Uit het schepencollege

Stormgames op zaterdag 31 augustus

stormgamVoor de tweede jaar op rij organiseert de sportdienst van Kapellen de Kapelse Stormgames. Het betreft een spel zonder grenzen voor iedereen ouder dan 14 jaar. Hou je van uitdagingen, schrijf dan in via de website van de gemeente. Alles gaat door aan de atletiekpiste in het gemeentepark van 12u00 tot 18u30u.

vrijdag 16 augustus 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Gezocht: bedrijven-standhouders voor jobbeurs

jobbeursOp dinsdag 5 november organiseert de gemeente Kapellen in samenwerking met de gemeente Stabroek, Selab en de VDAB opnieuw een jobbeurs. De beurs is voor werkzoekenden toegankelijk vanaf 13u00 tot 18u00. Plaats van organisatie is de gemeentelijke sporthal te Putte-Kapellen. Geïnteresseerde bedrijven-standhouders kunnen inschrijven via ondernemend@kapellen.be

maandag 12 augustus 2019

Boekenmarkt op 31 augustus

boekenmarkt2Op zaterdag 31 augustus van 10u00 tot 16u00 organiseert de bib de jaarlijkse boekenmarkt. De bibliotheek is zelf ook standhouder voor verkoop van afgeschreven materialen en dit alles aan € 1,00. De adviesraad van de bib stelt voor om net zoals de voorgaande jaren de opbrengst te schenken aan een goed doel. Als voorwaarde wordt gesteld dat het een initiatief dat verbonden is met Kapellen en dat het de werking aanleunt bij de taken van de bib zoals literatuur,cultuur,educatie. De boekenmarkt zal plaats vinden op het Dorpsplein.

donderdag 1 augustus 2019

Scholencross op 5 oktober

scholencrossAlle Kapelse leerlingen tussen 5 en 12 jaar kunnen ook dit jaar deelnemen aan de scholencross op 5 oktober 2019. Locatie is de atletiekpiste in het park en het tijdstip van het gebeuren speelt zich af tussen 13u30 en 16u00. Er worden een 500 deelnemers verwacht, allen leerlingen van de deelnemende Kapelse scholen. De organisatie is een jaarlijkse sportieve samenwerking tussen de gemeente Kapellen en de Koninklijke Atletiekclub Kapellen (KAPE).

maandag 22 juli 2019

Goedkeuring gunning schoonmaak en glaswas diverse gebouwen

poetsenHet college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht gegund aan de economische meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Cleaning Masters uit Merksem. Dit tegen het inschrijvingsbedrag van € 281.647,19 exclusief btw op jaarbasis. Het bestek werd gebaseerd op het voorgaande maar er werd een grondige analyse gemaakt van de huidige schoonmaak. Er werden op basis van de huidige situatie van het patrimonium en de huidige noden aanpassingen doorgevoerd. Het betreft een samengevoegde opdracht van het gemeentebestuur Kapellen, het Sociaal Huis en het Autonoom Gemeentebedrijf.

dinsdag 16 juli 2019

21 juli viering in Kapellen

dirk21juliOok dit jaar zal 21 juli in onze gemeente gevierd worden. Om 11u00 vindt er een Hoogmis plaats in de Sint Jacobuskerk, waar om 11u30 uur ook het Te Deum plaatsvindt. Aansluitend vertrekt de stoet richting monument der gesneuvelden voor de bloemenhulde. De toespraak van de burgemeester en de receptie vinden plaats in ExpoG.

maandag 15 juli 2019

Trottinettentocht voor kinderen tijdens Kapellen Kermis

trotinnetTijdens Kapellen Kermis vindt – naast verscheidene andere activiteiten – opnieuw een ‘trottinettentocht’ voor kinderen plaats. Deze verzamelen omstreeks 13u30 aan het Marktplein. Startlocatie is het kruispunt Silvesterdreef-Eikendreef. De omloop is Eikendreef, Acacialaan, Platanendreef en Silvesterdreef. Een 160 deelnemers worden verwacht. Het geheel speelt zich af op en rond onze kermis.

vrijdag 12 juli 2019

Onderhoud voetpaden Zilverenhoeklaan en Hoogboomsteenweg

voetpad2De opdracht voor vervanging van de voetpaden Zilverenhoeklaan (deel van de straat) en Hoogboomsteenweg (tussen Leeuw van Vlaanderenlaan en Claessensdreef) werd gegund aan de economisch meest voordelige bieder. Het betreft de firma Boden uit Essen, die tegen een bedrag van € 219.835,92 deze werken zal uitvoeren. De gemeente heeft voor deze werken 5 biedingen ontvangen, welke werden vergeleken op basis van de gunningscriteria en lastvoorwaarden (vastgelegd op 13 mei 2019).

donderdag 11 juli 2019

Accentsubsidies cultuurverenigingen 2019-2020

subsidie1In het subsidiereglement ter ondersteuning socio-culturele verenigingen 2014-2019, staat in artikel 7 dat er jaarlijks accentsubsidies kunnen verkregen worden. De accentpunten worden in samenspraak met het schepencollege vastgelegd en voor aanvang van het werkingsjaar aan de verenigingen bekend gemaakt.
Het schepencollege gaat akkoord om volgende accenten voor het behalen van accentsubsidies te gebruiken voor het werkingsjaar 2019-2020:
– Hanteren van een gedifferentieerd lidgeld; zijnde korting op het lidgeld voor maatschappelijk kwetsbare personen, personen die steun krijgen van het OCMW of die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming
– Deelname aan een gemeentelijke activiteit
– Samenwerking tussen jeugd- en cultuurvereniging

dinsdag 9 juli 2019

Maaien bermen conform decreet

bermenmaaienOok dit jaar zullen een aantal bermen volgens het bermdecreet gemaaid worden, dit om zo de biodiversiteit op deze ecologische bermen te verhogen. Het gemeentebestuur voorziet hiervoor een bedrag van € 81.070,00.

maandag 8 juli 2019