Uit het schepencollege

SPAK: strategisch afwateringsplan Kapellenbos

Spak2Volgende afspraken werden gemaakt in het kader van de uitvoering van de werken in een deel van Kapellenbos Oost. De communicatie over specifieke werken op eigen terrein gebeurt via de afkoppelingsdeskundigen (firma Keriplan). Overeenkomstig het waterverkoopreglement is er per perceel slechts één RWA (regenwaterafvoer) en één DWA (droogwaterafvoer) aansluiting toegestaan, tenzij de beheerder van het rioleringsstelsel (Riolink) hier anders over beslist. In specifieke gevallen, kan een tweede RWA aansluiting toegestaan worden, indien bv. één aansluiting gravitair niet mogelijk blijkt te zijn. In dat geval zal de afwijking besproken worden in een speciaal hiervoor aangestelde commissie. Bedoeling is echter om eenieder te stimuleren om een deel van het af te voeren regenwater op het eigen terrein te laten infiltreren (bv. door installatie van infiltratiekratten of een wadi). De afkoppelingsdeskundige zal informatiebrochures rond infiltratie van regenwater bezorgen bij de plaatsbezoeken die ze aan de bewoners van elk pand brengen.

dinsdag 3 oktober 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Feestverlichting tijdens de eindejaarsperiode

feestverlichtingHet aanbrengen van feestverlichting tijdens de eindejaars- en nieuwjaarsperiode 2017-2018 werd gegund aan NNlight bvba uit Aartselaar voor een bedrag van € 20.825,00 (excl. BTW). Opnieuw werd gekozen voor een zuinige ‘LED’-verlichting met feestverlichting in de centra van Kapellen en Putte en accentverlichting in de wijken Hoogboom en de Zilverenhoek.

maandag 2 oktober 2017

Sanitair blok voor onthaalsite spoorfietsen

spoorfietsDe gemeente Kapellen ontving een aanvraag van Kempisch landschap voor het bouwen van een sanitair blok en bergruimte aan de onthaalsite van de spoorfietsen aan de Fortsteenweg. Het sanitair blok en de bergruimte zullen twee afzonderlijke gebouwen zijn. Deze gebouwen zullen worden gebouwd achteraan de parking van de kazerne met ingang via de Fortsteenweg naast de vertrekplaats van de spoorfietsen. Op de site zal er ook parking worden voorzien voor auto’s en zullen er ook de nodige fietsbeugels worden voorzien.

donderdag 28 september 2017

Bib te Putte viert feest

BIBPutteDe Bib Van Putte zit in het nieuw. Daarom zet de Bib de deuren open voor bibliefhebbers, boekenwurmen, filmfans, krantenlezers, internetsurfers, curieuzeneuzen enz. om dit te vieren. Iedereen is welkom op zaterdag 30 september te 10u30u aan de Ertbrandstraat 239. Er wordt gratis koffie en gebak,fruitsap en een glaasje cava geschonken.

dinsdag 26 september 2017

Bestek voor het onderhoud van plantsoenen begraafplaats Hoogboom

begraafplaatsDe begraafplaats van Hoogboom wordt hele hele jaar door onderhouden door een externe firma, één onderhoudsbeurt per maand. Het bestek en de raming voor het onderhoud van het kerkhof van Hoogboom werd aan het college voorgelegd.De raming voor de basisopdracht  van 1 jaar (2018) bedraagt € 10.890,00  inclusief 21% btw . In het bestek is de mogelijkheid voorzien om de opdracht maximaal 3 jaar te verlengen, dus maximaal tot eind december 2021. De totale uitgave voor deze  raming (voor 4 jaar) bedraagt € 43.560,00 inclusief 21% btw. De offertes moeten ten laatste op 31 oktober 2017 om 12u00 ingediend zijn.

maandag 25 september 2017

Organisatie intergemeentelijke woon- en energiebeurs

dakisolatieIn het kader van het burgemeestersconvenant (ondertekend door de gemeente op 28 april 2014) werd reeds eerder beslist om deel te nemen aan de intergemeentelijke ‘energiebeurs’, een beurs inzake energiezuinig bouwen en renoveren. De actie wordt ondersteund vanuit Igean. Er zijn slechts 3 deelnemende gemeenten: Brasschaat, Stabroek en Kapellen.Na overleg met de verschillende gemeenten is gekozen om de energiebeurs te laten doorgaan op zondag 21 januari 2018 in de Ruiterhal te Brasschaat. De beurs vindt plaats in de namiddag van 13u00 tot 17u00. De Ruiterhal werd gekozen omdat dit een overdekte locatie is waar zowel ruimte is voor de standhouders als een aparte ruimte voor de voordrachten/sprekers. Er is ook voldoende parkeergelegenheid. Het is de bedoeling om op deze energiebeurs ook de informatie te verspreiden over de groepsaankoop dakisolatie. Kapellen heeft ook ingetekend om deel te nemen aan deze groepsaankoop en na de prijsvraag en het bijeenkomen van de stuurgroepen in het najaar van 2017, worden er vanaf het voorjaar van 2018 infosessies georganiseerd per regio over de groepsaankoop dakisolatie. Voor onze regio is dit een ideale gelegenheid om dit te combineren met de energiebeurs.Op de standenmarkt zullen de geselecteerde dakbedekkers van de groepsaankoop aanwezig zijn. Er is ook ruimte voor standhouders van de verschillende gemeenten. Deze standhouders moeten nog gekozen worden aan de hand van de (duurzame) criteria van Igean en in overleg met de deskundige lokale economie.

vrijdag 22 september 2017

RUP Oude Gracht – organiseren openbaar onderzoek

rupDe eindversie van het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Oude Gracht stond op de agenda van de gemeenteraad van 18 september 2017 voor voorlopige vaststelling.  Op 23 mei 2017 vond de plenaire vergadering inzake het RUP Oude Gracht plaats. In zitting van 31 juli 2017 werden door het college van burgemeester en schepenen verschillende aanpassingen gevraagd aan het ontwerp RUP. Op 23 augustus 2017 leverde studiebureau Antea een aangepast ontwerp af. Aangezien het ontwerp RUP werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 september 2017, kan het openbaar onderzoek opgestart worden. De publicatie van het openbaar onderzoek in het Belgisch Staatsblad en drie dagbladen wordt voorzien op dinsdag 10 oktober 2017. Het openbaar onderzoek wordt gehouden van vrijdag 20 oktober 2017 tot en met maandag 18 december 2017. De gemeente Brasschaat en de gemeente Kapellen organiseren het openbaar onderzoek onafhankelijk, maar de data van het openbaar onderzoek zullen gelijklopen.

donderdag 21 september 2017

Groenonderhoud gebouwen

groenonderhoudHet bestek ” groenonderhoud gebouwen “  werd goedgekeurd. Aan een tiental bedrijven wordt tegen begin oktober, prijs gevraagd voor het uitvoeren van het groenonderhoud rondom een aantal gemeentegebouwen (gemeentehuis Beukenhof; het erfgoedcentrum; het sportcomplex langsheen de Kapelsestraat en rondom fuifzaal Eskapade). In het bestek is de mogelijkheid voorzien om de opdracht maximaal 3 jaar te verlengen, dus maximaal tot eind december 2021.

dinsdag 19 september 2017

Vrijdag 22 september: Strapdag

strapdagDe jaarlijkse verkeersdag “ Strapdag ” van de basisschool Zilverenhoek op 22 september in de Zilverenhoeklaan werd goedgekeurd. Hierbij worden scholen, kinderen en ouders aangemoedigd om zich veilig en duurzaam naar de school te verplaatsen) waarbij de straat verkeersvrij wordt gemaakt van 9u00 tot 14u45u

maandag 18 september 2017

Kapellen zoekt voltijds contractueel diensthoofd burgerzaken

personeelgezochtHet college van burgemeester en schepenen besliste om de functie van verantwoordelijke van de dienst burgerzaken (B4-B5) contractueel, met een contract onbepaalde duur, open te verklaren.  Voor meer informatie over deze vacature: personeel@kapellen.be.

woensdag 13 september 2017