Uit het schepencollege

Fuif Nutzzz in Eskapade op 21 december

eskapadeHet schepencollege heeft toestemming gegeven aan de scouts Sint –Mauritius 51ste om een fuif te organiseren op vrijdag 21 december 2018. De fuif ‘Nutzzz’ mag plaatsvinden in de gemeentelijke fuifzaal Eskapade van 21u00 tot en met 3u00. De scouts organiseren deze fuif om geld in te zamelen voor de buitenlandse reis van hun oudste leden. Doelgroep zijn jongeren tussen 16 en 26 jaar.

woensdag 28 november 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Lastvoorwaarden en gunningswijze maaien bermen 2019-2022

bermmaaienDe goedkeuring werd gegeven aan het bestek en de raming voor de opdracht tot het maaien van de bermen. De opdracht zal gegund worden bij wijze van de openbare procedure en wordt Europees bekend gemaakt. In het bestek is voorzien dat de opdracht kan verlengd worden. De basisopdracht is het maaien van de bermen in de periode 2019-2020. Verlengingen zijn mogelijk voor 2020-2021; 2021-2022 en 2022-2023.

dinsdag 27 november 2018

Gunningen voor het tijdelijk dienstencentrum

dienstencentrumHet ontwikkelingsproject “Kap3llen” bouwt op de site van het Bruggeske een nieuw Administratief centrum, Werkwinkel en Dienstencentrum en e en 60-tal assistentiewoningen. Om de zorg- en dienstverlening van het huidig Dienstencentrum op de site van het Bruggeske gedurende de bouwwerken te overbruggen voorziet de gemeente in een tijdelijke herlocatie naar de nabijgelegen site van het Koninklijk Technische Atheneum (Christiaan Pallemansstraat). De werken op de site van het Bruggeske starten in maart 2019. De aanleg van de prefab constructie en bijhorende nutsvoorzieningen van en voor het tijdelijke Dienstencentrum  zal van start gaan begin 2019. Volgende opdrachten werden toegewezen:
– nutsvoorzieningen en verhardingen toegangswegen aan de firma Boden te Essen voor een bedrag van  € 26.592,01 incl.btw
– levering, plaatsing en huur en onderhoud van 25 moduleerbare units voor 23 maanden aan de firma Algeco voor een prijs van € 281.488,77 incl. btw
– de inrichting van de keukenzone met verhuis van de te recupereren toestellen en installatie van de nieuwe toestellen (firma Palux – € 31.272,45 incl. btw) en plaatsing dampkappen (firma Irix – € 8.107,00 incl. btw)
– een deel van het los meubilair wordt gegund aan Benofice tegen de prijs van € 10.956,55 incl. btw

vrijdag 23 november 2018

Aanbod S-treinen – NMBS

S.TreinSinds september werd het aanbod van de NMBS gewijzigd. De stoptreinen (L-treinen) die in en binnen een straal van 30 km rond Luik / Charleroi / Gent / Antwerpen rijden werden omgedoopt tot ‘S’-treinen. Het zijn de treinen voor verplaatsingen in en rond de stad. De NMBS wil hiermee het bestaande aanbod aan voorstadstreinen een grote bekendheid geven. De trein wordt immers vaak beschouwd als een oplossing om lange afstanden te overbruggen of om tussen grote steden te reizen. De voorstadstreinen zijn ook een volwaardig initiatief voor verplaatsingen naar, van, in en rond de stad. Ze maken integraal deel uit van een intermodaal aanbod, met geharmoniseerde tarieven, een geïntegreerde ticketing en onderling afgestemde dienstregelingen, waardoor trein, bus, tram en deelvervoer en de fiets vlot kunnen gecombineerd worden. Het schepencollege nam nota van de brief van de NMBS en de informatiefolder die je hier kan vinden of ook kan aantreffen op  de website van NMBS waarvoor je hier kan klikken.

donderdag 22 november 2018

Werkingssubsidies voor sportverenigingen

Subsidie_zonnepanelenHet schepencollege stemde in met de verdeling van de subsidies voor de Kapelse sportverenigingen. In het totaal werden 26 subsidiedossiers ontvangen. Volgens het goedgekeurde reglement betreffende de werkingssubsidies voor sportverenigingen werd een bedrag van € 43.299,99 verdeeld. Dit op basis van het ledenaantal (leden woonachtig in Kapellen), het sporttechnisch kader van de clubwerking en de structuur van de sportclub. Ook de communicatie en de organisatie van sportpromotionele initiatieven zijn criteria bij de puntenverdeling. Er werden 19.635,6 punten verdeeld en elke club krijgt een basissubsidie van € 120,00.

dinsdag 20 november 2018

Circus Vegas van 18 november tot 10 december 2018

circusToelating werd verleend om Circus Vegas tijdelijk te vestigen op het weiland op de hoek van de Ertbrandstraat met de Klinkaardstraat. Circus Vegas is van Franse afkomst (Metz)en de zesde generatie van de familie Prein die internationaal circusvertoningen geeft. Zij werken met 2 watusirunderen, 1 kameel, 5 dromedarissen, 2 paarden , 2 ezels en 8 pony’s. Circus Vegas kwam voor het laatst in 2016 naar Kapellen.

maandag 19 november 2018

Subsidies 2017-2018 seniorenverenigingen

subsidie4Het gemeentebestuur keurde recent de uitbetaling goed van werkingssubsidies aan de seniorenverenigingen, aangesloten bij de Kapelse seniorenraad. Elke vereniging kon op basis van de activiteiten en door de medewerking aan activiteiten van de gemeente maximum 4 punten verdienen (€ 100,00 per punt). Aan 9 seniorenverenigingen werd telkens een subsidie van € 400,00 toegekend, in totaal bijgevolg € 3.600,00.

donderdag 15 november 2018

Kerstboomverbranding op 12 januari

kerstboomverbrandingHet schepencollege gaf toelating aan de Vriendenkring Brandweer Kapellen, om op zaterdag 12 januari 2019 de kerstboomverbranding met kerstmarkt te organiseren op het Marktplein. Het event zal plaatsvinden van 19u00 tot 24u00. De kerstboomverbranding is een traditie, maar ook een manier om de vele kerstbomen na de kerstperiode op te ruimen. Naast het verbranden van de kerstbomen zetten verenigingen er hun kraampjes op om dranken en snacks te verkopen.

woensdag 14 november 2018

‘Kapellen klinkt’ op 6 januari 2019

kapellenklinkt2Ook dit jaar zal een ijspiste gelegd worden op het Dorpsplein tijdens de kerstdagen, en wel van vrijdag 7 december 2018 tot en met 6 januari 2019. Tal van randactiviteiten voor elk wat wils vinden eveneens plaats. Op zondag 6 januari 2019 organiseert het gemeentebestuur opnieuw de jaarlijkse ‘Kapellen klinkt!’ Tussen 11u00 en 13u00 kunnen Kapellenaren hun nieuwjaarswensen uitwisselen aan de Wintertuin op het Dorpsplein.

maandag 12 november 2018

Diabetesdag 10 november 2018

diabetesdagDe gezondheidsraad organiseert in samenwerking met de “diabetes liga” op zaterdag 10 november, een volledige dag rond diabetes. “Diabetes in de kijker” gaat door in zaal Eskapade van 10u00 tot 17u30. Tal van sprekers (endocrinoloog, diabetoloog, cardioloog, oogarts, standhouders, …) en de diabetesmobiel zullen aanwezig zijn. De bezoekers hebben eveneens de mogelijkheid om een prediabetestest te laten uitvoeren.

donderdag 8 november 2018