Uit het schepencollege

Groenonderhoud gebouwen

groenonderhoudHet bestek ” groenonderhoud gebouwen “  werd goedgekeurd. Aan een tiental bedrijven wordt tegen begin oktober, prijs gevraagd voor het uitvoeren van het groenonderhoud rondom een aantal gemeentegebouwen (gemeentehuis Beukenhof; het erfgoedcentrum; het sportcomplex langsheen de Kapelsestraat en rondom fuifzaal Eskapade). In het bestek is de mogelijkheid voorzien om de opdracht maximaal 3 jaar te verlengen, dus maximaal tot eind december 2021.

dinsdag 19 september 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Vrijdag 22 september: Strapdag

strapdagDe jaarlijkse verkeersdag “ Strapdag ” van de basisschool Zilverenhoek op 22 september in de Zilverenhoeklaan werd goedgekeurd. Hierbij worden scholen, kinderen en ouders aangemoedigd om zich veilig en duurzaam naar de school te verplaatsen) waarbij de straat verkeersvrij wordt gemaakt van 9u00 tot 14u45u

maandag 18 september 2017

Kapellen zoekt voltijds contractueel diensthoofd burgerzaken

personeelgezochtHet college van burgemeester en schepenen besliste om de functie van verantwoordelijke van de dienst burgerzaken (B4-B5) contractueel, met een contract onbepaalde duur, open te verklaren.  Voor meer informatie over deze vacature: personeel@kapellen.be.

woensdag 13 september 2017

Bestek voor het snoeien van straatbomen

snoeienbomenJaarlijks worden in verschillende straten van de gemeente de straatbomen onderhouden door een externe firma. Het gaat om de onderhoudssnoei van de kleinere straatbomen. Het bestek en de raming voor de opdracht van het snoeien van straatbomen werd aan het college voorgelegd. De raming voor deze opdracht  bedraagt € 37.933,50 inclusief 21% btw. De kosten van deze opdracht worden verdeeld over 2017 en 2018, namelijk 1/3 van de geraamde prijs (12.644,50 euro) voor het onderhoud van de straatbomen tijdens de maand december 2017, en 2/3 van de geraamde prijs voor het onderhoud van de straatbomen tijdens de maanden januari-maart 2018. De offertes moeten ten laatste op 29 september 2017om 09.30 uur ingediend zijn.

maandag 11 september 2017

Cheque voor Welzijnsschakel Oase

OasechequeVocaal ensemble Take 5 organiseerde begin dit jaar twee concerten in theaterzaal ’t Kerkske. In ruil voor het gebruik van de zaal, besliste het ensemble om een deel van de opbrengst aan een goed doel te schenken: Welzijnsschakel Oase. De welzijnsschakels ijveren voor respect en basisrechten voor elke mens in onze samenleving. In Kapellen begeleiden de vrijwilligers van Oase mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst. Het college van burgemeester en schepenen besloot om dit bedrag op te trekken tot € 1000,00 De cheque werd op maandag 28 augustus overhandigd aan een dankbare Norbert Franken en zijn echtgenote Josée van Hooydonck van Oase.

maandag 4 september 2017

Trialoog III

EXPOG2ExpoG, de tentoonstellingsruimte in het ’t Oud-Gemeentehuis (Antwerpsesteenweg 2) , draait op volle toeren. Vele lokale kunstenaars of kunstenaarscollectieven willen er exposeren. Daarnaast doen de gemeente Kapellen en het cultuurcentrum eveneens hun duit in het zakje met de Trialoog-traditie. Reeds voor de derde maal wordt alzo een tentoonstelling georganiseerd met kunstenaars die een band hebben met Kapellen. Nu zijn de gebroeders Goezu, schilder Peter Quirijnen en macrofotograaf Maxim Piessen aan de beurt. De tentoonstelling za&l kunnen bezocht worden van 9 tot en met 24 september 2017, telkens open op vrijdag, zaterdag en zondag van 13u30 tot 17u30.

vrijdag 1 september 2017

Ook dit jaar Sluitingsprijs

Sluitingsprijs2014Op 17 oktober 2017 vindt andermaal de sluitingsprijs Putte-Kapellen plaats. Deze wedstrijd behoort tot één van de belangrijkste wielerwedstrijden in België en Nederland, en maakt deel uit van de UCI Europe Tour. Op 11 juli 2017 diende Golazo Sports, nieuwe organisator, een aanvraag tot de organisatie in. Het gemeentebestuur keurde deze aanvraag goed op 7 augustus 2017. Meer info volgt later.

donderdag 31 augustus 2017

Opendeur brandweer

brandweerDe brandweer Zone Rand (afdeling Kapellen) zal ook dit jaar, namelijk op 17 september, van 13u00 tot 18u00 een opendeurdag organiseren. Jong en oud zijn uitgenodigd. Plaats van de festiviteiten is de brandweerkazerne op het Marktplein.

woensdag 30 augustus 2017

Breek de Stilte

breekdestilte2Breek de Stilte VZW zet zich in voor mensen met een autisme spectrumstoornis uit de regio. Op 10 september 2017 organiseert deze VZW hun jaarlijkse wandeling met het oog op het bekendmaken van de problematiek en ter financiering van hun activiteiten. De wandelingen starten allen in het Ravenhof (Stabroek). Een van de wandelingen verloopt ook op Kapels grondgebied. Het gemeentebestuur van Kapellen gaf toelating voor het hangen van wegwijzers op de gevraagde gemeentewegen.

dinsdag 29 augustus 2017

Grensoverschrijdende jobbeurs

jobbeursOp 5 oktober 2017 organiseert de gemeente Kapellen in samenwerking met de gemeenten Stabroek en Woensdrecht (Nederland) een grensoverschrijdende jobbeurs. Een officiële opening met de respectievelijke gemeentebesturen vindt plaats om 12u00. De beurs is voor werkzoekenden toegankelijk vanaf 13u00 tot 19u00. Plaats van organisatie is de gemeentelijke sporthal te Putte-Kapellen. Geïnteresseerde bedrijven-standhouders kunnen inschrijven via ondernemend@kapellen.be

donderdag 24 augustus 2017