Uit het schepencollege

Definitieve bescherming als monument bunkers en loopgraven Mastenbos en Heidestraat-Noord


Het college neemt kennis van de definitieve bescherming als monument van een Belgische bunker gelegen in de Heidestraat-Noord, alsook de definitieve bescherming van de bunkers en loopgraven bij het Mastenbos uit de Eerste Wereldoorlog. Het betreft twee beschermingsdossiers waarin het college reeds eerder een gunstig advies formuleerde. Via ministerieel besluit van 22 november 2019 werd de bescherming als monument vast gelegd. Het beschermingsdossier van bunkers en loopgraven in het Mastenbos betreft de bewaarde bunkers, loopgraven en andere veldversterkingen, die deel uitmaakten van één bataljonssector van de Nordabschnitt. Het tweede beschermingsdossier betreft een in oorsprong Belgische bunker, die tijdens de begindagen van de Eerste Wereldoorlog is opgetrokken ten noorden van Antwerpen. Tijdens de oorlog is de bunker door het Duitse leger gerecupereerd in de Nordabschnitt, één van de Duitse bunkerstellingen van de Stellung Antwerpen.

donderdag 5 maart 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Opendeur “ De meander”

ambachtOp 20 en 21 juni zal er opendeurdag gehouden worden op de zorgboerderij aan de Holleweg 43. Op zaterdag kan men er terecht van 14u00 tot 21u00. en op zondag van 11u00  tot 18u00. De open deur staat dit jaar in het thema van oude ambachten. Zoals gebruikelijk zullen er tal van animaties voorzien zijn voor groot en klein. Het college gaf toestemming voor deze manifestatie.

woensdag 4 maart 2020

Mountainbike tocht UZA Foundation op 9 mei 2020

Na een eerste succesvolle editie in 2019,organiseert UZA foundation opnieuw een tocht in samenwerking met WTC Kapellen.Deze tocht vindt plaats te 9 mei 2020 ,de opbrengst is ten voordele van het kinderkankerfonds. Vertrek en aankomst zal plaats vinden op domein Wolvenbos. Start van de tocht is tussen 13u30 en 14u00. Aankomst van de tour tussen 16u30u en 17u00u. Het parcours is 22 km en gaat over de openbare weg, door natuurgebied en privédomeinen. Maximaal 40 ploegen van 5 personen mogen deelnemen. Tijdens dit evenement zal de Heidestaat –Zuid afgesloten worden tussen 13u30 en 17u30. Uiteraard worden de aanliggende bewoners hiervan verwittigd per brief.

dinsdag 3 maart 2020

Werken dolomietpaden in het park

De werken aan de dolomietpaden in het gemeentepark Beaulieu zullen gegund worden aan de firma ATF uit Zandvliet voor een bedrag van € 28.983,43. Er zal gewerkt worden aan de inkom aan de Bergstraat, het wandelpad langst het hertenren aan de kant van de Dorpsstraat en delen van de wandelweg tussen de parkwoning en de looppiste. Deze werken zullen voor de zomer 2020 worden uitgevoerd.

maandag 2 maart 2020

Voorrangsregel Essenhoutstraat

Kapellen wil verder werk maken van een veilige fietsomgeving. Op voorstel de werkgroep I.P.M. (Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit) werd in het college besloten om aan de gemeenteraad te vragen om naar analogie met Hoogboomsteenweg en Klein Heiken ook in de Essenhouthoutsraat een voorrangsregel in te voeren. Dit punt zal aan de volgende gemeenteraad worden voorgelegd.

donderdag 27 februari 2020

Toekennen parkeerruimte mindervalide

Het college verklaarde zich akkoord met een aanvullend reglement betreffende het invoeren van een mindervalide plaats in de Oude Kerkstraat ter hoogte van huisnummer 2. Dit zal worden gesignaleerd door verkeersborden E9a met onderborden Type Vllb.

woensdag 26 februari 2020

Snoeien van hagen

De dienst publieke ruimte en leefmilieu heeft verschillende offertes nagekeken in verband met het snoeien van hagen voor 2020. Na voorlegging en bespreking in het college gaat de gunning naar de meest economische bieder met name Landschaping uit Stabroek tegen de prijs van € 24.081,42 btw inclusief.

dinsdag 25 februari 2020

Agility

Onze Hondenschool Kapellen VZW organiseert in het weekend van 28 en 29 maart 2020 een agilitywedstrijd voor honden op het domein van de school, Kapelsestraat 290 in Kapellen. Tal van wedstrijdproeven vinden plaats. Gedurende 2 dagen worden zo’n 250 deelnemers met honden verwacht. Het college gaf hiervoor toestemming.

maandag 24 februari 2020

Bedevaart Sint-Jozefkapel

Op 21 maart aanstaande vindt de jaarlijkse internationale Sint-Jozefbedevaartsdag plaats. De eucharistieviering (11u00 in de Sint-Jacobuskerk die vooraf gaat aan de processie, wordt opgedragen aan zuster Justa Calluy (zuster van Berlaar), de stichteres van de kapel Sint-Jozef, geboren op 8 maart 1909 in Kapellen en overleden op 8 maart 1979. De processie vertrekt omstreeks 14u30  aan het Kerkplein. Zo’n 250 bedevaarders zullen de weg naar de Sint-Jozefkapel te voet afleggen (route: Kerkplein – Kerkstraat – Hoevensebaan – Zandstraat – Essenhoutstraat – Platanendreef – Abeeldreef – Nieuwe Wijk). De route wijkt af tegenover de vorige jaren gezien de werken in de Akkerstraat. Vanuit de Abeeldreef wordt een doorgang over het kruispunt met de Akkerstraat voorzien naar de Nieuwe Wijk. Autobussen halteren aan de Abeeldreef via de Platanendreef. Einde is voorzien rond 16u00.

vrijdag 21 februari 2020

Wegmarkeringen 2020

Het college keurde het jaarlijks bestek voor wegmarkeringen goed en dit voor een geraamd bedrag van € 69.689,10 (inclusief 21 % BTW). Er werd voor verscheidene plaatsen, waar veel verkeer passeert en de wegmarkering snel vervaagt (bv. bij bepaalde verkeersdrempels), geopteerd voor het aanbrengen van thermoplast. Dit gebruik heeft een langere levensduur dan geschilderde wegmarkeringen.

donderdag 20 februari 2020