Uit het schepencollege

Congresruimtes zaal LUX, zaal Biz en ’t Kerkske

CongresOKHet Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) exploiteert een deel van het gemeentelijk cultureel patrimonium. De zalen Lux, Biz en ’t Kerkske worden niet enkel voor culturele of ontspanningsactiviteiten aangewend; maar ook als congresruimten voor studiedagen, colloquia, persconferenties en allerhande meetings. Er is  immers in deze zalen moderne apparatuur voor licht en geluid aanwezig en ondersteuning van technisch personeel is eveneens mogelijk. De raad van bestuur van het AGB stemde in met een dienstverleningspakket ‘congresruimte’ voor deze zalen. Vanaf 1 november 2021 zal het mogelijk zijn om tijdens weekdagen voor een beperkte duur van een aantal uren tot max. één kalenderdag te beschikken over volgende faciliteiten: inzet logistiek personeel; aanwezigheid voor het onthaal; inzet technisch personeel; moderne apparatuur (licht, geluid, verduistering); grote schermen; aanwezigheid dranken en catering. De tarieven en uren voor gebruik van de zalen werden per categorie bepaald. Ook een aantal veiligheidsvoorschriften, kosten voor annulering en extra schoonmaak werden door de raad van bestuur goedgekeurd.

woensdag 20 oktober 2021
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Valentijns-event

ValentijnOKOp 12 februari 2022 organiseert Beleef!Kapellen een Valentijns-event. In samenwerking met Radio Modern wordt er een happening georganiseerd in zaal Lux. Het college besliste om zaal Lux gratis ter beschikking te stellen aan Beleef!Kapellen.

donderdag 14 oktober 2021

Nieuwe BeleefCheques

AankoopOKDe nieuwe BeleefCheques zullen binnenkort uitgebreid worden naar alle handelaars (en niet langer naar enkel leden van Beleef!Kapellen). Hierover zal in winkelcentrum Promenade een event georganiseerd worden waarbij aan de handelaars de nieuwe werking wordt voorgesteld. Het college stemde in met het faciliteren van dit event.

woensdag 13 oktober 2021

Prijsuitreiking zomeractie Beleef!Kapellen

PrijsuitreikingOKHet schepencollege stemde in met het gratis ter beschikking stellen van de trouwzaal in gemeentehuis Beukenhof voor de prijsuitreiking van de zomeractie van Beleef!Kapellen. De prijsuitreiking zal op 20 oktober 2021 plaats vinden.

dinsdag 12 oktober 2021

Nieuwe huurovereenkomst en huishoudelijk reglement sporthal GO! technisch atheneum Kapellen

ContractOKHet schepencollege heeft een gewijzigde huurovereenkomst met het GO! goedgekeurd. De belangrijkste wijziging is het feit dat ook de twee zalen op de bovenverdieping van het technisch atheneum door de gemeente worden gehuurd. In het verleden werd reeds de sporthal (gelijkvloers) gehuurd. Hiermede wordt de beschikbaarheid van sportlocaties uitgebreid. Naast de verhuring van de zalen in het Sportcentrum aan de Christiaan Pallemansstraat, kunnen sportclubs en individuele sporters ook terecht in de sporthal van Hoogboom en de sporthal van ’t Kooike in Putte-Kapellen. De beschikbaarheid van de sporthal van het technisch atheneum, en nu ook de twee zalen op de bovenverdieping bieden na de schooluren en tijdens de weekends  bijkomende huurlocaties voor trainingen en wedstrijden. Ook de huurprijs tussen de gemeente en het GO! werd herzien, evenals de poets- en energiekosten.

maandag 11 oktober 2021

Optimalisatie en automatisatie van werving & selectie

JobOKJobsolutions werd door het schepencollege aangesteld als partner om via een platform het gehele selectieproces van A tot Z in één tool te beheren. Dit op een geautomatiseerde en juridisch correcte manier. De dienst HR zal met deze tool op een efficiënte manier de meest geschikte kandidaat kunnen selecteren. Dit in tegenstelling tot de huidige processen die zeer arbeidsintensief zijn en een lange doorlooptijd kennen. A&S solutions uit Zingem zorgt voor de nodige opstartopleidingen. Met de éénmalige opstartkost, de opleidingen en de jaarlijkse licentiekost werd een opdracht voor zo’n € 6.200,00 gegund.

vrijdag 8 oktober 2021

Opnieuw Oudejaarsnachtbussen

FeestbusOKAfgelopen jaarwisselingen heeft de gemeente Kapellen steeds beroep gedaan op het Oudejaarsnachtbusproject van De Lijn zodat iedereen de kans krijgt in deze periode veilig op zijn bestemming te geraken. Dit zal ook dit jaar het geval zijn.  Uiteraard zal dit oudejaarsnachtaanbod enkel voorzien worden wanneer de geldende coronamaatregelen dit toelaten. Ook dit jaar kunnen we rekenen op de samenwerking met de gemeente Stabroek, waardoor ook een deel van het traject over hun grondgebied loopt. Er zullen door beide gemeenten 2 bussen worden ingelegd tussen 21u00 en 6u00. Tickets voor de Oudejaarsnachtbussen worden gratis aangeboden.

donderdag 7 oktober 2021

Sociaal-pedagogische en sociaal-medische toelage

subsidieok3In de gemeenteraad van 23 juni 2014 werd beslist over de toekenning van de gemeentelijke sociaal-pedagogische en een sociaal-medische toelage. Hoewel er andere kanalen zijn, tracht het gemeentebestuur van Kapellen op die wijze toch een kleine ondersteuning te geven aan mensen die het kunnen gebruiken. De sociaal-pedagogische toelage kan aangevraagd worden door ouders waarvan de zoon of dochter voor minstens 66 %  minder valide is en deze jongeren thuis zelf opvoeden en onderhouden. De ouders-aanvragers ontvangen een toelage van € 250,00. In totaal hebben 7 personen een aanvraag ingediend, ze voldoen aan alle criteria en hebben recht op de sociaal-pedagogische toelage 2021. De sociaal-medische toelage kan aangevraagd worden door personen die minstens 21 jaar zijn, voor minstens 66 % minder valide en thuis wonend met de hulp van derden. In totaal dienden 91 personen een aanvraag in. Zij hebben allen recht op een sociaal-medische toelage. In totaal keert de gemeente Kapellen een bedrag uit van € 24.500,00 (beide toelagen te samen).

woensdag 6 oktober 2021

Fiets- en wandelverbinding naar natuurgebied het Rood

FietspadsnelOKHet gemeentebestuur gaat over tot de aankoop van 2 landbouwpercelen langsheen de Bonapartelaan. De totale oppervlakte bedraagt 28.255 m² met een vraagprijs  van 10 euro / m², exclusief notariskosten. Bedoeling is hier om een nieuwe fiets- en wandelverbinding te maken met aansluiting op het natuurgebied het Rood. De aankoop is een actiepunt in het kader van hetLocaal klimaat en energiepact dat de gemeente Kapellen onderschrijft.

maandag 4 oktober 2021

Goedkeuring lastvoorwaarden kleine infrastructuurwerken

VoetpadOKEen lijst met aannemers die zullen worden aangeschreven om prijs te bieden voor kleine infrastructuurwerken voor het dienstjaar 2022 werd goedgekeurd. Het gaat om een opdracht die word geraamd op € 143.000,00. Onder kleine infrastructuurwerken verstaat men: heraanleggen en of herstellen van delen van voetpaden, aanleggen van opritten en tal van kleine werken langs gemeentelijke wegen en op gemeentelijk openbaar domein.

donderdag 30 september 2021