Uit het schepencollege

Verkoop huisvuilzakken en stickers in de bibliotheek van Putte gestopt

BIBPutteHet filiaal van de bibliotheek in Putte stopt met de verkoop van huisvuilzakken en stickers. Reden hiervoor is dat de bibliotheek niet beschikt over een kassasysteem en of bankkaartautomaat. Het dienstencentrum ’t Erbrandje daarentegen zal tijdens haar openingsuren wel nog instaan voor de verkoop van zakken en stickers. Ook in de nabijgelegen AD Delhaize aan de Ertbrandstraaat 209 kunnen Kapellenaren terecht voor deze zakken en stickers.

dinsdag 19 februari 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Openbare verlichting

straatverlichtingFluvis die instaat voor de straatverlichting binnen onze gemeente gaat kapotte verlichtingsarmaturen stelselmatig vervangen door nieuwe Led-armaturen. Prioriteit zal gegeven worden aan armaturen op de hoek van de straten gezien deze meer branden dan anderen. Zo zal het kunnen dat een kapotte armatuur in het midden van een straat vervangen word door een armatuur van de hoek van deze straat. Deze zal dan op haar beurt vervangen worden door een Led-armatuur. Verder zal er bij de aanlig of heraanleg van straten nog enkel met Led gewerkt worden.

donderdag 14 februari 2019

Kippenactie 2019

kippenactieOm de verwerking van tuinafval te beperken, organiseert de gemeente Kapellen opnieuw een kippenactie. Kapellenaren kunnen tot en met vrijdag 19 april kippen bestellen. De kippen worden aangeboden tegen € 8,00 conform het retributiereglement.

woensdag 13 februari 2019

Bebloemen van straten en pleinen

bloembak2Het schepencollege nam kennis van de biedingen voor het “ bebloemen van straten en pleinen ” in Kapellen. De opdracht werd gegund aan de meest economisch voordelige bieder, zijnde Rudi Van Looveren uit Brecht. Het totaalbedrag bedraagt € 27.987,30  inclusief btw. De opdracht omvat het leveren en aanbrengen van plantgoed voor winter- en zomerperiode voor een 200-tal bloembakken. Aan de tunnel worden er 60 bloembakken voorzien.

dinsdag 12 februari 2019

Collectieve sluitingsdagen buitenschoolse kinderopvang 2019: correctie

BKO5Tijdens de laatste week van augustus wordt de buitenschoolse kinderopvang traditioneel gesloten om alle locaties op te ruimen en klaar te maken voor het nieuwe schooljaar. Ook is er één collectieve sluitingsweek. De BKO zal gesloten zijn van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli 2019, van maandag 26 tot en met vrijdag 30 augustus 2019, en van maandag 23 tot en met vrijdag 27 december 2019.

maandag 11 februari 2019

Verwerving grond GO

stapelgeldHet college gaat akkoord met de aankoop van een perceel grond gelegen aan de Christiaan Pallemansstraat en de Pastoor Vandenhoudtstraat. In totaliteit wordt 556,00 m² aangekocht van het Gemeenschaponderwijs (GO) tegen een geschatte vergoeding van € 4.000,00. De gronden worden verworven om het voetpad, het fietspad en een bushalte te kunnen aanleggen. Deze werken werden vorig jaar bij de heraanleg van de straat (met parkeerstroken en fietspaden langs beide zijden) reeds voltooid. De principe-overeenkomst voor aankoop van de gronden wordt via een akte van de afdeling Vastgoedtransacties Antwerpen nu geofficialiseerd. Aan de gemeenteraad zal gevraagd worden om akkoord te gaan met de verwerving van dit grondperceel.

maandag 11 februari 2019

Parkeerregime Lieven Gevaertstraat

parkeerverbodHet schepencollege heeft een ontwerp van aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer laten opmaken. Het betreft de regeling van het parkeerregime in de Lieven Gevaertstraat, aan het begin van de KMO-zone Vloeiende. Het parkeren wordt enkel toegelaten op twee zones langsheen de Lieven Gevaertstraat langs de panden met pare en onpare huisnummers. Op twee andere plaatsen wordt het stilstaan en parkeren verboden. Dit om kruisend verkeer vlot te laten verlopen, aangezien geparkeerde vrachtwagens momenteel zorgen voor een verkeersonveilige situatie. De gemeenteraad zal zich kortelings over dit ontwerpreglement uitspreken.

woensdag 6 februari 2019

Huwelijksjubilarissen 2019

JubilarissenKapellen nodigt ook dit jaar de huwelijksjubilarissen uit op een receptie in het gemeentehuis Beukenhof. Het betreft de huldiging van koppels die 50, 60, 65, 70 of 75 jaar gehuwd zijn. Voor 2019 gaat het om 147 echtparen. Ontvangsten zijn voorzien op 17 maart, 5 mei, 7 juli, 22 september en 17 november 2019. Op vrijdag 6 december 2019 wordt er een brunch georganiseerd voor alle huwelijksjubilarissen van 2019.

dinsdag 5 februari 2019

Streekplatform Voorkempen

overeenkomstIn september 2018 werd een overeenkomst ondertekend tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Werk en Sociale Economie en IGEAN Milieu en Veiligheid. Daarmee werd het startschot gegeven om actiegericht een samenwerkingsverband streekbeleid in deelgebied Noord van de Igean-regio op te zetten. In het streekplatform Voorkempen zullen de lokale besturen, de provincie Antwerpen, SELAB, KINA en de sociale partners werken rond het thema fietsmobiliteit. Voor de uitwerking van dit project wordt een stuurgroep en een projectteam opgericht. Kapellen zal hieraan deelnemen.

vrijdag 1 februari 2019

Infoavonden nieuwe inwoners

springeensbinnenOok dit jaar zullen er infoavonden georganiseerd worden voor de nieuwe inwoners van onze gemeente. Op 30 maart, 19 juni en op 23 oktober 2019 worden, telkens vanaf 19u00 de nieuwe inwoners ontvangen in gemeentehuis Beukenhof. Het concept bestaat uit een videopresentatie, mogelijkheid tot het meenemen van allerlei folders, een hapje en een drankje en persoonlijke gesprekken met de leden van het schepencollege en de administratie.

donderdag 31 januari 2019