitude op. Bovendien krijgen ze de nodige vorming en er gaat veel aandacht naar sociale begeleiding..

woensdag 4 mei 2022

Snoeien van hagen

snoeienOKHet schepencollege heeft de opdracht ‘snoeien van hagen ‘ toevertrouwd aan de firma Landscaping uit Stabroek voor een bedrag van € 36.590,40 inclusief btw. Deze opdracht omvat 3 snoeibeurten van verschillende hagen langsheen fietspaden en wegen (o.m. Heidestraat-Noord en Zuid, Grensstraat, Frans De Peuterstraat, Hoogboomsteenweg,… ).

dinsdag 3 mei 2022

Extra peuterspeeltoestellen in de speeltuinen Jan Hagelstraat en Meidoornlaan

schommelpeuterOKVoor de speeltuinen in de Jan Hagelstraat te Putte en Meidoornlaan worden enkele bijkomende peuterspeeltoestellen aangekocht. Het aanbod bestaat telkens uit een veerhobbel, een speelkeuken en peuterschommel.

maandag 2 mei 2022