Uit het schepencollege

Opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan

mobiliteitHet mobiliteitsplan van Kapellen werd op 11 oktober 2004 conform verklaard. Nadien werd op 21 april 2006 een eerste en op 23 april 2007 een tweede jaarlijkse voortgangsreportage uitgevoerd. In 2009 werd het mobiliteitsplan doorgelicht. Aangezien er sindsdien diverse mobiliteitsingrepen in de gemeente werden doorgevoerd en gelet op de actuele visie op mobiliteit, achtte het schepencollege dat er best een nieuw mobiliteitsplan wordt opgemaakt.Er werd een bestek en een raming opgemaakt voor de opdracht: “ opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan ”. De opdracht werd inmiddels uitgezonden aan een tiental gespecialiseerde studiebureaus. Eind januari worden de inschrijvingen voor deze onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking verwacht.

maandag 15 januari 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Wijziging organisatie seniorenoptredens in 2018

seniorenfeestDe afgelopen jaren, worden er telkens twee seniorenoptredens voorzien tijdens de maand september. Bij de talrijke aanwezigen zijn de Kapelse senioren en de bewoners van de 3 woonzorgcentra Zonnewende, Welvaart en Plantijn uit onze gemeente. Het schepencollege stemde in met een nieuwe werkwijze voor 2018. Er zal opnieuw een seniorenoptreden in zaal ’t Bruggeske voorzien worden gedurende 1 namiddag. Dit wordt door de seniorenraad in samenwerking met het OCMW georganiseerd. Bovendien zal er een afzonderlijk optreden voorzien worden in elk van de 3 woonzorgcentra, zodat de bewoners zich niet meer per bus hoeven te verplaatsen. Hiervoor zal het cultuurcentrum in samenwerking met de seniorenraad instaan. Met een gezamenlijk budget (gemeente/cultuurcentrum) wordt de organisatie Muzikantenstad gereserveerd. De seniorennamiddag zal plaats vinden op 20 september 2018.

vrijdag 12 januari 2018

Bebloemen van straten en pleinen

bebloemingHet schepencollege nam kennis van twee biedingen voor het “ bebloemen van straten en pleinen ” in onze gemeente. De opdracht werd gegund aan de meest economisch voordelige bieder, zijnde Rudi Van Looveren uit Brecht. Het totaalbedrag bedraagt ca.€ 23.000,00  incl. btw. De opdracht omvat het leveren en aanbrengen van plantgoed voor winter- en zomerperiode voor een 200-tal bloembakken.

donderdag 11 januari 2018

Aankoop van twee elektrische fietsen voor sportdienst en OCMW

electrischefietsDe Kapelse gemeentediensten maken reeds gebruik van elektrische fietsen. Dit vooral om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2 uitstoot te verminderen. Nadat prijs werd gevraagd bij enkele lokale handelaars, heeft het college beslist om twee fietsen aan te kopen bij Fietsen Wildiers voor een bedrag van ca. € 1.800,00 per stuk. Deze elektrische fietsen zullen worden gebruikt door de sportdienst en het OCMW en hebben een bereik van 96 kilometer.

woensdag 10 januari 2018

Goedkeuring bestek parking Putte

parkingHet gemeentebestuur Van Kapellen start in de komende maanden met de aanleg van een parking aan de kerk van Putte. Het betreft hier de gronden van de site Gijsen. Er worden een 45 tal parkeerplaatsen voorzien. De parking geeft op alle vlakken zuurstof aan het centrum van Putte. Het college van burgemeester en schepenen keurde op 18 december j.l. het bestek goed. Op basis hiervan kunnen aannemers inschrijven voor de uitvoering van de werken. De geraamde prijs bedraagt € 257.709,91 (incl. btw).

dinsdag 9 januari 2018

Inleefweek speelplein 2018

LogoSpeelpleinKapellenHet college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de inleefweek van de speelpleinen van 16 februari tot en met 23 februari 2018 in Den Biz. De Kapelse jeugd- en cultuurdienst organiseert jaarlijks 10 speelpleinweken. Een team van 41 monitoren vangt 410 verschillende kinderen op (gemiddeld 90 per dag).  Het monitorenteam bestaat uit ervaren monitoren en gemotiveerde jongeren (vrijwilligers).  Jaarlijks starten er meerdere nieuwe monitoren. Zo starten er in 2018 al zeven nieuwe jongeren. De uitwerking / invulling van activiteiten tijdens de speelpleinen gebeurt door de monitoren zelf. Om hun kennis en know-how op te frissen, voorziet de jeugd- en cultuurdienst jaarlijks een vormingsactiviteit.  (meer…)

donderdag 4 januari 2018

Sacreblue Friday op 12 januari 2018

fuifDouble H Events (H²E) diende een aanvraag in voor het gebruik van gemeentelijke fuifzaal Eskapade om er op 12 januari 2018 een jongerenfuif genaamd ‘Sacreblue Friday’ te organiseren. Het college gaf hiervoor toestemming.

woensdag 3 januari 2018

Klimaatacties IGEAN 2018

igeanIn december 2015 werd op de klimaatconferentie van Parijs de ambitie geformuleerd om de stijging van de globale wereldtemperatuur deze eeuw onder de 2°C te houden.Het spreekt evenwel voor zich dat de CO2-reductiedoelstelling slechts haalbaar is als de lokale besturen hieraan meewerken. In 2014 ondertekende de gemeente Kapellen het burgemeestersconvenant. Met dit convenant engageren lokale en regionale overheden zich vrijwillig om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Het burgemeestersconvenant zet in op verlaging van het energieverbruik binnen het gemeentelijk patrimonium enerzijds en op het ondersteunen van de bevolking en andere doelgroepen en sectoren om minder energie te gebruiken anderzijds. (meer…)

donderdag 28 december 2017

Retrobal scouts 51 op 17 februari 2018

scouts51Het college gaf toelating voor de organisatie van het Retrobal. Het jaarlijkse Retrobal van scouts Sint-Mauritius 51ste zal doorgaan op 17 februari 2018 in de gemeentelijke feestzaal ’t Bruggeske. Het uitdoofscenario zal hetzelfde zijn als vorig jaar:
• 2u30: stoppen verkoop drankbonnen
• 3u00: sluiten toog en afbouwen muziek van geluidsniveau categorie 2 naar geluidsniveau categorie 1 (achtergrondmuziek)
• 3u30: stoppen met spelen muziek en einde fuif
• 4u00: er bevinden zich geen fuifgangers meer in de zaal of in de omgeving.

woensdag 27 december 2017

Uitbreiding sluitingsuur horecazaken op 31 december 2017

horecatapJaarlijks vragen enkele horecazaken de uitbreiding van het sluitingsuur op 24 en 31 december. Net zoals vorig jaar wordt het uitdoofscenario toegepast. Om 3u30 uur toog sluiten en afbouwen van muziek, om 4u00 stoppen met muziek. Om 4u30 aanwezigen de zaak verplicht laten verlaten. De uitbreiding is geldig voor alle horecazaken en uitsluitend op deze data.

dinsdag 26 december 2017