Uit het schepencollege

Regeneratie sportvelden

Voetbalveld KapelsestraatNaar jaarlijkse gewoonte worden de gemeentelijke voetbalvelden geregenereerd. Aan de hand van een laatste adviesronde werd er een bestek opgemaakt. Dit bestek omvat:
De regeneratie van de volgende voetbalterreinen:

o Het B- en C-voetbalveld in de Frans de Peuterstraat;
o Het A- en B-voetbalveld in de Grensstraat;
o Het trainingsveld in de Grensstraat;
o Het A-B-,C-,D-voetbalveld op de Kapelsestraat;
o Het voetbalveld in het gemeentepark (atletiekpiste);
o Het wedstrijdveld korfbal in het gemeentepark (tussen atletiek en tennis)
De heraanleg van de volledige grasmat op volgende voetbalterreinen:
o Het A-voetbalveld in de Frans De Peuterstraat
Het behandelen van onkruid op 9 sportterreinen.

donderdag 5 april 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Pesticidenvrije aanpak van onkruid

onkruidJaarlijkse onkruidbeheersing op het openbaar domein door de gemeente is van groot belang. Het heeft tot gevolg dat Kapellen er netjes uit ziet. Aralea werd aangesteld om dit in 2018 uit te voeren. Het onkruidbeheer dient overeenkomstig de wettelijke en decretale bepalingen pesticidenvrij te gebeuren, geen evidentie. Een plan van aanpak werd afgesproken. Het betreft een totale kost van € 74.681,56 (incl. btw).

woensdag 4 april 2018

Noodhulp Artsen zonder Grenzen

artsenzgDe gemeente Kapellen ontving een brief van Artsen zonder Grenzen waarin zij financiële steun vragen voor de zware cholera-epidemie in Kinshasa.  Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er € 250,00 euro gestort wordt aan Artsen zonder Grenzen, Gewijde-Boomstraat 46, 1050 Brussel.

dinsdag 3 april 2018

Maaien van bermen volgens het bermdekreet

bermmaaienHet bestek voor maaien van bermen wed goedgekeurd. Het maaien volgens het bermdecreet houdt in dat deze bermen slechts 2 x op het jaar gemaaid worden. De eerst maaibeurt moet gebeuren tussen 15 juni en 5 juli. Dit zou vogels en kleine dieren de kans moeten geven om te broeden in de bermen. Een tweede maaibeurt zal plaatsvinden tussen 15 september en 5 oktober. De lange periode tussen de twee maaibeurten moeten ervoor zorgen dat de bermen hun ecologische waarde terug vinden. Het gaat om de bermen van de Bonapartlaan, Braaambeslei, deel van de Grensstraat, deel van de Puihoek, Vloeiende, Mastenlaan, Krynlaan, Hoge weg en Lindendreef. Indien het niet maaien van deze bermen voor enige verkeershinder zorgen zal er wel  sneller worden ingegrepen. Al de andere bermen zullen volgens het normale schema worden gemaaid zijnde om de twee a drie weken.

donderdag 29 maart 2018

Aanpak verhardingen pleintjes Eigenheem

onkruidvrijhoudenOp de pleintjes in Eigenheem is een oude verharding aanwezig waarbij bakstenen gebruikt werden tussen grotere tegels. Deze stenen zijn door hun ouderdom volledig verbrokkeld. De pesticiden vrije onkruidbestrijding  waarbij er gemaaid wordt veroorzaakt losvliegende stukjes. Het college heeft de beslissing genomen om de verhardingen te verwijderen en deze zones aan te vullen met zand en opnieuw in te zaaien. Het onderhoud nadien is ook vele gemakkelijker. Alle zes pleintjes worden door aannemer Boden hersteld worden voor de prijs van € 6.730,02 inclusief btw. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook de zitbanken na te kijken en deze waar nodig te vervangen.

woensdag 28 maart 2018

Groenaanleg afscheidstuin begraafplaats centrum

begraafplaatsheidestrVoor de uitwerking van de totaalvisie voor de herinrichting van de begraafplaats in het centrum werd Andy Malengier, tuin- en landschapsarchitect, aangesteld door de gemeente Kapellen. Op basis van deze visie werd studiebureau Talboom aangesteld om de plannen voor de inrichting en de aanleg van de afscheidstuin op de begraafplaats in het centrum van Kapellen verder uit te werken. De afscheidstuin wordt aangelegd vooraan links op de begraafplaats (blok C) en bestaat uit de aanleg van vier nieuwe strooiweides rondom een centraal bezinningspunt. Het studiebureau heeft het bestek voor de aanleg van de afscheidstuin opgemaakt. De overzichtsplannen en het bestek werden goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 9 oktober 2017. De opdracht werd geraamd op 308.426,76 euro inclusief 21% btw. Bijkomend werd beslist dat de opdracht voor de aanleg van de afscheidstuin opgesplitst zou worden in drie verschillende onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking, zijnde: zitelementen, groenaanleg en omgevingswerken. De firma Cools tuinaanleg zal de groenaanleg uitvoeren voor een bedrag van € 49.877,83 inclusief btw. De zitelementen worden geleverd en geplaatst door Steenhouwerij Denisse bvba tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 171.193,83 inclusief 21% btw. De omgevingswerken worden gegund aan de firma Yve Verlinden bvba tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 131.311,14 inclusief 21% btw .

maandag 26 maart 2018

ATV zomervertellingen

atvDe gemeente Kapellen heeft zich ook dit jaar weer kandidaat gesteld om tijdens de zomer op een maandagavond ATV te ontvangen voor vertelling. Bij goed weer gebeurd de vertelling in het park op de bekende plaats. Bij slecht weer zal het plaats vinden in het Bruggeske. De juiste data even als de optredende artiest zullen op een later tijdstip bekend gemaakt worden.

vrijdag 23 maart 2018

Cheerleader Academy

chearleadersOp zaterdag 28 april zal de Cheerleader Academy een CLA Cheershow organiseren in de centrale sporthal van Kapellen. Het gemeentebestuur gaf hiervoor de toelating. Er worden een 400-tal bezoekers verwacht. De activiteit is toegankelijk voor het ruime publiek.

donderdag 22 maart 2018

Bibliotheekcharter ‘Een bib voor iedereen’

bib2Het schepencollege keurde de ondertekening goed van het bibliotheekcharter ‘Bib voor iedereen’ van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie).Iedereen is welkom in de openbare bibliotheek van onze gemeente. Je vindt er computers en wifi, maar evengoed een fijn gesprek of een kop koffie. Het is een veilige en toegankelijke plek, waar mensen met uiteenlopende achtergronden en opinies elkaar ontmoeten.

dinsdag 20 maart 2018

Samenwerkingsovereenkomst wijk-werken Selab

selabDe gemeente Kapellen heeft beslist toe te treden tot de het Regionaal WIJK-werk initiatief van Selab. Selab is een projectvereniging die onderworpen is aan het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Kapellen zal dus participeren aan het wijk-werk initiatief met als doelstelling door samenwerking diensten te kunnen blijven aanbieden. Andere deelnemende gemeente zijn Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Malle, Schoten en Wuustwezel. Selab zorgt voor het bieden van werkervaring voor de werkzoekenden in functie van een individueel traject naar werk dat gericht is op het normale economische circuit. De deelnemende gemeentebesturen nemen deel aan de stuurgroep, stellen een werkplek ter beschikking van de wijk-werk consulent en detecteren de lokale noden met betrekking tot activiteiten die niet worden uitgevoerd door het reguliere arbeidscircuit. Verder informeren en sensibiliseren ze de gebruikers en verzamelen mogelijke werkplekken voor het verrichten van wijk-werken. De VDAB stelt een wijk-werk consulent ter beschikking aan het regionaal wijk-werkinitiatief a rato van 1 VTE per 60.000 inwoners op het grondgebied van het wijk-werk initiatief.

maandag 19 maart 2018