Uit het schepencollege

Race van de Gouden Roepie

RoepieOKHet Mater Salvatorisinstituut krijgt van het College de toelating voor het organiseren van de 20e editie van “Race van de Gouden Roepie” op 26 april 2023 van 8u30 tot 12u00 op de Atletiekpiste van gemeentepark Beaulieu.

Deze jaarlijkse estafetteloop met animaties is ten voordele van derde – en vierdewereldprojecten. Onder de luifel komt er een eetstand, en een bonnen- en drankstand.

Verwacht aantal bezoekers: 760 + 10 crew Doelgroep zijn de leerlingen en leerkrachten Mater Salvatorisinstituut

vrijdag 3 februari 2023
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

32e Poldertocht

WandelenOKDe WSV De Dauwstappers Edegem vzw krijgen van het College de toelating voor het organiseren van de “32e Poldertocht” op 23 april 2023 van 7u30 tot 17u30 uur met start aan het Gildenhuis, Partizanenstraat 1.

Het gaat om een afgepeilde wandeltocht, onder de koepel van Wandelsport Vlaanderen, vertrekkende vanuit Putte-Kapellen over verschillende afstanden . De deelnemers vertrekken tussen 7u30 en 15u00. Dit alles op een recreatieve manier.
• Auto’s kunnen parkeren in hierna genoemde straten en kunnen te voet de startplaats bereiken. Ploeglei, Pannenhoeflaan, Eggenlaan, Harklaan, Vierhoevenstraat, Warandelaan, Louis Palinckxlaan, Leon Scheiperslaan, Weilandlaan, Sint Dionysiusstraat, Oosthoevenstraat, Sporthal.
• De organisatie verwacht 450 bezoekers + 20 man crew
• Doelgroep: wandelaars (al dan niet aangesloten bij een wandelclub)
• Toegangsprijs: € 3,00

donderdag 2 februari 2023

My local Job

Job2OKSedert 7 juni 2021 werkt de gemeente Kapellen samen met My Local Job. Dit is een app die lokale werkgevers (horeca, handelaars, sportclubs, verenigingen, …) op een zeer laagdrempelige manier linkt aan werkzoekenden (flexi jobbers, gelegenheidswerkers, dag contracten, studenten, zelfstandigen, stagiairs).

Bedoeling is om de app voldoende bekend te maken bij de doelgroepen en zo tot een zo hoog mogelijk aantal gebruikers te komen. Op 10 juni 2021 werd een overeenkomst ondertekend voor 2 jaar. De opstartkost was € 7.139,00 + jaarlijks € 4.083,75 of € 15.306,50 in totaal voor 2 jaar.

Op 4 januari 2023 was er een toelichting over de kwartaalrapportage van KW4 van 2022 voor het College.

Het gebruik van de app is op de goede weg:
• aantal bedrijven Kapellen: 47 (+5 tov vorig kwartaal)
• aantal jobs Kapellen: 120 over gans de periode (+12 tov vorig kwartaal)
• voornamelijk bouw en horeca
• 57% vaste betrekking

Nog geplande toekomstige acties: een scholenoverleg met de gemeente Kapellen begin 2023.

My Local Job heeft bovendien van Vlaio een groeipremie van 100% ontvangen om de app te laten groeien in binnen- en buitenland. De huidige overeenkomst loopt tot juni 2023.

De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst zal worden besproken in het college van begin april, na de kwartaalrapportering 1 van 2023.

woensdag 1 februari 2023

Faire Gemeente

FairOKDe gemeente Kapellen is sinds 2011 een FairTradeGemeente. Deze maand moet dit engagement vernieuwd worden, door een evaluatie in te vullen.

De naam FairTradeGemeente veranderde begin 2023 in ‘Faire Gemeente’, in het kader van een brede visie op een ‘faire’ samenleving die draait rond lokaal, ecologisch en fair denken en handelen.

De focus ligt naast eerlijke handel, ook op ecologische landbouw, lokale middenstand en verenigingsleven, maatschappelijk verantwoorde werkkleding, duurzame voeding, deel- en herstelinitiatieven, …

Dit vraagt een transversale aanpak binnen onze gemeente. Om gemeenten hierin te ondersteunen, vraagt de organisatie Faire Gemeente een jaarlijkse bijdrage van € 250,00.

dinsdag 31 januari 2023

Aanleg van verharding rond de glasbollen

glasbolDe verharding rond de glasbollen is op verschillende locaties in Kapellen in slechte staat. Op diverse locaties staan de glasbollen op een moeilijk te reinigen ondergrond of is deze ondergrond in slechte staat. Hierdoor blijven glasrestanten vaak liggen.

De verhardingen rond de glasbollen in de gemeente zijn gecontroleerd en hieruit is gebleken dat op 6 locaties het nodig is om de verharding te vernieuwen.

Het gaat om volgende 6 locaties:
• Ertbrandstraat – ’t Kooike
• Oude Galgenstraat tegenover Mispelaarlaan
• Heidestraat – Oude Heidestraat
• Kapelsestraat – ’t Kerkske
• Kerkstraat ter hoogte van de watertoren
• Oude Bergsebaan

Hiervoor wordt er vanuit Igean/Fostplus subsidies verleend. Het gaat om de subsidie van Fostplus voor de vernieuwing van verhardingen van glasbollen. Via de eindafrekening van Igean wordt er een subsidie van € 65,00 per m² voorzien.
Het gaat hier om ongeveer € 7.020,00 aan subsidie.

maandag 30 januari 2023

Verlenging ‘bezetting ter bede’ GO!TAK – tijdelijke units – Oekraïne

OekraïneOKAan het Beukenhof werden er tijdelijke woon- en sanitaire units geplaatst voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Deels op eigendom van de gemeente, deels op eigendom van GO!TAK.

De initieel goedgekeurde bezetting loopt tot 28 februari 2023. Momenteel heerst er echter op de woningmarkt een grote schaarste. De Oekraïense vluchtelingen kunnen daardoor moeilijk een zelfstandige woning vinden op de huidige huurmarkt.

Op vraag van gouverneur Cathy Berx nam burgemeester Dirk Van Mechelen contact op met GO!TAK om te kijken of het containerdorp, dat deels op hun eigendom staat, eventueel langer in gebruik kan worden genomen.

Deze toestemming werd inmiddels gegeven zodat de units kunnen blijven laten staan tot 30 juni 2023 en de gemeente het “nooddorpje” niet moet verhuizen.

De Oekraïense vluchtelingen hebben trouwens stilaan hun weg gevonden in Kapellen. Op het einde van deze verlengde huurperiode zal het containergebouw wel worden gedemonteerd en afgevoerd.

vrijdag 27 januari 2023

Doortocht Koninklijke Ganzenrijders Stabroek

ganzenrijdersOKKoninklijke Ganzenrijders Stabroek vzw krijgt van het College de toelating voor het organiseren van de jaarlijkse rondgang van de Koninklijke Ganzenrijders op 19 februari 2023 van 9u30 tot 19u00 waarvan tussen 10u30 en 12u00 op Kapels grondgebied, waar zij naar aloude tradities enkele cafés willen bezoeken om de dorstige kelen te laven.

Planning
• 10u30: Waterstraat – Kapelsestraat – Ertbrandstraat – Putte Grens
• 12u00: verlaten Kapellen via AC Swinnenstraat

donderdag 26 januari 2023

Prijsuitreiking Vlajo mini-ondernemingen Shopping Promenade 11 februari 2023

shoppenOKNaar jaarlijkse gewoonte organiseert Shopping Promenade een verkoopdag voor de Kapelse Vlajo mini-ondernemingen op zaterdag 11 februari 2022 tussen 10u00 en 18u00 met een prijsuitreiking in het winkelcentrum.

Er zullen dit jaar een 30 tal mini ondernemingen aanwezig zijn om het beste van zichzelf te geven. De prijsuitreiking is voorzien om 17u30. In totaal krijgen er vier verschillende categorieën een prijs.

Schepen An Stokmans, bevoegd voor lokale economie zal mee jureren. Vanuit de gemeente Kapellen zullen er opnieuw Beleef!cheques aan de winnaars overhandigen.

woensdag 25 januari 2023

Project ‘brooddoosnodig’- evaluatie proefproject in De Platanen en uitbreiding naar andere scholen

brooddoos2Op woensdag 5 oktober werd het proefproject ‘brooddoosnodig’ opgestart, in samenwerking met de gemeentelijke lagere school ‘De Platanen’. Er werd toen afgesproken om dit te laten lopen vanaf na de herfstvakantie om dan na de kerstvakantie een eerste evaluatie te houden.

Op donderdag 12 januari werd de opstart van het proefproject geëvalueerd. Daaruit blijkt dat er gemiddeld drie kinderen per week (niet telkens dezelfde) nood hebben aan een pakketje boterhammen. Bovenop wordt dit ook gedaan voor kinderen waarvan wordt opgemerkt dat zij geen gezonde middagmaaltijd (Bv. overschotjes fastfood) bij hebben.

In de Platanen hebben ze ervoor gekozen dat, naast een waakzaam oog van leerkrachten en middaghelpers, kinderen ook actief kunnen komen vragen om een (extra) boterhammenpakketje.

De Platanen heeft een samenwerking opgezet met de lokale bakker en slager in Hoogboom. De bakker vriest overschotten van brood in op zondag (kosteloos) en bij de slager wordt charcuterie opgehaald. Verder hebben ze in De Platanen ook al overschotten van evenementen ontvangen.

Het is de bedoeling het project nu verder uit te rollen naar alle geïnteresseerde kleuter- en lagere scholen in de gemeente. Zij worden daarvoor door het College uitgenodigd op een scholenoverleg, dat wordt gepland in de loop van februari.
Het is de bedoeling dat iedere school zelf contact opneemt met lokale handelaars in de buurt voor de benodigdheden. Eventuele kosten (facturen) kunnen worden voorgelegd aan en betaald door de gemeente.

Schepen van onderwijs Luc Janssens benadrukt dat het erg belangrijk is dat alle kinderen van onze kleuter – en lagere scholen een degelijke maaltijd kunnen nuttigen ’s middags.

dinsdag 24 januari 2023

Evenementenvergunningen

vuurkorfHet college van burgemeester en schepenen heeft toestemming gegeven voor de organisatie van volgende evenementen:

-veldtoertocht Brasschaat met doortocht in Kapellen op 15 januari 2023

-vuuravond/nieuwjaarsreceptie van wijkcomité Bloemenweelde op 21 januari 2023.
Bij het toekennen van de vergunning werd uiteraard steeds rekening gehouden met de adviezen van de politie en brandweer.

dinsdag 3 januari 2023