Uit het schepencollege

Putse Kermis

KermisOKVan 9 tot en met 16 oktober 2020 vindt in Putte opnieuw de jaarlijkse kermisweek plaats. De start wordt gegeven op zondag 9 oktober met de traditionele jaarmarkt.

Op maandagavond vindt de kermisloop plaats en op dinsdag zal iedereen opnieuw paraat zijn voor de Sluitingsprijs. In het kader van 775 jaar Putte komt de lichtstoet (die jaarlijks in Nederlands Putte doorgaat) over de grens. Op zaterdag 15 oktober rijden een 20-tal wagens over de Ertbrandstraat.

Koekloting sluit de feestweek op 16 oktober af.

vrijdag 30 september 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Lokaal e-inclusiebeleid

Digitaal3OKHet College van Burgermeester en Schepenen keurt het voorstel om in te zetten op de verdere uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid goed.

De Vlaamse Regering ondersteunt gemeenten en steden bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid d.m.v. een subsidie, die kadert binnen het actieplan ‘Iedereen Digitaal’.

Kapellen wil in analogie met de ‘energiesnoeier’ een ‘telecomgroeier en -snoeier’ creëren die kwetsbare burgers helpt om hun telecomfactuur te beperken en toegang tot internet thuis te versterken. De overstap naar betaalbaar internet zal binnen dit project gestimuleerd worden door een ‘toelage internettoegang’ ter beschikking te stellen.
Als onderdeel van de werking worden kwetsbare gebruikers toegeleid naar de initiatieven voor betaalbaar internet die door de lokale digibank worden uitgedragen.

Tevens willen we een aanvullend begeleidings- en vormingsaanbod aan huis voor minder mobiele, kwetsbare inwoners voorzien. Dit aanbod zal enerzijds outreachend zijn waarbij de ‘telecomgroeier en -snoeier’ wordt ingezet om ook digitale vaardigheden te versterken aan huis bij mensen die niet of onvoldoende mobiel zijn. Deze acties worden ook gekoppeld aan bestaande buddywerkingen om de reikwijdte en duurzaamheid van deze actie te versterken.

Kapellen zal hiervoor samenwerken met de andere gemeenten uit de Eerstelijnszone Noorderkempen. Met een deel van de subsidie willen we tevens gezamenlijk een telecomgroeier/telecomsnoeier aanwerven.

donderdag 29 september 2022

Dierenwijdingen

dierenwijdingNaar jaarlijkse traditie organiseert werkgroep Heuvels+ een dierenwijding in de tuin van Kapel Heuvels (Waterstraat 30) op 23 oktober 2022.

De Sint-Hubertusvrienden organiseren dit jaar opnieuw een dierenwijding in het gemeentepark op zondag 6 november 2022.

woensdag 28 september 2022

Recreatieve mountainbiketocht WTC Kapellen

MountainbikeOKHet college van burgemeester en schepenen verleent de toelating aan WTC Kapellen om hun 26ste editie van de recreatieve mountainbiketocht te organiseren op zondag 16 oktober 2022.

De deelnemers vertrekken tussen 8u00 en 10u30 uur aan de sporthal van het Koninklijk Technisch Atheneum, Pastoor Vandenhoudtstraat 8.

Er worden 3 fietslussen bewegwijzerd van 15, 32 en 45 km die verlopen door Kapellen, Stabroek en Berendrecht.

dinsdag 27 september 2022

Warme Gemeente – Warme William – 10 daagse Geestelijke Gezondheidszorg: activiteiten

WarmteOKIn samenwerking met LOGO wordt er ingezet op warme gemeentes binnen de ELZ Noorderkempen waarbij het belangrijk is een omgeving te creëren die inwoners ondersteunt en versterkt.

Er zijn momenteel in Vlaanderen al meer dan 40 warme gemeentes. Ook de gemeente Kapellen is ingestapt in dit traject. Dit betekent concreet dat we binnen de gemeente inzetten op het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. We willen kwetsbaarheid bespreekbaar maken én ervoor zorgen dat iedereen de weg vindt naar hulp.
Op zaterdag 1 oktober om 15u30, tevens het begin van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, is het lanceringsmoment voor onze gemeente met Lotte Vanwenzemael.

maandag 26 september 2022

Fietsleasepolicy wordt toegevoegd aan het arbeidsreglement

FietsOKHet schepencollege gaf reeds eerder groen licht voor de opstart van een fietsleaseproject voor de gemeentelijke medewerkers. Op 28 februari 2022 werd besloten om in te tekenen bij IGEAN (intercommunale) als aankoopcentrale voor deze fietslease.

Inmiddels werd met alle betrokken partners samengezeten en werden de richtlijnen voor de werking uitgezet. Ook werd een interne policy voor de medewerkers uitgewerkt, welke aan het arbeidsreglement zal worden toegevoegd.

De policy (fietsbeleid) bepaalt welke werknemers in aanmerking komen voor een leasefiets, de voorwaarden bij de creatie van een keuzebudget, de bestellingvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en de termijn van terbeschikkingstelling. Ook het einde van de overeenkomst en de diensten tijdens gebruik worden opgenomen.

Aan de gemeenteraad zal worden gevraagd om in te stemmen met deze fietspolicy. Doel is dat het fietsleaseproject vanaf begin 2023 van start kan gaan.

donderdag 8 september 2022

Kaartse Beek en valleiherstel

kaartsebeek2In samenwerking met provincie Antwerpen en de gemeente Brasschaat zullen er werken gebeuren in het valleigebied van de Kaartse Beek tussen de Holleweg en de Elisalei (Brasschaat).

De nodige buffercapaciteit voor water en een recreatief pad doorheen het gebied worden voorzien. Het schepencollege verleende op 28 juni 2022 een positief advies voor het uitvoeren van de werken.

De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd en wordt kortelings aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college heeft nu, op vraag van provincie Antwerpen, het aanbestedingsdossier goedgekeurd.

woensdag 7 september 2022

Aanpassing verkeersreglement voor de Streepstraat


fietspad3Aan het bestaande aanvullend reglement worden volgende wijzigingen voorgesteld:
Voorrangsregeling: ter hoogte van het kruispunt met de Biartlei dienen bestuurders komende uit de richting van Hoevenen te stoppen en voorrang te verlenen aan het doorgaand verkeer.

In de Streepstraat hebben de bestuurders komende van de Kapelsestraat (N11) voorrang op de bestuurders komende van Hoevenen, ter hoogte van het kruispunt met de Biartlei.

Een éénrichtingsfietspad wordt voorzien:
– langs de kant van de onpare huisnummers vanaf het kruispunt met de Parijse weg tot aan het kruispunt met de Biartlei
– langs de kant van de pare huisnummers vanaf het kruispunt met de Biartlei tot aan het kruispunt met de Parijse weg

Het schepencollege zal het volledig vernieuwde verkeersreglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.

dinsdag 6 september 2022

Verkeersreglementen voor Stationsstraat en Korte Vredestraat

parkeerverbodOKHet college stemde in met volgende verkeersreglementen:

Stationsstraat: een stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 1 tot en met 5, omwille van de verkeersveiligheid voor de fietsers en de zichtbaarheid bij het inrijden van de straat.

Korte Vredestraat: een afslagverbod naar het Dorpsplein toe tussen 10.00 uur en 24.00 uur. Dit afslagverbod geldt niet voor fietsers en vergunninghouders. De bewoners en handelaars van het Dorpsplein (tussen Korte Vredestraat en Essenhoutstraat), beschikken over een badge om de verdwijnpalen te bedienen en mogen ten alle tijden tot aan hun woning of zaak rijden.

Beide verkeersreglementen zullen ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

maandag 5 september 2022

Goedkeuring winterdienst 2022-2023

ZoutstrooienOKHet schepencollege heeft de opdracht “Winterdienst 2022-2023“ tegen een bedrag van € 40.740,70 inclusief btw, toevertrouwd aan Yve Verlinden bvba.

Zij zullen, net zoals de voorgaande jaren, zorgen voor een goede ijzelbestrijding. Bij voorspelling van vorst en sneeuwval, verzorgen ze het strooien van zout en pekel op de gemeentelijke rijwegen en fietspaden.

Hiervoor werden strooiroutes en prioritaire strooiroutes uitgewerkt.

vrijdag 2 september 2022