Uit het schepencollege

Herbruikbare bekers

herbruikbare bekerVanaf 1 januari 2020 is het voor lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik. Dit betekent concreet dat er geen wegwerpbekers meer gebruikt mogen worden. Sinds 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereidde voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor éénmalig gebruik. Een goede zaak want goed voor het milieu! Het gemeentebestuur wordt bij het behalen van het uitvoeren van deze wetgeving ondersteund door IGEAN. Deze laatste heeft een raamovereenkomst afgesloten met een gespecialiseerd bedrijf dat instaat voor de huur van herbruikbare bekers evenals voor het opzetten van een ontzorgcyclus die bestaat uit de industriële reiniging en het transport van de herbruikbare bekers. De bestellingen gebeuren op een digitaal platform dat ter beschikking wordt gesteld van de geïnteresseerde gemeenten, maar eveneens gebruikt kan worden door verenigingen en alle organisatoren van evenementen op het grondgebied van Kapellen. De raamovereenkomst liep tot eind februari 2022, maar werd nu door IGEAN met één jaar verlengd. Er werd een prijsaanpassing doorgevoerd.

woensdag 27 april 2022
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Laptops voor armoede-organisaties

laptopOKDe organisatie ‘Ondernemers voor een warm België’ zamelt al langer laptops in. Ze laten de draagbare computers weer helemaal in orde maken en verkopen ze dan voor die opmaakkost aan lokale besturen en armoede-organisaties. Met steun van Telenet en de Vlaamse overheid lanceerden deze ondernemers nu het project ‘Maak van uw hardware heartware’ waarbij gemeenten tijdelijk gratis laptops kunnen krijgen voor inwoners in kansarmoede. Het aantal laptops dat voor elke aanvragende gemeente beschikbaar zal zijn, hangt af van het aantal bruikbare laptops dat de projectorganisatie kan inzamelen en het aantal aanvragen dat ze op 28 februari 2022 heeft ontvangen. Vanuit de gemeente Kapellen werd in samenspraak met vzw Doedeskaden een aanvraag ingediend voor 90 laptops. Hiervoor zal een partnercontract ondertekend worden. vzw Doedeskaden zorgt in samenspraak met het Sociaal Huis voor de verdeling van de laptops.

maandag 25 april 2022

Herstelling wegdek Goudenregenlaan en Lentelaan

KlinkersOKHet wegdek van de Goudenregenlaan en Lentelaan is op verscheidene plaatsen aan herstelling toe. Bij regenweer blijven grote plassen staan aan de rand van de rijbaan en de goot. Het gemeentebestuur zette het licht op groen om over te gaan tot deugdelijk herstel en aanstelling van een aannemer tegen een prijs van € 34.440,47 euro (inclusief btw). Na aanpak van de verzakkingen zullen de bestaande klinkers zo veel mogelijk herbruikt worden, dit om het straatbeeld uniform te houden. Ter hoogte van de Oude Bergsebaan wordt een zone voorzien waar de bestaande klinkers verwijderd worden zodat deze kunnen worden herbruikt in de rest van straat voor klinkers die beschadigd geraken. De nieuwe verharding op deze strook zal aangelegd worden in rode betonsteen.

donderdag 21 april 2022

Laadpaal parking kerk Zilverenhoek

LaadpaalOKDe overgang naar duurzame energie is volop bezig. De concessie-overeenkomst met de N.V. Blue Corner wordt verlengd met 10 jaar zodat de elektrische laadpaalinfrastructuur ter hoogte van de Antwerpsesteenweg 237 (parking kerk Zilverenhoek) behouden blijft. Het laadstation bestaat uit twee parkeerplaatsen voor elektrische auto’s en één laadpaal met twee aansluitingen.

woensdag 20 april 2022

Gebiedsdeals droogte in verband met de Antitankgracht

GrachtokOm de leefbaarheid en mobiliteit van de Antwerpse regio te verbeteren, heeft de Vlaamse regering het complex project Oostelijke Verbinding opgestart (oostelijk deel van het Haventracé). Eén van de doelstellingen hierbij, is in te zetten op een klimaatrobuuste ruimtelijke ordening (opvang en opslag van broeikasemissies). De doelstellingen van de klimaatgordel sluiten aan bij de lokale gebiedsdeal droogte en op basis hiervan kan het team klimaatgordel zich kandidaat stellen voor een gebiedsdeal. Het college besliste vanuit het complex project Oostelijke Verbinding in te tekenen op de lokale gebiedsdeal droogte ‘Antitankgracht en omgeving’ en ‘( Antitankgracht-kruisende) waterlopen in het Beneden Scheldebekken. Kapellen is aangesloten bij het Regionaal Landschap de Voorkempen, dat de gebiedsdeals in verband met de Antitankgracht mee zal ondersteunen.

dinsdag 19 april 2022

Haalbaarheidsstudies Ecopower

ZonnepanelenOKReeds eerder werd beslist om samen te werken met Ecopower om zonnepanelen te plaatsen op de daken van een aantal gemeentelijke gebouwen. Hierbij zal de gemeente de stroom afkopen via een stroomafnameovereenkomst, in een contract van 10, 15 of 20 jaar. Van 8 gebouwen werd inmiddels een haalbaarheidsstudie opgemaakt: Bib en Dienstencentrum te Putte; sporthal Putte, sporthal centrum, polyvalente zaal Lux, Muziekacademie, sporthal Hoogboom, BKO Hoogboom en de Brandweerkazerne. Bij akkoord met de studies worden de nodige stabiliteits- en netstudies uitgevoerd.  Het schepencollege besliste om voor 8 gebouwen een contract van 20 jaar af te sluiten. Hierbij zullen de weerhouden installaties (na positief resultaat van de studie) vanaf dag één een besparing betekenen in de vorm van een lagere elektriciteitsfactuur. Ecopower blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de PV-installaties.

vrijdag 15 april 2022

Duurzame speeltoestellen voor de Zinnialaan

SpeeltoestelOKHet combinatietoestel in de speeltuin van de Zinnialaan werd vorig jaar verwijderd wegens slijtage. Ook de schommel is aan vervanging toe. Voor de aankoop van nieuwe duurzame speeltoestellen werd een bestek opgemaakt. Na aanschrijving van 7 firma’s werden 6 offertes ontvangen. Het college stemde in met de gunning van de opdracht aan de economisch meest voordelige bieder (beste prijs-kwaliteitsverhouding). De firma Boerplay uit Wilrijk zal tegen een bedrag van € 21.697,30 inclusief btw een combinatietoestel en schommels plaatsen.

donderdag 14 april 2022

Signalisatie fietsstraten Ruyseveltslei tot Oude Bergsebaan

FietsstraatOKHet voorstel van Lantis ter verbetering van de fietsverbinding naar het station van Kapellen werd reeds eerder door het schepencollege aanvaard. Het betreft de heraanleg van de Koningin Astridlaan tussen de Ruyseveltslei en de Koolkaai. Lantis heeft inmiddels ook een voorstel uitgewerkt voor het aanbrengen van signalisatie op het voortraject naar de Koningin Astridlaan. Het voorstel omvat de inrichting van de Oude Bergsebaan en de Ruyseveltslei als fietsstraat. Er zal een loper ‘fietsstraat’ over de volledige breedte van de rijbaan worden aangebracht op de kruising van de Ruyseveltslei ter hoogte van de Koningin Astridlaan en ter hoogte van alle zijstraten van de Ruyseveltslei. Daarnaast zullen er fietslogo’s geplaatst worden aan weerszijden van de rijbaan van de Ruyseveltslei en de Oude Bergsebaan. In het gedeelte van de Oude Bergsebaan tussen de Bunderbeeklaan en de Hoogboomsteenweg wordt het bestaande fietspad ontdubbeld; fietsers richting Hoogboomsteenweg blijven op de rijbaan, fietsers komende van de Hoogboomsteenweg nemen het bestaande fietspad. De rijbaan tussen de Ruyseveltslei en de Stationsstraat zal in het rood voorzien worden. Het college stemde in met dit voorstel . De heraanleg en aanbrengen van signalisatie zullen in het najaar van 2022 uitgevoerd worden.

woensdag 13 april 2022

Subsidie 12-12 humanitaire operaties in Oekraïne

subsidieok3Het Belgisch consortium voor noodhulpsituaties heeft de gemeenten aangeschreven met een vraag naar steun voor de humanitaire operaties in Oekraïne, maar ook in de buurlanden waar ze te maken hebben met een toestroom van n aar schatting meer dan één miljoen vluchtelingen. Naast de daadwerkelijke steun die vanuit de gemeente geboden wordt bij de inschrijving en opvang van vluchtelingen, besliste het college een bedrag van € 1.000,00 over te maken aan het Belgisch consortium.

dinsdag 12 april 2022

Concessieovereenkomst Oud Gemeentehuis

oudgemeenthuisnieuwIngevolge een oproep, heeft het schepencollege een nieuwe concessieovereenkomst goedgekeurd voor het Oud Gemeentehuis. In het centrum van de gemeente wordt het horecagedeelte van het gebouw in concessie gegeven voor het organiseren van private of professionele evenementen (feesten, meetings, congressen, culinaire happenings, …).  Het betreft de ruimtes op het gelijkvloers en eerste verdieping , kelders en bijhorend buitenterras. De concessie wordt toegestaan voor een termijn van 3 jaar en de vergoeding werd vastgesteld op € 1.250,00 exclusief btw per maand. De concessionaris zal alle voorbereidingen treffen om de exploitatie per 1 september 2022 van start te laten gaan. De concessiehouder, Proactio bvba uit Brasschaat zorgt op eigen kosten voor de nodige aanvullende bedrijfsinrichting en meubilering in harmonie met het historische gebouw, dat in 1907 als gemeentehuis werd opgetrokken.

maandag 11 april 2022