Uit het schepencollege

Aankoop schaduwzeilen BKO Zilverenhoek

BKO5Voor de buitenschoolse kinderopvang Zilverenhoek worden twee schaduwzeilen aangekocht. Zowel een zeil voor over de zandbak, als een zeil aan de nooduitgang achteraan de buitenschoolse kinderopvang. Met de plaatsing van deze zeilen, zullen de kinderen in de schaduw in de zandbak kunnen spelen en buiten kunnen eten. Op basis van prijs, duurzaamheid en kwaliteit werd de levering en plaatsing van deze elektrische schaduwzeilen besteld bij Boeding tegen een bedrag van € 12.713,47 (inclusief btw)

dinsdag 12 juni 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Flying Pig op het Dorpsplein

flyingpigAfterwork parties zijn een rage en ook Kapellen ontsnapt hier niet aan. Het brengt mensen samen, die na hun werk gezellig een aperitiefje of glaasje drinken. Het Dorpsplein leent zich hiertoe uitstekend. Op vrijdag 22 juni, 31 augustus en 28 september 2018 wordt dan ook andermaal Flying Pig georganiseerd, telkens vanaf 17u00. Voor meer info klik hier.

maandag 11 juni 2018

Rommelmarkt Home Philippe Speth 10 juni

rommelmarktMorgen 10 juni vindt de jaarlijkse rommelmarkt plaats op het domein van Home Philippe Speth (Kapelsestraat 246). Deze is voor het publiek toegankelijk van 6u00 tot 18u00. De organisatie werd door het college goedgekeurd. Een inkomprijs van € 2,00 per bezoeker wordt gevraagd.

zaterdag 9 juni 2018

Kindergemeenteraad

kindergemeenteraadTijdens de laatste bijeenkomst van de kindergemeenteraad op vrijdag 8 juni 2018 zullen de leden van het college van burgemeester en schepenen aanwezig zijn. De raad start om 10u00 in de raadszaal van het Beukenhof. In de evaluatie van vorig schooljaar gaven zowel leerkrachten, directie als kinderen aan dat de bijeenkomst waarop het college aanwezig was een grote meerwaarde betekende voor de kindergemeenteraad. De verschillende scholen hebben dit jaar weer heel wat werk geleverd en daarover gaan ze met het college in interactie. Hun voorstellen zullen ze ook presenteren op dinsdag 19 juni 2018 om 19u0ou alle gemeenteraadsleden. Dit voorafgaand aan de zitting van de maandelijkse gemeenteraad.

donderdag 7 juni 2018

Maaien van bermen volgens het bermdecreet

bermmaaienHet college heeft de gunning gedaan aan de firma Willems uit Vosselaar voor het maaien van bermen volgens het bermdecreet. Dit houd in dat de bermen pas voor een eerste maal gemaaid mogen worden na 15 juni. Dit moet toelaten dat bepaalde diersoorten er kunnen nesten. Verder zullen deze bermen nog een maal in september gemaaid worden. Door deze toepassingen gaat men een zo ecologische mogelijke berm creëren. Enkele van deze bermen zij onder andere in de Bonapartelaan en de Oude Galgenstraat.

dinsdag 5 juni 2018

Woonmeter

woonmeterKapellen gaat over tot de aankoop van 50 woonmeters bij Igean. De gemeente geeft aan de energiesnoeier aangesteld door Eandis/Infrax de toelating om een schrijven te richten aan de bewoners van oudere huizen of van deze waar het verbruik abnormaal is voor de grootte van de woning om er een energiescan uit te voeren. Deze scan moet de bewoners helpen hun energie beter te beheren. Dit kan in veel gevallen door kleinere ingrepen aan de woning. Bewoners kunnen hier niet zelf voor inschrijven.

dinsdag 29 mei 2018

Bestrijden van processierupsen

processierupsHet college heeft beslist om net als vorig jaar de firma Van de Velde & Van Aert uit Brecht aan te stellen voor het bestrijden van processierupsen. Deze dienstverlener wordt aangesteld voor de bestrijding van deze rupsen voor zowel het openbaar domein als op privé terrein voor zover deze een bedreiging vormen voor de inwoners. Melding van processierupsen kan telefonisch bij de milieudienst of via mail op het adres publiekeenleefmilieu@kapellen.be of ruimte@kapellen.be. Al de kosten voor de bestrijding zullen door de gemeente worden gedragen.

maandag 28 mei 2018

Erkenning Okiddo vzw

okkiddoHet college gaat akkoord met de erkenning van Okiddo vzw als jeugdwerkinitiatief. Okiddo is een vzw die tijdens de zomer vakantiekampen organiseert. Bij erkenning kan de jeugd- en cultuurdienst een fiscaal attest afleveren voor kinderen die participeren aan de door hen georganiseerde vakanties.

donderdag 24 mei 2018

Aankoop speeltoestel BKO Hoogboom

BKO5Het college heeft beslist om voor deze locatie een budget van € 21.492 vrij te maken voor de aankoop van een nieuw combinatiespeeltoestel, als aanvulling op de bestaande kleinere speeltoestellen.

woensdag 23 mei 2018

Kapellen neemt deel aan bizLocator

bizlocatorHet college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan het project bizLocator, een online platform voor bedrijfsvastgoed.Starters, ondernemers en investeerders die op zoek zijn naar een passende ruimte voor hun activiteit in Kapellen kunnen in de toekomst terecht op bizLocator. Zowel vastgoedmakelaars, overheden als professionele aanbieders kunnen op bizLocator bedrijfsvastgoed plaatsen. BizLocator brengt een overzicht van zowel leegstaande winkels en horecazaken als kantoren, industriële loodsen en bedrijfsgronden. Dankzij bizLocator krijgen we één actueel overzicht van beschikbare ruimte om te ondernemen.

dinsdag 22 mei 2018