Uit het schepencollege

Buitensignalisatie zaal Lux

LuxHet college van burgemeester en schepenen heeft beslist buitensignalisatie aan te laten brengen aan de gemeentelijke polyvalente zaal Lux. Deze werken worden gegund aan de firma NeoPaul uit Wommelgem. De signalisatie bestaat uit drie delen:
– Plexi lichtbak van 176 x 176 cm die boven de hoofdingang met de naam van de zaal
– Plexi lichtbak van 88 x 88 cm die aan de inkom van zaal Biz
– Plexi lichtbak van 88 x 88 cm die aan de artiesteningang aan de achterkant van het gebouw
De drie lichtbakken zullen ruitvormig zijn net als de buitenbekleding van de zaal. Verdere details en uitwerking zullen besproken worden met zowel de leverancier als de architecten die de gemeente in dit dossier begeleiden.

donderdag 18 juni 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Kunstuitleen Bib wordt vervangen door “kunstenaar in de kijker”

bib2De bibliotheek in het centrum heeft in haar aanbod ook kunstuitleen, een samenwerking met Sint Lucas Kunstacademie. Er worden ongeveer jaarlijks 30 werken tentoongesteld die de bibleden kunnen uitlenen. Hier gaat heel wat werk aan vooraf:
– afspraken met academie en leerlingen
– transporteren van de werken
– stockage (te weinig ruimte voor veilige stockage)
– invoeren van werken met de nodige uitleg, etiketten, informatiebundel en foto’s
– verwisseling van werken in de bib
Er worden maximum slechts 5 werken per jaar een maal uitgeleend. Daarenboven is Sint Lucas Kunstacademie (die ook heel veel voorbereidend werk hier rond doen) geen vragende partij meer om dit verder te zetten. Als alternatief kan de bib mee aansluiten bij het project ‘kunstenaar in de kijker’ van het CC. Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het stoppen van de kunstuitleen aan te bieden in de bib. Als alternatief geeft ze de bib toestemming om mee in te stappen in het project ‘kunstenaar in de kijker’ van het cultuurcentrum.

maandag 15 juni 2020

Onderhoudswerken rijwegen 2020

asfalterenKapellen beschikt over een rollend programma waarbij jaarlijks de lijst met te herstellen straten (overlagingen) volgens technische criteria en binnen de budgettaire mogelijkheden van de gemeente wordt opgemaakt. Ook dit jaar gebeurde dit. Op deze basis wordt dan een aanbesteding in de markt gezet en kunnen gespecialiseerde aannemers hierop inschrijven. De werken werden recent door het gemeentebestuur gegund voor een bedrag van € 173.381,02 (inclusief btw). Eerstdaags gaan deze werken van start en zullen in de aangeduide straten de asfalteringswerken aangevat worden. De bewoners worden tijdig verwittigd.’

donderdag 11 juni 2020

Jan van Dijck krijgt Cultuurprijs 2020

JanvanDijckEen persoon,vereniging, groep of instelling die zich op cultureel vlak of sociaal vlak in het voorbije jaar een bijzondere verdienstelijk heeft gemaakt en die een duidelijke band hebben met Kapellen of eventueel een aankomend talent komen in aanmerking voor de Kapelse Cultuurprijs. Voor dit jaar werden 9 nominaties binnengebracht. Het reglement voorziet dat de toewijzing als volgt verdeeld wordt: 25% stemming via de gemeentelijke website, 50% via verenigingen van de cultuurraad en 25% stemming via een onafhankelijke commissie. Jan van Dijck onder meer gekend van Doedèskadèn krijgt de Cultuurprijs 2020. Hij ontvangt een geldprijs ter waarde van € 750,00 en een aandenken ter waarde van € 250,00 dit in overleg met hem.  De jaarlijkse cultuurprijs wordt normaal uitgereikt op het jaarlijkse festival PULPTUUR maar Corona beslist daar ander over. Een geschikt moment zal nog worden gezocht.

vrijdag 29 mei 2020

Kapellen betaalt lidgeld Octopusscholen

octopusverkeerVan het Octopusplan (VGB) heeft de gemeente de uitnodiging gekregen om het jaarlijkse lidmaatschap voor het schooljaar 2020-2021 te verlengen. Gemeenten die zich aansluiten als lid engageren zich om de lidmaatschapsbijdragen van de Octopusscholen op hun grondgebied over te nemen. De scholen krijgen zo de kans om zich gratis aan te sluiten bij het Octopusplan. Gemeenten betalen de laagste lidmaatschapsbijdrage per schoolvestiging namelijk € 70,00 (exclusief 21% btw). De gemeente geeft met het lidmaatschap een sterk signaal naar scholen, ouders, inwoners en ander gemeenten. Voordelen:
• Strapdag: Ruimte voor strappen (18/09/2020)
• FLITS: duurzaam naar school in de winter (tussen herfst- en krokusvakantie)
• Parkour: bewegen in de schoolomgeving, tijdens en na schooltijd (mei-juni)
Alle leerkrachten en leerlingen van de Octopusschool hebben toegang tot het educatieve leerplatform Octopus Verkeersl@nd met een volledige lesmethode verkeer en mobiliteit. Leden van het Octopusplan krijgen ook regelmatig kortingen op hesjes, gadgets, de verkeersshows, …De gemeente Kapellen zal haar lidmaatschap verlengen en betaalt hiervoor € 847,00 inclusief btw.

donderdag 28 mei 2020

Goedkeuring gunning wegeniswerken Oude Galgenstraat

AsfaltOKHet college besliste eerder om het wegdek van de Oude Galgenstraat vanaf de Ertbrandstraat tot aan huisnummer 52 te vernieuwen. In de collegezitting van 22 juli 2019 werden de principes omtrent de nieuwe rijbaan vastgelegd. Het nieuwe asfalt zal worden opgesloten door nieuwe betonnen kantstroken langs weerszijden. Dit is een duurzame investering die ervoor zorgt dat het asfalt steviger vast zit zodat er geen afscheuring aan de kanten optreedt. De asverschuiving wordt vervangen door een plateau. De werken werden geraamd op € 188.649,29 euro inclusief btw.

woensdag 27 mei 2020

Handhaving RO – voorstel intergemeentelijke samenwerking met IGEAN

Ruimtelijkeordening2Igean heeft een voorstel uitgewerkt ter ondersteuning van de lokale besturen voor de handhaving Ruimtelijke Ordening. Igean wenst een intergemeentelijk team samen te stellen bestaande uit intergemeentelijke verbalisanten en intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs die kunnen optreden in alle deelnemende gemeenten. Het college van burgemeester en schepenen geeft haar principiële goedkeuring aan Igean. Rekening houdend met het resultaat van deze rondvraag zal Igean haar voorstel verder uitwerken en een dossier voor de gemeenteraad voorbereiden, bestaande uit o.m. een prioriteitennota en een afsprakennota. Het volledige dossier zal vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de geïnteresseerde gemeenten.

dinsdag 26 mei 2020

Verkeersveilige voorziening – wegversmalling Valkenlaan

WegversmallingDe Valkenlaan wordt meermaals gebruikt als verbindingsweg voor zowel auto- als fietsverkeer tussen de Antwerpsesteenweg en Hoogboom of Brasschaat. Ter ontmoediging van het sluipverkeer en ter bevordering van de verkeersveiligheid door de snelheid naar omlaag te brengen, bevindt zich achteraan in de Valkenlaan, tussen de Merellaan en de Jagersdreef, een rijbaanversmalling. Aangezien het voetpad aan vernieuwing toe is, werden de bewoners betrokken bij een mogelijke aangepaste vormgeving van deze wegversmalling. Het volledige aanbestedingsdossier werd aan het college voorgelegd ter goedkeuring.

maandag 25 mei 2020

Aanvullend reglement betreffende het verkeer op parking Ertbrand

parkeerverbodVoor twee jaar, werd de nieuwe parking aan de kerk van Putte-Kapellen in gebruik genomen. Er werd toen een aanvullend verkeersreglement opgesteld voor: voorrangsregeling ter hoogte van de uitrit (Vincent Mercierplein); éénrichtingsverkeer; parkeerregime met beperkte parkeertijd (gebruik parkeerschijf); een parkeerplaats voor personen met een handicap en enkel gebruik voor voetgangers en fietsers van de verbindingsweg met de Leopold Scheiperslaan. Aan de gemeenteraad zal een wijziging van dit reglement worden voorgesteld. Met name toevoeging van een parkeerverbod aan de rechtse berm (gezien vanaf de toegang via de Ertbrandstraat). Dit stilstaan- en parkeerverbod wordt ingevoerd om de aldaar aangeplante groene bermen te beschermen.

woensdag 6 mei 2020

Erkenning als partner van European Disibility Card

EuropeandisabDe ‘European Disibility Card’ (EDC) is een Europees pilootproject waar oa FOD Sociale Zekerheid en andere diensten hun instemming verleenden om partner te worden van het project. De doelstelling is de toegang van personen met een beperking tot culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten en hun inclusie in de maatschappij te bevorderen. De organisatoren van de activiteiten kiezen zelf welke voordelen ze toekennen. De aanmelding van de gemeente Kapellen werd door het schepencollege goedgekeurd. Onze gemeente zal stickers ontvangen, waarmee het partnerschap kenbaar kan gemaakt worden. Er is tevens de mogelijkheid om brochures op te vragen die verder onder de inwoners kunnen verspreid worden. De EDC is een persoonlijke kaart met voordelen die enkel voor persoonlijk gebruik zijn.

dinsdag 5 mei 2020