Uit het schepencollege

Aanbesteding werken Akkerstraat

rioolDe opdracht tot uitvoering van de weg- en rioleringswerken in de Akkerstraat werd aanbesteed. De werken werden gegund voor € 1.671.083,39 (excl. btw) en worden uitgevoerd in een samenwerking tussen Waterlink en de gemeente Kapellen.

maandag 17 juni 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Bestrijding processierups

processierupsOok dit jaar zal allicht de processierups haar opwachting maken. De brandharen van deze beestjes kunnen hevige allergische reacties veroorzaken. Mogelijk moeten ook dit jaar verscheidene nesten bestreden worden. Het gemeentebestuur maakt van deze bestrijding een prioriteit. Daarom werd aan een gespecialiseerde firma opdracht gegeven om de processierupsen zowel op openbaar als op privédomein te verwijderen. De kosten worden door het gemeentebestuur gedragen. Een bedrag van € 27.370,44 werd hiervoor voorzien.

donderdag 13 juni 2019

FILM in het Park

filminbosNaast heel wat reeds aangekondigde zomerevenementen werd een nieuwe activiteit toegevoegd aan de agenda. Op 21 augustus zal “FILM in het Park” in het park doorgaan.  Het college gaf hiervoor haar goedkeuring.

dinsdag 11 juni 2019

Projectsubsidie verkeersveiligheid Kapelse lagere scholen

subsidies5Op initiatief van de Antwerpse provincie gouverneur werden Kapelse scholen uitgenodigd om te werken rond verkeersveiligheid. Na het indienen van hun projecten en goedkeuring wordt aan GLS de Platanen € 750,00 en GO Irishof € 600,00 toegekend.

donderdag 6 juni 2019

Kapellen engageert zich als gezonde gemeente

gezondegemeenteTijdens de vorige legislatuur ondertekende Kapellen het charter voor een gezonde gemeente. Logo Antwerpen (Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg) heeft Kapellen gevraagd weerom deel te nemen aan dit initiatief. Het college gaf hieraan gunstig gevolg zodat hun samenwerking kan worden ingeroepen in het kader van preventie acties in onze gemeente.

woensdag 5 juni 2019

Noodsubsidie

artsenzgKapellen zal een noodsubsidie toekennen aan Mozambique,Zimbabwe en Malawi via Artsen Zonder Grenzen en Handicap International voor de schade en hulp na de doortocht van cycloon Idai. Beide organisaties ontvangen € 150,00.

dinsdag 4 juni 2019

Eendenrijden te Putte

eenderijdersOp zondagmiddag 9 juni om 13u30 vindt andermaal het Eendenrijden plaats in de Grensstraat tussen huisnrs. 2 en 12 waarbij de Albert Louisastraat en de Achterstraat (Nederland) te allen tijde vrij blijven voor doorgaand verkeer. De Grensstraat moet uiterlijk om 21u00 opnieuw vrijgegeven worden voor doorgaand verkeer. Het college verleent de toelating hiervoor.

maandag 3 juni 2019

Rommelworld 2019 – Home Philippe Speth

rommelmarktOp zondag 2 juni 2019 organiseert home Philippe Speth op haar eigen domein een rommelmarkt. De bezoekers kunnen gebruik maken van de parking van zaal Eskapade. De organisatoren voorzien stewards om de oversteek veilig en vlot te laten verlopen.

vrijdag 31 mei 2019

Kapellen is Octopusgemeente

octopusverkeerBij de invoering van de zone 30 in schoolomgevingen is onder impuls van de Voetgangersbeweging vzw het Octopusplan ontstaan. De kleurrijke Octopuspalen zijn intussen een vaste waarde in het straatbeeld. Ze sensibiliseren weggebruikers rond de zone 30 en accentueren de schoolomgeving of –ingang. Het Octopusplan streeft sinds het ontstaan naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen. Dankzij het lidmaatschap als Octopusgemeente kunnen alle basisscholen op het grondgebied gratis inschrijven als Octopusschool (2019-2020).

woensdag 29 mei 2019

Heraanleg voetpaden

Het bestek en de gunningsvoorwaarden werden goedgekeurd voor de heraanleg van het voetpad aan de Hoogboomsteenweg en aan de Zilverenhoeklaan. Aan de Hoogboomsteenweg gaat het om het voetpad langs de oneven zijde tussen de Claessendreef en de Leeuw Van Vlaanderenlaan. Aan de Zilverenhoeklaan langs de even zijde van aan de Antwerpsesteeenweg tot aan nr. 16 zijnde de fietsdoorsteek. Aan de oneven zijde tot aan nr 25 . Afhankelijk van de aanbesteding en de beschikbaarheid van de aannemer zullen deze werken dit jaar worden uitgevoerd na het bouwverlof in augustus en september.voetpad

dinsdag 28 mei 2019