Uit het schepencollege

Aankoop strooizout

strooizoutNaar aanleiding van de aanbesteding winterdienst 2019-2020 moet door de gemeente Kapellen zout worden aangekocht. De levering wordt gegund aan Willems nv uit Vorselaar. Zij vragen een prijs van € 64,20 per ton (exclusief btw). De firma heeft de garantie gegeven steeds binnen 24 uur te kunnen leveren.

dinsdag 10 december 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Kerstconcert O Magnum Misterium op 21 december

kerstconcert2Op zaterdag 21 december 2019 zal het Kerstconcert plaatsvinden van Amici Vocaal Ensemble.  Dit concert vindt plaats in de Sint Jozefkerk aan de Hoogboomsteenweg.  Het concert start om 20u00 en de inkomprijs bedraagt € 15,00.

maandag 9 december 2019

Subsidies seniorenverenigingen 2018-2019

subsidie4Het college van burgemeester en schepenen keurden recent de uitbetaling goed van werkingssubsidies aan de seniorenverenigingen, aangesloten bij de Kapelse seniorenraad. Elke vereniging kon op basis van activiteiten en door de medewerking aan activiteiten van de gemeente maximum 4 punten verdienen (€ 100,00 per punt). Aan 9 seniorenverenigingen werd telkens een subsidie van € 400,00 toegekend.

donderdag 5 december 2019

Wintervuur op 11 januari 2020

vuurkorf2Op 11 januari organiseert de vzw Vriendenkring Brandweer Kapellen een Wintervuur op het Marktplein. Deze manifestatie start om 19u00. Dit jaar zullen er geen kerstbomen meer verbrand worden, vandaar ook de nieuwe naam ‘Wintervuur’. Er zullen gedroogde houtblokken worden verbrand in een aantal grote vuurkorven op het plein, onder het toeziende oog van de Brandweer Zone Rand.

woensdag 4 december 2019

Rookvrije klassen: toekenning prijs

BulshitfreeSchool Mater Salvatoris en meer bepaald de leerlingen van de eerste graad hebben reeds enkele jaren deelgenomen aan de wedstrijd ‘Rookvrije klassen’, georganiseerd door Logo Antwerpen. Onder de klassen die rookvrij blijven, werd steeds een grotere prijs gegeven door het gemeentebestuur en dit onder de vorm van zwemtickets. Alle leerlingen die rookvrij bleven kregen in het verleden een balpen of notaboekje (meestal door sponsoring). Ondertussen werd de actie ‘Rookvrije klassen’ omgevormd voor het eerste jaar naar ‘Bullshit Free Generation’. Ook dit jaar heeft Mater Salvatoris zich ingeschreven om deze actie tot een goed einde te brengen. Het college van burgemeester en schepenen beslist om de winnende klas van de leerlingen van Mater Salvatorisinstituut met 2 spoorfietsen te sponsoren voor een totaal van € 180,00 en dit in het kader van de actie ‘Bullshit Free Generation’.

dinsdag 3 december 2019

Veegploeg 2020

straatvegenEen deel van het gewoon onderhoud van de straten en pleinen word gedaan door werknemers van de gemeente. Zij staan in voor het opruimen van zwerfvuil, het leeghalen van straatvuilbakjes, het vegen van goten met de borstelwagen en ophalen van sluikstort. Voor een deel van het onderhoud doet de gemeente een beroep op externe firma’s. De gemeente organiseerde hiervoor een prijsvraag.  De meest voordelige offerte kwam van Arelea met een bedrag van € 66.716,00. Zij  zullen net zoals de vorige jaren instaan voor de netheid van de straten en pleinen binnen onze gemeente.  Aralea is trouwens voor de gemeente Kapellen zeker geen onbekende daar zij al jaren ook instaan voor het onderhoud van de bermen en vele plantsoenen.

vrijdag 29 november 2019

Vernieuwen stookinstallatie in de kerk van O.L.V van Fatima.

stookruimteDe stookinstallatie van het kerkje van O.L.V Fatima aan de Binnenweg dateert van 1989 en is aan vervanging toe. Herstelling is niet meer aan de orde omdat er geen vervangstukken meer beschikbaar zijn. Door de leeftijd van de installatie beantwoordt deze ook niet meer aan de hedendaagse normen op gebied van verbruik en uitstoot. Daarom startte de Kerkfabriek in samenspraak met de gemeente een prijsvraag voor de vervanging van de installatie. Hierop is de firma Wouter Grob uit Stabroek als meest voordelige bieder uit de bus gekomen. Zij zullen de werken uitvoeren (Afbraak oude installatie en plaatsen nieuwe ) voor de prijs van € 11.965,00.

donderdag 28 november 2019

Sluiting gemeentelijke diensten in 2020

geslotenHet college van burgemeester en schepenen heeft de sluitingsdagen voor het volgend jaar van een aantal diensten vastgelegd. Het gaat om:
Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Deze zal gesloten zijn van maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli en van maandag 21 december tot en met vrijdag 25 december 2020 (met uitzondering administratie)
De gemeentelijke sporthal zal gesloten zijn op de volgende dagen,zondag 12 april,zondag 31 mei, maandag 20 juli, donderdag 24 december en donderdag 31 december 2020.
De gemeentelijke bibliotheek en uitleenpost zullen gesloten zijn op zaterdag 2 mei, maandag 20 juli en donderdag 31 december 2020

woensdag 27 november 2019

Basisbereikbaarheid – voorstel De Lijn

de lijnDe Lijn wil een vraaggericht openbaar vervoer aanbieden (aanbod beter afgestemd op de vervoersvraag van de reiziger en op de reële vervoerstromen). Bedoeling is om lege bussen te vermijden en de vervoersmogelijkheden en financiële middelen op een efficiëntere manier in te zetten. De combimobiliteit waarbij reizigers gemakkelijker kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere is erg belangrijk. Kapellen vormt een belangrijk vervoersknooppunt met trein, busroutes, fietsmogelijkheden ,… . Het schepencollege heeft een aantal voorstellen tot wijziging van De Lijn besproken en volgende opmerkingen geformuleerd:
Lijn 1776: behoud van de sneldienst vanuit Putte (halte Moretuslei = overstaphalte Nederland-België)
Lijn 1770/1780: aandacht voor de bediening van Berendrecht/Zandvliet met een bus die elk half uur rijdt
Lijn 1780: behoud van deze lijn via Hoevenen (en niet langs Putte), zodat Hoevenen een rechtstreekse verbinding heeft met Klina Brasschaat
Lijn 1650: terug een verbinding tot in Putte-Kapellen (nuttig naar scholen in Merksem en het Palfijn ziekenhuis)
Een nieuwe busroute tussen Stabroek/Putte/Kalmthout via de Klinkaardstraat (momenteel rijden hier alleen schoolbussen) is wenselijk. Er werd ook aandacht gevraagd aan de overstapbaarheid tussen bus en trein te Kapellen-centrum en de mogelijkheden om busvervoer te creëren naar de KMO-zone Bosduin.

dinsdag 26 november 2019

Herbebossing sites Fortdreef en Kooike

boomplantIn de omgevingsvergunning van de aanleg van het fietspad doorheen het bos (Fortsteenweg-Bernard De Vaderlaan), werd een compenserende herbebossing opgelegd. Deze dient te worden uitgevoerd in het oud wegenistracé en in een deel van het weiland. Op de site van ’t Kooike (achter de sporthal van Putte) was een bos aanwezig dat voor 75% bestond uit Amerikaanse vogelkers. Een kapmachtiging voor de vogelkers werd bekomen op voorwaarde van een herbebossing met inheemse bomen en struiken. Voor beide herbebossingen werd prijs gevraagd aan verschillende groenaannemers. Ook een wildvraatbescherming dient te worden geplaatst om het nieuwe plantgoed te beschermen tegen reeën en konijnen. Bij de prijsvraag werden vier offertes ontvangen. Het schepencollege besliste de werken te laten uitvoeren door Cis Peeters bvba uit Kalmthout tegen een bedrag van € 15.923,94 (incl. btw).

maandag 25 november 2019