Uit het schepencollege

Inwoners worden betrokken bij het reduceren van de CO2-uitstoot

co2OKHet burgemeestersconvenant 2030 werd op 21 september 2020 goedgekeurd in de gemeenteraad. Het bepaalt een aantal doelstellingen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Het gemeentebestuur wordt hierbij ondersteund door IGEAN en de provincie Antwerpen. De gemeente Kapellen is ook ingegaan op de mogelijkheid om deel te nemen aan een participatief burgertraject in samenwerking met Vormingplus Antwerpen. De bedoeling is om burgers te betrekken bij het reduceren van de CO2-uitstoot en inwoners tot denken aan te zetten, zodat alles breed gedragen wordt. Het traject is gericht op alle doelgroepen met bijzondere aandacht voor de kwetsbare doelgroepen. Een groepstraject met de inwoners van Kapellen zal worden opgezet. Hierbij worden een aantal speerpunten gekozen, waarrond men zal werken. Vormingsplus zal zorgen voor de opstart van het project.

donderdag 14 januari 2021
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Aankoop vorkheftruck

vorkheftruckokHet schepencollege heeft de aankoop goedgekeurd voor de aanschaf van een nieuwe vorkheftruck. Voor deze aankoop werd een onderhandelingsprocedure gestart. De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

maandag 4 januari 2021

Verledding openbare verlichting

straatverlichtingDe Vlaamse overheid verwacht dat alle steden en gemeenten hun openbare verlichting omschakelen naar led-verlichting tegen 2030. Dit in het kader van de vermindering van de CO2 uitstoot. De openbare verlichting in Vlaanderen verbruikt 415.000megawatt uur(MWh) en kost de gemeenten 144 miljoen euro per jaar, waarvan zo’n 50% voor de verlichting langs de gemeentewegen. Een zogenaamde “verledding” kan een besparing van 20 tot 60% in energieverbruik opleveren. Tevens kan tot 50% op de onderhoudskosten bespaard worden, aangezien led-verlichting tot viermaal langer meegaat. Onze distributienetbeheerder Fluvius heeft een plan opgemaakt voor de aanpak van de 4.000 verlichtingsarmaturen in Kapellen. Het grondgebied van de gemeente werd daartoe onderverdeeld in tien zones. Bedoeling is van elk jaar één zone te verledden. Een jaarlijks budget van ongeveer € 330.000,00 wordt vooropgesteld. Het college ging principieel akkoord met de manier van aanpak.

donderdag 31 december 2020

Enquête deelmobiliteit

enquêteOKHet schepencollege gaat akkoord om een enquête over deelmobiliteit te publiceren. Via een online enquête is het de bedoeling een beter zicht te krijgen op de behoeften van de Kapelse inwoners inzake deelmobiliteit. De enquête van Autodelen.net polst naar de interesse van onze inwoners in fietsdelen en in autodelen. Deze bevraging zal op de website van Kapellen worden geplaatst (via het e-loket) en via andere kanalen worden verspreid. Deelmobiliteit is gebruik maken van auto- en/of fietsdelen. U gebruikt een auto of fiets wanneer u er een nodig heeft en dient geen zorgen te maken over onderhoud, verzekeringen en kosten. Het financiële voordeel bij autodelen kan u berekenen via de gratis calculator savewithsharing.be

woensdag 30 december 2020

Groenonderhoud omgeving sporthal en speelterreinen Kooike

groenonderhoudHet schepencollege heeft het bestek en de raming goedgekeurd voor de opdracht ‘groenonderhoud omgeving sporthal en speelterreinen Kooike’ te Putte-Kapellen. De opdracht zal gegund worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Aan een tiental bedrijven, gespecialiseerd in groendonderhoud zal prijs gevraagd worden. De beste voorwaarden worden ten laatste op 18 januari 2021 ingewacht.

dinsdag 29 december 2020

Relighting gevel gemeentehuis Beukenhof

beukenhofHet schepencollege heeft het voorstel van Fluvius voor een relighting van de buitengevel van het gemeentehuis Beukenhof goedgekeurd. Het voorstel omvat de vervanging van de 3 oude en energie-inefficiënte stralers te vervangen door 3 LED-stralers. Met de nieuwe stralers , die na een lichtstudie werden geselecteerd, plaatsen we een energiebewuste exterieurverlichting. De kostprijs bedraagt € 5.896,06 inclusief btw.

maandag 28 december 2020

Heraanleg wegdek van een deel van de Hoevensebaan

asfalterenAan het schepencollege werd voorgesteld om goedkeuring te geven aan het bestek en raming voor de opdracht “Hoevensebaan (tussen Parijseweg en Sevenhanslei)”. Het bestek dat werd opgesteld door de dienst Publiek Ruimte en Leefmilieu werd goedgekeurd. Hierin vervat zit het verwijderen van de oude en versleten asfaltlaag en de plaatsing van een nieuwe toplaag. Een aanbesteding volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking zal worden opgestart. Opening van de biedingen vindt plaats op 1 februari 2021 om 10u00. De uitvoering van de werken wordt voorzien tussen maandag 5 april 2021 en vrijdag 16 april 2021 (paasvakantie).

donderdag 24 december 2020

Aanvaardingsplicht en selectieve inzameling matrassen

MatrasOKHet college van burgemeester en schepenen neemt kennis van hoe Igean de aanvaardingsplicht en de selectieve inzameling van matrassen gaat aanpakken. Concreet houdt dit in dat vanaf 1 januari 2021 matrassen gratis naar het recyclagepark mogen gebracht worden of kunnen opgehaald worden aan huis (= inzameling van grof vuil op afroep). Enkel de aanrijkost mag aangerekend worden. En wat na 1.07.2021? IGEAN zal begin 2021 een overheidsopdracht organiseren voor de selectieve inzameling en verwerking van matrassen. Voor de start van de selectieve inzameling zal hierover een nieuwe uitgebreide communicatie komen.

woensdag 23 december 2020

Zomerbebloeming 2021

bebloemenokHet bestek en de raming voor de zomerbebloeming werd door het schepencollege goedgekeurd. De opdracht zal via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking geschieden. Een 10-tal tuinbedrijven worden uitgenodigd om hun beste voorwaarden in te sturen en dit voor 22 januari 2021. De opdracht omvat het leveren en plaatsen van 56 bloemenmanden aan de lantaarnpalen en 10 bebloemingselementen op verschillende locaties. Ook het onderhoud van de bebloemingselementen is in de opdracht inbegrepen. Naast een grote groene pot met bloemen, worden 2 verplichte varianten gevraagd. De bloemenkleur voor 2021 wordt opnieuw wit-roze-rood-paars-tinten omdat in deze kleurencategorie veel mogelijkheden zijn voor hangbloemen en –planten.

dinsdag 22 december 2020

Afwijking wekelijkse rustdagen 2021

geslotenHet schepencollege heeft de afwijkingen op de bepalingen van een wekelijkse rustdag verleend aan al de handelaars en ambachtslieden in de gemeente voor volgende data in 2021: zondagen 3 januari; 21 maart; 25 april; 30 mei; 6 en 27 juni; 11 juli; 3 oktober; 7 november en zondagen 12, 19 en 26 december.

maandag 21 december 2020