Uit het schepencollege

Campagne PAARS 2021 coronaproof

Paars2Het schepencollege besliste de PAARS campagne financieel te ondersteunen voor Gotak. Deze campagne is wereldwijd de grootste LGBTQ+-schoolcampagne en wordt voor de achtste keer in Vlaanderen op 17 mei 2021 georganiseerd (Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie). Doelstellingen van de campagne zijn:
– Het beter bespreekbaar maken van het holebi- en transgender thema in de klas via de PAARS-krant en de docentenhandleiding
– Steun en solidariteit tonen aan LGBTQ+-jongeren
Alle scholen werden per mail bevraagd; Gotak bevestigde hun interesse. Voor een campagnepakket (gericht tot 1000 deelnemende leerlingen) is de kost € 214,80 (incl. btw)

dinsdag 27 oktober 2020
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Toetreding tot overheidsopdracht aankoop 360° beelden

360gradenokHet schepencollege heeft goedkeuring gegeven aan het ontwerp van bestek van Fluvius/VVSG om een groepsaankoop voor 360° beelden te organiseren. Er wordt dus een overheidsopdracht uitgeschreven om alle wegen in Vlaanderen in beeld te brengen. De geïnteresseerde gemeenten kunnen inschrijven en Fluvius functioneert in deze als aankoopcentrale. Het gebruik van deze beelden betekent een absolute meerwaarde voor de gemeente. De beelden zullen tijdbesparend werken vermits er veel minder ter plaatse moet gegaan worden om zaken na te kijken.

vrijdag 23 oktober 2020

Collectieve sluitingsdagen 2021 voor buitenschoolse kinderopvang en gemeentelijke sportdienst

geslotenEr werd beslist dat de dienst buitenschoolse kinderopvang collectief zal gesloten zijn van maandag 19 juli 2021 tem vrijdag 23 juli 2021. Ook zal de dienst in 2021 gesloten zijn van vrijdag 24 december tem vrijdag 31 december 2021. Het gemeentelijke sportcentrum zal collectief gesloten zijn op Paaszondag 4 april 2021; op zondag 23 mei (Pinksteren) en op vrijdag 24 december 2021.

donderdag 22 oktober 2020

Afgelasting ijspiste 2020-2021

schaatsenokGelet op de onzekere toekomst met betrekking tot het coronavirus, heeft het schepencollege beslist om de komende winter geen ijspiste en winterdorp te laten plaatsen op het Dorpsplein. Deze beslissing wed genomen in overleg met de zaakvoerders van Bruwesko. Zij zullen opnieuw instaan voor de editie van de ijspiste 2021-2022. In deze coronatijden wordt voorrang gegeven aan de horeca-uitbaters rond het Dorpsplein om voor een winterbeleving te zorgen met hun horecazaken en de (uitgebreide) terrassen.

woensdag 21 oktober 2020

Engagementsverklaring subsidieaanvraag BRV antitankgracht

GrachtokDe projecten rond de Antitankgracht kennen al een hele geschiedenis. Sinds 2018 is Regionaal Landschap de Voorkempen, op vraag van verschillende gemeenten en overheden terug actief rond de antitankgracht en bezig met de opstart en uitbouw van een gebiedsgerichte intergemeentelijke werking rond Antitankgracht. Eind juni 2020 werd van elke gemeente een engagement van € 1.500,00 gevraagd om constructief samen te kunnen werken rond het provinciaal dossier ‘Antitankgracht: naar een robuuste ruggengraat voor de Voorkempen’, waarbij de Provincie Antwerpen € 67.000,00 zal investeren. Dit engagement heeft de gemeente Kapellen genomen in de collegezitting van 27 juli 2020. Bijkomend wil het regionaal landschap het project nog indienen bij de subsidieoproep pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) vanuit het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Op deze manier tracht men extra budget voor de antitankgracht naar de regio te halen. Voor dit dossier wordt door Vlaanderen ook het engagement van elke gemeente gevraagd. De hoofddoelstelling van beide projecten is hetzelfde maar in beide aanvragen wordt gefocust op een ander onderdeel van de noden rond Antitankgracht, waardoor beide projecten elkaar zullen aanvullen. Voor deze laatste oproep wordt het inhoudelijke engagement gevraagd van elke betrokken gemeente, geen financiële bijdrage. Het college van burgemeester en schepenen ondertekent de engagementsverklaring voor het project ‘Antitankgracht naar een robuuste ruggengraat voor de Voorkempen’.

donderdag 15 oktober 2020

SELAB: Lokale partnerschappen voor jongeren

samenwerkingSelab heeft als intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel ervaring met het opzetten van proeftuinen en projecten om kansengroepen in de regio te versterken. Een mogelijk nieuw project in de regio gaat over kwetsbare jongeren. De ESF-oproep ‘Lokale partnerschappen voor jongeren’ wil de positie van jongeren (18-30 jaar) in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, wil ze de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen. Deze oproep is tot stand gekomen na veelvuldig overleg met jongerenorganisaties, VDAB, VVSG en de lokale besturen. Partnerschappen kregen tot 30 september 2020 de tijd om een project in te dienen. De cijfers van Arvastat tonen aan dat in de Selab regio er 401 laaggeschoolde jongeren (< 25 jaar) werkzoekende zijn (juli 2020). Naast de cijfers van Arvastat verzamelde Selab bij de opmaak van dit dossier ook cijfers van jongeren die een leefloon ontvangen. De barometer voor maatschappelijke integratie geeft aan dat dit gaat om 292 jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Beide aantallen tonen aan dat een behoorlijk grote groep van jongeren in deze regio potentieel nood heeft aan ondersteuning vanuit het lokale partnerschap voor jongeren. Daarbij zijn nog niet de jongeren tussen de 25 en 30 jaar bij gerekend. Selab werkt in samenwerking met de gemeentediensten, de organisaties Emino vzw en Arktos vzw aan een projectvoorstel dat zich zowel lokaal (coaching van jongeren in de gemeente) als bovenlokaal (uitbouwen van een netwerk rond jongerenparticipatie) uitrolt. Deze projectaanvraag kadert ook in de samenwerking met VDAB die Selab regionaal uitvoert. Selab krijgt hiervoor de steun van het college van burgemeester en schepenen.

dinsdag 13 oktober 2020

Putte Kermis 2020

KermisOKHet college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een beperkte kermis op het Vincent Mercierplein. De kermis mag openen voor publiek van 10 oktober tot en met 18 oktober 2020. Het college van burgemeester en schepenen gaat eveneens akkoord met de organisatie van de Kermisloop Bubble Run die plaatsvindt van 10 oktober tot en met 18 oktober 2020. Putte kermis is een jaarlijks intergemeentelijke activiteit (Stabroek, Woensdrecht, Kapellen) die dit jaar zou plaatsvinden van 10 tot en met 18 oktober 2020. Omdat het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is om het traditionele programma ook corona-veilig te maken, werd op 9 juli 2020 intergemeentelijk beslist dat er geen jaarmarkt en Koekloting kan plaatsvinden dit jaar. Ook de foornijveraars hebben afgelopen maanden fel geleden onder de coronacrisis. Zo kon Stationsstraatkermis en Kapellen kermis 2020 niet doorgaan. Van hen kwam de vraag om te onderzoeken of er een beperkte kermis mag worden opgesteld van zaterdag 10 oktober tot en met zondag 18 oktober 2020. De dienst Evenementen nam contact op met de foornijveraars en (rekening houdend met de actuele kermisprotocollen) doet ze een voorstel tot het opstellen van een beperkte kermis op het Vincent Mercierplein. Het is mogelijk om een kermis te plaatsen op het Vincent Mercierplein waar maximaal 5 kramen kunnen staan: 1 paardenmolen, 1 viskraam, 1 ballenkraam, 1 schietkraam en 1 lunapark. Ook op het Douaneplein in Stabroek wordt er een beperkte kermis geplaatst..

maandag 12 oktober 2020

Scheldeprijs op 14 oktober (?)

WielrennenokNormaal gezien zou de 108 ste editie van de Scheldeprijs zijn doorgegaan op 8 april 2020. Helaas moest deze editie uitgesteld worden wegens het toen oprukkende Corona virus. De organisatie had toelating gekregen om deze wielerwedstrijd te laten doorgaan op 14 oktober 2020 uiteraard onder voorbehoud van nieuwe maateregelen. De Scheldeprijs is een klassieke wielerwedstijd met internationale allures voor elite met een contract. Startplaats in Terneuzen en met doortocht van het peloton door Kapellen. De renners komen tussen 14u47 en 15u16 vanuit Putte-Nederland over Antwerpsestraat de grens over via de Ertbrandstraat met een bevoorradingspost op de Kapelsestraat. Verder gaat het parcours via de Dorpsstraat naar de Hoevensebaan om via de Korte Vredestraat naar de Antwerpsesteenweg te rijden en gaat het verder via Hoogboom naar Brasschaat. Het college neemt hiervoor de nodige maatregelen.

woensdag 30 september 2020

Gunning winterdienst

strooizoutDe herfst is al in het land maar ook de winter staat voor de deur. Om voorbereid te zijn op een eventuele strenge winter heeft het college beslist om net als de vorige jaren de firma Verlinden uit Kapellen aan te stellen om onze wegen en fietspaden vrij te houden van sneeuw en ijzel. Deze werken werden gegund voor een prijs van € 40.740,00 btw inclusief.

maandag 28 september 2020

Voorstel wijziging verkeerssituatie Golflei

eenrichtingIn het voorjaar van 2021 vinden werkzaamheden plaats op de Kalmthoutsesteenweg tussen De Pretlaan en de Franselei. Deze werken houden onder meer de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in aan de zuidelijke zijde van de Kalmthoutsesteenweg in (tussen de spoorweg en de Franslei). De Golflei tussen de Kalmthoutsesteenweg (Blokjesweg) en de Heidestraat-Noord is momenteel een dubbele richting straat en het uitrijden via de Golflei ervaren veel weggebruikers als gevaarlijk, dit omwille van de slechte zichtbaarheid én de nabijheid van de spooroverweg. Omwille van veiligheidsoverwegingen wordt de Golflei tussen de Kalmthoutsesteenweg en de Heidestraat-Noord enkel richting met als toegelaten rijrichting van Kalmthoutsesteenweg naar Heidestraat-Noord. Het uitgaande verkeer wordt op deze manier gecentraliseerd naar de Heidestraat-Noord. Het college zal dit voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

vrijdag 25 september 2020