Uit het schepencollege

Onderhoud plantsoenen

plantsoenenHet college van burgemeester en schepenen keurde het bestek voor de overheidsopdracht “onderhoud van plantsoenen 2019” goed voor een geraamd bedrag van € 108.900,00 (incl. BTW). Een mogelijkheid tot verlening van 3 jaar werd voorzien. De opdracht loopt telkens van 1 maart tot en met 30 november.

donderdag 6 december 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Goedkeuring gunning kleine infrastructuurwerken dienstjaar 2019

voetpadherstellenHet schepencollege keurde het bijzonder bestek goed voor de opdracht van “kleine infrastructuurwerken” in de gemeente Kapellen. Het bestek heeft betrekking op het herstellen van straten en voetpaden, plaatsen van verkeersborden, verwijderen van boomwortels, werken aan waterlopen, enz.  De opdracht wordt gegund aan de meest voordelige bieder tegen een inschrijvingsbedrag van € 120.216,53 (incl BTW).

woensdag 5 december 2018

Zomerbebloemingsplan goedgekeurd

bebloemingBloemen op straten en pleinen verfraaien onze gemeente. Naar jaarlijkse traditie keurde het gemeentebestuur het bestek voor de “zomerbebloeming” voor 2019 goed. Het gaat om de bloemenmanden aan de lantaarnpalen langs de doortocht en de bebloemingselementen op verschillende locaties, voor een totaal geraamd bedrag van € 24.030,60 (incl BTW).

vrijdag 30 november 2018

Afwijking wekelijkse rustdag handelaars

rustdagHet college besliste om de volgende extra uitzonderingen op de wekelijkse rustdag aan de handelaars en ambachtslieden in Kapellen toe te staan :
• zondag 9 december 2018
• zondag 16 december 2018 tot en met zaterdag 5 januari 2019

donderdag 29 november 2018

Fuif Nutzzz in Eskapade op 21 december

eskapadeHet schepencollege heeft toestemming gegeven aan de scouts Sint –Mauritius 51ste om een fuif te organiseren op vrijdag 21 december 2018. De fuif ‘Nutzzz’ mag plaatsvinden in de gemeentelijke fuifzaal Eskapade van 21u00 tot en met 3u00. De scouts organiseren deze fuif om geld in te zamelen voor de buitenlandse reis van hun oudste leden. Doelgroep zijn jongeren tussen 16 en 26 jaar.

woensdag 28 november 2018

Lastvoorwaarden en gunningswijze maaien bermen 2019-2022

bermmaaienDe goedkeuring werd gegeven aan het bestek en de raming voor de opdracht tot het maaien van de bermen. De opdracht zal gegund worden bij wijze van de openbare procedure en wordt Europees bekend gemaakt. In het bestek is voorzien dat de opdracht kan verlengd worden. De basisopdracht is het maaien van de bermen in de periode 2019-2020. Verlengingen zijn mogelijk voor 2020-2021; 2021-2022 en 2022-2023.

dinsdag 27 november 2018

Gunningen voor het tijdelijk dienstencentrum

dienstencentrumHet ontwikkelingsproject “Kap3llen” bouwt op de site van het Bruggeske een nieuw Administratief centrum, Werkwinkel en Dienstencentrum en e en 60-tal assistentiewoningen. Om de zorg- en dienstverlening van het huidig Dienstencentrum op de site van het Bruggeske gedurende de bouwwerken te overbruggen voorziet de gemeente in een tijdelijke herlocatie naar de nabijgelegen site van het Koninklijk Technische Atheneum (Christiaan Pallemansstraat). De werken op de site van het Bruggeske starten in maart 2019. De aanleg van de prefab constructie en bijhorende nutsvoorzieningen van en voor het tijdelijke Dienstencentrum  zal van start gaan begin 2019. Volgende opdrachten werden toegewezen:
– nutsvoorzieningen en verhardingen toegangswegen aan de firma Boden te Essen voor een bedrag van  € 26.592,01 incl.btw
– levering, plaatsing en huur en onderhoud van 25 moduleerbare units voor 23 maanden aan de firma Algeco voor een prijs van € 281.488,77 incl. btw
– de inrichting van de keukenzone met verhuis van de te recupereren toestellen en installatie van de nieuwe toestellen (firma Palux – € 31.272,45 incl. btw) en plaatsing dampkappen (firma Irix – € 8.107,00 incl. btw)
– een deel van het los meubilair wordt gegund aan Benofice tegen de prijs van € 10.956,55 incl. btw

vrijdag 23 november 2018

Aanbod S-treinen – NMBS

S.TreinSinds september werd het aanbod van de NMBS gewijzigd. De stoptreinen (L-treinen) die in en binnen een straal van 30 km rond Luik / Charleroi / Gent / Antwerpen rijden werden omgedoopt tot ‘S’-treinen. Het zijn de treinen voor verplaatsingen in en rond de stad. De NMBS wil hiermee het bestaande aanbod aan voorstadstreinen een grote bekendheid geven. De trein wordt immers vaak beschouwd als een oplossing om lange afstanden te overbruggen of om tussen grote steden te reizen. De voorstadstreinen zijn ook een volwaardig initiatief voor verplaatsingen naar, van, in en rond de stad. Ze maken integraal deel uit van een intermodaal aanbod, met geharmoniseerde tarieven, een geïntegreerde ticketing en onderling afgestemde dienstregelingen, waardoor trein, bus, tram en deelvervoer en de fiets vlot kunnen gecombineerd worden. Het schepencollege nam nota van de brief van de NMBS en de informatiefolder die je hier kan vinden of ook kan aantreffen op  de website van NMBS waarvoor je hier kan klikken.

donderdag 22 november 2018

Werkingssubsidies voor sportverenigingen

Subsidie_zonnepanelenHet schepencollege stemde in met de verdeling van de subsidies voor de Kapelse sportverenigingen. In het totaal werden 26 subsidiedossiers ontvangen. Volgens het goedgekeurde reglement betreffende de werkingssubsidies voor sportverenigingen werd een bedrag van € 43.299,99 verdeeld. Dit op basis van het ledenaantal (leden woonachtig in Kapellen), het sporttechnisch kader van de clubwerking en de structuur van de sportclub. Ook de communicatie en de organisatie van sportpromotionele initiatieven zijn criteria bij de puntenverdeling. Er werden 19.635,6 punten verdeeld en elke club krijgt een basissubsidie van € 120,00.

dinsdag 20 november 2018

Circus Vegas van 18 november tot 10 december 2018

circusToelating werd verleend om Circus Vegas tijdelijk te vestigen op het weiland op de hoek van de Ertbrandstraat met de Klinkaardstraat. Circus Vegas is van Franse afkomst (Metz)en de zesde generatie van de familie Prein die internationaal circusvertoningen geeft. Zij werken met 2 watusirunderen, 1 kameel, 5 dromedarissen, 2 paarden , 2 ezels en 8 pony’s. Circus Vegas kwam voor het laatst in 2016 naar Kapellen.

maandag 19 november 2018