Uit het schepencollege

Schoonmaak

poetsenOns milieu is zeer belangrijk. Vandaar dat het gemeentebestuur zich met meerdere gemeenten ingeschreven heeft voor de gunningsopdracht ‘aankoop ecologische schoonmaakproducten en –materialen’. Dit alles heeft betrekking op het net houden en poetsen van het gemeentelijk patrimonium. Ondertussen werd de opdracht gegund voor € 17.823,65  (incl. btw) voor schoonmaakmiddelen en € 10.809,39 (incl. btw) voor schoonmaakmaterialen.

donderdag 19 december 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Relighting

ledverlichtingHet Oud Gemeentehuis is met Expo G het kloppend hart van cultuurbeleving in Kapellen. Tal van tentoonstellingen vinden er jaarlijks plaats. Het gemeentebestuur gaat daarom over tot het plaatsen van een aangepaste led-verlichting in twee fasen. De werken kosten in totaliteit € 20.312,27 (incl. btw).

dinsdag 17 december 2019

Ontvangst nieuwe inwoners

toerismekapellenDe gemeente Kapellen zal ook in 2020 info avonden voor de nieuwe inwoners organiseren. Dit gebeurt op 18 maart, op 10 juni en op 21 oktober, telkens om 19u00 in Gemeentehuis Beukenhof. Het is daarbij de bedoeling met een (video) presentatie en een brochure onze nieuwe inwoners de gemeente, het gemeentebestuur en haar dienstverlening te laten kennen.

maandag 16 december 2019

Parkconcerten 2020

Noten in het parkKapellen leeft en bruist en dat wil het gemeentebestuur zo houden. De gemeente Kapellen organiseert zo onder meer sinds 2004 in samenwerking met de VZW Divers in de zomer concerten op donderdagavond in het gemeentepark. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om die samenwerking te verlengen. Dus ook  in 2020 muzikale pret gegarandeerd op donderdagavond in het park

donderdag 12 december 2019

Gunning gewone ruimings- en onderhoudswerken grachten

grachtJaarlijks worden de publieke grachten geruimd en onderhouden. In het college van burgemeester en schepenen van 26 augustus 2019 werd er goedkeuring gegeven voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Er werden zes firma’s aangeschreven. De opdracht werd gegund aan de economisch meest voordelige bieder zijnde de firma Boden uit Essen voor een bedrag van € 9.846,00 exclusief btw.

woensdag 11 december 2019

Aankoop strooizout

strooizoutNaar aanleiding van de aanbesteding winterdienst 2019-2020 moet door de gemeente Kapellen zout worden aangekocht. De levering wordt gegund aan Willems nv uit Vorselaar. Zij vragen een prijs van € 64,20 per ton (exclusief btw). De firma heeft de garantie gegeven steeds binnen 24 uur te kunnen leveren.

dinsdag 10 december 2019

Kerstconcert O Magnum Misterium op 21 december

kerstconcert2Op zaterdag 21 december 2019 zal het Kerstconcert plaatsvinden van Amici Vocaal Ensemble.  Dit concert vindt plaats in de Sint Jozefkerk aan de Hoogboomsteenweg.  Het concert start om 20u00 en de inkomprijs bedraagt € 15,00.

maandag 9 december 2019

Subsidies seniorenverenigingen 2018-2019

subsidie4Het college van burgemeester en schepenen keurden recent de uitbetaling goed van werkingssubsidies aan de seniorenverenigingen, aangesloten bij de Kapelse seniorenraad. Elke vereniging kon op basis van activiteiten en door de medewerking aan activiteiten van de gemeente maximum 4 punten verdienen (€ 100,00 per punt). Aan 9 seniorenverenigingen werd telkens een subsidie van € 400,00 toegekend.

donderdag 5 december 2019

Wintervuur op 11 januari 2020

vuurkorf2Op 11 januari organiseert de vzw Vriendenkring Brandweer Kapellen een Wintervuur op het Marktplein. Deze manifestatie start om 19u00. Dit jaar zullen er geen kerstbomen meer verbrand worden, vandaar ook de nieuwe naam ‘Wintervuur’. Er zullen gedroogde houtblokken worden verbrand in een aantal grote vuurkorven op het plein, onder het toeziende oog van de Brandweer Zone Rand.

woensdag 4 december 2019

Rookvrije klassen: toekenning prijs

BulshitfreeSchool Mater Salvatoris en meer bepaald de leerlingen van de eerste graad hebben reeds enkele jaren deelgenomen aan de wedstrijd ‘Rookvrije klassen’, georganiseerd door Logo Antwerpen. Onder de klassen die rookvrij blijven, werd steeds een grotere prijs gegeven door het gemeentebestuur en dit onder de vorm van zwemtickets. Alle leerlingen die rookvrij bleven kregen in het verleden een balpen of notaboekje (meestal door sponsoring). Ondertussen werd de actie ‘Rookvrije klassen’ omgevormd voor het eerste jaar naar ‘Bullshit Free Generation’. Ook dit jaar heeft Mater Salvatoris zich ingeschreven om deze actie tot een goed einde te brengen. Het college van burgemeester en schepenen beslist om de winnende klas van de leerlingen van Mater Salvatorisinstituut met 2 spoorfietsen te sponsoren voor een totaal van € 180,00 en dit in het kader van de actie ‘Bullshit Free Generation’.

dinsdag 3 december 2019