Uit het schepencollege

Dorpsdag 2019 op 19 mei

dorpsdag2De afgelopen Dorpsdag van 27 mei 2018 was weer een groot succes, vandaar werd beslist om in 2019 opnieuw een Dorpsdag te organiseren. Aangezien op de laatste zondag van de maand mei 2019 de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen worden gehouden, werd uitgekeken naar een andere datum. Omdat de Feestmarkt plaats zal vinden op donderdag 30 mei 2019 (O.H. Hemelvaart), zal de Dorpsdag een weekje vroeger dan normaal, namelijk op zondag 19 mei 2019 worden georganiseerd.

woensdag 19 september 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Subsidieaanvraag lokale klimaatprojecten

boomplantIn 2014 ondertekende de gemeente Kapellen het burgemeestersconvenant. Kapellen engageerde zich hiermee om concrete acties uit te voeren om de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente te verminderen. Zij doet hiervoor beroep op IGEAN die jaarlijks een aantal acties voorstelt, waarop de gemeente kan intekenen. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, deed in juli 2018 een oproep aan gemeenten en lokale verenigingen om projecten op te starten om de klimaatuitdaging aan te pakken. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor alle geselecteerde projecten samen. Deze middelen kunnen ingezet worden voor projecten die helpen de lokale en Vlaamse klimaatdoelstellingen te realiseren. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om deel te nemen aan het project ‘Samen planten we 2.500 bomen’.

vrijdag 14 september 2018

Aanvraag plaatsen foodtruck ter hoogte Dorpsplein 26

dorpspleinDe nieuwe zaakvoerder van de broodjeszaak, gelegen Dorpsplein 26, heeft een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een foodtruck ter hoogte van de vergunde terraszone zodat de handelsactiviteiten tijdens de verbouwingswerken in het pand kunnen verder worden gezet. De periode gaat van 10 september tot 27 oktober 2018. De foodtruck heeft een afmeting van 4,2 * 2,1 * 2,9 meter en zal bekleed worden met matte zwarte folie zodat hij een zachte uitstraling heeft ten opzichte van de omgeving. Hij zal geplaatst worden met de opening naar het Dorpsplein waardoor er nog een 2 meter overblijft tussen de foodtruck en het voetpad. Hier wenst de aanvrager een 6-tal kleine tafeltjes te plaatsen. Het college van burgemeester en schepenen geeft hiervoor toelating.

dinsdag 11 september 2018

Scholencross op zaterdag 13 oktober

scholencrossOp 13 oktober aanstaande vindt de jaarlijkse scholencross plaats in het gemeentepark. De activiteiten vinden plaats tussen 13u30 en 16u00. De leerlingen van de Kapelse basisscholen nemen het dan per leeftijdscategorie op de atletiekpiste op tegen elkaar. Er worden een 500 tal deelnemers verwacht. Het betreft een sportieve samenwerking tussen de gemeentelijke sportdienst en Koninklijke Atletiekclub Kapellen (KAPE).

donderdag 6 september 2018

Opendeurdag Cynopolis op 29 september

cynopolisHondenschool Cynopolis kreeg de toestemming om op zaterdag 29 september 2018 een opendeurdag te organiseren. Het privéterrein van hondenschool Cynopolis achteraan in de Fortsteenweg is die dag opengesteld voor het publiek tussen 12u00u en 22u00.

maandag 3 september 2018

Opendeurdag VOC Kapellen op 23 september 2018

VOCHet schepencollege heeft toestemming verleend aan het “Vogelopvangcentrum” (VOC) om op zondag 23 september 2018 een opendeurdag te organiseren. Het domein van het VOC Kapellen-Brasschaat en zorgboerderij Meander, gelegen langsheen de Holleweg te Hoogboom, zijn die dag opengesteld voor het publiek van 10u00u tot en met 18u00.

donderdag 30 augustus 2018

Opendeurdag Brandweer op 16 september 2018

brandweerHet college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de Vriendenkring Brandweer Kapellen om een opendeurdag te organiseren op zondag 16 september. Vanaf 13u00 kan je terecht op het Marktplein voor verschillende demonstraties en een drankje op het terras. De gemeente stelt het nodige materiaal ter beschikking zoals nadars, afvalcontainers en een toiletwagen

dinsdag 28 augustus 2018

Contact Center bij noodsituaties – afsluiten overeenkomst IPG

contactnoodIn het kader van de opdrachten voor de noodplanning en het crisisbeheer beschikt de Algemene Directie Crisiscentrum over een Contact Center om bij noodsituaties de bevolking te informeren. Voor de periode 2018-2021 is daartoe een raamcontract afgesloten met de onderneming IPG. Door de permanente stand-by (24/7) is het mogelijk om dit infonummer binnen het uur te openen. Het Contact Center kan tot 400 oproepen per uur beantwoorden. Deze operatoren worden opgeleid in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en FOD Volksgezondheid. Door deze overeenkomst af te sluiten moet er in het geval van een noodsituatie niet in allerijl gezocht worden naar een geschikte ruimte, infrastructuur en beschikbaar personeel om zelf een noodnummer te kunnen aanbieden. Bovendien zijn de operatoren hiervoor opgeleid.De stand-by van het Contact Center wordt door de FOD Binnenlandse Zaken gefinancierd. Enkel het effectief gebruik van het Contact Center (indien nodig bij noodbeheer) of een oefening, valt ten laste van de gemeente.

vrijdag 24 augustus 2018

Notchez op 8 september 2018

NotchezHet jongerenfestival Notchez zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de terreinen Mees aan de Kapelsetraat en dit op 8 september 2018 tussen 13u00 en 2u00. Het concept blijft hetzelfde, namelijk: een gratis gezellig festival. Het programma is een mengeling van rock/pop/zuiderse/… optredens en dj’s. De lokale verenigingen kunnen participeren door een standje uit te baten (bijvoorbeeld: de verkoop van aanvullende dranken, hamburgers, frietkraam, kinderanimatie, …). Daarbij krijgen deze verenigingen de gelegenheid om hun vereniging te promoten, leden te werven en de eigen clubkas te spijzen. De verschillende standen worden uitgebaat door de jeugdverenigingen onder het toeziend oog van de organisator Zwarte Paula. Zo wordt dit niet alleen een festival voor jong en oud, maar is het ook perfect toegankelijk voor gezinnen en mensen op zoek naar nieuwe hobby’s en interesses.

donderdag 23 augustus 2018

Legendefestival

legendefestivalHet legendefestival vindt op zondag 26 augustus vanaf 14u00 plaats op het Dorpsplein met een aanbod aan muziek en allerlei randactiviteiten met betrekking tot cultuur. Het betreft een mooi samenwerkingsproject met verschillende cultuurverenigingen. Het college van burgemeester zal dit festival logistiek ondersteunen.

woensdag 22 augustus 2018